Saljih Mustafa u Hagu: „Nisam kriv“, Tužilaštvo: Bio nadležan za zatvor u Zlašu, učestvovao u mučenju

Vest je ažurirana

U Hagu je danas održano prvo ročište u sklopu prvog suđenja pred Specijalizovanim većima. Na optuženičkoj klupi seo je bivši visoki zvaničnik OVK, Saljih Mustafa, koji se još jednom izjasnio da nije kriv ni za jednu od optužbi Specijalnog suda, koji je nazvao – „ovdašnji gestapo“. Sa druge strane, Tužilašvo je iznelo drugačije tvrdnje – da je Mustafa bio zadužen za zatvor u Zlašu, te da je bio lično uključen u premlaćivanje i zlostavljanje žrtava albanskog porekla. Uvodnu reč iznela je danas i zastupnica žrtava. Njeno izlaganje Mustafa, međutim, nije čuo, jer je odlučio da napusti ročište. Sud je najavio da će, ukoliko bude morao, u budućnosti fizički prinuditi Mustafu da prisustvuje ročištima.

Mustafa: Nisam kriv ni za jednu od optužbi koju je pokrenuo ovdašnji gestapo

Odmah nakon početka ročišta i predstavljanja prisutnih, pročitane su samo tačke optužnice optužbe protiv Mustafe, a ne celokupna optužnica.

Mustafa je potom kazao da razume optužbe koje mu se stavljaju na teret, ali da u njima nema istine.

Optuženi je potom i precizirao da nije kriv ni za jednu od optužbi „koju je pokrenuo ovdašnji gestapo“.

Predsedavajući sudija je potom pročitao prava optuženom, ali i u međuvremenu naložio odbrani da neće dozvoliti da tokom budućih ročišta Mustafa koristi jezik kojim izraža nepoštovanje protiv bilo koga u postupku, kao i protiv samog suda.

Žrtve držane u bednim uslovima, nalepili im etiketu kolaboracionista

Kao što je bilo i planirano, odmah nakon izlaganja suda, Specijalni tužilac je započeo svoje izlaganje u sklopu vremena predviđenog za uvodnu reč.

Džek Smit je u svom obraćanju kazao da će prisutni moći da čuju žrtve koje su bile prisiljene da 20 godina čekaju da dobiju pravdu za sebe i svoje porodice.

FOTO: Specijaln sud/Printscreen

„Ako ćemo na pravi način da radimo za ove žrtve, nikada ne sme da istekne rok za odgovornost. Jako je važno da žrtve znaju da postoje ljudi koji vode računa da lica koja su činila dela protiv njih budu privedena pred lice pravde“.

Najavio je da će pozvati nekoliko žrtava u ovom predmetu od kojih su svi albanskog porekla, dok će u drugim predmetima kao žrtve biti predstavljene Albanci, Srbi, Romi i ljudi druge nacionalnosti.

„U ovom predmetu sve žrtve su bili Albanci sa Kosova. Oni nisu bili neprijatelji Kosova ili pijuni, već sunarodnici čiji je jedini zločin bio to da su ih iz bilo kog razloga smatrali kao one koji ometaju OVK i zbog toga su im nalepili etiketu kolaboracionista“, kazao je Smit.

Kazao je da je činjenica i istina koju će predočiti sudu – da su određene vođe OVK koristile svoja ovlašćenja da sprovode brutalne radnje i da su svoje sugrađane na Kosovu načinili žrtvama, tj, one, između ostalih, čija su se politička mišljenja razlikovala od mišljenja vođa OVK.

„Nije bilo legitimnog cilja za pritvor… oni su u bednim uslovima držani i mučeni tokom zatočeništva“, kazao je Smit.

Ne vodimo postupak protiv OVK već pojedinaca, Mustafa prekršo zakone o ratovanju

Smit je danas podcrtao da je krivična odgovornost pred ovim sudom – lična odgovornost, te da su na to bile i fokusirane i istražne radnje.

Mustafa je prekršio zakone o ratovanju, precizirao je Smit, te dodao da tužilaštvo ne navodi optužbe protiv OVK ili rata za nezavisnost Kosova.

Upravo zbog toga, precizirao je da tužilaštvo tereti Mustafu za hapšenje i mučenje građana Kosova, od kojih jedan i preminuo.

„Pojedinačna odgovornost optuženog za ubistvo ovog mladića je ono zašto je Mustafa ovde danas“, kazao je Smit.

On je ujedno precizirao da je i danas prisutna atmosfera zastrašivanja svedoka i rušenja postupka, i da je ona u pozadini suđenja.

