Izveštaj: Elektroseveru licenca dostavljena još 27. juna, čeka se komercijalni ugovor sa KEDS

Foto: KoSSev

Srpska strana još uvek čeka da joj KEDS dostavi Nacrt Komercijalnog ugovora o poslovnoj saradnji. Što pre do toga dođe, svi preostali koraci će se odvijati znatno brže i implementacija „Mape puta“ moći će uspešno da se privede kraju, stoji u Izveštaju Vlade Srbije o dijalogu sa Prištinom od 15. juna 2021. do 1. septembra ove godine. U njemu je potvrđeno da je Elektroseveru dostavljena licenca za snabdevanje još 27. juna – šest dana nakon usvajanja Mape puta o energetici, odnosno istog dana kada je na Severu boravio Petar Petković koji je tada za naš portal rekao da licenca još uvek nije dostavljena ovoj kompaniji.

Skupštna Srbije usvojila je na prošlonedeljnoj maratonskoj dvodnevnoj sednici o Kosovu izveštaj o pregovorima sa Prištinom od 15. juna 2021. do 1. septembra ove godine.

U ovom periodu, odnosno 21. juna, u Briselu su predstavnici Beograda i Prištine dogovorili „Mapu puta“ s ciljem primene prethodno potpisanih dogovora o energetici. Ovaj dokument u 9 tačaka definiše šta bi trebalo da se desi u oblasti energetike na Severu Kosova, koje su obaveze Beograda, a koje Prištine.

I jedna i druga strana su ono što je dogovoreno u Briselu predstavljali kao svoju pobedu. Priština – kao sporazum koji će konačno omogućiti fakturisanje električne energije u četiri opštine na Severu Kosova u skladu sa kosovskim zakonima i regulatornim sistemom, a Beograd kao potvrdu da „niko neće da upada u trafostanicu Valač“, te da je Elektrosever dobio samostalnost.

Ubrzo su iz Prištine krenule optužbe na račun Beograda o tome da ne poštuje dogovoreno, odnosno da nije ispunio svoje obaveze u rokovima koji su definisani Mapom puta, a prvenstveno kada je u pitanju obaveza Elektrosevera da će dostaviti KEDS-u i KOSTT-u najnovije dostupne podatke o potrošačima, preko EU u roku od sedam dana od izdavanja licence.

Što je više vremena prolazilo, to se manje znalo o procesu sprovođenja obaveza, a na Kosovu je jačala energetska kriza.

Tada su usledile i nove kritike iz Prištine na račun Beograda – da je Elektrosever „falsifikovao dokument KOSTT-a“ i da ova kompanija „igra opasnu igru“, ali i najave da kosovska vlada zimi neće da plaća struju na severu. Iz Beograda su im odgovorili da Priština „vrši pritiske na energetski sektor kako bi sprečio implementaciju Mape puta i samostalno delovanje Elektrosevera“.

Beogradski zvaničnici se, međutim, nisu detaljno oglašavali u vezi sa primenom dogovora o Mapi puta, sve dok se prošle nedelje u medijima nije pojavio izveštaj o pregovorima koji je predsednik Srbije potom lično predstavio poslanicima u Narodnoj skupštini. U Beogradu se tada raspravljalo dva dana o kosovskom pitanju, ali u najvećem delu skupštinske rasprave ne i o samom izveštaju, uključuju i delove o energetici.

Šta piše u delu izveštaja o energetici

Pitanje energetike u sklopu briselskog dijaloga pokrenuto je Prvim sporazumom o normalizaciji odnosa iz 2013. godine, da bi zatim bilo detaljnije razmatrano i usaglašavano kroz Aranžman o energetici iz 2013. godine i Zaključke EU posrednika o sprovođenju Sporazuma o energetici iz 2013. godine, koji je zaključen 2015. godine.

U izveštaju se kao ključni problem u primeni ovih sporazuma navodi „odugovlačenje i odbijanje“ Prištine da izda licencu za snabdevanje električnom energijom kompaniji „Elektrosever“.

„Kao razlog za to, privremene pokrajinske institucije su navodile isključivo razloge koji nisu utemeljeni u sporazumima iz Dijaloga, niti u bilo kojim drugim propisima koji regulišu materiju licenciranja energetskih aktivnosti“, precizira se.

