Izveštaj: Srpska strana ispunila obaveze iz Mape puta, čeka se ugovor da bi Elektrosever bio operativan

FOTO: KoSSev

Postignut je pomak u vezi sa pitanjem implementacije Mape puta za primenu energetskih sporazuma iz 2013. i 2015. godine, navodi Kancelarija za KiM u svom izveštaju u vezi sa pregovaračkim procesom sa Prištinom za period od septembra 2022. do 15. januara ove godine. Naznačili su da je Elektrosever okončao postupak zaključenja potrebnih tipskih tehničkih ugovora sa KOSTT-om, da je preostalo samo zaključenje dva ugovora sa KEDS-om, ali i da je potpisivanje jednog od njih odloženo zbog „opstrukcija Prištine“. U izveštaju se navodi očekivanje da će KEDS u narednom periodu da dostavi Elektroseveru Nacrt predmetnog komercijalnog ugovora, te da će ova kompanija nakon zaključenja u kratkom roku postati operativna.

Beograd i Priština postigli su 21. juna u Briselu dogovor o „Mapi puta“ s ciljem primene prethodno potpisanih dogovora o energetici. Ovaj dokument u 9 tačaka definiše šta bi trebalo da se desi u oblasti energetike na Severu Kosova – koje su obaveze Beograda, a koje Prištine.

I jedna i druga strana su ono što je dogovoreno u Briselu predstavljali kao svoju pobedu. Priština – kao sporazum koji će konačno omogućiti fakturisanje električne energije u četiri opštine na Severu Kosova u skladu sa kosovskim zakonima i regulatornim sistemom, a Beograd kao potvrdu da „niko neće da upada u trafostanicu Valač“, te da je novoosnovana kompanija – Elektrosever dobila samostalnost.

U periodu nakon potpisivanja ovog sporazuma pa sve do danas, međutim, prištinski i beogradski zvaničnici međusobno su se optuživali zbog toga što nisu realizovane sve obaveze iz ovog dokumenta u predviđenom periodu od 100 dana. Ujedno, što je više vremena prolazilo, to se i manje znalo o procesu sprovođenja obaveza.

Kancelarija za KiM je, međutim, u svom prethodnom izveštaju za period od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine, potvrdila da je Elektroseveru dostavljena licenca za snabdevanje još 27. juna 2022. godine, tj. šest dana nakon usvajanja Mape puta o energetici.

U istom izveštaju je takođe navedeno da spska strana čeka da joj KEDS dostavi Nacrt Komercijalnog ugovora o poslovnoj saradnji, te da od toga zavise svi preostali koraci za implementaciju „Mape puta“.

U novom izveštaju koji pokriva period od septembra prošle godine, pa sve do 15. januara, konstatuje se da je „uprkos opstrukcijama Prištine“ došlo do pomaka u implementaciji Mape puta.

Tako su naznačili da je Elektrosever okončao postupak zaključenja potrebnih tipskih tehničkih ugovora sa operatorom prenosnog sistema električne energije KOSTT, koji je Mapom puta dogovoren, ali i, kako navode, tehnički neophodan, korak za uspostavljanje pune operativnosti kompanije Elektrosever.

Saopštili su i da je u cilju prevazilaženja problema koji su se javili u ovom postupku, u Briselu 10. oktobra organizovan sastanak predstavnika kompanije Elektrosever sa predstavnicima ERO, KEDS i Energetske zajednice.

Sastanak je rezultirao prebiližavanju stavova o tekstu dokumenata, naglašava se u izveštaju, te poručuju i da je Elektrosever poslala potpisane ugovore.

„Iako je prištinska strana u više navrata javno tvrdila da Beograd i kompanija Elektrosever nemaju nameru da sprovedu dogovoreno iz Mape puta, kompanija Elektrosever je 18. oktobra 2022. godine preko EU posrednika poslala predmetne potpisane ugovore“, naglašava se.

U izveštaju stoji da su ovi tipski ugovori u stručno-tehničkom smislu jedan od neophodnih elemenata za početak funkcionisanja kompanije Elektrosever u punom kapacitetu, te da je, prema Mapi puta, definisan tako da, kako navode, omogućava punu energetsku samostalnost severa KiM u oblastima snabdevanja i distribucije električne energije.

Kancelarija za KiM precizira da je preostalo samo potpisivanje dva ugovora sa KEDS-om.

„Uz to, srpska strana je u proteklom periodu ispunila i sve druge obaveze iz Mape puta, nakon čega je do pune operativnosti i početka funkcionisanja kompanije Elektrosever u punom kapacitetu preostalo samo potpisivanje dva ugovora sa turskom kompanijom KEDS koja je na KiM dominantna u poslovima distribucije električne energije“.

Naglašavaju da je jedan od njih tipski tržišni sporazum pod nazivom tzv. Ugovor o priključenju, dok se u drugom radi o klasičnom Komercijalnom sporazumu o saradnji kompanija, koji bi trebalo da budu zaključeni u „paketu“.

