Dimkić: Nikakva ekološka katastrofa, Ibar nije ugrožen, napumpali mediji i zlonamerni pojedinci

FOTO: KoSSev

Nedavno izlivanje jalovine sa jalovišta u Leposaviću nije prouzrokovalo nikakvu ekološku katastrofu, ili bilo kakvo zagađenje u širem području nizvodno u vodotoku reke Ibar. Kvalitet Ibra nije ni ugrožen, ni smanjen. Javnost koja je bila uznemirena i zabrinuta, može ovom prilikom da odahne i da se osloni na izveštaje stručnih nadležnih ekipa, a ne zlonamernih pojedinaca i medija koji su napumpali ovu stvar do neslućenih razmera, predstavljajući je kao ekološku katastrofu, što na sreću nije i ne bi smelo da do toga i dođe – poručio je danas u Leposaviću generalni direktor RMHK Trepča, Jovan Dimkić.

Na konferenciji za medije predstavio je više izveštaja – od izveštaja Trepčine ekološke službe, spominjući i izveštaje Higijenskog zavoda za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici, nalaze Nezavisne komisije za rude i minerale iz Prištine, do izveštaja stručnjaka iz Bora, koji su boravili prethodnih dana na terenu, izvršili inspekciju i dali takođe svoj nalaz 18. januara, dodajući da je između ostalog proveravan i vodotok Ibra u rasponu od nekoliko dana i to na desetak mesta – od Kosovske Mitrovice do Raške.

„Izgradnja nasipa flotacijskog jalovišta je usklađena u svemu prema tehničkom rudarskom projektu za maksimalno iskorišćenje slobodnog prostora između starog i novog jalovišta u RIF ‘Kopaonik’ za odlaganja flotacijske jalovine. To znači da stabilnost novoizgrađenog nasipa nije bila ugrožena. Izlivanje se dogodilo zato što je jezero flotacijskog jalovišta bilo u kontaktu sa uzvodnom kosinom brane. Voda iz jezera se procedila kroz deo brane koja je izgrađena od hidrocirkalnog peska što je dalje prouzrokovalo formiranje breše kroz koju je voda istekla iz jezera. Obilaskom terena se može zaključiti da je kruna inicijalne brane na mestu formiranja breše ostala neoštećena, s tim što je voda nizvodno isprala kosinu u dubini jedan do jedan i po metar. Konačan zaključak je da je isticanje vode i oštećenja brane sa visokim nivoom vode, a značajni doprinos povećanju vode u jezeru su imale obilne padavine koje su bile evidentne u poslednjih sedam dana, kao i otapanje leda. Takođe se može ptovrditi da je brzom intervencijom vlasnika rudnika saniran veći deo breše ispunjavanjem sa materijalom, od kojeg je izgrađena inicijalna brana, tako da je sprečeno dalje isticanje vode iz flotacijskog jalovišta i dalji negativni uticaj na okolinu“, deo je izveštaja stručnjaka iz Bora koji su izvršili obilazak terena.

Dobijena dozvola za nastavak rada još juče, ali želimo da ojačamo branu

U izveštaju Trepčinih kolega iz Bora potvrđuje se i da je izvršena inspekcija nadležnih organa iz Prištine, pre svega Nezavisne komisije za rude i minerale, od kojih je juče u 15 časova stigla dozvola za nastavak rada flotacije, u šta spada i nastavak odlaganja jalovine na deponiju.

Ipak, uprava Trepče je odlučila da ne započne svoj rad uprkos dozvoli i svim pozitivnim izveštajima, koje je Dimkić danas izlistao, dok sami stručnjaci ovog kombinata ne izvrše ojačanje brane.

„Jednostavno, pristupićemo par dana nekom neophodnom remontu koji se inače redovno dešava na svaka dva meseca, periodično otprilike, i nakon toga krenućemo sa normalnim proizvodnim aktivnostima. Za to vreme radićemo na dodatnom ojačavanju brane opet uz korišćenje isključivo naše teške mehanizacije i nadzor naših stručnjaka“, kazao je.

