Krizni štab: Stupile nove mere, kretanje samo 90 min, prodavnice rade od 7-23

„U cilju zaštite građana potrebno je preduzeti nove mere“, kazao je upravo na konferenciji za medije u Kosovskoj Mitrovici gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, a mere za sve četiri opštine su, kaže, uvedene po savetu struke. U pitanju su mere kosovske vlade, koje je prekjuče najavio kosovski ministar zdravlja Arben Vitia, a sinoć potvrdio Marko Đurić.

Od jutros, u 6 časova građani smeju da se kreću van svojih kuća do 90 minuta dnevno, prema rasporedu na osnovu pretposlednjeg ličnog broja na zadnjoj strani kosovske lične karte.

Raspored će se menjati svake nedelje ili na svaka dva tri dana, što će se utvrđiti naknadno. Građani će biti blagovremeno obavešteni o tome, tvrdi Rakić.

Oni koji imaju srpske lične karte, dozvole za njihovo kretanje utvrđuje se na osnovu poslednjeg registarskog broja. U pitanju je 9-cifreni broj na prvoj strani.

  Prodavnice će raditi od 7 do 23 časa.

  Kako je Ministarstvo zdravlja navelo u Prištini, raspored kretanja se menja svaka tri dana ipak, a evo i rasporeda za svaka tri dana do 4. maja 2020.

   

   

  O D L U K A
  O sprečavanju, suzbijanju i eliminisanju zarazne bolesti COVID – 19 na teritoriji opštine Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić
  I. Od dana 15. aprila 2020. god. u 06:00 časova, zabranjuje se kretanje fizičkim licima van njihovih kuća / stanova osim u slučajevima kao sledećim:
  (a) ​Za fizička lica starija od 16 godina promet je dozvoljen za snabdevanje potrebnom robom (hrana i lekovi za ljude i životinje / živine, kao i za higijenske proizvode) i za obavljanje finansijskih dužnosti i potreba (plaćanja, bankarski poslovi), samo sat i po vremena dnevno, prema određenom nedeljnom rasporedu na osnovu pretposlednjeg broja njihovog matičnog broja. Raspored je priložen ovoj odluci (vidi Aneks 1) i menjaće se rotacijom dva puta nedeljno.
  (b) ​Za vreme kretanja fizičkih lica, nije dozvoljeno da ih iko prati, osim u tri slučaja:
  (1) osobe sa ograničenom sposobnošću, koje mogu da se prate samo od jednog člana iste porodične zajednice ili od nekog medicinskog / zdravstvenog asistenta.
  (2) lica mlađa od 16 godina, pod uslovom da ih prati po jedan član iste porodične zajednice.
  (3) kućni ljubimci, pod uslovom da su stalno vezani tokom dozvoljenog vremena polaska.
  (c) ​Tokom 90-minutnog slobodnog kretanja na osnovu matičnog broja, fizička lica mogu napustiti svoje kuće / stanove za obavljanje fizičkih vežbi. Osim izuzetaka iz tačke (b), nije dozvoljeno nikome da ih prati tokom izvođenja fizičkih vežbi.
  (d) ​Zbog visokog rizika od COVID-19 za starije osobe, preporučuje se osobama starijim od 65 godina da ne napuštaju kuće / stanove, osim u hitnim slučajevima i kada je to neophodno.
  (e) ​Uz dokumenata potvrđenih iz KPA EDI sistema i samo da bi se obavljale potrebe privrednih subjekata ili relevantnih institucija, omogućava se:
  (1) slobodno kretanje privrednim subjektima i institucijama navedenih na listi priloženoj kao Aneksi 2 i 3 ove odluke.
  (2) slobodan prevoz robe i usluga radi obezbeđivanja funkcionisanja lanca snabdevanja – kao proces koji uključuje operaciju od sirovina do proizvodnje, preradu i usluge do prevoza proizvoda, distribucije i prodaje do poslednjeg potrošača – za delatnosti dozovoljenih po Aneksu 2 ove odluke.
  (f) ​Dozvoljava se slobodno kretanje institucijama koji su na listi priloženoj kao Aneks 3 ove odluke samo radi obavljanja službenih dužnosti.
  (g) ​U hitnim zdravstvenim slučajevima, dozvoljeno je napustiti kuću / stan radi lečenja u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
  (h) ​Kretanje je dozvoljeno za fizička lica u slučajevima kada je izlazak iz kuće / stana neophodan za zbrinjavanje jednog ili više bolesnika ili za jednu ili više osoba sa ograničnenom sposobnošću, samo ako bolesne osobe ili osobe sa ograničenom sposobnošću nemaju priliku da se brinu o sebi.
  (i) ​Zabrana kretanja fizičkih lica izvan njihovih kuća / stanova ne primenjuje se u slučajevima žrtava nasilja u porodici. Žrtvama porodičnog nasilja dozvoljeno je da napuštaju svoje kuće / stanove kako bi tražile utočište u alternativnoj lokaciji.
  (j) ​U slučaju smrti, dozvoljeno je korišćenje motornog vozila za prisustvovanje sahrani, ali samo za članove uže porodice pokojnog.
  (k) ​Strogo je zabranjeno napuštanje kuća / stanova iz bilo kojeg drugog razloga osim gore navedenih, uključujući društvena okupljanja, porodične posete itd.
  II. Od dana 15. aprila u 06:00 časova, zabranjuje se ulaz – izlaz iz ovih opština, osim u sledećim slučajevima:
  (a) ​Potvrđenim dokumentom iz KPA sistema EDI i samo za obavljanje prevoza robe i usluga radi obezbeđenja funkcionisanja lanca snabdevanja – kao procesa koji uključuje operacije od sirovina u proizvodnji, prerade i usluge do transporta proizvoda, distribucije i prodaje zadnjem kupcu – ulazak i izlazak su dozvoljeni za delatnosti koje su dozvoljene prema Aneksu 2 ove odluke.
  (b) ​Uz potvrđeni dokument od KPA, sistema EDI, pored prevoza robe i usluga, dozvoljava se ulazak i izlazak i radnicima zaposlenima u privrednim subjektima, osim u zonama koje je su označene kao žarišta širenja zaraze.
  (c) ​Dozvoljava se ulazak i izlazak poljoprivrednika i poljoprivrednih radnika, osim za područja koja su označena kao žarištima širenja zaraze. Za poljoprivrednike, za ulaz – izlaz zahteva se: (i) potvrda o registraciji poljoprivrednika, (ii) Aneks 1 potvrde – podaci registrovanog poljoprivrednika i (iii) lična karta.
  (d) ​Samo radi obavljanja službenih dužnosti, dozvoljen je ulazak i izlazak za institucije koje su na listi priloženoj kao Aneks 3 ove odluke.
  (e) ​Dozvole za promet u gore navedenim slučajevima iz Aneksa 3 izdaje MUPJU.
  (f) ​U hitnim slučajevima zdravstva, ulaz i izlaz je dozvoljen radi zahteva za medicinsko lečenje u zdravstvenoj ustanovi, ali samo ako se to lečenje ne pruža u opštini u kojoj se nalazi lice za koje se traži lečenje.

