Još jedan apel kosovskim vlastima i međunarodnim predstavnicima da povratimo sopstvena a uzurpirana imanja

Nakon što ni mesec dana kasnije, prema svedočenjima grupe srpskih meštana Miroča kod Vučitrna, nisu naišli na adekvatnu reakciju kosovskih institucija, kao ni međunarodnih predstavnika, oni su još jednom preko naše redakcije uputili poziv kosovskim vlastima da se uključe u rešavanje njihovog problema uzurpiranih imanja. Istovremeno su još jednom pozvali i međunarodne predstavnike, kao i Beograd, da se pozabave ovim slučajem. U nastavku, prenosimo, pismo meštana u celosti, koje nam je i ovog puta, u ime meštana, dostavio Duško Milenković.

OPŠTA ĆUTNJA NA APEL VLASNIKA IMANJA

Poštovani,

Mi, 30 vlasnika domaćinstava i imanja u ataru sela Miroče SO Vučitrn, po drugi put ove godine putem rublike ’’Građani pišu’’ na KoSSevu, upućujemo apel centralnim vlastima Kosova, ambasadama stranih zemalja u Prištini i međunarodnim organizacijama u Prištini i u Beogradu, da nam pomognu da rešimo problem  raspolaganja sa privatnom imovinom.

Priroda i dimenzije problema

Zajednički problemi svih nas vlasnika imanja nastali su kao posledica opšteg sistemskog otimanja, uništavanja i eksploatacije imovine atara celog sela.  Konkretno, unazad 20 godina, jedna albanska porodica iz susednog sela Karače jednostavno je otela svu imovinu svih vlasnika imanja atara sela Miroče i to:

– 14 vlasnika domaćinstava koji su živeli u selu Miroče, čije kuće i drugi objekti više ne postoje,

– 8 vlasnika imanja, naslednika koji nisu živeli u selu Miroče, neki su imali vikendice i

– 8 vlasnika imanja, koji su živeli u susednom selu Gojbulja.

Danas, selo Miroče više ne postoji na terenu, jer su:

– svi objekti domaćinstava i vikendice razrušeni i iskorišćeni tako da nema ostataka objekata, osim dve kuće novije gradnje-od betona i blokova, koje nije bilo moguće ‘’razgraditi’’,

– šume svih vlasnika su sečene, uništeni su svi voćnjaci a percele pretvorene u njive ili pašnjake,

– sve njive ili livade više vlasnika objedinjene su u velike površine, preoravanjem međa gde god je to bilo moguće prema konfiguraciji terena.

Dinamika uništavanja pojedinačnih domaćinstava, seča šuma i voćnjaka i preoravanja međa radi stvaranja manjeg broja velikih poljoprivrednih površina, jasno se vidi upoređivanjem katastarskih avio snimaka Katastarske agencije Kosova za period 2001. do 2018. godine objavljenih na sajtu geoportal.rks-gov.net, kao i satelitskih snimaka za period 2003. do 2021. godine sa sajta Google Earth pro.

Naš problem, prema svojoj prirodi i dimenzijama, izuzetno je kompleksan i potpuno je jedinstven u odnosu na slične probleme (bilo gde u svetu), gde bi nasilnike nazvali ‘’uzurpatori’’. Taj naziv je, međutim, preblag u ovoj situaciji, jer su nasilnici oteli i uništili celokupnu imovinu svih vlasnika sela atara Miroče, koju su u potpunosti ‘preuredili’ i neprekidno je eksploatišu.

Svoja imanja ne možemo da koristima ni na koji način, ali ni da prodamo drugim kupcima albancima jer nasilnici prave problem za prodaju.

Ljudi koji su to uradili, očigledno su to sprovodili prema svom planu i bez žurbe, ali i bez straha od lokalnih vlasti, sudske ili policijske, svejedno. Ti ljudi u našem selu napravili ogroman objekat – farmu goveda, našu imovinu koriste za proizvodnju hrane i ispašu goveda, čak ostvaruju i subvencije za poljoprivredu na našu zemlju. To pouzdano i jasno govori o stanju na terenu.

Znači, naši problemi ne mogu se tretirati ni rešavati kao pojedinačni spor između neke srpske i albanske porodice po pitanju uzurpiranja jedne ili više njiva ili livada. Dosadašnjim tumačenjem i tretiranjem opšteg problema svih vlasnika imanja na uopšteni odnos: jedan vlasnik imanja-uzurpator nije prepoznata prava slika problema i na taj način onemogućeno je korektno i konačno rešavanje problema.

