Meštani sela Miroče 20 godina ne raspolažu svojom imovinom

Piše: Duško Milenković

Mi – meštani sela Miroče, opštine Vučitrn, već 20 godina se suočavamo sa problemom da ne možemo da raspolažemo privatnom imovinom, jer su svima nama objekti domaćinstava uništeni, zemlja i šume uzurpirani, a počinioci tih krivičnih dela sprečavaju davanje imanja na rentu ili prodaju drugim kupcima – Albancima.

Policija iz Vučitrna, po prijavi vlasnika imanja o uzurpiranoj imovini, utvrdila je da su uzurpatori članovi porodice A. (prezime poznato redakciji) iz susednog albanskog sela Karače koji su na kraju sela sagradili ogroman objekat – farmu goveda, koja se slobodno šetaju čitavim atarom sela Miroče.

Pokretani postupci pred Kosovskom agencijom za imovinu (kasnije je promenila ime) i nadležnim Opštinskim sudom u Vučitrnu nisu rešili naše probleme, zbog raznih administrativnih problema sa tim institucijama unazad 20 godina, kao i opšteg negativnog stanja na terenu.

Jedini postupak koji se privodi kraju, od strane suda, početkom godine je usmeren na medijaciju, gde je uzurpator ponudio da od vlasnika tužioca kupi celokupnu imovinu po skoro desetostruko nižoj ceni od realne tržišne, ali se pokazalo da ni to nije u stanju da realizuje. Drugom vlasniku imovine, unazad godinu dana (posle višegodišnjeg zastoja postupka), čak šest ročišta otkazano je zbog nedolaska tužioca, sudije ili uzurpatora na zakazano ročište.

Članovi porodice A. su na dosadašnjim ročištima pred sudom i drugim kontaktima sa vlasnicima imanja uvek i svima izjavljivali da će kupiti baš njihovu imovinu, očekujući da će to u praksi značiti odugovlačenje, pa i prekid daljih sudskih postupaka. Jasno je da nemaju nameru, ali ni novčanih sredstava da kupe posede od svih vlasnika imanja. Tvrde da su kupili imanje od jednog vlasnika koji je u međuvremenu preminuo i čija deca žive u inostranstvu, ali nikad nisu priložili dokaz o kupoprodaji i prenosu imovine – čak ni na sudu.

Smatramo da naš problem do sada nije tumačen na pravi način od strane institucija kojima smo se obraćali za rešavanje problema, jer nije reč o pojedinačnom sporu između srpske i albanske porodice po pitanju uzurpiranja neke njive ili livade, već o potpunom višegodišnjem uništavanju i eksploataciji naših domaćinstava i imovine od strane komšijske albanske porodice.

U cilju intenziviranja rešavanja naših problema na konkretan i konačan način, dana 08. 02. i 01. 03. 2023. godine dostavili smo molbe i odgovarajuće dokaze na E-mail adrese (sa zvaničnih sajtova): ambasadama i konzularnim predstavništvima 42 države; 14 međunarodnih organizacija; 17 viših nivoa vlasti i medija u Prištini i 65 drugih institucija, medija u Srbiji i regionu. Oba puta naglasili smo da naša obraćanja nemaju baš nikakvih političkih ili bilo kakvih provokativnih motiva, već da je to apel nas meštana nekada postojećeg, a sada uništenog sela Miroče – da rešimo problem.

Do danas, Ministarstvo pravde Kosova uputilo nas je na redovne sudske procedure, dok je agencija Srna reagovala i objavila tekst dana 02.03.2023. godine.

Ovom prilikom želimo da ukažemo na sledeće činjenice:

1) selo Miroče od 14 domaćinstava više ne postoji na terenu, što se jasno vidi iz dva uporedna avio snimka katastra opštine Vučitrn iz 2001. i 2018. godine. Hronološki prikaz uništenja sela prikazan je u materijalu od 08. 02. 2023, godine, gde smo priložili 5 avio snimaka sa sajta Katastarske agencije Kosova (iz 2001, 2004, 2009, 2012. i 2018. godine), kao i 15 satelitskih snimaka sa sajta ‘’Google Earth pro’’ (iz 2003, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. godine).

Sve naše kuće za život, pomoćni objekti i zidovi, starosti od 40 do 100 godina u momentu napuštanja imanja, bili su napravljeni od drveta i kamena. Iz pomenutih snimaka se vidi da ništa nije zapaljeno ili porušeno, iza čega bi ostala zgarišta ili ruševine i zato mislimo da su postepeno razgrađeni, a materijal da je prenet na drugu lokaciju i verovatno ugrađen u druge objekte. Nisu srušena samo dva manja objekta od blokova, građena između 1990- 2000. godine.

