Skupština opštine Severna Mitrovica raspravlja o rebalansu budžeta Administrativne kancelarije

Na juče održanoj šestoj sednici SO Severna Mitrovica, od kada je 12. marta usvojen prvi nacrt statuta, a nakon takođe prvog učešća Srba iz Severne Mitrovice na kosovskim izborima, nije usvojen predložen rebalans budžeta Administrativne kancelarije za Severnu Mitrovicu, a za koji je zakonski rok da se pošalje kosovskim vlastima inače istekao još prošlog petka. Srpski odbornici koji su se javljali za reč, delovali su vidno zbunjeno u vezi sa ulogom Administrativne kancelarije u postojećim novim opštinskim strukturama. Bili su nedovoljno upoznati sa pitanjima budžeta i budžetiranja, uključujući i članove skupštinskog odbora za finansije i politiku, kod kojih se prethodno nalazio predlog o rebalansu budžeta. Naročito je bilo vidljivo nezadovoljstvo i neslaganje odbornika da glasaju za rebalans budžeta u čijoj izradi nisu učestvovali. Ovoj sednici je prisustvovao u prvom delu, tokom proceduralnih pitanja i gradonačelnik Severne Mitrovice, Goran Rakić, ne i tokom predstavljanja predloga o rebalansu i rasprave. I dok ostale tri opštine na Severu Kosova samostalno izrađuju svoj budžet za 2015. godinu, a prema saznanjima KoSSev-a, Zvečan i Leposavić su već predali predloge budžeta, odbornicima Severne Mitrovice je dato da razmatraju rebalans budžeta Administrativne kancelarije za Severnu Mitrovicu – za 2014, koji i oni koriste i koji je u manjku za oko 841.000 evra. Službenici ove kancelarije će i za 2015. godinu raditi budžet za opštinu Severna Mitrovica, iako je Ahtisari, po čijem planu je i formirana ova kancelarija, predvideo njen privremen karakter, do održavanja lokalnih izbora u Severnoj Mitrovici. 

Odlučeno je da se predlog o rebalansu vrati skupštinskom Odboru za politiku i finansije na ponovno razmatranje i izmene pre nego se odbornici sastanu ponovo 29. ovog meseca da o tome diskutuju, odnosno usvoje. Ovaj izveštaj se prethodno već nalazio kod članova ovog odbora, koji su se tokom jučerašnje sednice žalili da se ono što su oni dobili, nije slagalo sa podacima koje je iz tog izveštaja na jučerašnjoj sednici iznela šefica Administrativne kancelarije, Adrijana Hodžić, informišući odbornike o manjku u kasi ove kancelarije i zahtevu za rebalans.

Administrativna kancelarija je zatražila rebalans budžeta za 2014. godinu za 841.000 evra, a na postojećih 4,078.656 evra, koliko iznosi budžet ove kancelarije za 2014. Prema izlaganju Adrijane Hodžić, samo za plate korisnika kosovskog budžeta u Severnoj Mitrovici je u 2014. godini već isplaćeno 245.000 evra više od planiranih troškova u budžetu. Ova suma je isplaćena iz jednog dela kapitalnih investicija. Za tu istu namenu, prema njenom izlaganju, do kraja godine nedostaje još 596.000 evra.

Hodžić je u svom izlaganju naglasila da su odstupanja u trošenju sredstava proizašla predizbornim povećanjem plata civilnim službenicima Kosova od 25%, a koje nije bilo planirano u budžetu za 2014, kao i neplaniranim isplatama plata i dnevnica odbornicima Skupstine opštine Severna Mitrovica.

„Vi se sećate da je početkom godine, plata za sve civilne službenike povećana za 25%, što znači da smo mi dobili obavezu da svima isplaćujemo platu sa povišicom, a da nam pri tom niko nije dao budžet za tu povišicu. Zato smo mi u tom momentu bili u situaciji, ili da prekinemo ugovore za većinu zdravstvenih i prosvetnih radnika, ili da sačekamo rebalanas, gde ćemo jedan deo ovog minusa pokriti od jednog dela kapitalnih investicija. Radi se o nekih 245.000 evra, a da za preostali dug od 596.000 evra do kraja godine, tražimo dodatak,“ rekla je Hodžić i dodala:

„Isto tako znate da budžet za odbornike, za njihove plate i dnevnice, nije planiran u okviru budžeta koji je tada, prošle godine, septembra meseca, odobren Administrativnoj kancelariji. Vi znate da ste vi jedina opština čija Skupština prima plate i dnevnice. I mi to vama plaćamo iz kategorije roba i usluga.”

