Devetoro dobilo status žrtve u postupku protiv Tačija i ostalih, zastupljeni kao jedna grupa

Specijalni sud Hag
FOTO: KoSSev

Sudija za prethodni postupak specijalizovanih veća za zločine na Kosovu, Nikolas Giju, izdao je prvu odluku u vezi sa učešćem žrtava u predmetu protiv Tačija i drugih. Devet podnosilaca zahteva je dobilo status žrtve koji učestvuje u postupku. Oni će biti zastupljeni kao jedna grupa žrtava i različite su nacionalnosti. Odbačeno je sedam prijava, dok je u vezi sa jednim od zahteva Giju naložio Službi za učešće žrtava da dobije više informacija pre odluke.

Služba za učešće žrtava (VPO) 15. februara objavila je prvi izveštaj u slučaju Tačija i ostalih, sa devet poverljivih svedočenja, odnosno 17 prijavljenih žrtava za koje se preporučuje da dobiju taj status i jednom koja nije dobila takvu preporuku. U pitanju su osobe iz grupe A koje su zatražile da dobiju status žrtve u postupku protiv Tačija i ostalih. Osoba čija je prijava odbačena je iz grupe B, zato što je opisala događaje koji vremenski ne odgovaraju periodu koji pokriva optužnica.

Podnosioci prijava naveli su sledeće zločine u kojima tvrde da su bili žrtve: Progon, zatvaranje, okrutno postupanje ili drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, nestanci.

U slučaju Tači i ostali, žrtve mogu da svedoče o događajima koji su se dogodili na Kosovu i oblastima severne Albanije između marta 1998. i septembra 1999., odnosno zločinima koji se tiču dozvole ili podrške pripadnika „OVK“.

Prvobitno je podneto 19 zahteva za status žrtve u ovom predmetu, ali se jedno lice u međuvremenu povuklo. Devet je Srba, 6 Albanaca i tri iz iste porodice za koje nije navedena nacionalnost.

Većina podnosioca prijava su to učinili putem imejla uz popunjene obrasce i podnošenje dokumentacije. Takođe, 8 prijava podnela su dva advokata pojedinačno.

Tačijeva odbrana je potom, 26. februara dala odgovor na ovaj izveštaj, a 1. marta i odbrana Jakupa Krasnićija. Istog dana je svoje komentare dala i Kancelarija Specijalnog tužioca, a mesec dana kasnije Kancelarija za učešće žtava je podnela dodatak na prvi izveštaj, na koji je Tačijeva odbrana odgovorila 14. aprila.

U dodatku je Kancelarija za predstavljanje žrtava podnela dodatne informacije o grupisanju i zajedničkom pravnom predstavljanju žrtava koje će svedočiti u ovim postupcima.

Kancelarija za predstavljanje žrtava preporučila je da svi prijavljeni budu grupisani kao jedna grupa. Iako su izlistali razloge za rezervu da svi ovi svedoci budu obuhvaćeni kao jedna grupa, ipak je konstatovala da većina prijavljenih nije imala ništa protiv da bude obuhvaćena kao jedna grupa.

„Kancelarija za predstavljanje žrtava dodaje da bez obzira na njihovo etničko poreklo, jezik koji govore i geografsku lokaciju, svi podnosioci prijava se mogu smatrati žrtvama zločina koje su navodno počinili isti počinioci, a svaki od prijavljenih ima isti interes traženja pravde pred specijalizovanim većima“, navedeno je u najnovijoj odluci sudije Nikolasa Gijoa.

Kancelarija Specijalnog tužioca nije imala zamerke na kriterijume, zajedničko predstavljanje i zaštitne mere prvog podnetog izveštaja Kancelarije za zaštitu žrtava, dok je Tačijeva odbrana primedbe stavila na prihvatanje zahteva onih koji su hteli da svedoče kao žrtve i mere za njihovu zaštitu.

