Severne opštine usvojile drastično smanjene budžete; finansiranje škola i bolnica da ide preko ZSO-a

U četiri opštine na Severu Kosova juče su održane vanredne sednice SO-a na kojima su usvojene revidirani predlozi budžeta za 2015. godinu, nakon što kosovsko ministarstvo za finansije prvobitno nije prihvatilo predloge budžeta koje su opštine poslale krajem septembra i vrativši ih opštinama na reviziju. Iznosi budžeta svih opština su sada drastično smanjeni u odnosu na one cifre koje su sa Severa poslate u Prištinu 30. septembra. Ono što je ostalo nepromenjeno jeste to da su školstvo i zdravstvo, sa izuzetkom školskog i zdravstvenog osoblja u okviru kosovskog sistema (mahom albanskog), ostali van ovih budžeta, uprkos snažnom insistiranju iz Prištine, koja pokušava da, uključivanjem školstva i zdravstva sa Severa u budžetski sistem Kosova, 'izbije adut' Beogradu i Srbima sa Severa, a koji sa druge strane nastoje da finansiranje ovih sektora urede preko buduće Zajednice srpskih opština, saznaje KoSSev. Još jedno sporno pitanje je i buduće finansiranje javnih komunalnih preduzeća i civilne zaštite koji su, takođe, ostali van opštinskih budžeta, na čemu insistira Priština, a što je u skladu sa kosovskim zakonom. Severne opštine su se složile da se ove službe izuzmu iz opštinskih budžeta, pod uslovom da se za njih pronađe posebno rešenje budžetiranja, kroz poseban fond, o ćemu se dogovara u Briselu, takođe saznaje KoSSev. Gradonačelnik opštine Leposavić, Dragan Jablanović, rekao je ono što se u drugim opštinama nije moglo čuti, a to je da se kosovska vlada založila da osnuje “rezervan fond” od 10 miliona evra i to za sve četiri severne opštine, iz kojeg će se naredne tri godine isplaćivati plate za one zaposlene, koji su sada izuzeti novim budžetima. Takođe, Jablanović je rekao da je srpski premijer Aleksandar Vučić “dao te garancije”, primivši prethodno  “pisano uveravanje od strane ambasadora Sjedinjenih američkih država u Srbiji”.
 
Severna Mitrovica: 2,736,782 evra; ranije – gotovo 20 miliona evra
 
Budžet opštine Severna Mitrovica sada iznosi 2,736,782 evra, umesto ranijeg od gotovo 20 miliona evra. Za kapitalne investicije planirano je 451,481 evra, dok će 4,5 miliona evra biti investirano direktno iz posebnih fondova kosovskih ministarstava kao ko-finansiranje za projekte koji će se finansirati iz drastično manjeg fonda rezervisanog za kapitalne investicije. U opštinski budžet uračunate su i plate za 115 radnika ove opštine, od 747, koliko iznosi gornja granica koju je odredilo Ministarstvo finansija iz Prištine i koliko je prethodno otišlo. Na ovaj broj dodato je i 14 radnika iz zdravstva i 23 iz obrazovanja – po kosovskom sistemu, iz nesrpske etničke zajednice.
 
Povezani članci:
 
 
 

Gradonačelnik Goran Rakić je ipak rekao da budžetom nisu obuhvaćeni školstvo i zdravstvo jer, po njegovima rečima, htelo se da se izbegne sa dvostrukim platama, s obzirom na to da su radnici u ovim sektorima već plaćeni iz Beograda, a što se odnosi na srpske škole i bolnice. 

 
Rakić je predlog sa postojećim smanjenim iznosom za kapitalne investicije i mnogo većim iznosom koje će direktno stizati iz kosovskih ministarstava objasnio kao "političku odluku", jer se do ovakvog rešenja kofinasiranja direktno iz kosovskih ministarstava došlo na "višim nivoima" kako bi se obezbedile veće i potrebne sume za Severnu Mitrovicu. Ovakvo rešenje je, štaviše, isto i za ostale opštine na Severu.
 
