Pooštrene mere: Za ulazak na Kosovo potrebne tri doze ili dve uz test, policijski čas od 22.00

Prelaz, Granica merenje temperature kovid korona
FOTO: KoSSev

Kosovska vlada odlučila je danas da uvede nove mere u borbi protiv pandemije koronavirusa koje stupaju na snagu sutra i važe do 4. februara. Od sada je za ulazak na Kosovo neophodan dokaz o imunizaciji sa tri doze ili dve uz PCR test. Ipak, postoje i izuzeci koji se odnose na mlađe osobe, građane Kosova i druge. Ujedno je odlučeno da policijski čas kreće od 22.00, a da je rad ugostiteljskih objekata dozvoljen do 21.00.

Kosovska vlada je odredila šta je neophodno da građani poseduju od dokaza kako bi ušli na teritoriju Kosova, ponudivši, pritom, dve opcije:

Ulazak je dozvoljen svima koji imaju potvrdu o tome da su primili tri doze vakcine protiv kovida, ili jednu dozu „Janssen“ vakcine i buster dozu.

Kao druga opcija navodi se posedovanje potvrde o vakcinaciji sa dve doze (ili jednom dozom Janssen vakcine), uz negativan PCR test ne stariji od 48 sati.

Kosovska vlada je, međutim, i ovog puta odredila izuzetke.

Ova pravila ne važe za one koji putuju tranzitno i napuste Kosovo u roku od tri sata, nezavisno od toga da li putuju kopnenim ili vazdušnim putem.

Oni su u obavezi da prilikom ulaska potpišu izjavu kojom se obavezuju da će da napuste Kosovo u roku od tri sata i da neće izaći preko istog prelaza preko kog su ušli na Kosovo.

Pravila ne važe i za profesionalne vozače pod uslovom da poštuju međunarodni transportni protokol za zaštitu od kovida, kao ni za one građane Kosova koji ga napuste samo na 12 sati.

Izuzeti su i strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom tranzitno, pod uslovom da potpišu da će napustiti Kosovo u roku od pet sati.

Stranim diplomatama koji su akreditovani na Kosovu i pripadnicima KFOR-a takođe ne treba nijedan dokument ili potvrda kako bi ušli, kao ni licima koja su mlađa od 12 godina.

Osobe od 12 do 16 godina moraju da imaju negativan PCR test ne stariji od 48 sati.

Kosovska vlada je ujedno uvela pogodnost za građane Kosova koji nisu vakcinisani ni sa dve doze.

Oni mogu da uđu na Kosovo, ali uz obaveznu samoizolaciju u trajanju od sedam dana.

Ujedno, slobodan ulaz omogućen je osobama koje imaju dokument koji je izdao lekar specijalista, kojim se dokazuje da postoje razlozi zašto je neko oslobođen vakcinacije.

Ipak, oni moraju da poseduju negativan PCR test ne stariji od 48 sati.

Policijski čas od 22.00 do 05.00

Kosovska vlada je ujedno odlučila da uvede strožije mere kada je u pitanju policijski čas.

Sada će, umesto od 00.00 do 05.00, kretanje građana biti ograničeno od 22.00 do 05.00.

Ograničenje ne važi u hitnim slučajevima medicinske prirode, pružanja medicinske pomoći, izbegavanja povreda ili kupovine lekova.

Mera ne obavezuje zdravstveno, bezbednosno osoblje i operatore koji izvode javne radove ili pružaju javne usluge, kao i one koji su u noćnoj smeni i rade u privrednim subjektima koji omogućavaju funkcionisanje lanca snabdevanja, uključujući transport robe/usluga, ali pod uslovom da im je obezbeđena posebna dozvola iz EDI sistema Poreske uprave Kosova

Osobe koje pruže dokaz da moraju da budu na aerodromu tokom policijskog časa kako bi putovali i oni koji imaju posebnu privremenu dozvolu izdatu od strane Urgentnog operativnog centra MUP-a, takođe nisu u obavezi da poštuju meru policijskog časa.

Ugostiteljski objekti rade do 21.00

Ugostiteljski objekti moći će da rade u periodu od 05.00 do 21.00, dok je puštanje muzike dozvoljeno do 20.30, odlučila je kosovska vlada.

Sa druge strane, aktivnosti kućne dostave dozvoljene su i nakon 21.00, ali je za tako nešto potrebna dozvola Poreske uprave Kosova.

Ujedno, gosti kao i radnici su u obavezi da poseduju jedan od dokaza koji su određeni merama 26.1 i 26.2, kako bi mogli da uđu u ugostiteljske objekte u zatvorenim prostorijama:

Potrebna im je potvrda o vakcinaciji sa najmanje dve doze ili jednom dozom kada je vakcina „Janssen“ u pitanju.

