Detalji sporazuma o energetici: Licenca Elektrosevera važiće tek kada KOSTT postane članica ENTSO-a

Prema nedavno potpisanom sporazumu o energetici u Briselu, "Kosovo će dozvoliti EPS-u" da osnuje kompaniju za trgovinu električnom energijom i još jednu kompaniju za uslugu snabdevanja i distribucije. Nova kompanija za trgovinu strujom na Severu podneće i zahtev za licencu za uvoz, izvoz i tranzit, koja će joj biti i odobrena, ali će važiti tek od onda kada Kosovski operator sistema prenosa i tržišta (KOSTT) postane član Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO). Kompanija koja će se baviti uslugama snabdevanja biće nazvana "ElektroSever" imaće pravo na izdavanje i naplatu računa. KOSTT, kosovska kompanija za distribuciju i snabdevanje električnom energijom (KEDS) i Regulatorni ured za energetiku (ERO) imaće pristup infrastrukturi za prenos i distribuciju, kao i podacima o potrošačima na Severu, koji će im biti dostavljeni posredstvom EU, a ElektroSever će otpočeti razgovore sa KEDS-om i KOSTT-om radi obezbeđenja pristupa. Srbija i Elektromreža Srbije (EMS) takođe će podržati zahtev KOSTT-a za potpisivanje sporazuma o interkonekciji sa ENTSO.​ EPS će pre kraja avgusta kosovskoj agenciji za registraciju predati dokumenta za osnivanje nove kompanije za trgovinu, a potvrda o registraciji poslovanja biće odobrena u roku od 7 dana​. 

"Kosovo će dozvoliti EPS-u" da osnuje kompaniju za trgovinu električnom energijom na Kosovu i za usluge snabdevanja i distribucije, a u skladu sa svojim "nediskriminatornim obavezama u okviru Energetske zajednice, kao i sa pravnim i regulatornim okvirom Kosova," navodi se u sporazumu o energetici. 

Čija je imovina?

U ovom sporazumu, nije eksplicitno 'rešeno' pitanje imovine. U javnosti se već spekuliše o tzv. Briselu 2, kojim upravo treba da se reguliše ovo pitanje. Na kraju sporazuma, u delu "odricanje od odgovornosti" navodi se da obe strane polažu pravo na energetsku imovinu:

"Kosovo smatra da je, u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova i međunarodnim pravom, odnosno Rezolucijom SBUN 1244 i relevantnim Uredbama UNMIK-a, imovina na teritoriji Kosova u vlasništvu Kosova."

"Srbija smatra da je, u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, odnosno Rezolucijom SBUN 1244, imovina na teritoriji Kosova u vlasništvu Srbije, prema posebnom pokrajinskom uređenju i u potpunosti u saglasnosti sa Ustavom Srbije."

EPS će kosovskoj Agenciji predati dokumente za registraciju biznisa obe kompanije radi podnošenja zahteva za potvrdu o registraciji poslovanja pre kraja avgusta 2015. godine, a ova potvrda o registraciji poslovanja biće odobrena u roku od sedam dana, dok će kompanija za trgovinu podneti i zahtev za licencu koja obuhvata uvoz, izvoz i tranzit, i ta će joj licenca biti odobrena.

Kompanija za usluge snabdevanja i distribucije "ElektroSever" podneće kod Regulatornog ureda za energetiku zahtev za licencu za snabdevanje potrošača, kupovinu i prodaju električne energije na otvorenom tržištu, te uvoz i izvoz električne energije. Licenca će biti "izdata u skladu sa pravnim i regulatornim okvirom Kosova", a ona će važiti "od trenutka kada KOSTT postane član organizacije ENTSO."

Istim sporazumom propisano je i da će "Srbija i EMS podržati zahtev KOSTT-a za potpisivanje sporazuma o interkonekciji sa ENTSO," što je Srbija u julu sprečila ulaganjem žalbe na odluku ENTSO-a da KOSTT postane punopravan član ove organizacije.  

ElektroSever će potpisati i sporazume sa KOSTT-om da bi mogao da učestvuje na tržištu električne energije Kosova.

"ElektroSever će imati pravo na izdavanje i naplatu računa, pošto su to uobičajene aktivnosti jedne kompanije za snabdevanje," navodi se u sporazumu, takođe, i dodaje:

"KOSTT, KEDS i ERO će imati pristup infrastrukturi za prenos i distribuciju, kao i podacima o potrošačima. Ti podaci biće dostavljeni posredstvom EU."

ElektroSever će i otpočeti razgovore sa KEDS-om i KOSTT-om radi obezbeđivanja pristupa trećoj strani.

Devetnaestog novembra prošle godine na vanrednoj sednici SO Zubin Potok doneta je odluka da se osnuje kompanija za distribuciju struje na Severu Kosova. Kompanija je osnovana kao društvo za energetske usluge "Elektrodistrbucija Sever" D.O.O Zubin Potok. Kosovskoj agenciji za registraciju biznisa (ABRK) su, zatim, 20. novembra podneti zahtevi za registraciju poslovanja firmi "Elektrodsitribucije Sever" i "EPS trgovina Severna Mitrovica", koja je bila dužna da u roku od deset dana odgovori podnosiocima zahteva za licencu, ukoliko je imalo problema. U tom roku nikakav odgovor nije stigao na Sever. 

Registrovanje dveju kompanija je i nazvano "privremenim rešenjem" do formiranja Zajednice srpskih opština, koja je trebalo da bude nadležna za pitanje snabdevanja električnom energijom na Severu. Međutim, u sporazumu o ZSO-u, potpisanom kada i sporazum o energetici se ne pominju nadležnosti za pitanje električne energije na Severu. Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.