Naznačeno je da se u periodu na koji se odnosi izveštaj javio dodatni problem za zaštitu interesa srpske strane kroz „otvorene pretnje“ Prištine da će pripadnici KP i, kako se navodi, „parapolicijskih snaga ROSU“, mimo dogovorenih procedura, preduzeti „ilegalne akcije fizičkog ovladavanja Trafostanice Valač“ i drugim objektima energetske infrastrukture koja se nalazi na Severu Kosova.

U izveštaju se dodaje da je Beograd od juna 2021. godine pojačao angažovanje prema EU posrednicima kako bi se „predupredio takav razvoj događaja“.

„U tom smislu, odlučno je stavljeno do znanja da srpska strana neće dopustiti jednostranu promenu stanja na terenu i uspešno nametnuto da primena energetskih sporazuma u okviru Dijaloga mora biti dosledna – počevši od sastanka koji je održan u okviru tehničkog Dijaloga 7. jula 2021. godine“, dodaje se.

Ujedno se navodi da je srpska strana neprestano vršila pritisak zbog toga što Priština „neprihvatljivo dugo razmatra odluku povodom izmena i dopuna koje je srpska strana izvršila kada je u pitanju zahtev za izdavanje kompaniji ‘Elektrosever’ licence za snabdevanje električnom energijom, ali i kada je u pitanju omogućavanje ovoj kompaniji da pruža distributivne usluge na severu KiM“.

Naznačeno je da je Priština na početku odbacivala ove ocene i navodila da će ispuniti svoje obaveze iz energetskih sporazuma čim kosovska skupština potvrdi izbor članova Odbora ERO, koji izdaje odluku u vezi sa licencom.

„Međutim, umesto da to učine, PIS u Prištini su nakon izbora članova Odbora EPO 2. avgusta 2021. godine donele odluku kojom je pokrajinskom operatoru prenosnog sistema električne energije KOSTT odobreno 11 miliona evra za plaćanje struje na severu KiM, a vlada PIS u Prištini zadužena da u roku od šest meseci uvede naplatu električne energije na severu Pokrajine. Imajući u vidu da je prema sporazumima iz Dijaloga propisano da te poslove treba da obavlja srpska kompanija ,Elektrosever’, kojoj nije izdata licenca, postalo je jasno da PIS u Prištini ne žele da se u dogledno vreme reši problem licenciranja kompanije ‘Elektrosever'“.

U izveštaju se ujedno dodaje da je Priština započela da uslovljava izdavanje licence za snabdevanje uspostavljanjem fizičke kontrole nad objektima energetske infrastrukture na Severu.

„Imajući u vidu da su ovakvi zahtevi protivni pomenutim sporazumima iz Dijaloga, kao i činjenicu da bi ovakvim aktivnostima objektivno bila dovedena u pitanje energetska bezbednost severa KiM, srpska strana je odlučno odbacila prištinske zahteve“, precizira se.

U izveštaju stoji da je u pregovorima koji su potom usledili, srpska strana uspela da „nametne i odbrani stav“ da se u procesu implementacije najpre mora izdati dogovorena licenca kompaniji „Elektrosever“.

„Posle dugotrajnih pregovora o primeni sporazuma zaključenih 2013. i 2015. godine, Priština je napokon tokom maja 2022. godine prihvatila da kao prvi korak izda licencu za snabdevanje kompaniji ‘Elektrosever’. Uporedo sa tim, kroz postizanje Načelnog sporazuma o poslovnoj saradnji između kompanije ‘Elektrosever’ i KEDS stvoreni su neophodni uslovi i da kompanija ‘Elektrosever’ (u skladu sa članom 5. Aranžmana iz 2013. godine) na Severu AP KiM može da pruža distributivne usluge stanovništvu i drugim korisnicima“.

Podseća se da je do formalizacije dogovora došlo na sastanku u okviru Dijaloga na tehničkom nivou 21. juna 2022. godine u Briselu, kada je postignuta saglasnost oko teksta dokumenta pod nazivom ‘Mapa puta za implementaciju energetskih sporazuma’.

Dokument se sastoji od devet tačaka a od kojih je prva ta da će RUE izdati licencu Elektroseveru. Osim toga, prema sporazumu trebalo je da u roku od sedam dana nakon izdavanja licence, Elektrosever KEDS-u i KOSTT-u dostavi podatke o potrošačima, a u roku od 30 dana KEDS i KOSTT da imaju pristup Valaču.