Krasnićijeva odbrana primedbu je imala, pored izricanja zaštitnih mera za žrtve svedoke, upravo i na njihovo obuhvatanje u jednu grupu.

Sudija je sada u svojoj odluci potvrdio praktično i ono što je prethodno utvrdila Kancelarija za predstavljanje žrtava – da je svih 17 prijavljenih podnosilaca zahteva za status žrtava obezbedilo „adekvatan dokaz svog identiteta i ličnih detalja, ukazali su sa dovoljnom jasnoćom datum, period i lokaciju zločina kao i štetu koju su pretrpeli“.

Ipak, prema poslednjoj odluci Nikolasa Gijoa, status žrtve koje učestvuje u postupku dobilo je 8 osoba, koji će biti zastupljeni kao jedna grupa žrtava, dok je 7 odbačeno, a Giju je naložio Službi za učešće žrtava da dobije više informacija za još jednog od potencijalnih svedoka.

I za potvrđenih devet žrtava svedoka takođe je potvrđeno da su različite nacionalnosti i da dolaze iz različitih mesta.

Pitanje zaštite prijavljenih za svedoke

U dispozitivu odluke sudija Giju je Veću žrtava takođe dodelio da ima pristup kompletnoj dokumentaciji slučaja, a to uključuje i javna i poverljiva dokumenta, ipak neće imati pristup striktno poverljivom materijalu, osim ukoliko se to ne dozvoli.

I u ovoj odluci se spominje osetljivo pitanje zaštite onih koji se prijavljuju za žrtve-svedoke.

Kancelarija za predstavljanje žrtava je za pet prijavljenih iznela da oni ne žele da budu javno izloženi. Jedan podnosilac ne želi da bude izložen prema optuženom, dok je četvoro zatražilo da njihov identitet ne bude otkriven ni pred optuženim, ni pred javnošću. Osam podnosioca takođe je zatražilo da njihov identitet ne bude otkriven ni javnosti, ni optuženom, ni veću odbrane.

Sudija je u dokumentu registrovao i zabrinutost Kancelarije za predstavljanje žrtava u vezi sa zaštitom žrtava.

„Kancelarija za predstavljanje žrtava (VPO) dalje otkriva zabrinutost zbog opasne klime zastrašivanja žrtava na Kosovu, a činjenica da je Kosovo mala zemlja, u kojoj ljudi žive u tesno povezanim zajednicama, a optuženi imaju ogroman uticaj i resurse, utiče na sve žrtve koje se prijavljuju za učešće. Na osnovu toga, VPO tvrdi da postoje objektivno opravdani rizici za sve podnosioce zahteva, bez potrebe da oni posebno navode konkretne pretnje njima ili njihovim porodicama. Otkrivanje njihovih identifikacionih podataka stoga bi predstavljalo bezbednosni rizik za podnosioce zahteva i članove njihove porodice. Shodno tome, preporučuje da se informacije o identitetu svih podnosilaca predstavki uskrate za javnost i da se takođe dodeli status o anonimnosti identiteta za podnosioce zahteva sa prebivalištem na Kosovu i albanske nacionalnosti prema Veću odbrane i optuženom“.

Ko je žrtva?

Žrtva je stvarna osoba koja je lično pretrpela štetu, uključujući fizičku, mentalnu ili materijalnu, a kao direktan rezultat zločina koji je u okviru nadležnosti specijalizovanih komora i naveden u optužnici koju je potvrdio sudija za prethodni postupak.

Nakon što se potvrdi optužnica, a dovoljno ranije pre nego da se slučaj otvori, osoba koja tvrdi da je žrtva nekog zločina koji je naveden u optužnici, može da podnese prijavu da bude prhvaćena kao žrtva koja učestvuje u postupku (VPP). Da bi to postala ona mora da tačno navede kako se on ili ona, kvalifikuju kao žrtva i da navede lokaciju i datum navodnog zločina u kojem je pretrpela štetu.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.