Mišljenje Ombudsmana o procesu eksproprijacije u Leposaviću i Zubinom Potoku

Mišljenje Ombudsmana o procesu eksproprijacije u Leposaviću i Zubinom Potoku...

Mišljenje Ombudsmana o procesu eksproprijacije u Leposaviću i Zubinom Potoku

Tri nedelje nakon što je kosovska vlada donela konačnu odluku o eksproprijaciji više nepokretnosti na Severu, i novog talasa kritika zapadnih ambasada i međunarodnih agencija na istu odluku, danas je i Ombudsman dao svoje mišljenje.

U pitanju su odluke o eksproprijaciji u opštinama Leposavić i Zubin Potok, a ombudsman Naim Ćeljaj je mišljenje izneo kao rezultat pritužbi stanovnika ovih opština, koji su se žalili na način na koji se odvijao proces eksproprijacije.

Mišljenje Ombudsmana

Imajući u vidu da je za ovo pitanje pokrenut sudski postupak, da nije iznet u meritumu, ombudsman se ogradio, naglašavajući da on samo iznosi svoje stavove u pogledu zaštite prava svojine, kao ljudskog prava zajemčenog kosovskim ustavom.

„U ovom slučaju Ombudsman je primetio da odluke donete pre i tokom procesa eksproprijacije nisu imale odgovarajuću jasnoću u pogledu legitimne svrhe zbog koje je eksproprijacija izvršena, što je dovelo do toga da nije u potpunosti ispunjen zakonski uslov za objavljivanje zakonita javna svrha„.

No, istovremeno je ukazao i na: „Pozitivnu obavezu institucija Republike Kosovo da preduzmu sve radnje u pravcu razjašnjenja legitimne svrhe i javnog interesa, kako bi se intervencija na vlasničkoj imovini, u cilju eksproprijacije, izvršila jasno, vidljivo i dozvoljeno“.

„Pored gore istaknutog argumenta, Ombudsman je primetio da su Vlada i Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MZOI) razvili i druge procesne radnje u vezi sa pitanjem eksproprijacije u opštinama Leposavić i Zubin Potok, izdavanjem Odluke o oglašavanju oblasti od posebnog interesa, donošenju drugih naknadnih odluka, održavanju javnih rasprava i donošenju prethodnog i konačnog rešenja, ove radnje se zasnivaju na Zakonu o eksproprijaciji nepokretnosti“.

Nakon odluke negativne reakcije sa zapada, Priština se brani

Kosovska vlada usvojila je 31. maja konačnu odluku o eksproprijaciji nepokretnosti vlasnika i zainteresovanih strana koje su pogođene realizacijom „Infrastrukturnih projekata od javnog interesa“ u opštinama Leposavić i Zubin Potok.

Iako su naveli tada da je ova odluka usvojena u „skladu sa pravosnažnim presudama sudova Republike Kosovo“, negativne reakcije su usledile u još jednom talasu od strane Kvinte, EU, OEBS-a i pojedinih zapadnih diplomata pojedinačno.

„Nekoliko naših misija je prethodno podelilo sa Vladom procene međunarodnih pravnih stručnjaka, uključujući i misiju Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, koje ukazuju da je Vlada prekršila sopstvene zakone i propise zbog proceduralnih i tehničkih nedostataka tokom procesa eksproprijacije. Napominjemo da je kosovski pravosudni sistem identifikovao slične pravne zabrinutosti u vezi sa preliminarnom odlukom o eksproprijaciji, koje Vlada još uvek nije rešila“, naveli su tada ambasadori u zajedničkom saopštenju između ostalog.

Kosovska vlada je potom odgovorila na ovo pismo, sa žaljenjem, i ocenom da su njeni međunarodni partneri „pogrešno izneli činjenično stanje i pravnu ocenu koja nije argumentovana“.

No tada su i po prvi put u kontekstu eksproprijacije javno potvrdili da infrastrukturni projekti koji se realizuju obuhvataju i izgradnju „policijskih stanica“, uz tvrdnju da se na taj način pruža bezbednost građanima „koji su bili izloženi teroru kriminalnih grupa Milana Radoičića“.

Inače, međunarodne reakcije usledile su u očekivanju objavljivanja izveštaja šefa evropske diplomatije, Džozepa Borelja o ispunjavanju zahteva Evropske unije od strane Kosova, odnosno očekivanju Kosova da mu se ukinu kaznene mere koje su uvedene pre tačno godinu dana – krajem juna 2023.

Podržala je vladu predsednica Vjosa Osmani, odgovorivši Kvinti i ostalim međunarodnim predstavnicima, sa porukom da su ove eksproprijacije u skladu sa zakonima, Ustavom i standardima Evropskog suda i da podržava svaku akciju koja je u interesu nacionalne bezbednosti građana Kosova bez razlike.

„Igra vladavine prava“

Jedan od zastupnika oštećene porodice, pravnik Dragutin Nenezić je u tekstu za KoSSev objasnio u tačkama ono što tumači kao „bremenite nedostatke“ najnovije odluke kosovske vlade o eksproprijaciji.

Tvrdi da je kosovska vlada pogrešila u sprovođenju postupka, da je suzila dejstvo presude – „ili, šire gledano, ne poštuje odluku suda“, da deluje sama protiv svog interesa, da postoji procesni nedostatak usled čega je odluka pravno neodrživa.

Eksproprijacija uz najstrožije poštovanje zakona, Ahtisarijevog plana i imovine SPC kao obaveza SE

Pitanje eksproprijacije je postavljeno kao jedan od postpristupnih uslova za članstvo Kosova u SE. U izveštaju Specijalnog izvestioca ovog tela koji je usvojen u aprilu u PSSE, od Kosova zahtevaju da eksproprijaciju sprovede uz najstrože poštovanje zakona i u punoj saglasnosti sa Ahtisarijevim planom.

„Od najveće je važnosti to da kosovske vlasti obezbede skrupulozno poštovanje Ahtisarijevog plana u vezi sa zaštitom prava nevećinskih zajednica, uključujući i eksproprijaciju“, navodi se u izveštaju.

Priština je preuzela obaveze da osigura da se ona vrši uz najstrože poštovanje zakona i da svi budući zakoni u ovoj oblasti budu u potpunosti u skladu sa Ahtisarijevim planom, uključujući i za zaštitu imovine Srpske Pravoslavne Crkve, te se u skladu sa tim, traži da se ispravi Nacrt zakona o eksproprijaciji nepokretne imovine, koji je dostavljen Skupštini Kosova i to – što je pre moguće.

„Nijedan akt ne može da osigura efektivnu zaštitu manjinskih zajednica od ilegalne eksproprijacije imovine. Zato smo obavezali Kosovo da osigura da se eksproprijacija obavi uz poštovanje Zakona i da bilo koje buduće zakonodavstvo u ovom polju bude u skladu sa Ustavom, takođe u skladu sa zaštitom imovine SPC“, kazala je Bakojani pred glasanje 16. aprila u PSSE.

Rode Prištini o eksproprijaciji na Severu: Ovakav način postupanja nije kompatibilan sa vladavinom pravaPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.