Kurti o 100 dana vlade: „Kosovo ne može biti ni izvor, ni tranzit za organizovani kriminal“

Foto : Kancelarija kosovskog premijera

Kosovski premijer Aljbin Kurti govorio je danas na 18. sastanku kosovske vlade o prvih 100 dana njihovog rada. Nazvao je svoj i rad svojih kolega kao „100 dana okretanja ka razvoju“. 

Govorio je kosovski premijer pred svojim ministrima o tome kako je ova vlada nastala kao rezultat „plebiscitnih izbora“ 14. februara, te da je „srećan što može da podeli napredak koji su u ova tri meseca postigli ali i važan put koji su započeli zajedno“.

„U ovih 100 dana doneli smo 144 odluke i usvojili važne zakone i dokumente koji su postavili temelje dugoročnim reformama i temelje pravne države u razvoju“, kazao je Kurti.

Upravljanje pandemijom

Na samom početku hitan zadatak bilo je zaustavljanje epidemije, naveo je.

„Obećali smo da ćemo hitno uraditi dve stvari: prvo, smislićemo strategiju da zaustavimo rastući trend novih infekcija i preokrenemo stravični trend smrti usled kovida – 19 do njegove eliminacije; i, drugo, obezbediti vakcine što je pre moguće“.

Podsetio je na to da su na dan stupanja na dužnost imali 781 slučaj infekcija koronavirusom i 17 smrtnih slučajeva, a pad brojki zaključno sa današnjim danom od 9 novih slučajeva i bez smrtnih slučajeva pripisao je svojoj vladi kao uspeh.

Kazao je i to da kada su se „vratili“, nisu pronašli nijednu vakcinu, „i još gore“, nijedan ugovor o njihovom obezbeđivanju.

„Dok danas imamo obezbeđeno dva miliona vakcina, stiglo ih je blizu 400 hiljada i primljeno preko 200 hiljada doza“, pohvalio se Kurti.

„Situacija sa pandemijom je stavljena pod kontrolu i situacija se znatno poboljšala. Od marta do juna imamo smanjenje od 99% novih slučajeva, smanjenje aktivnih slučajeva za 97% i smanjenje hospitalizovanih slučajeva za 86%“.

Pravda i posao, cifre

Nakon pandemije, postoje dve teme koje je, kako je kazao, ponovio mnogo puta i za koje su građani masovno glasali – „pravda i posao“.

Tvrdi da je kosovska ekonomija ovih 100 dana pozitivno odgovorila na dobro upravljanje i mere protiv pandemije.

Upoređujući sa istim periodom prošle godine, sada je izvoz navodi, porastao za 66%, privredna aktivnost za 15%, budžetski prihodi za 30%.

U prvih pet meseci ove godine, kosovska Carina je prvi put od svog osnivanja prijavila preko 500 miliona evra prihoda kosovskom budžetu, dok je kosovska Poreska uprava prijavila oko 60 miliona evra više nego prošle godine, precizirao je Kurti.

Na osnovu ovoga, Vlada je odobrila nacrt budžeta za 2021. godinu od 2,5 milijarde evra, prema kojem se ekonomski rast predviđa na 7,9%, za razliku od 5,2% koliko je predviđeno početkom godine, a na koji će 155 miliona evra biti dodata u budžet više od planiranog. Očekivalo se da će ovaj nivo biti dostignut tek 2023. godine.

Ovaj rast i ova promena daju nam nadu da nas čekaju bolji dani, naglasio je kosovski premijer. Naravno, ove pozitivne promene rezultat su mnogih faktora, tvrdi Kurti.

Revidirani budžet omogućio je prema Kurtijevim rečima dizajn novog paketa koji omogućava ekonomsko oživljavanje Kosova i stvara osnovu za održivi rast i zapošljavanje u narednim godinama.

Novi paket predviđa doprinos privredi od 1,1 milijarde evra i sadrži niz mera i investicija. Neki od njih su koncentrisani na sledeći način:

– 50 miliona evra podrške za stvaranje i otvaranje novih radnih mesta;
– 108 miliona evra podrške za povećanje domaće proizvodnje i povećanje izvoza;
– 112 miliona evra za javne usluge;
– 50 miliona evra podrške porodicama;
-100 miliona evra za modernu infrastrukturu i zaštitu životne sredine.