Obraćanja vlasnika imanja nadležnim lokalnim institucijama Kosova

U cilju rešavanja problema, veći broj vlasnika imanja obraćao se za pomoć tada važećim nadležnim privremenim organima i institucijama Kosova, ali potpuno bezuspešno. Neki vlasnici imanja, zabrinuti za svoju bezbednost i bez poverenja u pozitivan ishod rešavanja svog problema kao opšteg problema čitavog sela, nisu ni pokušavali da se obraćaju institucijama Kosova.

Postupanja HABITAD i KPA, zaključno sa 2013. godinom, prema opštim procedurama izlaska na teren i donošenja uopštenih rešenja nisu bila dovoljna da primoraju ljude koji su oteli našu imovinu da prekinu sa daljim uništavanjem i eksploatacijom.

Pred nadležnim sudom u Vučitrnu pokrenuto je više krivičnih postupaka, koje sud još uvek tretira samo kao ‘obične’ uzurpacije poljoprivednog zemljišta na relaciji uzurpator-vlasnik imovine, znači bez rešavanja problema uništenih-nestalih kuća i ostalih objekata domaćinstava. U praksi, sud je veoma često od vlasnika imanja tražio dokaze ko je, kada i kako ‘uzurpirao’ imovinu, iako je znao da vlasnici imanja više od 20 godina ne smeju da obiđu svoju imovinu.

Jedan vlasnik imanja već dve godine ima problem da se realizuje ročište (zakazano i odloženo čak 8 puta). Dva vlasnika imanja dobila su krivične postupke protiv uzurpatora zemljišta, neuspešno su realizovani postupci medijacije, ali ni oni do danas nisu rešili problem jer uzurpatori nisu promenili svoje ponašanje. Sve to, sa opštim zastojem u rešavanju postupaka drugih vlasnika imanja, dovelo je do situacije potpune beznadežnosti i neperspektivnosti rešavanja problema u pojedinačnim sudskim postupcima.

Osim problema koje imamo pri pokretanju i sprovođenju pojedinačnih sudskih postupaka, ukazivali smo da postoje predvidljivi problemi i u domenu realizacije eventualnih budućih pravosnažnih sudskih rešenja. Razlog je jedinstven slučaj postojanja ovolikog broja oštećenih vlasnika imanja od strane istih počinioca krivičnih dela. Pre svega, iz njihove imovine nije moguće očekivati nadoknadu ogromnog iznosa štete za sve vlasnike imanja. Dalje, njihovo eventualno upućivanje na izdržavanje zatvorske kazne po sudskom postupku jednog vlasnika imanja automatski bi izazvalo još veće probleme tom istom vlasniku, ali i svim drugim vlasnicima imanja. Konačno, eventualni sudski epilog za rešavanje do sada učinjene štete ne podrazumeva automatsko vraćanje prava raspolaganja privatnom imovinom vlasnicima te imovine (čak ni pojedinačnom vlasniku, a kamoli svima nama). U suštini, problem se dodatno i nepredvidivo komplikuje. To je jasno svima koji imalo poznaju stanje na terenu i koji žele iskreno i korektno da razmatraju i rešavaju ovaj problem.

Obraćanja vlasnika imanja višim instancama za pomoć

Imajući u vidu da su naši pojedinačni napori unapred osuđeni na neuspeh, dana 08.02. i 01.03.2023. godine, kao vlasnici domaćinstava uništenog sela obratili smo se za pomoć u rešavanju problema, upućivanjem molbe i dokaza na zvanične imejl aderese: 17 viših nivoa vlasti i medija u Prištini; ambasadama i konzularnim predstavništvima 42 države; 14 međunarodnih organizacija i 65 drugih institucija medija u Srbiji i regionu.

Po tom osnovu naišli smo na sledeća reagovanja:

– dana 21.02.2023. godine, od Ministarstva pravde Kosova upućeni smo da se ‘’obratimo nadležnim organima i sudu’’. Sutradan smo uputili odgovor u koje smo objasnili zašto opšti problem nije moguće rešavati pojedinačnim pristupima, na šta nismo dobili odgovor,

– dana 03.03.2023. godine, objavljen tekst o našim problemima u agenciji SRNA, na adresi https://vecernjenovosti.ba/158113/vijesti/uzurpacije-imovine-srpskih-imanja-u-selu-miroce-porodica-ademi-nema-milosti-prema-mjestanima/

– dana 03.03. 2023.g Ambasada SR Nemačke u Beogradu odgovorila je da pitanja nisu u njenoj nadležnosti i uputila nas na institucije na Kosovu,

– dana 09.03.3023. godine EULEX Kosovo odgovorio je da su razmotrili navode i zamolili su da im dostavimo ‘’sve informacije i pratece dokumente koji se odnose na krivicne prijave, tužbe, imena stranaka i mesto sudova i status predmeta i bilo koje druge relevantne informacije’’.