Sa druge strane, osobe koje poseduju dokument koji je izdao lekar specijalista, a kojim se dokazuje da postoje razlozi zašto su oslobođene vakcinacije, moraju da poseduju negativan PCR test ne stariji od 48 sati.

Dozvoljeno je korišćenje 50 odsto kapaciteta ugostiteljskog objekta, a na otvorenom do 70 odsto.

Iz vlade su precizirali da je u zatvorenim objektima dozvoljeno da za jednim stolom sede najviše četiri osobe ili pet ukoliko je reč o većem stolu. Na otvorenom je dozvoljeno da za istim stolom bude najviše šest osoba.

Tržnim centrima i dalje je omogućeno da rade.

Operatori koji se bave trgovinom na veliko i malo dužni su da odrede maksimalni broj mušterija koje mogu da borave u prostoriji, a na osnovu pravila jedna osoba na 8 metara kvadratnih.

Međutim, pravila navedena u tačkama 26.1 i 26.2 takođe obavezuju i mušterije i osoblje u tržnim centrima, ali ne i one koji su mlađi od 12 godina.

Obavezna vakcinacija za zaposlene

U sklopu novih mera vlada je odlučila da svi zaposleni u javnim institucijama – na centralnom i lokalnom nivou, u javnim i privatnim objektima i organizacijama, ali i drugi subjekti, takođe moraju da ispune određene uslove da bi otišli na posao.

Potrebna im je potvrda o vakcinaciji sa najmanje dve doze ili jednom dozom kada je vakcina „Janssen“ u pitanju.

Osobe koje poseduju dokument koji je izdao lekar specijalista, kojim se dokazuje da postoje razlozi zašto su oslobođene vakcinacije, moraju da poseduju negativan PCR test ne stariji od nedelju dana.

Ustanove su u obavezi da imenuju odgovorno lice koje će vršiti kontrolu poštovanja ovih mera.

Ujedno, poslodavci su u obavezi da omoguće radnicima koji ne spadaju u „osnovni kadar“, da obavljaju radne zadatke kod kuće.

I dalje važe mere kojim se nalaže da su javne i privatne ustanove u obavezi da obezbede sredstva za dezinfekciju i maske, te postave postere kojim se ukazuje na pravila ponašanja, tj. poštovanje neophodnih mera – obavezno posedovanje maske, održavanje distance.

Ujedno u javnim, privatnim institucijama ili preduzećima zaposleni koji rade sa strankama u direktnom kontaktu (uključujući, ali bez ograničenja, berbere, taksiste, zaposlene u prodavnicama i u bankama) takođe moraju da poseduju bilo koji dokaz iz tačaka 26.1 ili 26.2 kako bi mogli da rade, odnosno uđu u objekat.

Maske i dalje obavezne, postoje izuzeci

I dalje važi mera o nošenju zaštitnih maski u svim situacijaama osim ukoliko neko trči, vozi bicikl, vežba, jede i pije ili kada je u automobilu sam, odnosno sa članovima uže porodice.

Javni prevoz – maska obavezna i dokaz o vakcinaciji, osim za pojedine

Kada je javni prevoz u pitanju, vlada je odlučila da i dalje važi mera obaveznog nošenja zaštitne maske.

Prevoznici mogu da koriste u radu 50 odsto kapaciteta vozila, a taksisti da prevoze do dva putnika.

Radnici, ali i putnici podležu meri definisanoj u tačkama 26.1 i 26.2, osim onih koji su mlađi od 12 godina.

Studenti i prosvetni radnici u obavezi da se vakcinišu

Kada je u pitanju rad obrazovnih institucija, kosovska vlada u svojoj odluci podseća na prethodno utvrđen način rada koji je odobrilo kosovsko ministarstvo zdravlja.

Ovaj način rada predviđa tri scenarija za izvođenje nastave tokom pandemije i to neposrednu nastavu, kombinovanu – prisustvo učenika u školama u kombinaciji sa učenjem na daljinu, kao i učenje na daljinu ili onlajn.

Iz vlade večeras poručuju da radna grupa obrazovnih ustanova odlučuje o primeni scenarija za organizaciju nastavnog procesa u zavisnosti od trenutne situacije.

Ipak, vlada je odredila pojedine smernice – nastavni proces u javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama, kao i ustanovama za obuku i neformalno obrazovanje može da se odvija u fizičkom prisustvu pod uslovom da grupa koju čini više od 50 osoba bude smeštena u prostoriju u kojoj je popunjeno do 50 odsto kapaciteta.