„Taj dokument je postignut isključivo u cilju prevazilaženja zastoja u primeni pomenutih, ranije dogovorenih, Aranžmana i Zaključaka iz oblasti energetike. Operacionalizacija ovog dogovora trebalo bi da u krajnjoj tački omogući kompaniji ‘Elektrosever’ da snabdeva električnom energijom stanovništvo na severu KiM, kao i da pruža distributivne usluge na tom području. Na taj način zagarantovano je stalno, i za sve strane nesporno legitimno i legalno, prisustvo ove srpske kompanije na vitalnim objektima energetske infrastrukture u većinski srpskim opštinama na severu KiM“, dodaje se u tekstu izveštaja o Energetici.

Prema navodima Vlade Srbije, Beograd je u okviru paketa dokumenata Mape puta uspeo da „izdejstvuje“ i usaglašavanje dodatna dva prateća dokumenta, kojima je, kako dalje stoji,  sprečeno jednostrano tumačenje Mape puta i blokiranje njene primene.

Reč je o interpretativnoj izjavi EU posrednika, kojom se potvrđuje pravo kompanije ,,Elektrosever“ na održavanje stalnog prisustva na TS Valač i ostalim objektima energetske infrastrukture na severu KiM i pismu Energetske zajednice upućenom EU sa garancijom da je Načelni sporazum o poslovnoj saradnji (komercijalni ugovor) između kompanije „Elektrosever“ i kompanije KEDS – kojim je kompaniji „Elektrosever“ garantovano da će na severu AP KIM pružati i distributivne usluge – u skladu sa kosovskim regulatornim okvirom.

Drugi dokument je bio neophodan kako Priština, stoji u izveštaju, ne bi mogla da onemogući i poništi primenu sporazuma koji je postignut između kompanije „Elektrosever“ i KEDS.

„Bez te ostvarene garancije, Priština bi u praksi, posredstvom odluke pokrajinskog regulatora ERO mogla da proglasi da dogovorena saradnja srpske i turske kompanije nije u skladu sa regulatornim okvirom Kosova i da tvrdi da kompanija ‘Elektrosever’ nema pravo fizičkog prisustva na objektima energetske infrastrukture na Severu KiM“, dodaje se.

Precizira se i da su dogovorom o poslovnoj saradnji između kompanije ‘Elektrosever’ i KEDS-a zaobiđene opstrukcije koje je Priština postavljala za zaključenje Mape puta – kroz osporavanje prava kompaniji ‘Elektrosever’ da pruža usluge distribucije na Severu Kosova.

U izveštaju stoji da je ovim dogovorom osigurana puna energetska nezavisnost Severa, te da će Elektrosever na tom prostoru pružati i usluge distribucije električne energije (izdavanje i naplata računa, održavanje mreže, fizičko povezivanje novih potrošača).

Kako teče primena „Mape puta“

Osim onoga što je dogovoreno, izveštaj obrađuje i događaje koji su potom usledili, odnosno, šta je primenjeno.

Potvrđeno je da je Energetski regulator na Kosovu još 24. juna 2022. godine doneo odluku o dodeljivanju licence za snabdevanje Elektroseveru, te da je ista dostavljena kompaniji 27. juna.

„Time je Priština ispunila prvi deo svojih obaveza iz Mape puta u dogovorenim rokovima. Dobijanjem licence za snabdevanje kompaniji ‘Elektrosever’ je otvoren put da dostigne operativnost u pokrajinskom sistemu i snabdeva električnom energijom stanovništvo na severu KiM“, navodi se.

U izveštaju se, međutim dodaje da Elektrosever nije ispunio svoju obavezu iz tačke 2. Mape puta a koja nalaže da u roku od sedam dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever dostaviti KEDS-u i KOSTT-u najnovije dostupne podatke o potrošačima, preko EU.

„1. jula 2022. godine direktor kompanije ‘Elektrosever’ je obavestio specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine da imajući u vidu da je licenca za snabdevanje izdata 24. juna 2022. godine i da još uvek nije postala operativna – kompanija ‘Elektrosever’ nema mogućnost da Prištini dostavi listu potrošača jer još uvek ne poseduje puni pravni kapacitet da zaključuje ugovore sa potrošačima“, stoji u izveštaju.