Kurti podseća i na to to da je odluku o novim merama upravljanja pandemijom pratio vladin finansijski paket od 20 miliona evra koji je izdvojen za lekare, medicinske sestre i zdravstvene radnike, mala preduzeća, za radnike, policiju i korisnike socijalnih i penzijskih šema.

  • Preko 4 miliona evra dodeljeno je zdravstvenom sektoru u obliku dodataka od kojih je koristilo 13.652 zdravstvenih radnika.
  • Preko milion evra je dodeljeno sektoru bezbednosti u obliku dodataka od kojih je koristilo oko 5.000 zaposlenih u ovom sektoru.
  • 6 miliona evra dodeljeno je preduzećima koja su direktno pogođena merama protiv pandemije za subvencionisanje do 50% zarada i plaćanja zakupnina, što je koristilo 23.153 radnika i 1.673 preduzeća.
  • 8,5 miliona evra je dodeljeno korisnicima socijalnih i penzijskih šema za isplatu dodatnih 30% nad mesečnim iznosom za korisnike šeme socijalne pomoći i za doplatu za korisnike penzijskih šema koji primaju manje od 100 evra za april, maj i jun 2021. godine. 192.171 građanin je imao koristi od ove mere.

Takođe, osnovana je i radna grupa za stvaranje i operacionalizaciju šeme za garantovano zapošljavanje mladih od 18 do 25 godina, te da će plate prvi put zaposlenih vlada subvencionisati godinu dana.

Doneta je odluka o izdavanju hartija od vrednosti, „Dijaspora obveznice“, koje omogućavaju da oni iz dijaspore svoju štednju i kapital usmere na razvojne investicije koje će stvoriti nova radna mesta na Kosovu i vratiti im se u investicije, kaže Kurti.

Što se tiče pravde, preduzeti su koraci koji su postavili temelje za važnu reformu koja ima za cilj da profesionalnost, integritet i nepristrasnosti donese sektor pravde, sa naglaskom na borbi protiv korupcije.

Kurti je podsetio i na to da je osnovana Radna grupa za izradu nacrta za razvoj procesa provere i izrađen je početni nacrt ovog dokumenta, a da će sutra 1. jula biti finalizovan prvi nacrt zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine.

Skupština je odobrila izmenu Zakonika o krivičnom postupku kojom se uklanjaju sve prepreke istrazi i suđenju u odsustvu ratnih zločinaca, a vlada odobrila nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Uredba o utvrđivanju postupka za prijem i postupanje u slučajevima uzbune.

„Suspenzija javnih funkcionera sa optužnicama već je predviđena novim Zakonom o krivičnom postupku, što je još jedan korak protiv korupcije i zloupotrebe položaja“, poručio je Kurti.

„Sve ovo dokazuje našu volju i akcije ka stvaranju lakših uslova za tužioce i sudije, što će olakšati otkrivanje brojnih zloupotreba i kažnjavanje odgovornih. Bićemo beskompromisni i nećemo stati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“, poručio je Kurti.

Što se tiče unapređenja tzv. ekonomske pravde i stvaranja povoljne klime za strane investitore, odobren je Nacrt zakona o Privrednom sudu i nakon što ga odobri Skupština, imaće funkciju Trgovinskog suda kao jedinstvenu adresu za rešavanje poslovnih sporova.

U pripremi su Građanski zakonik i novi Zakonik o krivičnom postupku, nacrt zakona o prijavljivanju imovine, naknadi štete žrtvama zločina, izvršenju krivičnih sankcija, kao i Kazneno-popravna služba i Služba za uslovni otpust i drugi nacrti zakona, podcrtao je Kurti.

Prve verzije Nacrta zakona o nestalima, dopuna / izmena Zakona o penzijskim šemama koje finansira država, besplatna pravna pomoć Agenciji za upravljanje zaplenjenom i oduzetom imovinom, kao i ona o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, civilne žrtve i njihove porodice i drugi zakoni.

Međuresorska grupa za rešavanje pitanja nasilja u porodici funkcioniše.

Ministarstvo finansija, rada i transfera započelo je „čišćenje spiskova korisnika penzijskih programa“, kako bi se sprečile zloupotrebe, podcrtao je Kurti.

Institut za ratne zločine

Formirana je radna grupa za uspostavljanje Instituta za suzbijanje zločina počinjenih tokom rata na Kosovu i pojačani su napori u pronalaženju nestalih osoba.

