Revizor zabeležio brojne prekršaje u opštini Severna Mitrovica

Šetalište Kosovska Mitrovica
Foto: KoSSev

Izvor: Koha (Tekst je izvorno preveden sa albanskog, osim naslova koji je adaptiran; jučerašnje izdanje)

Kancelarija Državnog rezivora (KDR) utvrdila je niz kršenja tokom revizije opštine Severna Mitrovica.

Jedno od otkrića bilo je da je u početnom budžetu u kategoriji subvencija i transfera predstavljen iznos od 96.000 evra, dok je budžetirana vrednost 156.196 evra.

Ova pogrešna prezentacija početnog budžeta prema KDR rezultirala je potcenjivanjem ukupnog početnog budžeta od 60.196 evra.

Ista situacija bila je i kod početnih i konačnih budžetskih izdvajanja, u sredstvima u kategoriji – Transferi i subvencije, koja su bila potcenjena za 60.196 evra, dok su sopstveni prihodi preneti iz 2019. godine u iznosu od 69.000 evra, predstavljeni u početnom budžetu.

Opština Severna Mitrovica nije planirala prihode od poreza na imovinu u budžetu za 2020. Prema KDR, to se dogodilo jer ova opština još uvek nije uspela da uspostavi službu za porez na imovinu.

„Iako je postupak popisa imovine započeo 2014. godine, uz podršku Kosovske katastarske agencije, opština ga još uvek nije završila. Skupština opštine nije usvojila nijedan propis za određivanje poreske stope“, kaže se u izveštaju revizije.

Revizor je otkrio da su u takozvanoj opremi E-kioska, iako su izdavane različite vrste dokumenata, svi prihodi evidentirani kao izvodi iz matične knjige rođenih.

„Opština nije na vreme evidentirala prihode prikupljene putem E-kioska, a kašnjenje u registraciji ovih prihoda u Informacionom sistemu za finansijsko upravljanje Kosova (ISFK) nastalo je zbog kašnjenja u blagajni koja je deponovala ove prihode. Iznos od 530 evra registrovan 02.02.2021 na ime izvoda iz matične knjige rođenih, uključuje prikupljene prihode za 2020. godinu. Završetak ugovora koji je opština imala sa privatnom kompanijom za ugradnju / konfiguraciju sistema upravljanja e-kioska , ogleda se u nedostatku kontrole u ​​praćenju stanja prihoda i izdavanju dokumenata putem E-Kioska“, navodi se u ovom izveštaju.

Za 30 službenika angažovanih u Direkciji za vanredne i bezbednosne situacije, KDR je utvrdila da je opština retroaktivno uplatila iznos od 30.240 evra (plaćanje noćnog čuvara, prekovremeni rad, službeni praznici) koji je pripadao 2019. godini registrovan kao redovna naknada isplate, a ne u adekvatnom zakonu dnevnice za rad – sa neredovnim radnim vremenom.

„Pored toga, opština nije mogla da pruži kompletne dosijee ovih zvaničnika na osnovu kojih se vrši naknada zarade. Prema rečima šefa kabineta, dokumentaciju koja pokazuje prisustvo zaposlenih, kao i evidenciju lekarskog ili godišnjeg odmora, vodi šef vatrogasne službe, ali se ne šalje opštini“, navodi se.

KDR je takođe utvrdila i kršenja u vezi sa upotrebom telefonskih dopuna tokom 2020. godine.

Opština je tokom 2020. godine imala na raspolaganju telefonske kartice u iznosu od 12.000 evra, a prema KDR opština od aprila nije primenjivala odluku vlade o smanjenju troškova.

„(Za) poziciju direktora i dalje se plaća od 40 evra umesto od 20 evra kako je odlukom odlučila Vlada Republike Kosovo. Prema odluci Opštine br. 13-031 za podelu dopuna, primetili smo da je prekoračenje učinjeno u dva slučaja, gde je u prvom slučaju korišćeno dopuna od 150 evra iako je odlukom utvrđeno 100 evra, a u drugom slučaju iako je postavljeno 20 evra, korišćno je dopuna od 50 evra. Ovu uslugu koristili su od jula 2019. do januara 2020. ili u iznosu od 560 evra više nego što je bilo regulisano. Dve pozicije ne ispunjavaju uslove za dopunu, dok im je opština obezbedila 50 evra i 30 evra za 2019/2020, a u martu 2021. godine utvrdili smo da je na zalihama bilo 4.740 evra dopune kao neiskorišćene“.

Tokom revizije, KDR je utvrdila kršenja u vezi sa računima koje je prikupilo regionalno vodovodno preduzeće „Mitrovica“ u vezi sa potrošnjom vode, fakturisane samo za period 01-30.11.2020.

Utvrđena su i kršenja u vezi sa distribucijom robe i njihovom upotrebom kao podrška za kovid-19.

„Od 177.500 primljenih maski, distribuirano je 175.950, a na zalihama bi trebalo da bude 1.550 maski. Utvrdili smo da je u skladištu bilo 12.500 maski. Od primljenih 350.000 rukavica, podeljeno je 352.100, odnosno ima 2.100 podeljenih više nego što je dobijeno. Od 170.000 (jednokratnih) štitnika za cipele, 168.500 je podeljeno, a na lageru bi trebalo da je ostalo 1.500. Tokom pregleda u skladištu nije bilo ove robe. Od 24.860 sredstava za dezinfekciju primljenih prema distributivnoj listi, podeljeno je 24.954, odnosno 94 sredstava za dezinfekciju više nego što su dobili Komisija za prijem i rukovodilac projekta. Takođe u depou je bilo 997 nepodeljenih komada i u listi raspodele bilo je evidentirano 9.450 maski, 2.600 rukavica i 10 sredstva za dezinfekciju za upotrebu od strane opštinskih zvaničnika, međutim nije bilo dokaza ko je zadužen njima“, navodi se izveštaju revizora.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.