Kosovska vlada ukinula policijski čas u opštinama koje se nalaze u crvenim zonama

KoSSev Korona mitrovica
FOTO: KoSSev

Kosovska vlada odlučila je danas da uvede novi set mera u borbi protiv pandemije koronavirusa. Podela opština po zonama i dalje ostaje ali je ukinut policijski čas u opštinama koje se nalaze u crvenim zonama. Studenti nastavljaju sa predavanjima na fakuletima, a svim ekonomskim operatorima koji su u crvenoj zoni rad će biti dozvoljen do 22 časa.

Kosovska vlada usvojila je danas odluku o novim merama. U nastavku slede opšte i specifične mere zaštite od pandemije koronavirusa.

Građani koji ulaze na Kosovo u obavezi da imaju negativan PCR test

Svi građani Kosova, uključujući i one koji imaju mesto boravka van njega, po ulasku na Kosovo su u obavezi da imaju sa sobom negativan PCR test ne stariji od 72 sata, dok će u suprotnom morati u samoizolaciju na 7 dana, navodi se u odluci kosovske vlade. Do sada se ova mera na terenu nije sprovodila za građane Srbije, po principu reciprociteta.

Izuzetak od ove mere su građani Kosova, uključujući i one koji imaju boravište u drugim zemljama, koji napuste Kosovo na 24 sata.

Kada je reč o stranim državljanima, kao i onim koji imaju privremeno ili stalno boravište na Kosovu, a koji dolaze iz visokorizičnih zemalja, u obavezi su takođe da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, zasnovan na principu reciprociteta, takođe .

Mera se ne odnosi na strane državljane kojima je Kosovo samo usputna stanica, nezavisno od toga da li ulaze na teritoriju Kosova preko kopnenih prelaza ili avionom. Oni su u obavezi da u roku od 3 sata napuste Kosovo i potpišu takvu izjavu.

Mera se ne odnosi ni na profesionalne vozače, pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od kovid-19, kao i za strane državljane koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom, pod uslovom da potpišu izjavu da će napustiti teritoriju Kosova u roku od 5 sati.

Mera ne važi ni za strane diplomate koji su akreditovani na Kosovu i njihove porodice.

Organizovanje rada javnih ustanova i privatnih preduzeća, dozvoljeno organizovanje svečanosti i ceremonija uz posebnu dozvolu

Javne ustanove i privatna preduzeća u obavezi su da svakodnevno prate zdravstveno stanje osoblja u skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenja kovid-19“, uključujući obavezno merenje temperature za sve, prilikom ulaska u prostorije.

Radnici sa hroničnim oboljenjima, trudnice i dojilje nisu u obavezi da idu na radno mesto, a poslodavci su dužni da im omoguće uslove za angažovanje kod kuće.

Takođe su u obavezi da obezbede sredstva za dezinfekciju, i ukažu na pravila ponašanja zaposlenih i klijenata.

Javnim institucijama, organizacijama, preduzećima i privatnim objektima dozvoljeno je organizovanje bilo svečanosti i ceremonija, ali uz posebnu dozvolu kosovskog Ministarstva zdravlja a na osnovu Priručnika

Organizacija nastave

Što se tiče obrazovnog procesa u svim visokoškolskim institucijama, javnim i privatnim, kao i ispita, te praktičnog i laboratorijskog rada, on treba da bude organizovan prema nastavnom programu odgovarajućih institucija, a u skladu sa Priručnikom.

Studenski domovi i menze mogu da rade u skladu sa uputstvom.

Svim obrazovnim institucijama na svim nivoima obrazovanja, javnim i privatnim, zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje, razne zabave nastavnog osoblja i učenika i slično.

Što se tiče rada privatnih i javnih obdaništa, nastaviće se prema proceni i nadzoru opštinskih vlasti, uključujući svakodnevno merenje temperature dece i osoblja prilikom ulaska u prostorije.

Opštine u obavezi da u potpunosti aktiviraju krizne štabove

Opštinama na Kosovu naloženo je da potpuno aktiviraju opštinske štabove za vanredne situacije, da nadgledaju sprovođenje mera, zdravstveno stanje građana inficiranih koronavirusom kao i da koordinišu aktivnosti sa centralnim nivoom vlasti.

Radnici opštine i zdravstveni radnici su u obavezi da nadgledaju i pružaju potrebne zdravstvene usluge inficiranima najmanje dve nedelje, a da svakodnevno o situaciji obaveštavaju kosovski institut za javno zdravlje.

Opštine su dužne i da pružaju kućne zdravstvene usluge hroničnim bolesnicima i onima koji su stariji od 65 godina.

Mere za osobe starije od 65 godina

Vlada je ponovo oslobodila obaveze redovnog javljanja korisnike socijalne pomoći i penzija, dok će građanima koji borave u staračkim domovima Centar za porodičnu medicinu pružati sve zdravstvene usluge, socijalne usluge i redovne zdravstvene posete.

