Sa druge strane barikade

Slobodan Antonić

Neka ova debata ne bude ”nastavak devedesetih drugim sredstvima”

Još jednom Vas molim da pokušate da odgovorite na ključno političko pitanje u vezi s teritorijom koju doživljate kao svoju državu: Kakvu tačno autonomiju bi, po Vašem mišljenju, trebalo danas da imaju Srbi na Kosovu?

Gotovo je Slobodane!

(Severno) kosovski Srbi, mogu i treba da budu most saradnje i osnova novih, evropskih odnosa Albanaca i Srba, oslobođenih od srednjevekovnih snova o tuđim teritorijama i da se orjentišu na brz ekonomski razvoj, uključujući tu i razvoj ljudskih i građanskih prava i sloboda
Slobodan Antonić

Ko traži spomenik za "hladnjaču" neka najpre stavi spomenik za Klečku

Kada je već o dvostrukim aršinima reč, a sve u sklopu toliko slavljenog "reciprociteta", želeo bih da se zapitam – kako se može predložiti da se u Beogradu podigne spomenik "hladnjači", a ne osetiti ni na trenutak potrebu da se istovremeno predloži da se u Prištini podigne spomenik krematorijumu iz Klečke ili žutoj kući iz Albanije?

Crni humor o Srbiji kao primeru…!

Veto na “Srebrenicu” drži Srbe kao taoce prošlosti! Rusi tim vetom ne mogu prikriti zločine koji su učinjeni u ime Srba! Oni mogu samo da kažu: “Samo vi nastavite Srbi jer mi imamo veto! Činite što god hoćete jer mi imamo veto!
Slobodan Antonić

Svetionik ili horista

Kosovo, nažalost, prema relevantnim procenama, jeste ključna neuralgična tačka Balkana, glavno izvorište terorizma i nestabilnosti za sve okolne zemlje.

"Budimo realni…"

Možda bi ovde bilo pogodno mesto da podsetim da su Srbi 'zasluženo' dobili autonomiju, pa kasnije i slobodu uz podršku, to jest, pobedu ruskih 'imperjalista' protiv Turaka, te kasnije krenuli protiv svega 'turskog', uklučujući i stotine hiljada Albanaca u Toplici.
Slobodan Antonić

Država ili kolonija

Ako Albanci s Kosova hoće stvarno da naprave državu, prvo što moraju da urade jeste da se odreknu tribalne logike kolektivne krivice i „reciprociteta“ (osvete)

“D” OD DRŽAVE !

Položaj srpske manjine na Kosovu stvarno ne zavisi od reciprociteta, ali sigurno je da normalizacija odnosa između Srbije i Kosova zavisi od reciprociteta. Još preciznije, prava Srba na Kosovu uopšte ne zavise od ponašanja Srbije prema Albancima u Preševskoj dolini, ili kako oni to nazivaju “Istočno Kosovo”
Slobodan Antonić

Zavise li prava od reciprociteta?

Jer, samo na Kosovu se teroristi, ubijeni prilikom oružane akcije u susednoj državi, sahranjuju s najvećim počastima, kao kakvi narodni heroji

Kad sagovornik ne prihvata načelo reciprociteta!

Vi me pitate šta bih ja dao Srbima, a ja Vam odgovaram: slobodu!
Slobodan Antonić

Zavise li prava od istorije?

Ali, Albanci i Srbi su prve komšije, i ako se oni sami ne potrude da se pomire, sutra će se prvi jedan protiv drugog tući. U tom smislu veoma čudi da Albanci ne samo da nastavljaju da neguju agresivne ideje prema Srbima, već to isto rade i prema Makedoncima, Grcima i Crnogorcima. Nedavno prelivanje terorizma sa Kosova u Makedoniju direktna je posledica agresivne ideologije nabujalog albanskog velikodržavnog nacionalizma. Taj nacionalizam se, izgleda, ponovo stavio u službu tuđinske imperijalne politike, koja hoće da kontroliše balkanske narode. A svakako je bolje da balkanski narodi sami razreše svoje nesporazume, nego da budu žrtva "zavadi pa vladaj“ politike bilo koje svetske imperije.

Ratnici ili mirotvorci?

