Suđenje petorici Srba na Severu: Redovna vojska sprečila dalju egzekuciju Albanaca

19:00 – Nastavak ročišta obeležio je početak svedočenja drugog svedoka optužbe, Džemšita Smajiljija, koji takođe svedoči protiv Olivera Ivanovića za dela koja je navodno počinio 14. aprila 1999. godine. Za razliku od prethodnog svedoka, koji je detaljno izneo događaje iz 1999. godine, ovaj svedok nije svoj iskaz zasnovao na detaljima, a za većinu pitanja, njegov odgovor je bio – ne sećam se. On takođe, do kraja ispitavanja koje je vršio tužilac, Sezari Mihalčuku, nije pomenuo Ivanovića, a opisao je događaj koji je opisao i prethodni svedok, Isa Mustafa, i odgovarao je na slična pitanja kao i Mustafa. Smajilji, međutim, za razliku od Mustafe, nije tvrdio da su pripadnici vojske govorili srpskim jezikom karakterističnim za govorno područje centralne Srbije, ali je i on pomenuo osobu sa sekirom, kao i to da je bilo ukupno 15 Albanaca koji su razdvojeni od svojih porodica, među kojima je bio i on, a nakon što je prethodno morao da napusti svoju kuću sa porodicom u Njegoševoj ulici u južnom delu Mitrovice. On je kroz svoj iskaz objasnio i da su egzekuciju četvoro Albanaca koje je pominjao i Mustafa, izvršile paravojne snage, te ponovio, kao i prethodni svedok, da je dalju egzekuciju Albanca sprečilo vojno lice, to jest, pripadnik „regularne vojske“, koje je izašlo iz vojnog vozila i zaustavilo egzekuciju. Tokom tužiočevog ispitavanja Smajilja, odbrana Ivanovića, advokat Ljubomir Pantović je nekoliko puta reagovao kroz prigovore.

Tužilac: Kojim jezikom su govorili ovi vojnici?

Svedok: Govorili su na srpskom.

Tužilac: Srpski kojim se govori na Kosovu, ili srpski kojim se govori u Srbiji?

Advokat Pantović: Mislim da bi bilo fer da prvo svedok kaže da li može da kaže koja je razlika između srpskog jezika na Kosovu i srpskog jezika u Srbiji.

Sudija Komša: Da li biste mogli da prepoznate neke razlike u akcentima između ta dva jezika?

Svedok: Ne, ne mogu da napravim razliku, zato što nisam znao ni jednu jedinu reč srpskog jezika sve do 1995. godine.

Ovako je svedok odgovorio na pitanje tužioca kojim su jezikom govorili vojnici koji su došli u svedokovu kuću, te i jezik onih koji su bili na ulici ispred njegove kuće.

Svedok je dalje govorio o tome da su u njegovu kuću došli pripadnici, kako ih je nazvao, regularne vojske, a da su po izlasku na ulicu, njegovo razdvajanje od porodice izvršili pripadnici “neregularne vojske”, to jest, paravojne snage, te da su njeni pripadnici bili ti koji su izvršili egzekuciju nekih Albanaca, a koji su prethodno, od petnaestorice Albanaca tražili novac i zlato i pitali ih ko je od njih pripadnik OVK.

On je dodao i da ne zna ko je osoba koja je razdvojila petnaestoricu Albanaca u dve grupe, kada su i četvorica Albanaca puštena, jer su bili stariji, ali je objasnio da je nakon toga izvršena egzekucija nekoliko Albanaca, a da je ona prekinuta kada se, kako je i Mustafa svedočio, pojavilo vojno vozilo iz kojeg je izašao član “regularne vojske” i zaustavio egzekuciju.

Svedok Smajilji, međutim, nije tokom današnjeg svedočenja pomenuo Ivanovića, a nije znao ni ko je osoba koja je rekla – postupaj po naređenju, jer je, kako je objasnio, osoba koja je to rekla, bila iza njega, a same rečenice – postupaj po naređenju se setio tek nakon što je tužilac pročitao njegovu izjavu od 27. januara 2000. godine:

Tužilac: Pre nego što je počelo ubijanje, da li ste čuli naredbu od nekog ko je naredio da se počne sa ubijanjem?

Svedok: Ja lično nisam čuo, ali sam čuo reči i opet ću probati na originalnom jeziku – ‘ti, ti ulazi unutra’. I onda smo čuli pucnjeve.

Tužilac: Moje pitanje se odnosi na to ko je naredio ubistva, a ne ko je naredio da se uđe unutra.

Advokat Pantović: Već je rekao da nije čuo.

Sudija Komša: Pored naredbe – ‘ ti, ti ulazi unutra’, da li ste čuli još neku reč?

