Šta su prijavili od imovine i prihoda srpski gradonačelnici

Srpski gradonačelnici
Foto: KoSSev

Kosovska agencija za borbu protiv korupcije objavila je izveštaje o imovini visokih javnih zvaničnika na Kosovu za 2019. godinu. U skladu sa zakonodavstvom na Kosovu, ovi zvaničnici u obavezi su da na godišnjem nivou agenciji prijave stanje sopstvene imovine, kao i imovine članova porodice.

Javni zvaničnici u obavezi su da prijave pokretnu i nepokretnu imovinu, akcije u privrednim društvima, hartije od vrednosti, ušteđeni novac u banci i drugim finansijskim institucijama, zaduženja prema fizičkim i pravnim licima, kao i godišnje prihode, kako svoje, tako i članova porodice.

U nastavku pročitajte šta su od imovine i prihoda prijavili gradonačelnici 10 većinski srpskih opština na Kosovu. Informacije objavljene u tekstu preuzete su iz prijava imovine koje su dostavili ovoj agenciji.

1. SEVERNA MITROVICA – GORAN RAKIĆ 

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik Severne Mitrovice (*zamenik premijera Kosova i ministar za administraciju lokalne samouprave od juna 2020.)

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 445,000 evra

 1. Stan, 58 m2 u vrednosti od 30,000 evra, poreklo imovine: otkup, godina sticanja: nije naznačena, vlasništvo: roditelj
 2. Stan, 75 m2 u vrednosti od 40,000 evra, poreklo imovine: otkup, godina sticanja: nije naznačena, vlasništvo: roditelj
 3. Stan, 38 m2 u vrednosti od 25,000 evra, poreklo imovine: otkup, godina sticanja: nije naznačena, vlasništvo: roditelj
 4. Plac, 9.50 ari u vrednosti od 350,000 evra, poreklo imovine: otkup, godina sticanja: nije naznačena, vlasništvo: roditelj

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:  10,000 evra

 1. Auto “Grand Cherokee” u vrednosti od 10,000 evra, godina sticanja svojine – 2007, poreklo imovine: otkup, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  50,000 evra

 1. 50,000 evra, institucija:“ D.R“, Beograd, u vlaništvu podnosioca prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 22,569 evra

 1. 12,969 (neto iznos, 1,080 mesečno), vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Vlada Kosova
 2. 7,200 (neto iznos, 600 mesečno), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: Ekonomski fakultet Severna Mitrovica
 3. 2,400 (neto iznos, 200 mesečno), vrsta prihoda – prenzija roditelja

Goran Rakić je pored funkcije u kosovskom sistemu i direktor JKP Standard koje funkcioniše u okviru sistema Srbije. Kako je istraživanje CINS-a pokazalo, Rakić nije prijavio svoje prihode i imovinu Agenciji za borbu protiv korupcije Srbije, nakon čega je ova agencija pokrenula postupak protiv njega. Više o tome čitajte na sajtu CINS-a.


2. ZVEČAN – VUČINA JANKOVIĆ 

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik opštine Zvečan

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 45,000 evra  

 1. Stan, 84 m2 u vrednosti od 45,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2017, vlasništvo: supružnik

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:  

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA:

 1. Kredit u iznosu od 15,000 evra, svrha zaduženja: renoviranje stana, obaveza podnosioca prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 12,600 evra

 1. 12,600 (neto iznos, 1,050 mesečno), vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Opština Zvečan

3. ZUBIN POTOK – SRĐAN VULOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik opštine Zubin Potok

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 440,000 evra

 1. Stan, 65 m2 u vrednosti od 30,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 1992, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Stan, 78 m2 u vrednosti od 120,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2014, vlasništvo: roditelj
 3. Stan, 60m2 u vrednosti od 60,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2008, vlasništvo: supružnik
 4. Stan, 78m2 u vrednosti od 80,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2017, vlasništvo: podnosilac prijave
 5. Plac, 4.50 ari u vrednosti od 150,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2006, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 70,000 evra

 1. Auto u vrednosti od 50,000 evra, godina sticanja svojine – 2013, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Auto u vrednosti od 10,000 evra, godina sticanja svojine – 2010, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: roditelj
 3. Auto u vrednosti od 10,000 evra, godina sticanja svojine – 2019, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: deca