Centar za socijalni rad, zdravstveni radnici, obdaništa, predškolko, osnovno i srednje obrazovanje, od skoro i vatrogasci, kao i sami radnici Administrativne kancelarije, a sada i odbornici SO Severna Mitrovica, korisnici su plata iz kosovskog budžeta preko Administrativne kancelarije. Ubedljivo najveći budžet je za školstvo.

Prema planu budžeta Republike Kosova za 2014, na stranicama 225 i 226 za Severnu Mitrovicu, ukupna projektovana sredstva iznose 4,078.656 evra. Po budžetskim linijama to izgleda ovako:

1. Kancelarija predsednika – 168.382 €

2. Administracija i osoblje – 310.413 €

3. Javne usluge – civilna zaštita – 921.588 €

4. Opštinska kancelarija za zajednice – 35.560 €

5. Urbanizam i prostorno planiranje – 44.541 €

6. Osnovno zdravstvo – 315.391 €

7. Stambene i socijalne usluge – 41.194 €

8. Sekundarno zdravstvo – 699.000 €

9. Obrazovanje i nauka – 1,502.380 €

U predlogu svog budžeta za 2014. godinu, u septembru 2013, Administrativna kancelarija je planirala da će preuzeti i obavezu isplate plata zaposlenima u budućoj SO Severna Mitrovica, koja se formirala naredne godine. Međutim, tada je odgovor iz kosovskog ministarstva za finansije bio da će se o tome odlučivati naknadno. U međuvremenu je budžet Administrativnoj kancelariji  za 2014. već smanjen, jer je presek rađen prema prvih šet meseci poslovanja u 2013, kada je broj zaposlenih u bolnici i Zdravstvenom centru u Severnoj Mitrovici, koji primaju i platu iz kosovskog budžeta, bio daleko manji od broja prijavljenih radnika u drugoj polovini 2013. iz ove ustanove. Trenutno 225 radnika bolnice u Severnoj Mitrovici prima platu iz kosovskog budžeta. Pre formiranja SO Severna  Mitrovica, bord direktora Administrativne kancelarije za Severnu Mitrovicu bi bio nadležan da donese odluku o rebalansu, a sada je stvorena situacija da se od SO Severna Mitrovica očekuje da odluči o rebalansu budžeta ove institucije.

Albanski odbornici aktivni tokom sednice

Uprkos izvinjenju predsednice SO Ksenije Božović zbog kašnjenja prevoda dokumenata na albanski jezik, albanski odbornici su imali zamerke na nedostatak prevoda zvaničnih skupštinskih dokumenata na albanski jezik, odnosno nemogućnost da se adekvatno pripreme pred održavanje opštinskih sednica, kao i na to da, kako su naveli, u zapisnik sa druge vanredne sednice SO Severna Mitrovica, nije uneta precizna formulacija reakcije albanskih odbornika sa te sednice, koju su napustili u znak protesta dok se glasalo o odluci da se zona oko glavnog mosta pretvori u pešačku, jer po njima to predstavlja “duplu barikadu.” Takođe su negodovali što niti gradonačelnik, niti njegov zamenik, nisu bili prisutni u sali kada se raspravljalo o tački rebalansa budžeta.

Oni su tokom višečasovnog rada sednice bili sve vreme aktivni i u proceduralnom delu i u delu rasprave o budžetu i drugim tačkama.

Na pritužbe odbornika, pre svega iz redova GI SDP Oliver Ivanović, a kasnije u diskusiji i pojedinih predstavnika sa liste “Srpska”, da ne mogu oni da odlučuju o rebalansu budžeta u čijem planiranju nisu ni učestvovali, više puta se moglo čuti objašnjenje – da kada se budžet donosio, SO Severna Mitrovica nije još uvek postojala, a rokovi za planiranje, podnošenje i donošenje budžeta su bili striktni, te je budžet uradila Administrativna kancelarija, ali i koja će raditi na izradi opštinskog budžeta za 2015. godinu. 

