Svetski dan Roma: Većina i dalje osuđena na začarani krug bede i siromaštva

FOTO: KoSSev

Danas je Svetski dan Roma. Nakon skoro 30 godina od proglašenja, zaključak i dalje nepromenjen: Romi žive na marginama društva. 

Nažalost, postoji opšte saglasje da su Romi i danas jedna od najugroženijih grupa, koja se još uvek suočava sa teškim životnim uslovima i diskriminacijom u svakodnevnom životu. Preduzeti institucionalni napori, pokazali su se kao nedovoljni, i potrebna je šira akcija svih relevantnih aktera kako bi se položaj Roma suštinski poboljšao. 

Uoči Svetskog dana Roma naša ekipa je posetila romsku porodicu Abazi koja živi u severnom delu Kosovske Mitrovice kako bi iz prve ruke saznala u kakvim uslovima živi i sa kakvim problemima se suočavaju. Više o tome čitajte u:

Romska porodica Abazi: Ovo kako mi živimo nije život

Dalibor Jevtić: Nije dovoljno da samo pojedinac i jedna institucija ozbiljno rade na poboljšanju uslova života romskog naroda

Iskrenog sam mišljenja da ne treba samo Svetski dan Roma da nas podseća na važnost stvaranja jednakih uslova na obrazovanje, zapošljavanje, pravo na lečenje, pravo na rad i generalno bolji kvalitet života za Rome

Potpredsednik kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak u ostavci Dalibor Jevtić, čestitao je današnji dan pripadnicima ovog naroda uz ocenu da Romi i danas žive teško i da sve institucije na Kosovu moraju uložiti još mnogo ozbiljnog rada i truda kako bi njihov položaj u društvu bio bolji.

FOTO: KoSSev

Jevtić navodi da o problemima sa kojima se suočavaju Romi treba govoriti svakog dana, i da je neophodna upornost kako bi „nešto na tom planu krenulo nabolje“.

U okviru projekta koji je MZP realizovalo protekle godine pripadnicima ovog naroda izgrađene su 37 kuće a za još 5 se čeka završetak radova, pomagano im je u građevinskom materijalu i ogrevu za zimu, a najugroženijim porodicama Roma pomoć je ukazana i u prehrabenim i higijenskim paketima, stoji u saopštenju ministra Jevtića.

„Ja lično i institucija na čijem sam čelu ulažemo napore da stvorimo povoljnije uslove kako za pripadnike romskog, tako i za ostale nevećinske narode, ali nije dovoljno da samo pojedinac i jedna institucija ozbiljno rade na poboljšanju uslova života u ovom slučaju romskog naroda, već se u rešavanje ovih problema trebaju uključiti svi“, poručio je Jevtić.

Zaštitnik građana RS: Većina njih osuđena da i dalje živi u začaranom krugu bede u kome su rođeni i njihovi roditelji

„Romi su i dalje jedna od najugroženijih grupa, koja se još uvek suočava sa teškim životnim uslovima i diskriminacijom u svakodnevnom životu. Uprkos tome što je država preduzela niz mera i aktivnosti u prethodnoj deceniji u oblasti obrazovanja, zdravstva i dobijanja ličnih dokumenata, etnička distanca prema Romima se ne smanjuje“, upozorio je zaštitnik građana Republike Srbije, Zoran Pašalić povodom Svetskog dana Roma.

Celokupni razvoj romske dece u siromaštvu i neformalnim naseljima nosi sa sobom mnoge rizike, a posebno zabrinjava činjenica da je većina njih osuđena da i dalje živi u začaranom krugu bede u kome su rođeni i njihovi roditelji

„Većina romske nacionalne manjine i dalje živi u ekstremnom siromaštvu. Romkinje se udaju u ranom uzrastu, očekuju ih višestruke trudnoće u kratkom vremenskom periodu. Posebno zabrinjava finansijska i druga zavisnost od starijih članova porodice i partnera, kao i visok rizik od nasilja u porodici i partnerskim odnosima“, istakao je Pašalić.