Precizira se da je u isto vreme ukazano na to da će ova kompanija biti u mogućnosti da zaključi ugovore o snabdevanju sa potrošačima tek nakon potpisivanja ugovora sa kompanijama KOSTT i KEDS koji su propisani Mapom puta, kao i dobijanjem Energetskog identifikacionog koda (EIC CODE) i utvrđivanjem uslova i načina snabdevanja potrošača.

Ovaj kod je, međutim, dodeljen Elektroseveru 18. jula.

„Uporedo sa dobijanjem licence za snabdevanje i ‘EIC CODE’, kompanija „Elektrosever“ je nastavila dalju komunikaciju sa relevantnim – kompanijama unutar pokrajinskog energetskog sistema, pre svega sa KOSTT i KEDS. U tom pogledu, srpska strana smatra da je kompanija Elektrosever“ već ispunila obavezu iz Mape puta o potpisivanju tipskih tržišnih ugovora sa KOSTT, pre svega Ugovora o balansnoj odgovornosti i ugovora o učešću na tržištu električne energije“, navodi se u izveštaju.

Jedini dokumenti iz paketa Mape puta do čijeg potpisivanja još uvek nije došlo su dva ugovora – Ugovor o priključenju i Komercijalni sporazum – koje bi kompanija „Elektrosever“ trebala da potpiše sa KEDS-om.

„Komercijalni sporazum je načelno dogovoren sa KEDS pre zaključenja Mape puta isključivo radi operacionalizacije stava 1., člana 5. Sporazuma o energetici iz 2013. godine, koji obezbeđuje jedan od ključnih interesa srpske strane. Taj interes je da srpska kompanija „Elektrosever“ na severu AP KiM može nesmetano da ostvaruje fizičko prisustvo i kontrolu nad objektima energetske infrastrukture – kroz pružanje distributivnih usluga u četiri opštine sa većinski srpskim stanovništvom na severu AP KIM (obračun, naplata, održavanje i fizičko priključenje novih korisnika)“.

Uz konstataciju da predviđeni sporazumi sa KEDS-om predstavljaju suštinu celokupnog dogovora o Mapi puta, navodi se da trenutni zastoj u njihovom postizanju proističe iz činjenice da ti sporazumi, da bi ispunili svrhu zaštite srpskih interesa kako je propisano Mapom puta, moraju da budu zaključeni istovremeno „u paketu“.

U izveštaju se navodi da je srpska strana potpuno posvećena ispunjenju odredaba Mape puta, ali i da svi ostali elementi „paketa“ od 21. juna gube smisao bez zaključenja sporazuma sa KEDS.

Ujedno se konstatuje da redosled preostalih koraka sa ciljem postizanja ovih sporazuma ne zavisi od kompanije „Elektrosever“, jer ona nije u mogućnosti ni pravno ni faktički da ove korake inicira.

„U tom smislu, srpska strana još uvek čeka da joj KEDS dostavi Nacrt Komercijalnog ugovora o poslovnoj saradnji sa KEDS, na šta je više puta ukazivano svim akterima implementacije Mape puta“, dodaje se u izveštaju.

Srpska strana, međutim, veruje da će i ovaj korak u narednom periodu biti preduzet, kako bi implementacija Mape puta mogla da se uspešno privede kraju u dogovorenim rokovima.

Izrazili su očekivanje da će što pre doći do zaključenja sporazuma, kako bi Elektrosever bio operativan.

„Svi preostali koraci potom bi se odvijali znatno brže, jer kompanija ‘Elektrosever’ više ne bi imala ograničenja u smislu pravnih i operativnih kapaciteta da na tržištu nesmetano zaključuje ugovore sa potrošačima i posluje kao bilo koja druga kompanija“, naznačeno je.

Ujedno se precizira da o imovinskim pravima nad energetskom infrastrukturom nije razgovarano i da Mapa puta ne uređuje ovo pitanje, da je to potvrdio i prištinski glavni pregovarač Besnik Bisljimi, ali i da je izaslanik EU, Miroslav Lajčak kazao da će se o vlasništvu razgovarati naknadno u okviru Dijaloga.

„Imajući sve navedeno u vidu, Kancelarija će u narednom periodu nastaviti da insistira da EU posrednici preduzmu neophodne mere i radnje na punom i doslednom sprovođenju svih odredbi Aranžmana iz 2013. godine, Zaključaka EU posrednika iz 2015. godine, kao i same Mape puta“, naznačeno je u delu izveštaja koji se odnosi na Energetiku.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.