„Dok svedoci pričaju svoje priče, oni žive u ovoj atmosferi svaki dan, i sudije molim da razmotre da li je i na bilo koji način uticao pritisak kroz koji prolaze brojni svedoci, da se ne izjasne i priznaju istinu koju su videli“, naznačio je.

„Mi smo ovde danas zato što oni nisu sprečili da žrtve ispričaju svoju priču“.

Mustafa bio nadležan za zatvor u Zlašu, i učestvovao u premlaćivanju i mučenju žrtava

Tužilaštvo je potom detaljnije govorilo o krivičnim delima za koja se Mustafa tereti. Ujedno su prikazali fotografije imanja na kojem su držani pritvorenici, kao i samog Saljiha Mustafe.

Mustafa je bio zadužen za zatvor u Zlašu i bio je lično uključen u premlaćivanje i zlostavljanje žrtava, precizirali su danas iz tužilaštva.

Kako su naveli, Mustafa je komandovao jedinicom OVK – BIA, koja se bavila prikupljanjem podataka, izviđanjima, diverziji i imala 500 do 600 pripadnika.

Ova jedinica je bila odgovorna za zatvor na imanju u Zlašu u martu i aprilu 1999, navelo je tužilaštvo.

Prema navodima tužilaštva, zatvorenici nisu bili kolaboracionisti i nisu „pomagali neprijatelju“ u vojnim akcijama.

„Niko od ljudi koji su držani u Zlašu nije to radio i niko neće tvrditi na ovom suđenju da je to bio slučaj. Etiketa kolaboracioniste je zloupotrebljavana za lica koja su imala kontakte, družila se ili poslovala sa Srbima ili nedovoljno podržavala OVK ili imala ‘pogrešna’ politička uverenja. I sama sumnja da imaju takve sklonosti imala je za posledicu da ga dovedu u Zlaš“, naveli su službenici tužilaštva.

Najavili su da će se danas čuti iskazi žrtava, ali i iskazi o jednoj žrtvi koja nije preživela usled zadobijenih povreda.

Mustafa napustio ročište; Zastupnica žrtava kritikuje

Saljih Mustafa je nakon uvodne reči Specijalizovanog tužilaštva odlučio da ne prisustvuje nastavku ročišta – tj. uvodnoj reči zastupnice žrtava.

Sudsko veće je nakon privatnih konsultacija odlučilo da dozvoli Mustafi da ne bude prisutan, ali su i saopštili da zadržavaju svoje pravo da u nastavku suđenja prinude optuženog da bude prisutan.

Zastupnica žrtava, dr Ani Pues, kazala je potom da je svojim odlaskom Mustafa pokazao nepoštovanje prema žrtvama u ovom postupku, te iznela svoju uvodnu reč.

FOTO: Specijaln sud/Printscreen

Kazala je da je neophodno da se stavi tačka na patnju žrtava, te da su žrtve koje učustvuju u postupku ćutale i bile ućutkivane svih ovih godina.

„Žrtve traže da im se prizna nepravda koja im je učinjena, oni žive u zemlji gde se OVK na mnogim mestima slavi. Postoji ogroman pritisak da se ne postavljaju pitanja koja bi mogla da bace ljagu na likove OVK“, navela je Pues.

Precizirala je da su žrtve ućutkivane i da su propatile i posle rata jer su bile same i bile zastrašivane i ućutkivane tokom više decenija.

„Niko od žrtava nije našao odgovore zašto su bili izloženi premlaćivanju i nasilju. Na Mustafi je da pomogne i da odgovori. Kao advokat žrtve, želim da naglasim da on može mnogo doprineti“, rekla je Pues.

Zastrašivanje žrtava i svedoka je bilo problem i pred drugim hibridnim sudovima protiv Albanaca, podsetila je zastupnica žrtava.

Zastupnici žrtava potom su se osvrnuli na pitanje reparacije žrtava.

„Žrtve žele da se optuženi krivično gone i to je reparacija i uspeh bi bio osećaj da je utvrđena istina što je od ključnog značaja za žrtve“, poručili su.

Međutim, među zahtevima žrtava je i kompenzacija, precizirali su i naznačili da je to osnovni pravni princip.

„Slažemo se da je pitanje pronalaženje istine od najveće važnosti, ali je bitno da Veće shvati ozbiljno pitanje odštete“, naglasili su.

Precizirali su da bi reparacija trebalo da se izvrši prema svim žrtvama u postupku.

Zatražila je osnivanje fonda za žrtve.

Ubrzo nakon uvodnog izlaganja zastupnice žrtava, prešlo se na poluzatvorenu sednicu, koja je u međuvremenu i završena.

Za sutra je takođe planirao održavanje novog ročišta u postupku protiv Saljiha Mustafe.