  III. Od 15. aprila 06:00 sati, zabranjen je promet motornih vozila u opštini Severna Mitrovica, osim:
  (a) Uz dokument sa potvrdom od PUK sistema EDI i samo radi zadovoljavanja potreba ekonomskih operatora, moguć je:
  (1)​ promet motornih vozila za ekonomske operatore i institucije koje su predviđene u listi koja je priložena kao Aneks 2 i 3 uz ovu odluku,
  (2)​ kretanje radnika, samo radi odlaska na posao i vraćanja sa posla, prema rasporedu nadležnog ekonomskog operatora. Radnik ima pravo da koristi i lično motorno vozilo,
  (3) slobodan transport roba i usluga kako bi se obezbedilo funkcionisanje lanca snabdevanja — kao procesa koji obuhvata radnje od sirovina u proizvodnji, preradi i usluživanju pa do transporta proizvoda, distribucije i prodaje krajnjem potrošaču — za delatnosti koje su dozvoljene prema Aneksu 2 uz ovu odluku.
  (b) Raspored prometa za poljoprivrednike i zaposlene na farmama je 06:00 – 20:00 h. Za poljoprivrednike su u vreme prometa potrebni: (i) uverenje o registraciji farmera, (ii) Aneks 1 uverenja – Podaci registrovanog farmera i (iii) lična karta.
  (c) Zaposleni na farmama biće opremljeni dokumentom sa potvrdom od MPŠRR-a samo za potrebe rada na odgovarajućoj farmi.
  (d) Uz posebnu dozvolu za promet i samo radi obavljanja poslova za potrebe državnih institucija, dozvoljeno je kretanje motornih vozila za ključno osoblje ovih institucija.
  (e) Dozvoljen je promet motornih vozila osoba kojima se prodavnica/apoteka/banka/najbliže mesto za plaćanje nalazi na daljini od više od 2 km. U ovim slučajevima, nije dozvoljeno korišćenje motornog vozila za odlazak do bilo koje prodavnice/apoteke/banke/mesta za plaćanje, osim onog najbližeg.
  (f) Samo za potrebe vršenja službenih dužnosti, dozvoljen je promet motornih vozila za institucije na listi koja je priložena kao Aneks 3 uz ovu odluku.
  (g) Dozvole za promet u gore navedenim slučajevima iz Aneksa 3 izdaje MUPJU.
  (h) Dozvoljen je promet motornih vozila osoba sa ograničenim fizičkim sposobnostima koje čine korišćenje motornih vozila nužnim.
  (i) Dozvoljeno je korišćenje motornog vozila za odlazak do zdravstvene ustanove u kojoj će se potražiti lečenje.
  (j) U slučaju smrti, dozvoljeno je korišćenje motornog vozila za prisustvovanje sahrani, ali samo za članove porodice

  „Ove mere nisu uperene protiv ikoga, ove mere nama znače život“, kazao je Rakić.

  Pre nego da pročita mere, više puta se zahvalio državi Srbiji i njenom predsedniku Aleksandru Vučiću, navodeći taksativno sve ono zbog čega je zahvalan, odnosno sve mere podrške i pomoći.

  Zahvalio se sugrađanima na poštovanju mera, naglasivši da je preko 99 % građana poštovalo mere.

  Na konferenciji za medije nalazili su se gradonačelnici četiri severne opštine, v.d. zamenika v.d. upravnika KBC Kosovska Mitrovica dr Zlatan Elek, komandir Kosovske policije regiona „Sever“ Nenad Đurić, uz ostale zdravstvene vlasti.

  Podsetimo isto pravilo potvrdio je ranije sinoć u Beogradu na svojoj Instagram stranici direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić, uz podsećanje da je to odluka iz Prištine. Prethodno, kosovski ministar zdravlja Arben Vitia sinoć je javnosti saopštio ovu odluku kao novu meru ovog ministarstva u borbi protiv daljeg širenja virusa korona, s obzirom na to da, kako je kazao, prethodne mere više nisu bile dovoljne.

  Građani su prethodno postavljali brojna pitanja u iščekivanju odgovora na odluku da se uvedu najnovije mere ministarstva zdravlja iz Prištine.  Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.