Takođe, od ove godine Odeljenja za ratne zločine u okviru Specijalnog tužilaštva imaće još četiri specijalna tužioca, 6 stručnih saradnika i još dva prevodioca. Izgradnja kapaciteta u ovom odeljenju nastaviće se i narednih godina.

„Kosovo ne može biti ni izvor ni tranzit za organizovani kriminal“

Kurti je kazao i da su poslali poruku da Kosovo „ne može biti ni izvor ni tranzit za organizovani kriminal“, i kazao da su za 100 dana izveli 101 policijsku akciju, 221 raciju, 933 hapšenja, 8 kriminalnih grupa je uništeno i 7 miliona evra.

„Takođe smo uspešno zaključili saradnju sa vlastima Italije, američkom DEA i Albanije, operacija ‘kontrolisana pošiljka’, kodnog naziva ‘Jadran’, što je rezultiralo otkrićem oko 400 kg kokaina“ kazao je o nedavnoj zapleni u Lipljanu.

Ova vlada započela je depolitizaciju otpuštanjem osoba povezanih sa interesnim grupama, imenovanjem i izborom profesionalaca kao što je imenovanje novog direktora KIA i novog direktora carine.

Bordovi i upravni odbori, nacrti

Otpustili su postojeće i imenovali nove privremene bordove, a sve u cilju da bi „oslobodili javna preduzeća preko kojih su se mnogi zvaničnici obogatili iznuđivanjem i zaduživanjem“.

Imenovani su novi odbori u: Trepči DD; Kosovske energetske korporacije / KEK ad; Pošta Kosova DD; INFRAKOS AD, RKV „Priština“ i Hidroekonomsko preduzeće „Ibar-Lepenac“.

Takođe, raspisani su konkursi za izbor (upravnih) odbora u Trepči DD; Kosovske pošte i Hidromorave iz Gnjilana, kao i za predsednika i dva člana Tela za razmatranje javnih nabavki i za pet članova Nezavisne komisije za rudnike i minerale.

Kurti kaže i da su u ovih 100 dana jasno pokazali da će građani biti informisani o svakom centu potrošenom od poreza, te da je objavljena lista 50 najvećih korisnika prošlogodišnjeg Programa ekonomskog oporavka i 50 najvećih korisnika ovogodišnjeg fiskalnog paketa za vanredne situacije.

U sektoru industrije i trgovine, odobren je nacrt dokumenta za oblast industrijske svojine, odobreni su Nacrt zakona o spoljnoj trgovini i Nacrt zakona o trgovini naftnim proizvodima i obnovljivim gorivima, Nacrt zakona o zaštiti konkurencije i Nacrt zakona o plemenitim metalima su u proceduri.

Kaže Kurti i da je kontrola nafte pre ulaska na tržište, koja je ilegalno preneta kao nadležnost na privatna tela vraćena Carini.

„U poljoprivrednom sektoru preduzete su mere kako bi se sprečila zloupotreba bespovratnih sredstava i subvencija i obezbedilo da korisnici poreza za građane budu stvarni poljoprivrednici i poljoprivrednici i da se radi na nadoknađivanju štete prouzrokovane prirodnim katastrofama“, naveo je.

Po prvi put je započeta izrada planova upravljanja rečnim slivovima za reke Ibar, Binačku Moravu i Lepenac i osmišljen master program o integrisanom upravljanju vodnim resursima, započeta je izrada koncepta za prečišćavanje otpadnih voda, kao i rešavanje problema neočišćenog ispuštanja industrijskih otpadnih voda;

Takođe, kazao je da je dvogodišnji moratorijum nametnut na dozvole za kamenolome i one u proceduri, kao i da su obustavljene nove prijave za hidroelektrane koje krše zakon o vodama.

Sa druge strane kaže i da su infrastrukturni radovi intenzivirani, što zahteva strogo sprovođenje ugovora i rokova. Radovi su nastavljeni na putu Priština – Mitrovica, Priština – Podujevo i Žur – Dragaš – Brod.

Završena je studija izvodljivosti za segment autoputa Besi – Merdare, a urađena je i studija izvodljivosti za put Prizren – Tetovo.

Izrađen je nacrt dokumenta za obnovljive izvore energije, proces studije izvodljivosti za sisteme centralnog grejanja na nivou kosovskih opština je započeo i izrađen je nacrt dokumenta Kosovskog energetskog profila.

