Opismedijavanje

video

OpisMEDIJavanje: Fotoreporter i novinar su zaokružena celina

„Fotoreporter je osoba koja dopunjuje medijski izveštaj. On može da priloži fotografiju ili video. Iako se nalazi iza kamere i van dometa javnosti, njegova uloga je jako bitna, jer bi bez njegovog rada medijski...
Ivana Jeremićvideo

OpisMEDIJavanje: Fact-checking protects the journalist and the reputation of the media

A desire for exclusivity and a reaction to current events in society is in the very nature of the media. Fact-checking, on the other hand, sometimes demands additional time, which many media outlets are not prepared for, which is why false and unverified information is often published, BIRN journalist and fact-checker, Ivana Jeremic told KoSSev.
Ivana Jeremićvideo

OpisMEDIJavanje: Provera informacija štiti novinara i ugled medija

U prirodi medija su želja za ekskluzivom i reagovanjem na aktuelna dešavanja u društvu. Provera činjenica tj. fact checking, s druge strane, ponekad zahteva dodatno vreme, na šta mnogi mediji nisu spremni, te se često dešava da se objave netačne i neproverene informacije, poručuje za KoSSev novinarka i fact checker istraživačke mreže BIRN, Ivana Jeremić.
Rabiša Muhadžirivideo

OpisMEDIJavanje: Public service broadcasters should reflect the pluralism of society

"The basic task of public services broadcasters is to inform, educate, and entertain the audience by providing them with content of wider social significance. The purpose of the public service broadcaster is to serve...
Rabiša Muhadžirivideo

OpisMEDIJavanje: Javni servis bi trebalo da odražava pluralizam u jednom društvu

"Javni servisi imaju osnovni zadatak da informišu, edukuju i zabave publiku pružajući im programske sadržaje od šireg društvenog značaja. Svrha javnog servisa je da služi potrebama i interesima javnosti", poručuje Rabiša Muhadžiri  (Rabisha Muhaxhiri),...
Jelena Zorićvideo

OpisMEDIJavanje: Sometimes a politician’s refusal to answer a question will be the answer

“Anonymous sources are the most sensitive group of people a journalist can work with. Just as a journalist should not abuse an anonymous source and reveal his identity - if a source stresses that...
Jelena Zorićvideo

OpisMEDIJavanje: Nekada će odbijanje političara da odgovori na postavljeno pitanje biti odgovor

„Anonimni izvori su najosetljivija grupa ljudi sa kojom novinar može da radi, međutim, kao što novinar ne bi smeo da zloupotrebi anonimni izvor, i da otkrije njegov identitet, ukoliko je izvor naglasio da želi...
video

OpisMEDIJavanje: Beware of hybrid objective journalism

”Just as it is important for a journalist to be at the top of their game and to show respect to the public exclusively through their professional results, it is important for consumers of...
video

OpisMEDIJavanje: Čuvajte se hibridnog objektivnog novinarstva

„Kao što je važno da novinar bude na visini svog zadatka i da poštovanje javnosti iskazujue isključivo kroz profesionalne rezultate svog rada, tako je važno da i konzumenti medijskih sadržaja budu odgovorni prema sebi...
video

OpisMEDIJavanje: To whom should you report the media if they violate your rights

Part of the media is increasingly violating its code of ethics and the rights of citizens, primarily the right to privacy. If you believe that your right has been violated by the reporting of the Kosovo media, you should complain - a member of the Independent Media Commission (IMC), Violeta Hyseni Kelmendi said.
video

OpisMEDIJavanje: Kome da prijavite medije ukoliko krše vaša prava

Deo medija sve češće krši i etički kodeks i povređuje prava građana, najpre ona na privatnost. Ukoliko smatrate da vam je neko pravo narušeno izveštavanjem nekog kosovskog medija, žalite se, poruka je Violete Hiseni...
Milica Andrić Rakićvideo

OpisMEDIJavanje: News that tells you how you should feel is not used to inform...

What is the most important question for a journalist? An average person spends over seven hours a day surrounded by the media - according to data from Statista.com. Many testify that, in the digital age,...
Aleksandar BIRN

Đorđević: U novinarstvu se poverenje dugo gradi, ali se može preko noći izgubiti

„Bojim se da smo ušli u fazu kada je skoro nemoguće razgovarati sa neistomišljenicima bez opasnosti da se običan razgovor pretvori u izliv agresije“, rekao je u kratkom intervjuu za Glas razuma, Aleksandar Đorđević,...
beljulj bećaj

Zamena teze!?