Poboljšano vodosnabdevanje u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu

Vodosnabdevanje u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Zvečanu ovog leta je poboljšano zamenom primarne mreže u Južnoj Mitrovici  i puštanjem u rad nove fabrike vode u Šipolju.
 
Tehnički  direktor regionalnog  vodovoda u južnom delu  Mitrovice, Kadri  Istrefi, kaže za Kontakt Plus da se sada na Sever šalje 20 – 30 posto više vode nego ranije, odnosno od 125 do 150 l/s. On ističe da se mora utvrditi gde otiče jedan deo, jer se šalje više vode nego što je potrebno u odnosu na broj stanovnika: "Sada šaljemo malo više vode nego ranije, pre  su bile restrikcije od 6 popodne do 6 ujutro, a sada je od 10 uveče do 6 ujutro, a ponekad uopšte nema restrikcija. Sada imaju 20, ili 30 posto više vode nego ranije i imaju sada dve linije. Uradili smo jednu novu, kod istočnog mosta u Bošnjačkoj mahali i tu liniju ne zatvaramo nikada, i postoji glavna linija kod glavnog ibarskog mosta, koju zatvaramo od 10 uveče do 6 ujutro." 
 
Istrefi je rekao da obnovom  vodovodne mreže i fabrike vode, sada imaju dovoljan i kapacitet i količinue vode da zadovolje potrebe građana.
 
Vrednost projekta za novu fabriku vode u Šipolju i postavljanje nove vodovodne mreže je oko 12,5 miliona eura, od čega je veći deo, odnosno 10 miliona, za fabriku vode, a novac je obezbeđen donacijama iz Luksemburga. Sada se  traže  nove donacije kako bi se zamenila vodovodna mreža u severnom delu grada, koja je stara oko pola veka.

Voda u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu higijenski i zdravstveno ispravna
 
Voda  sa  gradskog vodovoda u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu po poslednjim rezultatima ispravna je za piće.
 
Dr Ljiljana Anđelković, spec. higijene, načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju u Zavodu javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici, kaže za Kontakt Plus da je voda sa gradskog vodovoda fizički, hemijski i bakteriološki ispravna, ima prisustva rezidualnog hlora, tako da je po poslednjim rezultatima higijenski i zdravstveno ispravna za piće.
 
Govoreći  o  kontroli  ispravnosti vode,  dr Anđelković  je rekla da  za Kosovsku Mitrovicu ima mesečno 38 uzoraka, a za Zvečan 32. Uzorkovanje se vrši redovno, sistematski, svakodnevno i taj broj uzoraka je podeljen na nedelje i dane u mesecu.
 
Za  kontrolu vode zaduženo je svo zaposleno osoblje u Zavodu za javno zdravlje, od medicinskih tehničara, koji uzorkuju vodu na terenu, do osoblja na prijemnom odeljenju, koji primaju uzorke, proveravaju ih, obrađuju i ubacuju u bazu podataka i osoblja na sanitarnoj hemiji i sanitarnoj mikrobiologiji, koji vrše određene analize i ispitivanje uzoraka, do lekara specijalista higijene, koji daju mišljenje o higijenskoj i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
 
Dr Anđelković je rekla da se voda iz gradskog vodovoda u normalnim uslovima i uz proveru kvaliteta preporučuje za piće.
 
“Voda iz centralnog vodovoda je dobrog kvaliteta i u normalnim uslovima i uz proveru njenog kvaliteta, preporučuje se kao voda za piće. Ali postoje posebne kategorije stanovništva od hroničnih bolesnika, trudnica, male dece, koji su osetljivi na promenu kvaliteta vode i njene neispravnosti, tako da te kategorije po svom nahođenju mogu da koriste flaširanu vodu za piće” – kazala je dr Anđelković.
 
Dr Anđelković je napomenula da se u Zvečanu redovno prati ispravnost malih vodnih objekata poput bunara, izvora i slično, ali je istakla i da je voda iz tih objekata  promenljivog kvaliteta i zavisi od sanitarno–tehničkih karakteristika i klimatskih faktora.
 
“Po važećim ugovorima, za opštinu Zvečan imamo redovna sistematska praćenja kvaliteta vode iz školskih vodnih objekata na teritoriji ove opštine kao i više malih vodnih objekata, kao što su izvori, bunari bušotine i dr. Redovnim ispitivanjem kvaliteta ovih voda imamo na nekim mestima hemijsku neispravnost i pojavu bakterija fekalnih indikatora vode” – kazala je dr Anđelković.
 