Nikakvo zagađenje Ibra prouzrokovano akcidentom 

Dimkić je dao detalje i o ispitivanju kvaliteta vode u Ibru, koju je sprovela stalna ekološka služba pri ovom kombinatu, naglašavajući da se ono poklapa i sa ispitivanjima koja se vrše pri Zavodu za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici.

„Mi imamo vrlo detaljne rezultate (uzoraka) sa desetak mesta, dva ili tri dana koji su uzimani. I juče su uzeti uzorci ispitivanja vode u reci Ibar i takođe u opštini Raška na nekoliko mesta i svi oni pokazuju da se ne radi ni o kakvom zagađenju koje je prouzrokovano ovim događajem“, kazao je.

„Ekološka služba RMHK ‘Trepča’, na osnovu dobijenih rezultata merenja i ispitivanja reke Ibar mišljenja je da incident koji se desio 17. januara u Leposaviću nije uticao na kvalitet vode u reci Ibar. Ova služba je mišljenja da voda može da se koristi u gradovima kroz koje prolazi u sve svrhe kao i do sada, i da ničim ne ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu“.

Blaga kontaminacija pristuna u blizini jalovišta od ranije ali u granicama dozvoljenog

Dimkić je objasnio danas javnosti da je vodotok Ibra „regularno kontaminiran“, odnosno „blago kontaminiran“, ali ne zbog ovog akcidenta i da je u pitanju zagađenje koje se nalazi u granicama dozvoljenog.

Ta kontaminacija se, kako je objasnio na osnovu redovnih izveštaja Trepčine službe za ekologiju koji se rade tokom proteklih godina, uključujući i najnoviji, registruje u blizini jalovišta koja postoje i u mitrovičkoj i zvečanskoj opštini, da bi nakon prolaska Ibra pored jalovišta, ona opala.

„Pokazuju blagu kontaminaciju, gde se reka već posle prolaska kod Dudinog krša primećuje da počinje da se kvalitet vode unižava. Prolazeći pored jalovišta Gornje Polje, Žarkov Potok, pored jalovišta u Žitkovcu, koncentracija teških metala u Ibru se povećava, a onda se nakon napuštanja Grabovca smanjuje, da bi se nakon prolaska pored jalovišta u Leposaviću ponovo povećala i u Raški ponovo smanjila. Ali su te vrednosti u granicama očekivanih i maksimalno dozvoljene koncentracije“.

Zagađenje reke se dešava posebno u vreme obilnih atmosferskih padavina – kiša i otapanja snega, kada se jalovina na svim ovim jalovištima spira, te se tako određena količina teških metala izliva u Ibar.

Zaključak: Nema ekološke katastrofe, mediji i zlonamerni pojedinci napumpali

„Prema tome, vrlo argumentovano, na osnovu mišljenja ne jedne stručne ekipe, nego više njih, ovlašćenih ljudi i nadležnih inspekcija, izveo bih jedan zaključak, a to je da na osnovu svih naših saznanja i dosadašnjih analiza, kao i izveštaja stručnih i nadležnih ekipa koje sam napomenuo, možemo da kažemo da izlivanje materijala, to jest, jalovine jalovišta u Leposaviću nije prouzrokovalo nikakvu ekološku katastrofu ili bilo kakvo zagađenje u širem području nizvodno u vodotoku reke Ibar“, naglasio je generalni direktor Trepče.

Posebnu kritiku na to što je javnost uznemirena, uputio je, kako je kazao, medijima i „zlonamernim pojedincima“ koji su „napumpali ovu stvar do neslućenih razmera“, tako što su je „predstavili kao ekološku katastrofu“.

Za medije je imao, naglasio je i „pouku“:  „Nadam se da ovi izveštaji treba da posluže kao pouka medijima koji treba da izveštavaju na ozbiljniji način, da uvažavaju ono što nadležni organi imaju da kažu, a normalno da se oslanjaju i na stručne službe, a nikako zlonamerne pojedince, ili čak i neke lokalne političare, koji, niti su verzirani u ovoj materiji, a izgleda da nemaju ni baš najbolje namere.

Nastavak rada od prekosutra ali zaštita na prvom mestu

Dimkić iznosi predviđanje da će se sa proizvodnjom rude u Belom Brdu i Crncu nastaviti za dva dana, čim se bude brana ojačala, odnosno proširio gornji obod.