Tokom jučerašnje diskusije posebno su bili aktivni odbornici GI SDP Oliver Ivanović, albanski odbornici, kao i predstavnik bošnjačke zajednice, Nedžad Ugljanin, koji je zatražio da se javnost, odnosno građani Severne Mitrovice uključe u izradu budžeta grada i to kroz javnu raspravu, te da rad SO Severna Mitrovica mora da bude transparentan, a da se, kako je Ugljanin rekao, jasne procedure i zakoni koji se primenjuju ne krše kao do sada.

Kod srpskih odbornika koji su se javljali za reč, primetna je bila zbunjenost o ulozi Administrativne kancelarije na ovoj sednici, ali i uopšte – postojećoj ulozi Administrativne kancelarije nakon formiranja SO Severna Mitrovica i kancelarije gradonačelnika. Odbornica Jasmina Dedić je tako zatražila od šefice Administrativne kancelarije Adrijane Hodžić da joj objasni koja je, kako je ova odbornica navela, “konkretna uloga Administrativne kancelarije, a koja SO Severna Mitrovica,” jer njoj kao odbornici to nije jasno.


Opština Severna Mitrovica još uvek nema svoj budžet. Plate iz kosovskog budžeta za civilne službenike se isplaćuju preko Administrativne kancelarije. Svoj budžet još uvek nemaju ni ostale tri opštine na Severu Kosova. KoSSev saznaje da su Zvečan i Leposavić već podneli predlog budžeta, dok Zubin Potok to nije učinio zbog pokušaja hapšenja njihovog gradonačelnika, Stevana Vulovića. Tako je Severna Mitrovica jedina opština na Severu Kosova čiji radnici ne učestvuju u izradi opštinskog budžeta za 2015, već radnici Administrativne kancelarije.

Administrativna kancelarija osnovana je prema Sveobuhvatnom predlogu za rešenje statusa Kosova, poznatijem kao plan Martija Ahtisarija, koji Srbi nisu nikada prihvatili, niti priznali, i koji kao takav, nikada nije zvanično usvojen, iako su delovi ovog plana ispunjeni, uključujući i formiranje Administrativne kancelarije 2007. Prema ovom planu, u tački 13.5. se kaže da će tokom prelaznog perioda od 120 dana, Specijalni predstavnik Generalnog sekretara, u koordinaciji sa Međunarodnim civilnim predstavnikom, “obrazovati privremene opštinske strukture za novu opštinu Severna Mitrovica, u granicama utvrđenim u prilogu ovom Aneksu. Posle završetka prelaznog perioda, ove privremene opštinske strukture biće pod nadležnošću Međunarodnog civilnog predstavnika, do vremena održavanja prvih lokalnih izbora u toj opštini.” Lokalni izbori u Severnoj Mitrovici su kroz četiri kruga organizovani od novembra 2013. do februara 2014. U intervju za KoSSev, šefica ove Kancelarije, Adrijana Hodžić, ne samo da je govorila o trenutno veoma aktivnoj ulozi Administrativne kancelarije kao opštinskog tela", već je dala i uveravanja da, osim što ova kancelarija radi na izradi opštinskog budžeta za 2015. godinu, ona će i kao, kako je nazvala – “novo osnovno opštinsko telo” pod drugačijim nazivom nastaviti da postoji, te će u sebe integrisati ostale službe do formiranja 16 odeljenja.


Čitav intervju sa šeficom Administrativne kancelarije Adrijanom Hodžić, možete pročitati OVDE.

Intervju sa predsednicom SO Severna Mitrovica, Ksenijom Božović o ulozi Administrativne kancelarije u zakonodavnom i izvršnom životu novoosnovane skupstine opštine Severna Mitrovica, možete pročitati OVDE.

Budžet Administrativne kancelarije za 2014. godinu, možete videti OVDE (na 225. i 226. stranici)

Izveštaj revizije o finansijskim izveštajima Administrativne kancelarije Severna Mitrovica  za godinu završenju 31. decembra 2013, možete videti OVDE

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.