Prema njenim rečima, građani mnogih okolnih naselja u opštini Zvečan dolaze u Zavod i traže pomoć oko izgradnje svojih vodnih objekata i njihove kontrole vode.
 
Pored stručne pomoći i  ispitivanja  kvaliteta  tih voda od strane Zavoda za javno zdravlje, preporuka meštanima je da u saradnji sa komunalnim preduzećem i sanitarnom inspekcijom u svojoj opštini stave pod stalni nadzor te objekte, zaštite okolinu i po mogućstvu redovno ispituju kvalitet tih voda.
 
Dr Anđelković je dodala da se svake, pa i ove godine, u svim letnjim mesecima redovno kontroliše voda iz  bazena  u Zvečanu.
 
“Od otvaranja do zatvaranja voda se redovno, po dva puta nedeljno, ispituje, odnosno kontroliše. Voda je bakteriološki ispravna i bezbedna je za kupanje” – kazala je ona.
 
Pored redovne sistematske i svakodnevne kontrole vode u Kosovskoj Mitrovici, periodičnim proširenim pregledima ispituje se i sirova voda iz jezera Gazivode koja odlazi u fabriku vode u Šipolju.
 
Nova fabrika vode u Šipolju puštena je zvanično u rad 1. jula, čime je znatno poboljšan kvalitet vode.
 
"Sada imamo dovoljan kapacitet, imamo dovoljno vode, samo moramo da utvrdimo zbog čega se troši više vode nego što je potrebno. Ljudi moraju da shvate da ova voda ne služi za polivanje asfalta i ostale vidove nenamenske potrošnje. Sada je u Šipolju kvalitet vode najbolji na Balkanu, jer je voda dobra, a imamo i dobru aparaturu," rekao je Istrefi.
 
Regionalni vodovod u južnom delu Mitrovice snabdeva i južni i severni deo grada, Zvečan, Vučitrn i Srbicu, a procenat naplate prema Istrefijevim rečima je oko 60 posto, odnosno nešto preko 26 hiljada ljudi. Istrefi je rekao da, iako je procenat naplate ove godine nešto veći, to nije dovoljno da bi se podmirile sve potrebe, s obzirom na to da je sada potrebno više novca za održavanje nove fabrike vode, ali i brojnih drugih objekata, pa im u finansiranju pomaže i Vlada Kosova.
 
Istrefi smatra da bi sledeće godine trebalo početi sa naplatom vode i na Severu.  
 
"Mislim da bi morali da rade na tome da se od sledeće godine voda plaća. Ne da to bude visoka, već simbolična cena, ali da ljudi shvate da moraju da plaćaju vodu, jer više ne može ovako. Znači ove godine da se radi na pripremama, a sledeće godine da se počne sa plaćanjem. Još neki mesec biće ovakva situacija sa vodosnabdevanjem, ali mislim da će nakon toga vode biti 24 sata u celom regionu," kazao je on.
 
Istrefi je rekao da je situacija ovog leta sa vodosnabdevanjem u Mitrovici dobra i da ne očekuje probleme, čak i ukoliko ne bude padavina, ali ostaje problem nenamenskog trošenja vode. Prema njegovim rečima, postoje mehanizmi da se to spreči, ali se mora raditi zajedno, i u severnom, i  u južnom delu grada, odnosno inspekcije i nadležni iz opštine moraju izaći na teren kako bi se utvrdilo ko sve nenamenski troši vodu. 
 
On smatra da bi se uvođenjem vodomera potrošačima smanjili postojeći gubici, koji svakako nisu tehnički već komercijalni, odnosno građani bi trošili manje vode nego što je to sada slučaj. 
 
Vodosnabdevanje Severa Kosova ovog leta bolje nego prethodnih
 
Vodosnabdevanje u Kosovskoj Mitrovici ovog leta, za razliku od prethodnih, zadovoljavajuće je pre svega zbog obilnih padavina, ali dobrim delom i zbog puštanja u rad nove fabrike vode u Šipolju, izjavio je direktor JP “Vodovod Ibar”, Miodrag Ralić.
 
