Suđenje Dreničkoj grupi – svedok "A" o svojim prvim danima u zatvoru u Likovcu

Jučerašnje i današnje ročište suđenja Dreničkoj grupi, obeležilo je svedočenje svedoka "A". Međutim, današnje ročište obeležilli su reakcija javnosti na svedočenje ovog svedoka, prigovor odbrane, koja se najviše brinula da se iskazi svedoka ne upotrebe kao istraga za moguće, druge optužbe i dokaze u drugim, odvojenim slučajevima.

KOSSEV SPECIJALNO SA SUĐENJA DRENIČKOJ GRUPI

Nakon utvrđivanja prisutnosti svih sedmoro optuženih – Sulejmana Selimija, Samija Ljuštakua, Sabita Gecija, Ismeta Hadže, Avnija Zabeljija, Jahira Demakua i Sahita Jašarija, sudija je utvrdio i prisutnost odbrane, da bi se prešlo na svedočenje svedoka „A“, koji je putem video poziva, sa nepoznate lokacije, bez otkrivanja lica, a uz prisustvo predstavnika suda, Agrona Keljmendija, nastavio sa svojim svedočenjem (tokom četvrtog ročišta suđenja, odlučeno je da će zaštićeni svedoci svedočiti putem video poziva, a ne u sudnici, kako je i insistirala odbrana).

Međutim, branilac Samija Ljuštakua, Ingo Riš je insistirao da se svedočenje nastavi upravo u sudu, s obzirom na to da je tokom jučerašnjeg svedočenja, svedok „A“ potvrdio da je spreman da svedoči i u sudu. Ipak, predsedavajući suda, sudija Darius Sielicki, odbio je ovaj predlog, navodeći da je odluka o načinu svedočenja odavno donešena.

Svedok "A" – Ivan Bulatović je bio prljava osoba

Niti u pisanoj optužnici u koju je KoSSev imao uvid, a ni u usmenom čitanju optužnice u sudnici, osim albanskih civila, ni jednom se ne pominje ni jedna druga nacionalnost žrtava, osim u slučaju ubistva odsecanjem glave policajca Ivana Bulatovića, gde se kaže da je u pitanju srpski policajac.

U prvom delu svog svedočenja, svedok "A" detaljno je opisao svoj prvi dan u zatvoru u Likovcu, navodeći da su ga dva pripadnika UČK-a, Muharem Đemajlji i Redžep Seljiimi ispitivali, da bi Đemajlji odlučio da ga ne pusti i da ga zadrži u Likovcu.

Svedok „A“ objasnio je šta se dalje dogodilo: „Kada je Đemajlji završio sa intervjuom, posle otprilike sat vremena, Šaban Šalja je ušao u prostoriju i uperio prst u mene, govoreći glasno – da li ti znaš šta je Ivan Bulatović rekao o tebi? Moj odgovor je bio da ne znam šta je Bulatović rekao o meni, da bi me on u tom trenutku napao fizički i bacio me na pod. Nakon što me je Šaban Šalja bacio na pod, odmah su četiri osobe ušle u ćeliju i svi su bili u uniformama. Troje njih je imalo obojena lica i nisam ih prepoznao, niti znao, dok je jedan od njih bio nizak i imao je dugu bradu. Odmah nakon što su ušli u sobu, a ja sam još ležao na podu, jer me je Šaban Šalja napao, njih četvoro su počeli da me šutiraju, govoreći da sam prijatelj Ivana Bulatovića. Ne znam koliko je trajalo to mučenje, samo znam da sam se onesvestio u nekom  trenutku. Ne znam šta se dogodilo nakon što sam se onesvestio i ne znam da li su napustili sobu, niti koliko dugo su me šutirali.”

Predstavnik specijalnog tužilaštva, Sezari Mihalčuku, nastavio je sa ispitivanjem, tražeći od svedoka detaljnije informacije o policajcu Ivanu Bulatoviću – ko je on bio, kakvu je reputaciju imao:

Mihalčuku: Spominjali ste i juče, i danas, ime Ivana Bulatovića. Kažite nam, ko je bio Ivan Bulatović?

Svedok “A”: Ivan Bulatović je bio crnogorskog porekla i radio je u policijskoj stanici u Drenašu, u kancelariji u kojoj su se izdavale lične karte i pasoši. Prepozano bih tu osobu, ako bih je opet video i znao sam ga i tada, jer nam je izdavao dokumenta u Drenašu. Bili smo svi pod administracijom Srba i sva dokumenta za vizu smo vadili iz Srbije.

Mihalčuku: Da li je pokazivao antialbansko ponašanje?

Suđenje Dreničkoj grupi:

Branioci Dreničke grupe o svedocima: "Izdajnici, ili heroji pravde?!"

Nastavak suđenja Dreničkoj grupi: branioci veruju u "pravičnost sudskog veća"

2. dan suđenja Dreničkoj grupi – u sudu prisutni Ljuštaku, Jašari i Hadža

Ljuštaku, Jašari i Hadža danas u sudnici u Severnoj Mitrovici?

Izdat nalog za hapšenje Ljuštakua, Jašarija i Hadže

Svedok “A”: Poznata mi je njegova biografija u vezi sa vremenom pre rata. Za albansku populaciju Ivan Bulatović je bio loša osoba i bio je kriminalac.

Mihalčuku: Kako to mislite, bio je loša osoba?

Svedok “A”: Tukao je Albance i oduzimao bi im pištolje i ponašao se jako loše prema njima, uključujući i one koji su imali dozvolu da nose pištolje.