Obrazovanje

U sektoru obrazovanja, iz odobrenog budžeta za opštine za narednu godinu, biće obezbeđeno 100 asistenata za decu sa posebnim potrebama, dnevni obroci za učenike od prvog do petog razreda, podrška nastavnicima sa ozbiljnim zdravstvenim uslovima, plaćanje za stručnu praksu za obrazovanje i obuku učenika  profesionalno kao i veće uključivanje dece u rano obrazovanje.

„U sektoru kulture, omladine i sporta, nakon godina potpune zavisnosti od Ministarstva, započeo je proces reforme kulturnih institucija poput Narodnog pozorišta, Nacionalnog baleta, Narodne biblioteke i Državnog arhiva, kako bi se omogućilo autonomno finansijsko upravljanje preko bankovnih računa“, kaže.

Takođe, navodi da se radilo na koncepciji novih kulturnih institucija, poput institucije Kosovske opere, i započeta je izrada koncepta za novo Narodno pozorište na Kosovu.

Kulturna baština

„Identifikovano je 200 ugroženih dobara kulturne baštine za koje će biti preduzete zaštitne mere kako bi se sprečila njihova dalja šteta“ kazao je i dodao da je prvi put je podnet zvanični zahtev za povratak artefakata „koje je Srbija opljačkala, a koje nepravedno drži“.

Govorio je Kurti i o reformi diplomatske službe koja omogućava više karijernih diplomata u cilju povećanja kvaliteta predstavljanja i dostojanstva Kosova.

„U ovih 100 dana hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman, nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas, grčki ministar spoljnih poslova Nikos Dendias, ministar spoljnih poslova severne Makedonije Bujar Osmani, ministar spoljnih poslova Italije Luiđi di Majo, posetili su Kosovo. 

Kurti je kazao da su imali bilateralne sastanke sa šefovima EU institucija NATO-a Ursulom von Der Lejen, Žosepom Boreljom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom,, kancelarkom Nemačke Angelom Merkel, sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

KBS

U oblasti odbrane, izrađeni su nacrti zakona za slanje KBS-a u inostranstvo, o tome da će  od 2021. godine budžet Ministarstva odbrane prvi put biti preko 100 miliona evra, te da je odobrena kupovina četiri vojne bespilotne letelice za KBS.

12,2 miliona evra je preraspoređeno za kupovinu vojne opreme.

Podsetio je i na to da je sa 330 vojnika, Kosovo prvi put učestvovalo u najvećoj vežbi organizovanoj u balkanskom regionu „DEFENDER-EUROPE 21“, takođe u svojstvu zemlje domaćina.

Druge odluke koje je vlada donela su Inicijativa za ukidanje homologacije, koja je načelno odobrena u Skupštini, početak rada međuministarskog odbora za projekat Spomen-kompleksa „Adem Jašari“, izdvajanje 100 hiljada evra za Preševo, u slučaju poplave i pokrivanje troškova zelenog kartona za dijasporu.

Kurti je na kraju poručio:

„Građani žele nova radna mesta. Roditelji žele siguran prihod porodice kako bi mogli da plaćaju račune na kraju meseca, obezbede hranu i osnovne potrepštine i da mogu da štede za budućnost.

Žele pristup zdravstvenoj zaštiti koja funkcioniše i gde se oporavljaju bez straha od bankrota samo zato što se razbole.

Mladi žele prostor za razvoj, škole i univerzitete koji im pružaju znanje koje otvara vrata mogućnosti na Kosovu i svuda u svetu. Ali i garancija da mogu da zasnuju porodice i grade budućnost ovde u svojoj zemlji.

Penzioneri žele dostojanstven život, zdravstvenu zaštitu, parkove i čist vazduh.

Zahtevi i očekivanja građana nisu se promenili za ovih 100 dana, pa zato kažemo da nema mesta za opuštanje.
Naša posvećenost građanima i njihova očekivanja od nas treba da postanu vodilja naših poslova.
Moramo im reći istinu iznova i iznova, i kada dobro radimo i kada grešimo, jer su nas izabrali da im kažemo ne ono što žele da čuju, već ono što im treba. Dakle istina.

Dakle, želim da merim naš uspeh ne po tome koliko dobro vladamo u poređenju sa prethodnim vladama, već koliko dobro vladamo u poređenju sa očekivanjima građana. Jer, građani su ti koji ne prave ovo poređenje. Znaju da se prethodne vlade ne mogu porediti sa ovom našom vladom koja je obučila i znala, neiskvarene i odgovorne ministre.

 Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.