Sa druge strane, kada je reč o Komercijalnom ugovoru o saradnji između kompanije Elektrosever i KEDS, u izveštaju se naglašava da je njegovo potpisivanje KEDS „zbog prištinskih opstrukcija“ inicijalno odložio za nekoliko meseci.

„Umesto da ugovor bude potpisan kao što je predviđeno Mapom puta u julu 2022. godine, kompanija KEDS je tek 26. oktobra 2022. godine poslala nacrt ovog ugovora kompaniji Elektrosever. Ovaj sporazum je suštinski bitan jer u praksi omogućava da kompanija Elektrosever na severu Pokrajine može nesmetano da pruža distributivne usluge u četiri većinski srpske opštine na severu KiM (obračun, naplata, održavanje i fizičko priključenje novih korisnika) – i na taj način samostalno snabdeva sever KiM električnom energijom“, navodi se u izveštaju.

Naglašavaju da je kompanija Elektrosever na dobijeni Nacrt komercijalnog ugovora odgovorila 10. decembra 2022. godine, istakavši da dostavljeni dokument „značajno odstupa“ od usaglašenog „Predloga nacrta komercijalnog ugovora“ na sastanku održanom 9. juna 2022. godine sa predstavnicima konzorcijuma Limak-Calik, koji su vlasnici kompanije KEDS.

„Dogovor od 9. juna 2022. godine postao je deo paketa Mape puta, čiju su punu validnost posebnim pismenim garancijama potvrdili Specijalni predstavnik EU za Dijalog Beograda i Prištine i Energetska zajednica“, stoji u izveštaju.

Iznosi se očekivanje da će KEDS u narednom periodu da dostavi kompaniji Elektrosever Nacrt predmetnog komercijalnog ugovora koji je usklađen sa dogovorom od 9. juna.

„Nakon zaključenja tog ugovora, očekuje se da će kompanija Elektrosever u veoma kratkom roku postati operativna, što znači da će započeti da sklapa ugovore sa potrošačima i funkcioniše u punom dogovorenom kapacitetu“, podcrtava se.

KOSTT nije ispunio uslove iz ugovora o povezivanju sa ENTSO-E

Iz Kancelarije za KiM navode da je osim problematike u vezi sa uspostavljanjem operativnosti Elektrosevera, u periodu koji obrađuje izveštaj došlo do problema u funkcionisanju „zasebne kontrolne oblasti u prenosnom sistemu električne energije na KiM“.

„Razlog je to što pokrajinski operator prenosnog sistema električne energije KOSTT nije ispunio propisane tehničke uslove iz Ugovora o povezivanju (Connection Agreement) sa nanevropskom organizacijom operatera ENTSO-E. Uprkos tome, Regionalna Grupa Kontinentalna Evropa ENTSO-E potvrdila je 25. avgusta novi Ugovor sa KOSTT sa rokom važenja dve godine (do 29. septembra 2024. godine)“, navodi se u izveštaju.

Naznačili su da su potom nastavljeni problemi sa stabilnošću energetskog sistema na KiM koji se, kako navode, „prelivaju na energetski sistem kontinentalne Evrope“.

„Zbog toga je tokom decembra 2022. godine ENTSO-E upozorio KOSTT da neodgovornim ponašanjem krši Ugovor o povezivanju i samim tim rizikuje isključenje iz ‘Sinhrone zone kontinentalne Evrope’ i plaćanje kazne u iznosu od pet miliona evra. U tom smislu, od KOSTT-a je zatraženo da probleme koji uzrokuju ovu nestabilnost reši u najkraćem mogućem periodu“, dodaje se.

U izveštaju se konstatuje da je još tokom avgusta 2022. godine uočeno da vlasti u Prištini „ne mogu da održavaju“ zasebnu kontrolnu oblast prenosnog sistema električne energije.

„U tom periodu su počele restrikcije električne energije na KiM, primarno zbog nedovoljne proizvodnje električne energije usled teške suše i problema na proizvodnim kapacitetima u Termoelektrani Obilić. Problem je prevaziđen tek 1. septembra ponovnim otpočinjanjem rada u proizvodnim kapacitetima Termoelektrane Obilić, da bi nakon privremene stabilizacije snabdevanja, 16. septembra 2022. godine ponovo došlo do prekida rada ove termoelektrane usled kvara na jednom od blokova“, naznačeno je.

Takođe dodaju da je ova situacija prouzrokovala nastavak restrikcija u snabdevanju električnom energijom u većini opština na KiM.

Na kraju dela izveštaja o energetici poručuje se da će Beograd u narednom periodu primarno da insistira na što bržem zaklučenju Komercijalnog ugovora kojim će kompanija Elektrosever postići punu operativnost i koji će, kako navode, omogućiti energetsku samostalnost severa KiM.

O drugim delovima Izveštaja čitajte u:

Izveštaj vladine kancelarije: Napredak u Dijalogu formalno i faktički nemoguć bez prethodnog formiranja ZSO

Izveštaj Kancelarije za KiM: „Sveobuhvatan sistemski progon Srba na etničkoj osnovi“Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.