Mihalčku: Da li smo Vas dobro razumeli  –  Bulatović je tukao Albance i oduzimao im je pištolje, čak i od onih koji su imali dozvolu za nošenje oružja?

Svedok “A”: Da. Tukao ih je, čak i one koji su imali dozvolu iz Srbije, za nošenje oružja, ali i one koji nisu imali dozvolu iz Srbije, za nošenje oružje iz Srbije.

Mihalčuku: Da li možemo da kažemo da je Ivan Bulatović imao reputaciju okrutnog za populaciju u Likovcu?

Svedok “A”: Da, bio je jako prljava osoba.

Mihalčuku: I to se tiče i regiona Drenice?

Svedok “A”: Da. Posebno što se tiče sela Obrinje i Trnavac.

Detaljno ispitivanje će biti irelevantno za ovaj slučaj

Međutim, nakon svog svedočenja o policajcu Ivanu Bulatoviću, svedok gotovo da više nije mogao da nastavi svoj iskaz u kontinuitetu, a zbog prigovora odbrane.

Branilac Ismeta Hadže – Mahmut Haljimi, Jahira Demakua – Međid Sulja, ali i glavni branilac Sulejmana Selimija, Gregori Gaj Smit, su insistirali na tome da svedočenje svedoka “A” ne može da bude detaljno. Kao razloge za svoje prigovore navodili su da se delovi iskaza ne smeju iskoristiti za druge- odvojene slučajeve njihovih branjenika, te da se detaljni iskazi ne smeju iskoristi kao dodatna istraga za formiranje novih optužnica.

Predstavnik specijalnog tužioca, Sezari Mihalčuku, tvrdio je da je jedini razlog detaljnog ispitivanja svedoka – dokazivanja kredibiliteta svedoka, a sa ciljem da se celokupan slučaj ovog svedoka do kraja ispita i razume: "Svedok će pomoći da se priča razume od početka, a takođe i kontekst priče u kojima su individualni incidenti smešteni i koji su relevantni da bi razumeli da li je ovaj svedok kredibilan. Pokušaj da isečemo njegovu priču na manje priče nam omogućava da imamo punu procenu slučaja i kredibiliteta svedoka, i da znamo šta se stvarno dogodilo.”

Međutim, sudija Sielicki je zahtevao da ispitivanje ne bude detaljno, dodajući da samo ispitivanje ne služi za ispitivanje nevinosti, ili krivice optuženih u drugim slučajevima.

“Naravno, u ovom suđenju neće biti daljih istraživanja, koji bi vodili do toga da je neko kriv, ili nevin u drugom slučaju. Dokazi i iskazi moraju da budu ponavljani, a to je svakako posledica razdvajanja slučajeva i ne samo u ispitivanju, nego i u unakrsnom ispitavanju. Tužioče, možete da postavljate generalna pitanja o događajima u Likovcu, ali molim Vas, ne idite u detalje, jer bi to bilo irelevantno za ovaj slučaj,” objasnio je sudija Sielicki.

"Ja sam Sulejman Selimi, zvani Sultan"

U nastavku svog svedočenja, svedok “A” govorio o ambasadoru Kosova u Albaniji, Sulejmanu Selimiju. On je objasnio da je, nakon što su ga pretukla četiri pripadnika UČK-a, u njegovu ćeliju ušao Sulejman Selimi da ga, kako je svedok naveo, otrezni.

Naime, nakon što je Selimi ušao u ćeliju svedoka “A”, prišao mu je i podigao ga sa poda. Šamarajući ga i udarajući pesnicama rekao je – ja sam Sulejman Selimi, zvani Sulatan, da li me znaš?

Svedok "A", je dodao da je Selimi  rekao i da je došao da ga "otrezni" i da će ga "prebiti drvenom palicom."

Na pitanje tužioca Mihalčukua, da li mu je Selimi rekao zašto će ga prebiti drvenom palicom, svedok je odgovorio da je “Sultan” kao razlog za to naveo to što je saradnik Srba, dodajući, a na pitanje tužioca – da je Selimi u njegovu ćeliju dolazio jednom, ili dva puta dnevno i da ga je nekada tukao, a nekada vređao na nacionalnoj osnovi.

“Pre bih rekao da me je vređao na nacionalnoj osnovi. Govorio bi da sam špijun Srbije i da sam saradnik Ivana Bulatovića i Branka Arsića,” dodao je svedok A.

Izjava o vređanju na nacionalnoj osnovi izazvala je, međutim, salvu prigušenog smeha i među albanskim novinarima, ali i među onima koji su sedeli u sudnici u delu za javnost. Prisutnima u delu za javnost posebno je bio smešan iskaz svedoka o načinu na koji ga je Sulejman Selimi tukao.

“Tukao bi me otvorenom šakom, a kada bi me udario, zatvorio bi šaku,” objasnio je svedok.

Svedočenje se nastavilo, a svedok je govorio o svojim sunarodnicima sa kojima je delio svoju ćeliju tokom 30 dana provedenih u Likovcu. Među njima je bio i Fejz Morina, koji je doveden u zatvor u Likovcu, jer je viđen sa Ibrahimom Rugovom.

“Rekao je da je u Prizrenu bio sa Ibrahimom Rugovom i da je to bio jedini razlog zašto je zatvoren i doveden u Likovac,” dodao je svedok.

Suđenje Dreničkoj grupi nastavlja se 8. jula.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.