Svedok: Nisam čuo zato što sam u trenutku, kada su počeli da ulaze unutra, ja bio prva osoba do poslednje, to jest, pretposlednji. Oni koji su bili bliže tamo – ne znam da li su čuli, ili ne.

Tužilac: Dok ste marširali od tačke E do tačke D, da li ste čuli da je neko izdao naredbu da se počne sa ubijanjem?

Svedok: Ja lično nisam čuo.

Tužilac: Da li niste čuli, ili se ne sećate da niste čuli?

Svedok: Trenutno nisam u stanju da se setim i nisam u stanju da kažem nešto čega se ne sećam.

Sudija Komša: Tužioče, on može da svedoči samo o onome čega se seća, ali možete da mu postavite pitanjeda li ste sigurni da niste čuli, ili se ne sećate.

Tužilac: Malo sam se zbunio, izvinjavam se, jer je već kasno. Da li ste sigurni da niste čuli naredbu, ili se ne sećate?

Advokat Pantović: Svedok je jasno rekao da nije čuo. I pitanje – da li se seća, apsolutno je neprimereno.

Sudija Komša: U čemu je šteta ako on još jednom postavi pitanje – da li se seća?

Advokat Pantović: Šteta je u tome što imam utisak da tužilac želi da ima određen odgovor i postavljanjem istih pitanja u vezi sa odgovorima koje je već dao će zbuniti, jer je već dao odgovor i samo će stvoriti zabunu.

Sudija Komša: Odgovarajte u skladu sa svojim znanjem i ako se sećate. Da li ste sigurni da nije bilo naredbi ovakve vrste?

Svedok: Ne znam.

Sudija Komša: Nastavimo.

Tužilac: Ako je to slučaj, a ja to razumem, jer je proteklo šesnaest godina, želeo bih da osvežim sećanje svedoka. Pročitao bih jednu rečenicu iz njegove izjave i pitao bih ga da li je tako bilo, ili ne. Ovo je izjava od 27. januara 2000. godine, strana 365. engleskog jezika, u prvoj rečenici svedok je rekao sledeće – ‘u jednom trenutku, jedan od paramilitaraca, koji je bio blizu nas je rekao – 'šefe šta da radimo sa njima' i šef, koji je bio iza mene je rekao 'postupite prema pravilima’ i  nedostaju još dve dopunske rečenice – pitanje je bilo – ‘da li ste videli osobu koja je izdala naređenje’ i odgovor je bio – ‘ne, zato što je on stajao iza mene i ja ga nakon toga više nikad nisam video’. Da li se sada sećate ovog pitanja – ‘šta da radimo sa njima’,  odgovor koji je dat – ‘postupajte prema pravilima’.

Svedok: Na početku sam Vam rekao da je proteklo dosta vremena, znam da u to vreme, kada sam davao tu izjavu, moje sećanje je bilo svežije i ovo je istina. U budućnosti ću možda i zaboraviti detalje, ali uz osveženje mog pamćenja sećam se nekih stvari koje sam zaboravio.

Tužilac: U redu, hvala Vam. Da li se sada sećate u kom trenutku Vašeg kretanja je došlo do razmene ovih reči – ‘šta da radimo sa njima' i 'primeni pravila’.

Svedok: Ne sećam se, zato što je proteklo dosta vremena, mogao bih otprilike da kažem, ali ne i precizno, jer je prošlo mnogo vremena.

Tužilac: Ako se ne sećate gde je došlo do razmene ovih reči, onda nemojte. Kao što sam rekao ranije, ako se ne sećate – ne sećate se.

Ispitivanje svedoka nastavlja se sutra od 10 časova, a planirano je i ispitivanje trećeg svedoka optužbe – Muhamera Ljapaštice.

14:59 Suđenje petorici Srba na Severu: Razlike u izjavama glavnog svedoka protiv Ivanovića

Ispitivanjem svedoka optužbe, Ise Mustafe, danas je nastavljeno suđenje petorici Srba – Oliveru Ivanoviću, Dragoljubu Delibašiću, Iliji Vujačiću, Nebojši Vujačiću i Aleksandru Lazoviću. U nastavku suđenja odbrana Olivera Ivanovića je danas više puta ukazala na razlike u izjavama ovog svedoka koje je davao istražnom sudiji Osnovnog suda u Mitrovici, Mahmutu Haljimiju i UNMIK-ovim sudijama i policajcima.

Iako je u jučerašnjem svedočenju Isa Mustafa više puta govorio o paramilitarnim jedinicama, te da je i sam Ivanović njihov “šef”, danas je Mustafa, međutim, rekao da nikada nije spomenuo paramilitarne jedinice, te da zapravo misli na “paramilitarne uniforme”, to jest na redovnu vojsku i policiju.