On takođe dodaje, da uprkos pauzi, neće se gubiti na efikasnosti rada kombinata, jer su flotacijski kapaciteti veći i mogu da prerade kompletnu količinu rude iz rudnika Crnac i Belo Brdo, te da će se nadoknaditi lako period stajanja.

Dimkić je i danas podsetio na to da je veći deo Leposavića orjentisan ka radu u Trepči, da se radi o teškoj industriji, ali da ovaj kombinat vodi računa o zaštiti životne sredine.

„Ostvarivanje profita je apsolutno u drugom planu u odnosu na bezbednost. Svaki naš objekat i u rudniku i na jalovištu mora da bude apsolutno bezbedan. U kombinatu postoji služba koja se brine isključivo o tome, tako da tome dajemo apsolutni prioritet. Upravo ovo što odlažemo početak rada flotacije, iako imamo dozvolu da nastavimo, ukazuje na to da smo orjentisani pre svega ka sigurnosti građana, a ne na početak rada i proizvodnju po svaku cenu“.

Rešen i problem podizanja prašine leti

Dimkić je danas takođe kazao i da je ovaj kombinat rešio problem na koji se meštani Leposavića, posebno okolnog sela Gornji Krnjin žale već godinama, a to je podizanje prašine tokom sušnih i letnjih meseci.

Danas je javnost obavestio da je Trepča oko deset hljada kubika glinene zemlje razastrla po obodu brane sa koje se dizala prašina, te da će se rešenje već videti sa prvim lepšim vremenom.

Međutim, Dimkić ukazuje na to da sličan problem postoji i na drugim jalovištima u mitrovičkoj i zvečanskoj opštini, te da iako je glavni projekat za potpunu rekultivaciju jalovišta Gornje polje napravljen još 2002, on se nije sproveo usled nedostatka finansijskih sredstava, ali i da ova jalovišta više neće biti u funkciji, među kojima je i jalovište u Leposaviću.

„Postojeće jalovište prestaće sa radom za tri do četiri godine. Do tada mora da se napravi novo jalovište na lokaciji Stubilčki potok, udaljeno dva do tri kilometra i oko kilometar udaljeno vazdušnom linijom od postojećeg, većeg kapaciteta“.

„To su problemi koji postoje decenijama i mi pokušavamo da ih sukcesivno i delimično rešavamo na ovaj način. Prema tome, konstatacija da smo mi obmanuli građane i opštinu jednostavno je potpuno netačna. Trepča uglavnom ono što obeća i uradi, samo viša sila može u tome da nas spreči. Nasuli smo smo glinovitom zemljom koja ne može da izrokuje prašinu već suprotno, sprečava da se ne podiže“, kazao je ovaj direktor.

Usled loših atmosferskih uslova 17. januara došlo je do probijanja gornjeg nasipnog dela brane u dužini od 2.5 do 3 metra, na deponiji za odlaganje jalovine floatacije u Leposaviću i izlivanja jalovine u vodotok reke Ibar.

Kako je dan kasnije potvrđeno iz Kombinata Trepča, širenje pukotine i dalje izlivanje materijala je pravovremenom reakcijom zaustavljeno. Tada je i najavljeno da će uskoro biti sačinen izveštaj o pričinjenim posledicama na ekosistem uz analizu vode u reci Ibar, te da je ekološka služba Instituta Trepče takođe pristupila uzorkovanju vode u sklopu redovnih ispitivanja.

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu – gradu kroz koji protiče reka Ibar, Aleksandar Macan, potvrdio je takođe dan nakon izlivanja jalovine da je voda u ovom gradu ispravna te da su preduzeli sve mere da tako i ostane.

Šta je pisao KoSSev prethodnih dana u vezi sa probijanjem dela brane čitajte u:

Kombinat Trepča: Očekuje se izveštaj o posledicama na ekosistem, zaustavljeno dalje izlivanje jalovine

Todić: Svi smo brzo reagovali danas ali slučaj prevazilazi kompetencije opštine

Pukao bedem oko jalovišta u Leposaviću, jalovina se izlila u Ibar

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.