Ralić je za Kontakt plus izjavio da poslednjih nekoliko meseci u Mitrovici nema problema u vodosnabdevanju, imajući u vidu  da je nivo jezera Gazivode dosta visok, zbog velikih padavina koje su uslovile i manju nenamensku potrošnju pijaće vode.
 
“Kad sam oktobra prošle godine došao na čelo Vodovoda bilo je problema u vodosnabdevanju, da li je to bilo politički prouzrokovano ne znam, mislim da je par puta to bio slučaj, zatim smo imali sušu u toku zime, ali od maja nemamo problema,” kaže Ralić.
 
On napominje da dolazi povrememo do prekida vodosnabdevanja, ali da prema saznanjima koje dobija iz Južne Mitrovice u pitanju su kvarovi prouzrokovani nedostatakom struje, ili slično.
 
“Neki put čak i ne dobijemo odgovore šta je problem što severni deo Kosovske Mitrovice nema vode. U principu kad su neke političke teme, tada nemamo vodu dan – dva, a ostalih dana moramo biti zadovoljni sa vodom koju dobijamo iz južnog dela grada,” kazao je on.
 
Ralić je istakao da je i Zvečanu ove godine vodosnabdevanje dobro i da je jedini problem to što se u selima te opštine malo više koristi voda za zalivanje bašti. On je rekao da će se u narednom periodu uz dogovor obe opštine sa inspekcijom krenuti u akciju sprečavanja ovog vida nenamenskog korišćenja vode.
 
Naglasio je da je vodovodna mreža u Mitrovici dosta stara, nekih 50 – 60 godina i da u nekim delovima grada treba izvršiti rekonstrukciju, jer se svakodnevno javljaju problemi sa pucanjem cevi i havarijama u na vodovodnoj mreži u gradu.  
 
Ralić je istakao da bi u suštini trebalo promeniti kompletnu primarnu i sekundarnu mrežu, jer sa izgradnjom novog vodovoda i vodosnabdevanje opštine Mitrovica neće biti isto, ali da se za tako nešto trenutno nema dovoljno novca.
 
Direktor Vodovoda je kazao da imaju dobru saradnju sa opštinom koja, kako je rekao, odobrava sredstva u interesu građana Mitrovice, pa su tako ove godine izvođeni radovi na vodovodnoj mreži u Sutjeskoj ulici i prema naselju Brđani u Mitrovici.  
 
“Prema naselju Brđani i u ulici Sutjeska, tu su konkretna ulaganja. Ima i drugih ulaganja kad je u pitanju havarija, ali u ovim slučajevima bila je zamena cevovoda dužine 60 metara i zamena vodovodne linije u dužini od oko 400 metara. To je opština finansirala,” kazao je on.  
 
Ralić je naglasio da Vodovod nema velika sredstva, da ne postoji naplata i da zavise od opštine koja je do sada, kako je ocenio, bila vrlo korektna.
 
On je dodao da je u planu da se uradi zamena cevi u najkritičnijim ulicama, a u ulici Lole Ribara će pokušati da uspostave novu liniju kako bi zatvorili stare i poboljšali na taj način vodosnabdevanje. Ralić je objasnio da je pritisak vode jači u odnosu na protekle godine i da zbog starosti cevi dolazi do njihovog pucanja često i da havarija ima više u Zvečanu nego u Severnoj Mitrovici.
 
Ralić je kazao da nema saznanja o tome kada će biti izgrađen regionalni vodovod, koji se unazad nekoliko godina obećava građanima: “Vrlo malo imam saznanja oko same izgradnje, samo znam da opština Kosovska Mitrovica svoja finansijska dugovanja ispunjava na vreme, prema izvođačima radova, a počeli su da plaćaju i kredit. Za ostale opštine ne mogu da kažem ništa – koliko je urađeno od ukupnog projekta, stvarno ne znam, nešto je urađeno, ali to je ostavljeno da predsednici opština vode računa oko toga”.
 
Ralić je napomenuo da je zbog kišnog perioda ovog leta bilo znatno manje nenamenskog trošenja vode, ali ako to u avgustu bude slučaj zbog eventualnih visokih temperature, onda će se uključiti Vodovod, opština i inspekcija kako bi se to sprečilo.
 
Kao i ranijih godina, prvo će se pokušati sa preventivnim delovanjem, zatim, ako postoji način da se ljudi kazne novčano, dok je poslednja mera isključivanje naselja koja nenamenski troše vodu sa vodovodne mreže, zaključio je Ralić. 

 

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.