Pročitajte još:

Glavni svedok na suđenju petorici Srba sa Severa: "Olja" rekao "sada pravac Albanija"

Danas se nastavlja suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba

Bivši visok zvaničnik UNMIK-a za Mitrovicu: Ivanović spasao starije Albance od smrzavanja '99​

Bivši međunarodni zvaničnici u Mitrovici podržali Olivera Ivanovića​

Navodni oštećeni danas u sudnici na prvom danu suđenja petorici Srba​

Šta sadrži optužnica protiv petorice Srba

Advokat Vlajić: Recite mi, kada kažete, ili kada upotrebite reč 'paravojska', kad kažete 'paramilitarci', na šta mislite?

Svedok: Ne znam da li sam spomenuo, ali ako jesam, mislim na one koji su nosili paravojne uniforme – i koji su bili civili i koji su bili u uniformama.

Advokat Vlajić: Kakve su to paramilitarne uniforme?

Svedok: Spomenuo sam juče dve vrste uniformi – policijske kamuflažne plave i vojne uniforme – zelene maskirne.

Advokat Vlajić: Ako je to tako – dve vrste uniformi, kako razlikujete ko su paramilitarci?

Svedok: Nikada nisam rekao paramilitarno, spomenuo sam samo policiju i redovnu vojsku.

Odbrana se u nastavku osvrtala i na prethodne izjave svedoka o događajima od 14. aprila 1999. godine, pa je advokat Vlajić podsetio svedoka da je u svojoj izjavi od 4. marta 2000. godine, naveo informacije koje su suprotne od onih koje je danas izneo. Iako je svedok danas izjavio da je Ivanović stavio masku na lice dva minuta nakon što je ugledao grupu od 15 Albanaca, među kojima je bio i sam Mustafa, u izjavi od 2000. godine, on je naveo da je Ivanović stavio masku odmah nakon što je ugledao grupu Albanaca koja se kretala prema punktu na kojem se nalazio.

“U svojoj izjavi od 4. marta 2000. godine, rekli ste preciznije nego danas – čim nas je video stavio je masku preko glave. To znači da je istog trenutka stavio masku – čim vas je video,” objasnio je Vlajić.

Vlajić se zatim osvrnuo na dodatne razlike u nekadašnjim, jučerašnjm i današnjim izjavama svedoka.

Advokat Vlajić: Gospodine Mustafa, koliko dugo ste imali priliku da Igora (Simića, prim. red.) i Srđana (Aleksića, prim. red.) vidite pre nego što su stavili maske?

Svedok: Ne znam zasigurno, to je bilo dok smo bili poređani u liniji, negde od 2 – 3 minuta.

Advokat Vlajić: Na tom mestu vas je bilo petnaest?

Svedok: Ne – devet, šest ih je odvojeno od grupe od petnaest.

Advokat Vlajić: Ko je od te dvojice imao crvenu majcu, ili duks ispod uniforme?

Svedok: Srđan Aleksić.

Advokat Vlajić: U svojoj izjavi iz 2000. godine, rekli ste da je Igor imao crvenu majcu.

Svedok: Nikad to nisam rekao u vezi sa Igorom. Uvek sam izjavljivao da je Srđan taj koji je imao crvenu bluzu ispod uniforme.

Da li je spasilac bio u vojnoj, ili policijskoj uniformi?

Odbrana Ivanovića se zatim osvrnula na to u kojoj je unifromi bilo vojno lice, za koje je Mustafa juče izjavio da ih je spasalo od egzekucije:

Advokat Vlajić: Rekli ste Mustafa da je nosio vojnu kamuflažnu uniformu, a na početku izjave koja je citirana ste rekli da je bio u policijskoj uniformi. Za policijsku uniformu ste rekli da je plava, šta od ova dva nije istina?

Svedok: Ne znam kako je pomešano, ali sam izjavljivao da je on nosio vojnu uniformu.

Advokat Vlajić: Da li onda mislite da je neko pisao nešto što niste rekli?

Svedok: Ne kažem to, vidim da su pomešane reči 'lice' i 'vrat', ja sam uvek izjavljivao da je to lice nosilo vojnu uniformu.

Advokat Vlajić: Tražim od suda i tužioca da provere originalnu verziju izjave – 325. strana – 'on je bio u policijskoj uniformi'. Podsetiću i sud i svedoka i tužioca na jednu drugu izjavu – od marta 2000, strana 331. – 'on opet govori o policijskoj uniformi'. Dakle, ja pitam svedoka – kada nije govorio istinu, tada, ili danas?