Bombardovanje nacional-socialističke vlasti moglo je biti uvod u modernu, demokratiku i evropsku Srbiju! To je pobeda Srba nad svojim ratničkim idejama i to je jedna velika šansa za Srbe da se okrenu budućnosti , kao što su to uradili Nemci, ili Japanci, koji su takođe imali neke imperijalne snove.
Slobodan Antonić

Mirotvorci i/ili kolonizatori

Voleo bih da znam, koliko su jake u prištinskoj javnosti – i ima li ih uopšte – snage koje misle da se sa Srbima može napraviti pošteni dogovor bez Vašingtona i Brisela? Ili u prištinskoj javnosti postoji implicitni konsensus da Srbi više nema šta da traže na Kosovu, i da se samo zbog mrštenja "starijeg barata" iz Vašingtona i Brisela odmah ne prelazi na nasilno "rešenje" srpskog pitanja na Kosovu...

Ćirilica ili novi identitet kosovskih Srba?

Naime, čitao sam po novinama da kosovske srbe u Srbiji nazivaju “Šiptarima”. Da ih ‘gore’ tretiraju kao primitivne i agresivne. Ne mogu da se uklope. Za mene, ono što je osobito važno jeste kako kosovska vlast tretira Srbe? Kao manjinsku zajednicu, deo srpskog naroda u Srbiji, ili kao poseban identitet, koji tek treba da se artikuliše, kulturno i politički?
Slobodan Antonić

Katarza ili kolektivna krivica

Oba koncepta – kolektivna krivica („katarza“) i reciprocitet – nažalost svode kosovske Srbe na večne taoce Prištine. To znači da kao manjinska zajednica, kosovski Srbi nemaju nikakva prava, koja im se, kao samorazumljiva („prirodna“), moraju jamčiti. Ne, Srbi za prištinsku javnost imaju manjinska prava tek kada ispune „njene“ uslove. Ti uslovi su, naravno, danas ovi, ali sutra mogu biti i oni, prekosutra i neki treći, i tako dalje, u nedogled.

Beseda o poraženom neprijatelju!

A budućnost? Ja lično verujem da Srbi na Kosovu, i ne samo ovde, treba ozbiljno da razmisle o principima na kojima se zalažu da se gradi budućnost Balkana. Za ono za šta se budu zalagali, te ispregovarali na Kosovu, to će morati da prihvate i za Albance u Preševskoj dolini, za Sandžak, za Vlahe, za Mađare, za.....Ne bih umeo da izračunam koliko će republika i pokrajina tada imati Srbija po tom principu! Ali bi sigurno bila federacija.
Slobodan Antonić

Jednostrani pluralizam

Izgleda mi nekako da je pluralizam mišljenja, barem kada je reč o Kosovu, rezervisan samo za Srbe, ne i za Albance. Možda grešim, ali imam utisak da su moje albanske kolege na Kosovu monolitne kada je u pitanju, recimo, odnos prema Srbima na Severu Kosova. Ne znam nikoga od njih ko se zalaže, na primer, da Sever dobije ozbiljnu teritorijalnu autonomiju – poput one koje je Kosovo imalo u okviru Srbije do 1989, ili makar do 1999. Dok je Beograd pun različitih mišljenja o Kosovu i često potresan vrućim debatama šta i kako raditi sa Prištinom, ima se utisak da je Priština monolitna po pitanju Severa Kosova, odnosno da u njoj vlada granitno hladno jedinstvo prema svim molbama za autonomijom koji dolaze iz Mitrovice.

Monodrama, ili: Kako smiriti samog sebe

Iako smo postigli neki mir, rovovi su još tu, i prete. Oni su puno dublji u podsvesti, nego što su u stvarnosti, ali...tu su! Tu je i most, preko kojeg se teško prolazi, koji bi po nečijoj kompromisnoj zamisli, trebalo da se pretvori u „park mira”. Žalosna ideja, koja asocira na nemogućnost da prevaziđemo strah u nama. Ideja onog koji je smislio naziv, za “park mira” usred mosta, izgleda da je bila: “Nazovi kako hoćeš, samo neka niko ne prolazi preko njega. Dobro da se niko nije dosetio da predloži da to jednostavno preoremo i da tu posadimo krompire. Pa sve to bi prodali na evropsko tržište, pod sloganom: Ovde raste ... najbolje podzemlje. Lokalno i međunarodno!

Isti gazda

Chronicle of the Tragedy Announced