Mere za javne aktivnosti,  u zatvorenom prostoru do 50 ljudi, a na otvorenom do 80, zabranjena venčanja i porodične proslave

Novom odlukom kosovske vlade, u zatvorenom prostoru zabranjeno je okupljanje građana u broju većem od 50 ljudi, dok je na javnim trgovima, parkovima, javnim mestima, zimskim rekreacionim centrima i slično dozvoljeno okupiti do 80 ljudi, osim u slučajevima koji su dozvoljeni ovom odlukom.

Sva javna okupljanja dozvoljena su za najviše 80 osoba.

Seminari i radionice svih javnih i privatnih institucija mogu se organizovati prema pomenutom priručniku.

Zabranjeno je organizovanje venčanja i porodičnih proslava.

Takođe je zabranjeno održavanje verskih ceremonija, osim u prisustvu užih članova porodice, navodi se u odluci vlade i dodaje da se ova mera ne odnosi na „posebne verske ceremonije“ organizovane uz posebnu dozvolu ministarstva zdravlja, a na preporuku NIJZ.

Rad javnih, auto i stočnih pijaca dozvoljen je do 40% kapaciteta prostora, dok je klanje životinja dozvoljeno samo u prostorijama koje su za to predviđene.

Ova mera se ne odnosi na zdravstveno osoblje, organe bezbednosti, pravosuđa, javni sektor, proizvodni sektor, sektor poljoprivrede i stočarstva, građevinski sektor, transport robe, sektor prehrambenih proizvoda i usluga.

Kategorizacija opština u tri grupe na osnovu rizika od širenja zaraze:

Opštine niskog rizika – do 75 zaraženih na 100.000 stanovnika u roku od jedne nedelje (zeleno),

Opštine srednjeg rizika – od 76 -150 zaraženih na 100.000 stanovnika u roku od nedelju dana (žuto),

Opštine sa visokim rizikom – preko 150 ljudi zaraženo na 100.000 stanovnika u roku od jedne nedelje (crveno).

Svakog petka NIJZK i MZ objavljivaće podatke o zaraženim opštinama i kategorisati opštine prema nivou rizika.

Mere za opštine sa niskim rizikom prenošenja infekcije:

U zelenoj zoni nalaze se opštine sa malim rizikom prenošenja infekcije, tj opštine u kojima je do 75 stanovnika na 100.000 inficirano.

U ovim opštinama sa stupanjem odluke na snagu, ekonomski operatori moći će da rade od 05.00 do 22:00. Isto važi i za tržne centre kao i za i ugostiteljske objekte.

Posle 22:00 ovi objekti će moći da pružaju usluge dostave i usluge „za poneti“.

Prevoznici će smeti da rade samo sa 50 odsto kapaciteta i uz poštovanje Priručnika za zaštitu od širenja koronavirusa.

Taksistima je dozvoljeno da prevoze samo jednog putnika na zadnjem sedištu, a najviše tri, ukoliko su u pitanju članovi iste porodice.

Pozorišta, bibilioteke, galerije, balet, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri i slične ustanove moći će da rade takođe do 22:00, a sa 40 odsto kapaciteta.

Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

Tokom treninga u zatvorenim prostorijama moći će da boravi 20 ljudi, a tokom takmičenja 50.

Dozvoljen je rad teretana i bazena za individualne rekreativne aktivnosti, ali sa 40 odsto iskorišćenog kapaciteta.

Iste mere primenjivaće se i za opštine koje su u žutoj zoni, tj opštine u kojima je nedeljni broj inficiranih između 76 i 150 na 100.000 stanovnika.

Mere za opštine sa visokim rizikom (preko 150 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika nedeljno:

Ekonomskim operaterima i tržnim centrima dozvoljen je rad od 05:00 do 22:00.

Hotelima i sektoru gastronomije dozvoljeno je da rade od 05 do 22, dok posle 22:00 rade samo „dostavu“.

Javne i privatne institucije dužne su da rade samo sa osnovnim osobljem, koje osoblje određuje odlukom svake institucije posebno.

Javnom prevozu je dozvoljeno da koristi do 50% kapaciteta, dok taksiji mogu da rade sa jednim putnikom na zadnjem sedištu ili troje, ukoliko su članovi porodice.

Pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično, dozvoljeno je da rade samo do 21:00 koristeći do 40% prostora.

Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom, gde tokom treninga u zatvorenom može da učestvuje do 20 ljudi, dok tokom takmičenja do 50 ljudi, uvek na osnovu lokalnih i međunarodnih sportskih protokola,

Ministar zdravlja dužan je da izda uputstva za razjašnjenje tačaka ove odluke u slučaju potrebe, dok su ministarstvo zdravlja i Kosovska policija u saradnji sa opštinskim štabom z za vanredne situacije nadgleda sprovođenje odluke i podnose nedeljni izveštaj Kancelariji premijera.

Kosovska policija i nadležni inspektorati dužni su da nadgledaju sprovođenje mera i drugih odluka, a za  prekršioce mera nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju i kontroli pandemije kovid-19.

Ova odluka kosovske vlade usvojena na 63. sastnaku a na osnovu preporuka kosovskog Nacionalnog instituta za javno zdravlje i odredaba pomenutog Zakona.

Odluka stupa na snagu danom potpisivanja i važi do druge odluke.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.