PRIJAVLJENE AKCIJE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: 350,000 evra

 1. 33 odsto akcija u vrednosti od 50.000 evra, privredno društvo: „eNTRADG Mitrv”, godina sticanja: 2015, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. 100 odsto akcija u vrednosti od 300.000 evra, privredno društvo: „SEDEF G – KG”, godina sticanja: 2015, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:

 1. 25,000 (valuta nije naznačena), institucija: „Raiffesen Bank“, Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
 2. 7,000 (valuta nije naznačena), institucija: „AIK Bank“, Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
 3. 140,000 (valuta nije naznačena), institucija: „AIK Banka STGDN“, Čačak, vlasnik – podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 1,180 evra (prim. red pretpostavljamo da je reč o mesečnim primanjima, godišnje ukupno 14,160 evra)

 1. 1,180 (neto iznos) vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Budžet

4. LEPOSAVIĆ – ZORAN TODIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik opštine Leposavić

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA:  68,500 evra

 1. Kuća, 250 m2 u vrednosti od 54,000 evra, poreklo imovine: izgradnja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Bašta, 700 m2 u vrednosti od 2,000 evra, poreklo imovine: poklon, godina sticanja: 2010, vlasništvo: supružnik
 3. Plac, 498 m2 u vrednosti od 12,500  evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2011, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:  

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  6,713 valuta nije naznačena

 1. 6,713, valuta nije naznačena, institucija: „ProCredit Bank“, Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 10,853 evra

 1. 10,853 evra (neto iznos, 904 evra mesečno), vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Opština Leposavić

5. ŠTRPCE – BRATISLAV NIKOLIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

 1. Gradonačelnik opštine Štrpce
 2. Koordinator, Privremeni organ Štrpce

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA:  50,000 evra

 1. Stan, 89.90 m2 u vrednosti od 50,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 65,000 evra

 1. Automobil u vrednosti od 65,000 evra, godina sticanja svojine – 2019, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:

 1. 10,742, valuta nije naznačena, institucija: „Raiffesen Bank“, Štrpce, vlasnik – podnosilac prijave
 2. 17,150, valuta nije naznačena, institucija: „Raiffesen Bank“, Štrpce, vlasnik – podnosilac prijave
 3. 67,166, valuta nije naznačena, institucija: “NLB Banka”, Štrpce, vlasnik – podnosilac prijave
 4. 21,040, valuta nije naznačena, institucija: “Komercijalna Banka AD Beograd” – vlasnik – podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 15,760 evra

 1. 14,197 evra (neto iznos, 1183 evra mesečno) vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: SO Štrpce
 2. 1,563 evra (neto iznos, 130 evra mesečno), vrsta prihoda – troškovi službenih putovanja, izvor: SO Štrpce

6. GRAČANICA – SRĐAN POPOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik opštine Gračanica

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA:  335,000 evra

 1. Kuća, 300 m2 u vrednosti od 200,000 evra, poreklo imovine: porodični prihodi, godina sticanja: 2008-2011, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Stan, 50 m2 u vrednosti od 60,000 evra, poreklo imovine: porodični prihodi, godina sticanja: 1999-2005, vlasništvo: roditelj
 3. Stan, 50 m2 u vrednosti od 60,000 evra, poreklo imovine: porodično prihodi, godina sticanja: 1999-2005, vlasništvo: roditelj
 4. Kuća, 42 m2 u vrednosti od 15,000 evra, poreklo imovine: porodični prihodi, godina sticanja: 2011-2018, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 6,000 evra

 1. Automobil „Peugeot” u vrednosti od 6000 evra, godina sticanja svojine – 2005-2008, poreklo imovine: sopstveni prihod – kupljen, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:

 1. 32,398 valuta nije naznačena, institucija: „PCB“ Gračanica, vlasnik – podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 23,110 evra

 1. 13,933 evra (neto iznos, 1,161 evra mesečno) vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Opština Gračanica
 2. 9,177 evra (neto iznos, 764 evra mesečno), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: Škola Gračanica