S obzirom na to da veb sajt institucije ombudsmana na Kosovu nije u funkciji, podsećamo na navode iz prošlogodišnjeg izveštaja za 2017. godinu o položaju Roma:

„Pripadnici zajednica roma, aškalija i egipćana  (u izveštaju se koriste mala slova, prim.red.) su i dalje najugroženije i najmarginalizovanije zajednice na Kosovu. Veoma teški egzistencijalni problemi i siromaštvo utiče na to da se deca umesto u školu, šalju da prikupljaju sekundarne sirovine, da prose ili da na neki drugi način doprinesu u poboljšanju osnovne životne egzistencije svojih porodica. Pristup primarnim i sekundarnim zdravstvenim ustanovama ne predstavlja problem, koliko nedostatak novca za kupovinu lekova i adekvatno lečenje, a pored toga, veoma je nizak procenat i obaveznog vakcinisanja dece među pripadnicima ove tri zajednice. Diskriminacija, civilna registracija, liĉna dokumenta, neadekvatni stambeni objekti, mali broj dece koja pohađaju školu, predstavljaju samo niz u moru problema sa kojima se pripadnici Romske, Aškalijske i Egipćanske zajednice svakodnevno suoĉavaju.“

Haradinaj: Romska zajednica ključni deo kosovskog društva

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj, čestitao je svetski dan Roma svim građanima romske nacionalnosti i njihovim predstavnicima u institucijama.

„Romska zajednica je dodatna vrednost i ključni deo našeg društva. Kosovo teži ka podizanju svesti o izazovima sa kojima se ova zajednica suočava, i posvećeno je stvaranju socijalnog, političkog i pravnog klimata, gde su prava i kultura Roma  u potpunosti poštovani svakog trenutka“, poručio je Haradinaj.

romi
Foto: KoSSev

Romska zajednica na Kosovu: Samo priznanjem da problem postoji, moći ćemo da ga adresiramo pravilno

Romska zajednica na Kosovu na današnji dan poručuje da prepoznaje i podržava korake koje su preduzele kosovske vlasti u cilju poboljšanja položaja romske zajednice na Kosovu. Međutim, isto tako naglašavaju i postojeće razloge za zabrinutost i pozivaju donosioce odluka da sprovedu ono na šta su se obavezali.

Podsećaju da UNMIK i dalje ignoriše diskriminisane romske porodice na Kosovu koje su pretrpele trovanje olovom u UN-ovim kampovima za izbeglice, ne nudi javno priznanje neuspeha postupanja u skladu sa standardima ljudskih prava i nedavanja adekvatne kompenzacije porodicama.

Romi na Kosovu diskriminisani su i prilikom zapošljavanja i nisu dovoljno zastupljeni u javnim institucijama. Odluka o uspostavljanju romskog jezika i kulture kao izbornog predmeta u školama na Kosovu, još uvek nije sprovedena. Žene iz romske zajednice suočavaju se sa različitim vidovima diskriminacije na različitim nivoima i njihov položaj je, nažalost, najugroženiji, ocenili su.

Vekovima su Romi na Kosovu smatrani građanima drugog reda, što je vodilo ka njihovoj isključenosti iz društva i kontinuiranoj diskriminaciji, poručuju iz Romske zajednice na Kosovu i traže od kosovske vlade da prepozna rasizam prema Romima, kao posebnu vrstu rasne diskriminacije.

“Samo priznanjem da problem postoji, moći ćemo da ga adresiramo pravilno”- poručuju.

Romska zajednica je zajedno sa srpskom posle ulaska međunarodnih trupa na Kosovo 1999, pretrpela velike gubitke. U godinama posle rata Romi su  u kosovskoj javnosti opisivani kao „kolaboracionisti Srba i Miloševićevog režima“ tokom rata.

Najveće romsko naselje, posle Šutke, u staroj Jugoslaviji – „Cigan mala“ u Južnoj Mitrovici, u kojoj je do rata živelo između 6000 i 8000 Roma, 1999. godine izgorelo je naočigled francuskih vojnika KFOR-a za manje od sedam dana.

Uprkos tome što su mnoge kuće i objekti podignuti nelegalno, „Cigan-mala“ je bila svojevrstan ukras multikulturalnosti stare Mitrovice.

Naselje je za Rome danas ponovo izgrađeno na istom prostoru, sa izmenjenim urbanističkim izgledom i manje nego što je bilo pre. Fabrička ulica je deo nekadašnje čuvene „Cigan-male“. U Fabričkoj ulici pored Ibra, danas živi više od 300 romskih porodica.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.