Druga statusna konferencija protiv Pjetra Šalje, suđenje ne pre novembra

Vest je ažurirana

Neuobičajeno za dosadašnje procese u Hagu, iako je započela sa 45 minuta zakašnjenja, današnja statusna konferencija trajala je kratko i obeležile su je uzajamne pohvale odbrane i tužilaštva koji su se pohvalili kvalitetnom saradnjom, bez ikakvih problema u komunikaciji. Pjetr Šalja pratio je proces sa video bima iz svoje pritvorske ćelije. Sledeća statusna konferencija biće održana najverovatnije u septembru prema predlogu odbrane, sa čime se složilo i tužilaštvo a suđenje ne pre novembra. Iako je sudija predložio 12., s obzirom na to da mi sudnica mogla biti „zauzeta“ u drugoj polovini septembra, odbrana je zamolila za kasniji datum usled zdravstvenih razloga, na šta je sudija kazao da ostaje da proveri distupnost sudnice.

Tokom današnje statusne konferencije u predmetu protiv Šalje, sudija za prethodni postupak Giju je, u svojoj usmenoj odluci, naložio Specijalizovanom tužilaštvu da dostavi svoj pretpretresni podnesak do 19.novembra 2021. Prethodno je i tužilac Šon Odoud (Shaun O’Dowd) to kazao, dok je branilac Žan Luj Žilisen (Jean-Louis Gilissen) odgovorio da će preliminarnim podnescima, odnosno prigovorima osporavati nadležnost suda i formu optužnice. Odbrana ima rok do 12. jula da podnesu prigovore, na koje će tužioci odgovoriti do 13. avgusta.

Takođe, pretpretresni sudija Nikolas Giju zatražio je da mu se do petka podnesu podnesci, prema pravilu 95. 4.

Sudija Giju je preneo i ranije informacije tužilaštva da je završilo (najavljeno) obelodanjivanje ali je naknadno obelodanilo i jednu neredigovanu verziju dokumenta, poslednji put je 11. juna. Tužilaštvo je takođe 11. juna podnelo i drugi zahtev za izricanje zaštitnih mera.

„Na vreme obelodanjujemo sve što imamo. Nema nikakvih problema u vezi sa obelodanjivanjem materijala, ispunili smo sve zadato. Na vreme smo podneli detaljan opis optužnice i bilo je vrlo malo standardnih redakcija. Mislim da smo bili vrlo produktivni, da smo učinili sve što smo mogli za naše kolege iz odbrane i nameravamo da i dalje obelodanjujemo dokumenta na sistematski način“, kazao je tužilac.

Zaštitne mere koje traži tužilaštvo ima uticaja na pripremu za suđenje, podsetio je Giju potom, dodajući da su neki materijali znatno redigovani i da su u pitanju svedoci koji će tek biti pozvani da svedoče što smeta odbrani da sa svoje strane pozovu svedoke.

Ipak, utisak sa današnje statusne konferencije jesu pohvale odbrane i tužilaštva na račun uzajamne saradnje, a posebno se odbrana u tome isticala:

„Imamo visoko profesionalan odnos, veoma kvalitetan sa tužilaštvom. Što se tiče procesa obelodanjivanja materijala, prema pravilu 102. 1, to je obavljeno glatko. Obe strane su pokazale dobru volju. Kolega nam je potvrdio da je obelodanjivanje po ovom pravilu završeno i kolege su se složile da nam dostave neke video snimke koji se odnose na optuženog i to je za svaku pohvalu. I oni zaista čine sve da se izbegdne sve nepotrebo za izveštavanje u sudnici.Održavamo redovne kontakte sa tužilaštvom. Nadam se da ćemo nastaviti uspešnu saradnju sa tužilaštvom“.

Odbrana je istakla i da su istrage na terenu veoma težak i delikatan posao.

„Imamo više pojedinaca koji mogu da nam pomognu na terenu i zaista ćemo se postarati da nam postupak selekcije osoba sa kojima sarađujemo bude odgovorajući“, kazala je odbrana.


Upravo je počela druga statusna konferencija u predmetu protiv Pjetra Šalje (Pjetër Shala). Zakazana prvobitno za 11:00 sati, počela je sa 45 minuta zakašnjenja što je postala uobičajena praksa za ova veća. Šalja prati proces putem video linka iz svoje pritvorne jedinice u Ševeningenu.

Pretpretresni sudija Nikolas Giju (Nicolas Guillou) će danas zatražiti od strana da dostave, ako postoje, ažuriranja o otvorenim pitanjima koja su detaljno navedena u dnevnom redu još prve statusne konferencije, i pisanim i usmenim podnescima u vezi sa tim pitanjima: O obelodanjivanju dokaznog materijala, svedocima tužilaštva, obelodanjivanju njihovih izjava i rokovima u pretpretresnom postupku.

Konferenciju uživo pratite ovde.