7. PARTEŠ – DRAGAN PETKOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik opštine Parteš

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA:  39,700 evra

 1. Porodična kuća, 150 m2 u vrednosti od 30,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 1980, vlasništvo: zajedničko
 2. Njiva, 2,349 m2 u vrednosti od 2,500 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2006, vlasništvo: zajedničko
 3. Njiva, 3,520 m2 u vrednosti od 3,500 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2006, vlasništvo: zajedničko
 4. Njiva, livada, 1,160 m2 u vrednosti od 600 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2006, vlasništvo: zajedničko
 5. Njiva, 863 m2 u vrednosti od 1000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2006, vlasništvo: zajedničko
 6. Njiva, 3,092 m2 u vrednosti od 1,500 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2006, vlasništvo: zajedničko
 7. Njiva, 1,257 m2 u vrednosti od 600 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2006, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 1,200  (prim. red pretpostavljamo da je reč o mesečnim primanjima, godišnje ukupno 14,400 evra)

 1. 1,200 (neto iznos) vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Opština Pasjane

8. KLOKOT – BOŽIDAR DEJANOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik opštine Klokot

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 10,000 evra

 1. Kuća, 100 m2 u vrednosti od 10,000 evra, poreklo imovine: očevina, godina sticanja: 1977, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:

 1. Automobil u vrednosti od 10,900 evra, godina sticanja svojine – 2019, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: deca

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: /

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 49,309 evra

 1. 14,923 evra (neto iznos, 1,243 evramesečno), vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Opština Klokot
 2. 5,504 evra (neto iznos, 458 evra mesečno), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: Tehnička škola Vrbovac
 3. 4,640 evra (neto iznos, 386 evra mesečno), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: Tehnička škola Vrbovac
 4. 9,480 evra (neto iznos, 790 evra mesečno), vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Tehnička škola Vrbovac
 5. 550 evra (neto iznos, 45,83 evra mesečno), vrsta prihoda – subvencije, izvor: Ministartsvo
 6. 4,982 evra (neto iznos, 415 evra mesečno), vrsta prihoda – plata dece, izvor: Tehnička škola Vrbovac
 7. 9,230 evra (neto iznos, 769 evra mesečno), vrsta prihoda – plata dece, izvor: Tehnička škola Vrbovac

9. RANILUG – VLADICA ARITONOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik opštine Ranilug

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA:   58,000 evra

 1. Kuća, 131 m2 u vrednosti od 18,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: nije naznačeno, vlasništvo: roditelj
 2. Dvorište, 897 m2 u vrednosti od 10,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: nije naznačeno, vlasništvo: roditelj
 3. Zemljište, 15,235 m2 u vrednosti od 30,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godinja sticanja: nije naznačeno, vlasništvo: roditelj

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: /

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: /

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 4,000 evra

 1. Kredit u iznosu od 4,000 evra, svrha zaduženja: renoviranje kuće, obaveza podnosioca prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 15,561 evro

 1. 15,561 evro (neto iznos, 1,296 evra mesečno), vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Budžet Kosova

10. NOVO BRDO – SVETISLAV IVANOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Gradonačelnik opštine Novo Brdo

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA:  65,000  evra

 1. Kuća, 200 m2 u vrednosti od 50,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 1970, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Zemlja, 8 hektara, u vrednosti od 15,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: nije naznačeno, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 28,500 evra

 1. Automobil u vrednosti od 3,500 evra, godina sticanja svojine – 2001, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Kamion u vrednosti od 7,000 evra, godina sticanja svojine – 2000, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. Traktor u vrednosti od 18,000 evra, godina sticanja svojine – 1990, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 20,000 evra

 1. 20,000 evra, institucija: „AIK Banka“, Jagodina, vlasnik: supružnik

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 26,732 evra

 1. 1,230 evra (neto iznos, prim. red pretpostavljamo da je reč o mesečnim primanjima, godišnje ukupno 14,760 evra), vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: budžet
 2. 5,000 evra (neto iznos), vrsta prihoda – „prihod od poljo.“, izvor: budžet
 3. 486 evra (neto iznos, prim. red pretpostavljamo da je reč o mesečnim primanjima, godišnje ukupno 5,832 evra), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: budžet
 4. 95 evra (neto iznos, prim. red pretpostavljamo da je reč o mesečnim primanjima, godišnje ukupno 1,140 evra), vrsta prihoda – penzija.

CBS

 

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.