2) Već 20 godina eksploatišu se imanja svih vlasnika imanja iz sela Miroče, ali i vlasnika njiva i šuma iz susednog sela Gojbulja koji su imali imanja u ataru sela Miroče. Šume svih vlasnika su posečene. Svi voćnjaci su posečeni i pretvoreni u njive ili pašnjake. Sve njive ili livade od više vlasnika objedinjene su u velike površine, preoravanjem međa gde god je to bilo moguće. To se jasno vidi u priloženim uporednim avio snimcima katastra opštine Vučitrn iz 2001. i 2018. godine. Čak, ta porodica godinama koristi i subvencije za poljoprivredu pri institucijama u Prištini, bez dokaza o vlasništvu ili ovlašćenja vlasnika imanja.

 

3) Sudskim postupcima naš problem ne može biti rešen na realan i konačan način, jer je u pitanju ogroman broj teških krivičnih dela prema svim vlasnicima imanja. Čak i kada bi bilo izvodljivo okončanje sudskih postupaka donošenjem odgovarajućih presuda, to ne bi rešilo naše probleme da ubuduće raspolažemo svojom privatnom imovinom. Osim toga, jasno je da:

  • ukupan broj godina propisanih zatvorskih kazni počinioci tih krivičnih dela jednostavno ne bi mogli u svom životu da odleže,
  • nije moguće očekivati nadoknadu štete iz imovine počinioca krivičnih dela, kao i
  •  eventualno upućivanje počinioca krivičnih dela na izdržavanje zatvorske kazne po prvom okončanom sudskom postupku, bi automatski izazvalo još veće probleme ostalim vlasnicima imanja, što je jasno svima koji poznaju stanje na terenu.

U pomenutim obraćanjima putem E-mail-a, predložili smo da delegaciju sela Miroče, sa dokazima o vlasništvu, prime predstavnici ambasade SAD i Velike Britanije u Prištini, uz prisustvo predstavnika viših institucija Prištine i opštine Vučitrn. Predložili smo da se izvrše provere svih naših navoda da bi se uverili da smo primorani da tražimo pomoć relevantnih faktora, kao i da se snimi emisija na lokaciji sela Miroče, gde bi pozvali televizije na albanskom i srpskom jeziku radi emitovanja pred svim gledaocima, kao i gledaocima stranih televizija.

Iz svih napred navedenih razloga, mi nekadašnji meštani i zakonski vlasnici imovine sela Miroče ne vidimo drugi način rešavanja problema, nego da se obraćamo relevantnim institucijama i medijima da nam pomognu da nateramo počinioce teških krivičnih dela da prekinu da nam prave probleme u prodaji privatne imovine drugim kupcima Albancima, jer jasno je da on nema nameru, ali ni novca da kupi imovinu od svih vlasnika imanja.

A da li će vlasti Kosova, u slučaju prodaje imanja, nastaviti da terete počinioce po službenoj dužnosti za teška krivična dela koja su urađena uništavanjem kuća i okućnica, sečom šuma i drugim teškim krivičnim delima, to nama vlasnicima imanja realno ne znači ništa.

Nadamo se da ćete razumeti kako se osećamo skoro dve decenije, dok bespomoćno kao raseljena lica posmatramo kako nam domaćinstva, zemljište i šume neki ljudi bezbrižno i uporno uništavaju, dok naši zahtevi nadležnim institucijama za rešavanje problema ne daju rezultate.Naglašavamo da autori tekstova preuzimaju isključivu odgovornost za istinitost svojih navoda, te da pisma naših čitalaca ne odražavaju nužno stav KoSSeva, niti je KoSSev autor informacija u ovoj rubrici. Da bi se informacija koju želite da podelite sa javnošću objavila na KoSSevu, u okviru rubrike „Građani pišu“, potrebno je da se potpišete punim imenom i prezimenom, uz osnovnu informaciju o sebi, a da redakciji potvrdite svoj identitet i potpišete izjavu ili potvrdite da se tekst objavljuje na osnovu vaše saglasnosti. Istovremeno skrećemo pažnju da informacije koje budete izneli moraju da budu potkrepljene argumentima, da jezik kojim budete pisali ne sme da sadrži govor mržnje, diskriminacije, omalovažavanje po bilo kojoj osnovi. Kao redakcija zadržavamo pravo da tekstove lektorišemo, da umesto punih imena, ukoliko se spominju u tekstu, možemo da objavimo inicijale istih, da tekst ne objavimo ukoliko utvrdimo da je neautentičan, propagandistički, zlonameran ili nije od javnog značaja. Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.