Šalja pred sudom u Hagu: Za odbranu bitna imena žrtava; Tužilaštvo počelo sa obelodanjivanjem materijala

Pjeter Šalja
FOTO: Specijalni sud Kosova/Printscreen

Pjeter Šalja, bivši komandant „OVK“ poznatiji kao „komandant Vuk“, kojeg su belgijske vlasti uhapsile 16. marta, a koji je 15. aprila sproveden u Hag, pojavio se danas po drugi put pred Specijalnim sudom u Hagu.

Novo pojavljivanje dolazi samo četiri dana nakon prvog pristupanja tokom kog se izjasnio o krivici – navodeći da nije kriv, „da je samo branio domovinu“ i da su mu „optužbe smešne“.

Šalja je današnjem zasedanju prisustvovao putem video veze.

Na sednici se govorilo o obelodanjivanju dokaznog materijala, svedocima tužilaštva, obelodanjivanju njihovih izjava i rokovima u pretpretresnom postupku.

Tužilaštvo je navelo da će pozvati četiri svedoka i iznelo predviđanje da će imati još najviše osam.

Tužilaštvo takođe poručuje da je već obelodanilo određeni materijal, u koji spadaju izjave svedoka i dokumenti koji se odnose na izveštaje, naređenja…

Izrazilli su očekivanje da će dodatni materijal biti predočen, bez preciziranja o kakvom je materijalu reč.

Odbrana je, sa druge strane, poručila da je njihov tim tek oformljen, i još uvek nije kompletiran, te da se teško nose sa obiljem informacija.

Upravo zbog toga kaže da odbrana ne može da saopšti koliko će dugo trajati njihova istraga i da li će dostaviti obaveštenja o alibiju ili drugim osnovima za oslobađanje od krivične odgovornosti.

Zatražili su objavljivanje propratnog dokaznog materijala uz optužnicu što je pre moguće, a najkasnije u roku od 30 dana nakon prvog pristupanja sudu.

Odbrana traži sve dokumente i optužnicu bez redigovanja, osim izjava koje se tiču svedoka.

Ujedno su poručili da su imena žrtava „naročito onih koji su preminuli vrlo bitni za Šalju“, i zatražili dostavljanje ovakvih dokumenata bez redigovanja.

Tužilaštvo je potom potvrdilo da će obelodanjivanje dokaznog materijala, sa čim se juče počelo, biti završeno u propisanom roku.

Potvrdili su da će se ukupan materijal sastojati od 97 predmeta ili 3.473 strane. Deo ovog propratnog materijala je i 21 izjava optuženog.

Juče je obelodanjeno 22 predmeta, 275 stranica, pet izjava optuženog i 17 drugih dokumenata. Prevođenje dokumenata je u toku, i trebalo bi da se završi u roku od 30 dana, dodali su iz tužilaštva.

Najavili su da će obelodanjivanje materijala koji se odnosi na svedoke biti izvršeno nakon donošenja odluke o zaštitnim merama. Takođe su najavili moguće redigovanje delova ovih izjava.

Potom se prešlo na diskusiju o obelodanjivanju propratnog materijala po pravilu 102 b.

Tužilaštvo je izrazilo spremnost za objavljivanje ovakvog materijala do 30. jula, tj. 30 dana pre početka izvođenja dokaza tužilaštva.

U nastavku zasedanja raspravljalo se o obelodanjivanju drugih dokaznih materijala, poput fizičkih dokaza, fotografija… ali i o oslobađajućim dokazima koje bi, kako je potvrdio sudija za prethodni postupak, moralo tužilaštvo da dostavi odbrani čim dođe u njihov posed.

Za sada nije poznato kada će se održati nova statusna konferencija. Odbrana je zatražila da sledeći termin bude juna meseca, a tužilaštvo je poručilo da je njima svejedno.

Za šta se tereti Šalja

Sudija za prethodni postupak, Nikola Giju, potvrdio je optužnicu protiv Šalje 12. juna. Šalja je uhapšen od strane belgijskih vlasti 16. marta kada mu je i uručena optužnica. On je potom uložio žalbu, koja je odbijena od strane žalbenog veća u Liježu.

U potvrđenoj optužnici protiv Šalje navodi se da se on tereti po raznim oblicima individualne krivične odgovornosti za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva koji su izvršeni u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu i u vezi sa tim sukobom.

Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je, prema optužnici, koristila „Oslobodilačka vojska Kosova“.

Ova fabrika je, kako se dodaje, takođe služila za zatvaranje i saslušavanje lica za koja se sumnjalo da sarađuju sa SRJ i Srbijom ili da ne podržavaju „OVK“.

„Krivična dela navedena u ovoj optužnici izvršili su izvesni pripadnici OVK protiv lica zatvorenih u fabrici metala u Kukešu. Sve žrtve tih krivičnih dela bile su građani SRJ koji nisu aktivno učestvovali u neprijateljstvima“, dodaje se u optužnici.

U optužnici se navodi da su pored Šalje u „udruženom zločinačkom poduhvatu“ (UZP) bili i Sabit Geci zvani Ćopa, Džemšit Krasnići, pripadnici OVK čije imena se ne nalaze u redigovanoj optužnici i još neki pripadnici OVK, pripadnici policije i stražari u fabrici metala u Kukešu.

Preciziraju da je svaki učesnik UZP-a svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, „doprineo ostvarivanju zajedničkog cilja“.

„Redovno su zatvorenike u fabrici metala u Kukešu zlostavljali kako fizički, što je uključivalo premlaćivanje raznim predmetima, tako i psihički, uključujući pretnje smrću i nanošenje teških telesnih povreda, strah, ponižavanje, diskriminaciju na političkoj osnovi, zastrašivanje, maltretiranje, saslušavanje i prisilne ili iznuđene izjave i priznanja. Zatvorena lica su fizički i psihički zlostavljana u prisustvu drugih zatvorenika. Neka lica su tokom zatočeništva bila prisiljavana na fizički rad“, dodaje se u optužnici.

Dalje stoji da su osobe zatvorene u fabrici premlaćivane gotovo svakodnevno, te da Pjeter Šalja nije preduzeo nikakve mere da spreči ili ograniči nasilje, niti je preduzeo ikakve druge mere koje bi obezbedilo humano postupanje sa zatvorenicima ili u tome pomoglo.

U redigovanoj verziji optužnice navodi se i da Pjeter Šalja snosi individualnu krivičnu odgovornost za proizvoljno lišavanje slobode u fabrici metala u Kukešu, ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

Pjeter Šalja je ispitan u svojstvu osumnjičenog u Briselu, kako je to sam potvrdio još početkom prošle godine, iako tada ne navodeći i kada, već je 21. februara 2020, samo naveo da je ispitan „pre nekoliko dana“.

Šalja je za vreme služenja u OVK bio angažovan u zoni Dukađini (Metohija) kao vođa ove formacije u selu Dujak.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.