Revizor zabeležio niz prekršaja i u opštini Gračanica

Opština Gračanica
Foto: RTK2

Izvor: Koha (Tekst je izvorno preveden sa albanskog, osim naslova koji je adaptiran; jučerašnje izdanje)

Kancelarija državnog revizora (KDR) utvrdila je niz kršenja tokom revizije sprovedene u opštini Gračanica.

Revizor je evidentirao da je u pet slučajeva opština naplatila poreskom obvezniku veći porez jer se nisu pridržavali opštinskih propisa ili poreskih oblasti definisanih ovom uredbom.

„Vrednost poreskog obveznika koja se dogodila na obračunu treba da bude u iznosu od 41.166 evra, a ne onako kako je predstavljena na računu (finansijskoj kartici) prema Opštini u iznosu od 54.596 evra. Dakle, imamo prekoračeni iznos od 13.430 evra. Ova područja sa propisima pripadaju drugoj zoni, ali prema podacima (u finansijskoj kartici i protax-u) ovi slučajevi se naplaćuju prema četvrtoj zoni. Prema odgovornim opštinskim službenicima, sistem poreza na imovinu Protax u tri katastarske zone ne uključuje put „Magistrala Priština – Uroševac“ (iako prolazi kroz tri sela Čaglavica, Laplje Selo i Preoce kao područja definisana uredbom) i nije predviđeno Uredbom o porezu na imovinu“, kaže revizor.

U još dve isplate u iznosu od ukupno 30.908 evra za „usluge čišćenja“, prema ugovoru sa javnim preduzećem, u slučaju plaćanja, nedostajali su računi za plaćene troškove.

„Umesto fakture, dobavljač je dostavio samo specifikacije za usluge koje se vrše u vrednosti i količini. Dok, u slučaju hotelskih usluga u iznosu od 1.410 €, pored fakture i zahteva za plaćanje, nije bilo pratećeg izveštaja u vezi sa svrhom, dnevnim redom i službenicima koji su koristili hotelske usluge. Takođe, u šest uplata utvrdili smo da su finansijske obaveze u ukupnom iznosu od 216.906 € plaćene nakon zakonskog roka od 30 dana sa zakašnjenjem od 30-115 dana, dok je u 10 slučajeva angažovanje sredstava u Informacionim sistemu za finansijsko upravljanje na Kosovu (ISUFK), izvršeno nakon prijema fakture ili prijem robe ili usluga“, kaže se u izveštaju Kancelarije državnog revizora.

Revizor je takođe utvrdio kršenja u pogledu subvencija.

„U subvenciji projekta ‘Razvoj i promocija turizma u opštini Gračanica’ u iznosu od 40.000 evra, identifikovali smo da korisnik subvencije nije iz suda doneo dokaze da rukovodilac projekta i odgovorno lice NVO nisu pod istragom. Opština nije imenovala nadzornika koji će nadgledati sprovođenje projekta i korisnik nije pružio dokaze da ne postoji neplaćena finansijska obaveza prema opštini“, kaže se u izveštaju.

U subvenciji projekta „Obeležavanje dana opštine Gračanica“ u iznosu od 6.000 evra, KDR je takođe identifikovao da dokumente / obrasce za prijavu nisu potpisali ovlašćeni predstavnik korisničke NVO i rukovodilac projekta, i nisu ispunjeni kako zahteva Uredba o finansiranju NVO-a, iako je isti projekat odobrio Odbor za ocenjivanje.

„Korisnik subvencije nije podneo sudske dokaze da rukovodilac projekta i odgovorno lice organizacije nisu pod istragom zbog krivičnih dela“, navodi se u izveštaju.

U projektu „Razvoj poljoprivrede i povećanje poljoprivredne delatnosti“ u iznosu od 11.000 evra, revizor je utvrdio da u prijavi nedostaju izjave o dualnom finansiranju i izjave o projektima finansiranim iz javnih izvora.

„Korisnik subvencije nije iz suda podneo dokaze da rukovodilac projekta i odgovorno lice organizacije nisu pod istragom za krivična dela. Nisu dostavljeni dokazi da korisnik nema finansijsku obavezu prema opštini. Službenik za overu koji je overio isplatu ove subvencije, takođe je bio član Komisije za ocenu zahteva za subvenciju“.

Za projekat „Sanacija reka, zaštitnih zidova, mostova i lokalnih puteva opštine Gračanica“ procenjena i budžetirana vrednost za tri godine (2019.2020.2021) prema tabelama budžeta (PIP) iznosila je 1.378.928 evra, dok je ugovor bio zaključen 2019. godine u vrednosti od 2.996.324 evra ili 1.617.396 evra više od projektovane vrednosti.

„Takođe, Zakonom o budžetu 2020. nije izdvojeno dovoljno sredstava za sprovođenje ovog projekta. Uplate za ovaj projekat za 2020. godinu izvršene su 465.378 evra. Za projekat ‘Rekonstrukcija, sanacija i unapređenje vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji opštine Gračanica’, procenjena i budžetirana vrednost za tri godine (2020.2021.2022), prema tabelama budžeta (PIP), iznosila je 300.000 evra, dok je ugovor zaključen 2020. godine u vrednosti od 697.214 evra ili 397.214 evra više od procenjene vrednosti. Čak i sa zakonom o budžetu za 2021. godinu, dodeljena sredstva nisu bila dovoljna za realizaciju ovog projekta“, kaže se u izveštaju revizora.

Pročitajte još:

Revizor zabeležio brojne prekršaje u opštini Severna Mitrovica

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.