Studenti su takođe u obavezi da ispune jedan od dva uslova koji se odnose za ulazak na Kosovo kako bi boravili u studentski dom.

Oni moraju da imaju potvrdu o tome da su primili tri doze vakcine protiv kovida, ili jednu dozu „Janssen“ vakcine i buster dozu ili da poseduju potvrdu o vakcinaciji sa dve doze (ili jednom dozom Janssen vakcine), uz negativan PCR test ne stariji od 48 sati.

Isto pravilo važi i za studente kako bi ušli na fakultet, ali i osoblje u svim javnim i privatnim obrazovnim institucijama, uključujući i predškolske ustanove.

Odlukom vlade i dalje je zabranjeno organizovanje vannastavnih aktivnosti – ekskurzija, grupnih šetnji, proslava.

Korisnici socijalnih i penzijskih šema i dalje nisu u obavezi da se redovno javljaju radi evidencije.

Okupljanja na otvorenom i u zatvorenim prostorijama, i dalje zabranjene svadbe

Kosovska vlada je večeras odlučila da je dozvoljeno okupljanje do 30 osoba u zatvorenim prostorijama kada je reč o radionicama, sastancima, seminarima, obukama i drugim skupovima.

Osim onih koji su mlađi od 12 godina, svi stariji su u obavezi da poseduju jedan od dokaza koji su navedeni u tačkama 26. 1 i 26. 2, tj:

Organizatori ovakvih događaja u obavezi su da omoguće poštovanje mere održavanja distance od jednog metra između učesnika.

Ova mera se ne odnosi na sednice kosovske vlade i skupštine.

Kada su u pitanju okupljanja na otvorenom, kosovska vlada je odlučila da dozvoli održavanje kulturnih i drugih događaja uz prisustvo do 50 ljudi, ali su takođe učesnici, osim mlađih od 12 godina, u obavezi da poseduju dokaze na osnovu tačke 26.1 ili 26. 2.

Kosovska vlada je ujedno precizirala da će biblioteke, muzeji, bioskopi, pozorišta, omladinski centri, domovi kulture ili druge slične institucije kojim upravlja kosovsko ministarstvo kulture ili opštine, od sutra moći da rade uz korišćenje 30 odsto kapaciteta prostorije. Nošenje zaštitnih maski i održavanje distance od jednog metra je takođe obavezno.

Prisutni takođe podležu meri definisanoj tačkama 26.1 i 26.2.

Verske službe su dozvoljene takođe u slučaju da se ispoštuje kriterijum od 50 odsto iskorišćenog prostora ali i posedovanje dokaza iz tački 26.1 i 26.2 za sve učesnike, osim onih koji su mlađi od 12 godina.

Sa druge strane, i dalje je zabranjen rad noćnih klubova ili organizovanje festivala, koncerata, hodočašća, svadbi, veridbi, porodičnih i drugih zabava na Kosovu.

Ujedno je zabranjeno održavanje prijema radi saučešća, dok bi sahranama trebalo da prisustvuju samo članovi uže porodice.

Kada je reč o radu pijaca i autoplačeva, dozvoljeno je korišćenje 30 odsto kapaciteta površine objekta.

Svi su u obavezi da poseduju maske, ali i da se obezbedi razmak od dva metra između tezgi.

Sportske aktivnosti – zabranjen rad teretana i prisustvo publike

Dozvoljeno je organizovanje sportskih takmičenja i treninga u skladu sa protokolima i preporukama svetskih organizacija za organizovanje sportskih događaja i zaštitnim merama kosovske vlade.

U odluci se precizira da će broj učesnika u sportskim aktivnostima određivati sportski savezi na Kosovu. Sa druge strane, prisustvo gledalaca je zabranjeno i u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

Vlada je ujedno odlučila da zatvori fitnes centre, teretane i druge ustanove javne namene za sportsko-rekreativne aktivnosti, osim profesionalnih sportskih klubova.

10 miliona evra za prevazilaženje energetske krize

Kosovska vlada je večeras ujedno izdvojila 10 miliona evra za sprovođenje Paketa za ekonomski preporod, tj. kao podršku prevazilaženju energetske krize.

Kosovski ministar finansija, rada i transfera, Hekuran Murati, kazao je danas da budžetom za 2022. nisu planirana sredstva za energetsku krizu, ali i da će 75 miliona evra za subvencije građanima i privredi za električnu energiju biti obezbeđeno iz fondova za vanredne situacije ili iz Paketa za ekonomski preporod.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.