10.15 – Počelo prvo suđenje u Hagu: Saljih Mustafa na optuženičkoj klupi

Upravo je počelo prvo suđenje pred Specijalizovanim većima Kosova (SVK). U pitanju je predmet koji se vodi protiv bivšeg pripadnika OVK, Saljiha Mustafe, koji se tereti za ratne zločine.

Na današnjem ročištu planirano je da, nakon što otvori suđenje, predsedavajući sudija zatraži da se optužnica naglas pročita optuženom i obavesti ga o određenim pravima i obavezama.

Nakon što utvrdi da je optuženi razumeo optužnicu, predsedavajući sudija upitaće Mustafu, koji je još na prvom ročištu kazao da nije kriv, da li ostaje pri svom prvobitnom izjašnjenju o krivici.

Odmah zatim Specijalizovano tužilaštvo iznosi uvodnu reč, za šta ima na raspolaganju tri sata.

Ovom ročištu prisustvovaće i zastupnik žrtava koje učestvuju u postupku, a koji će da ima na raspolaganju jedan sat za iznošenje svoje uvodne reči.

U postupku koji se vodi proti Saljiha Mustafe, za sada je devet lica dobilo status žrtve, a prijavljivanje je i dalje u toku.

Specijalizovana veća u Hagu još jednom su obavestila sve da lica koja mogu da dokažu da su lično pretrpela telesnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu kao neposrednu posledicu krivičnog dela iz javne optužnice koju su potvrdila SVK, još uvek mogu da se prijave za učešće u postupku.

To mogu da budu bilo lica koja su direktno pretrpela štetu, ili lica u bliskom ličnom odnosu sa direktnom žrtvom koja je lišena života ili je pretrpela povredu, precizirali su iz suda.

Pretresni panel je za ovaj i sledeći mesec zakazao više ročišta.

Tužilaštvo će za izvođenje dokaza imati na raspolaganju 87 sati.

Podsetimo, prema ranijim najavama, kao i potvrdi Specijalizovanih veća, Tužilaštvo namerava da pozove 16 svedoka, od kojih će 15 svedočiti u sudnici.

Panel će saslušati svedočenje prva dva svedoka tužilaštva između ponedeljka i utorka – 27., odnosno 28 septembra.

Sva javna ročišta prenose se s neznatnim odgađanjem na vebsajtu SVK i mogu se pratiti na sva tri jezika suda – albanskom, srpskom i engleskom. Video snimci javnih sudskih sednica će biti dostupni i na Youtube stranici ovog suda.

Predmet protiv Saljiha Mustafe prvi je čiji pretresni postupak započinje pred ovim sudom u Hagu.

Odluku o pokretanju pretresnog postupka u slučaju protiv Mustafe donelo je pretresno veće I Specijalizovanih komora Kosova juna meseca.

Veće je ujedno odlučilo da će prva dva svedoka Specijalnog tužilaštva izneti svoj iskaz između 20. i 28. septembra.

Sudije u ovom postupku imenovane su još početkom maja meseca.

Imenovanje je usledilo po obaveštenju sudije za prethodni postupak da će celokupni spis predmeta Specijalizovani tužilaca protiv Saljiha Mustafe biti spreman za prosleđivanje pretresnom panelu 7. maja.

Predsednica Specijalizovanih veća u Hagu, Ekaterina Trendafilova, rasporedila je sudije Rolanda Dekersa, Mapi Velt-Folju, Žilbera Bitija i Vladimira Mikulu kao rezervnog sudiju za pretresni panel I.

Pred ovim panelom je 9. juna održano i pripremno ročište pred suđenje Mustafi, a kako je najavljeno, u naredna dva dana trebalo je da se održe još dva pripremna ročišta zatvorena za javnost – kako bi se na njima govorilo o žrtvama i svedocima.

Podsetimo, Saljih Mustafa uhapšen je po nalogu Specijalizovanog tužilaštva – 24. septembra prošle godine, i on se do sada pred sudom pojavio pet puta (prvo pristupanje i četiri statusne konferencije).

Mera pritvora produžavana mu je u više navrata, a poslednji put, krajem jula meseca.

Optužnica protiv g. Mustafe potvrđena je 12. juna 2020, a njena konačna verzija je stavljena na uvid javnosti 28. septembra 2020.

Optuženi se u četiri tačke, po osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti pretpostavljenog, tereti za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Prema navodima u optužnici, ta krivična dela učinjena su u aprilu 1999, na Kosovu, na jednom imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

On se kao jedan od osnivača nekadašnje „OVK“ tereti za lišavanje slobode, surovo postupanje i mučenja izvršena nad najmanje šest lica, kao i za ubistvo.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.