Pored toga, sudija će zatražiti najnovije informacije i o sledećim pitanjima: Da li se strane suočavaju sa bilo kojim poteškoćama u vezi sa obelodanjivanjem dokaznog materijala, da li je SPO završila istrage ili kada će SPO će završiti svoje istrage, kada može da podnese svoj pretpretresni podnesak i srodni materijal u skladu sa pravilom 95 (4) (a) – (c) Pravilnika, u svetlu obelodanjivanja kalendara utvrđenog u Odluci o obelodanjivanju.

Istovremeno, a na osnovu podnošenja novih informacija od strane SPO-a u vezi sa ovim pitanjima, uz šta je dokazni postupak planiran da se nastavi i u oktobru 2021, od odbrane se očekuje da sud informiše o tome kada očekuje da pruži više informacija o svojoj istrazi.

Pretpretresni sudija će danas zatražiti od strana i da predlože datum održavanja treće statusne konferencije u ovom slučaju.

Ovo je treće pojavljivanje Pjetra Šalje, poznatijeg kao komandanta Vuka pred specijalizovanim komorama.

Prethodno, u aprilu je imao prvu statusnu konferenciju, četiri dana nakon prvog pristupanja sudu tokom kog se izjasnio o krivici – navodeći da nije kriv, „da je samo branio domovinu“ i da su mu „optužbe smešne“.

Tužilaštvo je na prvoj statusnoj konferenciji potvrdilo da će se ukupan materijal sastojati od 97 predmeta ili 3.473 strane. Deo ovog propratnog materijala je i 21 izjava optuženog.

Pred drugu statusnu konferenciju obelodanjeno je 22 predmeta, 275 stranica, pet izjava optuženog i 17 drugih dokumenata. Prevođenje dokumenata je u toku, i trebalo bi da se završi u roku od 30 dana, dodali su iz tužilaštva.

Za šta se tereti Šalja

Sudija za prethodni postupak, Nikola Giju, potvrdio je optužnicu protiv Šalje 12. juna. Šalja je uhapšen od strane belgijskih vlasti 16. marta kada mu je i uručena optužnica. On je potom uložio žalbu, koja je odbijena od strane žalbenog veća u Liježu.

U potvrđenoj optužnici protiv Šalje navodi se da se on tereti po raznim oblicima individualne krivične odgovornosti za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva koji su izvršeni u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu i u vezi sa tim sukobom.

Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je, prema optužnici, koristila „Oslobodilačka vojska Kosova“.

Ova fabrika je, kako se dodaje, takođe služila za zatvaranje i saslušavanje lica za koja se sumnjalo da sarađuju sa SRJ i Srbijom ili da ne podržavaju „OVK“.

„Krivična dela navedena u ovoj optužnici izvršili su izvesni pripadnici OVK protiv lica zatvorenih u fabrici metala u Kukešu. Sve žrtve tih krivičnih dela bile su građani SRJ koji nisu aktivno učestvovali u neprijateljstvima“, dodaje se u optužnici.

U optužnici se navodi da su pored Šalje u „udruženom zločinačkom poduhvatu“ (UZP) bili i Sabit Geci zvani Ćopa, Džemšit Krasnići, pripadnici OVK čija imena se ne nalaze u redigovanoj optužnici i još neki pripadnici OVK, pripadnici policije i stražari u fabrici metala u Kukešu.

Preciziraju da je svaki učesnik UZP-a svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, „doprineo ostvarivanju zajedničkog cilja“.

„Redovno su zatvorenike u fabrici metala u Kukešu zlostavljali kako fizički, što je uključivalo premlaćivanje raznim predmetima, tako i psihički, uključujući pretnje smrću i nanošenje teških telesnih povreda, strah, ponižavanje, diskriminaciju na političkoj osnovi, zastrašivanje, maltretiranje, saslušavanje i prisilne ili iznuđene izjave i priznanja. Zatvorena lica su fizički i psihički zlostavljana u prisustvu drugih zatvorenika. Neka lica su tokom zatočeništva bila prisiljavana na fizički rad“, dodaje se u optužnici.

Dalje stoji da su osobe zatvorene u fabrici premlaćivane gotovo svakodnevno, te da Pjeter Šalja nije preduzeo nikakve mere da spreči ili ograniči nasilje, niti je preduzeo ikakve druge mere koje bi obezbedilo humano postupanje sa zatvorenicima ili u tome pomoglo.

U redigovanoj verziji optužnice navodi se i da Pjeter Šalja snosi individualnu krivičnu odgovornost za proizvoljno lišavanje slobode u fabrici metala u Kukešu, ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

Pjeter Šalja je ispitan u svojstvu osumnjičenog u Briselu, kako je to sam potvrdio još početkom prošle godine, iako tada ne navodeći i kada, već je 21. februara 2020, samo naveo da je ispitan „pre nekoliko dana“.

Šalja je za vreme služenja u OVK bio angažovan u zoni Dukađini (Metohija) kao vođa ove formacije u selu Dujak.

 

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.