Svedoku jesu, ili nisu bile vezane ruke; prevodilac zamenjen

Ivanovićeva odbrana se zatim dotakla razlika u ranijoj izjavi svedoka kada je tvrdio da su mu ruke bile vezane dok je bio sa ostalih četrnaest Albanaca.

Advokat Vlajić: Kada su Vam odvezali ruke, ili ste to uradili sami?

Svedok: Ruke nam nisu bile vezane, one su bile iza vrata.

Advokat Vlajić: U izjavi istražnog sudije, na svat tri jezika, rekli ste da su Vam ruke bile vezane iza glave – drugi paragraf na albanskom jeziku – 'U tim momentima naše ruke su bile vezane iza naše glave'. Ovo se ne može objasniti, ja hoću da znam kada nije govorio istinu… Moje pitanje je  – kada svedok nije govorio istinu – ispred istražnog sudije, ili danas?

Međutim, kako se povela polemika u vezi sa tim šta piše na albanskom jeziku u ranijoj izjavi svedoka, a prevodilac pokušavao da objasni da na albanskom ne piše da su svedoku bile vezane ruke, Ivanović je uložio žalbu na prevod albanskog prevodioca, za kojeg je tvrdio da ne prevodi korektno ono što je citirano u izjavi svedoka, te je prevodilac i zamenjen.

Da li je Ivanović stajao, ili sedeo na punktu 14. aprila 1999.?

Razlike u izjavama su bile vidljive i u vezi sa tim da li je Ivanović sedeo, ili stajao na punktu koji je dan ranije Mustafa pominjao:

Advokat Vlajić: U Vašoj izjavi iz 2000, na strani 327. – ja Vas ovo ne bih pitao da nije tužilac, Vi ste rekli da je Oliver Ivanović sedeo na stepenicama i da je ustao, a danas ste rekli da je stajao sa grupom uniformisanih lica. Je li stajao, ili sedeo?

Svedok: I tada je pitanje bilo isto – da li je sedeo, ili je stajao. I rekao sam da je stajao ispred njih.

Advokat Vlajić: Ali piše da je sedeo. Da li je taj potpis njegov na izjavi (svedokov)?

Zatim je ustanovljeno da se i na engleskoj i na sprskoj verziji izjave svedoka iz 2000. nalazi potpis svedoka, ali i da na albanskoj verziji izjave nema svedokovog potpisa.

I sudija ukazala na razlike u pređašnjim i najnovijim izjavama svedoka

Na jednu od razlika u izjavama ukazala je i sama sudija Roksana Komša:

Sudija: Zahtevam Vašu pažnju – što se tiče novembra meseca 2001, strana 333. engleske verzije, citiram – kada su oni došli na to mesto, tu je bila jedna osoba – Oliver Ivanović, koji je naredio da nas odvoje. Sada bi mogli da nađemo i albansku verziju i da proverimo to.

'Kada smo došli do tog mesta, tamo je bila osoba sa imenom Oliver Ivanović, koji je naredio da nas podele.' Možete li da objasnite ovu nedoslednost?

Svedok: Ja sam tu odgovorio na pitanje – 'šta da radim sa njima', u tom smislu.

Prvi deo suđenja je završen ispitavanjem prvog svedoka, a u nastavku suđenja, od 15 časova, očekuje se svedočenje drugog svedoka – Džemšita Smajiljija.

 


Suđenje protiv petorice Srba zvanično je počelo 18. decembra, a sudi im se prema zajedničkoj optužnici koju je 11. avgusta, 2014. godine podigao međunarodni tužilac Specijalnog tužilaštva Kosova, Sezari Mihalčuku.

Prema ovoj otpužnici, Oliver Ivanović se tereti da je 1999. godine, predvodio "Čuvare mosta" i "podstrekivao ih na ratne zločine," kao i za ratne zločine nad albanskim stanovništvom.

Dragoljub Delibašić se ne tereti za ratni zločin, kao ni ostala trojica optuženih Srba, već za podstrekivanje na zločine protiv albanskog stanovništva. On se tereti da je 2000. godine, kao komandir policije u Kosovskoj Mitrovici, u saizvršilaštvu sa Oliverom Ivanovićem, kao vođom "srpske paravojne grupe – Čuvari mosta," a po prethodnom dogovoru i planu sa njim, podstrekivao policajce, dok je Ivanović navodno podstrekivao Čuvare mosta, da upadnu u nekoliko zgrada u Severnoj Mitrovici, proteraju i ubiju albanske civile, koji su živeli u ovom zgradama.

Ilija Vujačić, Nebojša Vujačić i Aleksandar Lazović se terete da su kao pripadnici Čuvara mosta, izvršili teška ubistva i pokušaj teških ubistava, 2000. godine.

 


 

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.