U cilju postupanja po zahtevu EULEX, dana 01.05.2023. godine dostavili smo toj instituciji tražene podatke za 30 vlasnika domaćinstava i imanja u ataru sela Miroče (oko 150 stranica u pdf formatu). Kao i ranije, predlažili smo da se na licu mesta u selo Miroče uputi delegacija sela sa predstavnicima UNMIK-a, OEBS-a i ambasadama zemalja KVINTE u Prištini (pre svega SAD i Velike Britanije), uz prisustvo predstavnika viših institucija Prištine i opštine Vučitrn. Takođe, ukazali smo da smo spremni da učestvujemo u bilo kojem vidu saradnje, pri čemu bi svaki vlasnik prezentovao svoja dokumenta. Materijal smo dostavili na znanje i na imejl adrese viših nivoa vlasti u Prištini, UNMIK, OEBS, kao i ambasadama zemalja KVINTE. Do danas, nismo dobili nikakav odgovor.

Materijal koji smo dostavljali u svim molbama za pomoć,  moguće je i preuzeti sa Google Drive linka: https://drive.google.com/drive/folders/1VZgypi7tz5U5DIGd_wr_QLbwI1oBa3Aq.

Zaključak

Mi, vlasnici imanja sela Miroče, više od 20 godina trpimo posledice bezobzirnog otimanja, uništavanja i eksploatacije naše imovine, a koje lokalne vlasti po službenoj dužnosti ni u jednom momentu nisu pokušale da spreče ili sankcionišu, iako su imale saznanja o stanju na terenu.

Ni jedan od naših dosadašnjih pojedinačnih pokušaja za rešavanjem problema pred nadležnim lokalnim vlastima nije rešio problem, čak šta više, protokom vremena problemi postaju kompleksniji za rešavanje zbog teškoća u realizaciji ostavinskih rasprava nakon smrti vlasnika.

Dosadašnji napori da svoje probleme, prepoznate na nivou atara celog sela, predstavimo i dokazima potkrepimo centralnim vlastima Kosova, ambasadama stranih zemalja u Prištini i međunarodnim organizacijama u Prištini i u Beogradu, jednostavno nisu imali nikakvog efekta.

Ljudi koji su oteli, uništili i neprekidno eksploatišu našu imovinu, spokojno nastavljaju sa svojim postupanjima, očigledno nezabrinuti da mogu snositi posledice.

Mi, vlasnici imovine, krajnje nemoćni za rešavanje svojih problema, upućujemo apel svim dobronamernim ljudima, svim institucijama raznih oblika i nivoa nadležnosti da nam pomognu:

1) da povratimo elementarno pravo svih civilizacija od nastanka sveta – da raspolažemo privatnom imovinom. To se može ostvariti na jedan jedini način: da centralne i lokalne vlasti Kosova primoraju ljude koji su oteli, uništili i dan danas eksploatišu našu imovinu da prestanu da nam prave probleme u raspolaganju sa privatnom imovinom, kao i

2) Da se iznađe sistemski način nadoknade štete za uništenu imovinu s obzirom na to da se to ne može ostvariti u redovnim sudskim postupcima iz imovine nasilnika.

Unapred zahvalni

Vlasnici imanja sela Miroče

Prethodni tekst: Meštani sela Miroče 20 godina ne raspolažu svojom imovinomNaglašavamo da autori tekstova preuzimaju isključivu odgovornost za istinitost svojih navoda, te da pisma naših čitalaca ne odražavaju nužno stav KoSSeva, niti je KoSSev autor informacija u ovoj rubrici. Da bi se informacija koju želite da podelite sa javnošću objavila na KoSSevu, u okviru rubrike „Građani pišu“, potrebno je da se potpišete punim imenom i prezimenom, uz osnovnu informaciju o sebi, a da redakciji potvrdite svoj identitet i potpišete izjavu ili potvrdite da se tekst objavljuje na osnovu vaše saglasnosti. Istovremeno skrećemo pažnju da informacije koje budete izneli moraju da budu potkrepljene argumentima, da jezik kojim budete pisali ne sme da sadrži govor mržnje, diskriminacije, omalovažavanje po bilo kojoj osnovi. Kao redakcija zadržavamo pravo da tekstove lektorišemo, da umesto punih imena, ukoliko se spominju u tekstu, možemo da objavimo inicijale istih, da tekst ne objavimo ukoliko utvrdimo da je neautentičan, propagandistički, zlonameran ili nije od javnog značaja. Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.