Za budžet je glasalo 13 srpskih poslanika, dok je 6 odbornika drugih etničkih zajednica bilo protiv. 
 
Zvečan: 1.612.130  evra; ranije – 14,5 miliona evra
 
Budžet opštine Zvečan iznosi 1.612.130  evra, umesto ranijeg od 14, 5 miliona evra, od čega je za kapitalne investicije planirano 377.858 evra, dok će 2.622.142 evra biti investirano u već određene projekte za ovu opštinu direktno iz posebnih fondova kosovskih ministarstava. U opštinski budžet uračunate su i  plate za 131 radnika ove opštine od 860.000 evra.  
 
Žaleći se na izuzimanje tri albanska sela u ovoj opštini od planiranih projekata za ovu opštinu, albanski odbornici su glasali protiv budžeta, dok je ostalih 17 odbornika jednoglasno usvojilo reviziju budžeta. Albansko školstvo i zdravstvo u ovim selima uvršteni su u budžet, za razliku od srpskih, ali je zato 218 radnika civilne zaštite i javnog komunalnog preduzeća izuzeto i oni će se plaćati kroz poseban hitan budžet koji se bude prethodno dogovorio sa kosovskom vladom, čulo se na sednici.
 
Zubin Potok: 1,861,975 evra; ranije – više od 21,5 miliona evra
 
Budžet za opštinu Zubin Potok sada iznosi 1,861,975 evra, dok je raniji predlog bio na više od 21,5 miliona. Za kapitalne investicije planirano je 101,954 evra, dok će 2,804,037 evra biti investirano u projekte za ovu opštinu, direktno iz posebnih fondova kosovskih ministarstava. U opštinski budžet, uračunate su i plate za 131 radnika ove opštine, umesto ranijih 1012. 
 
Za revidiran budžet glasalo je 15 odbornika, jedan uzdržan, dok je troje bilo odsutno.
 
Leposavić: 2.259.926 evra; ranije – više od 11,5 miliona evra
 
Budžet za opštinu Leposavić sada iznosi 2.259.926 evra, umesto ranijih 11,5 miliona evra, od čega je za kapitalne investicije planirano 852.805 evra, dok će 4.497.195 evra biti investirano u projekte kapitalnih investicija za ovu opštinu, takođe direktno iz posebnih fondova kosovskih ministarstava. U opštinski budžet, uračunate su i plate za 158 radnika ove opštine od 1.036.139 evra. 
 
Za budžet je glasalo 14 odbornika, dok je četvoro bilo protiv. Tokom ove sednice, najveća debata između opozicije i gradonačelnika vodila se oko smanjenja broja zaposlenih. Prvobitan predlog budžeta, koji je iz ove opštine poslat 30. septembra, predviđao je 692 radnika, a ovaj broj je sada drastično smanjen, i on ne uključuje školstvo i zdravstvo. 
 
Na pitanje opozicije da objasni ovo smanjenje, gradonačelnik Jablanović je rekao ono što se u drugim opštinama nije moglo čuti, a to je da se kosovska vlada založila da osnuje “rezervan fond” od 10 miliona evra i to za sve severne opštine iz kojeg će se naredne tri godine isplaćivati plate za one zaposlene koji su sada izuzeti novim budžetima. Takođe, Jablanović je rekao da je srpski premijer Aleksandar Vučić “dao garancije”, a koji je prethodno primio “pisano uveravanje od strane ambasadora Sjedinjenih američkih država u Srbiji”.
 

Hitnim sednicama su prethodile redovne, osme po redu sednice SO četiri severne opštine, a na nekima od njih se gotovo uopšte nije razgovaralo o budžetu. Sednicama su, kao i do sada, prisustvovali predstavnici OEBS-a, UNMIK-a, USAID-a, kao i kosovskog ministarstva za lokalnu samoupravu. Takođe, ovim sednicama su prethodile i gotovo dvonedeljne konsultacije između predstavnika ministarstva za finansije iz Prištine sa predstavnicima samouprava sa Severa.


 

 

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.