Revizor za 4 opštine: Opštinski auto koštao 43990€, potpredsedniku opštine plata veća od propisane, školstvu i zdravstvu niže plate nego što je trebalo, radnici bez ugovora…

Kancelarija glavnog revizora Kosova je u junu objavila sve izveštaje o reviziji opština na Kosovu za 2014. godinu. Među izveštajima su ovog puta i četiri opštine na Severu Kosova – Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Nalazi revizora su za ove opštine različiti. Ipak, ima delova u izveštajima koji su isti za tri opštine – Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Utvrđen je čitav niz nepravilnosti. U izveštajima se pored glavnih zaključaka nalaze i detaljne preporuke za otklanjanje svake od nepravilnosti. U nastavku pročitajte neke od zaključaka revizora za ove opštine, mišljenje revizora, ali i cele izveštaje za koje dajemo linkove. Napominjemo da su izveštaji u verziji na srpskom u delovima napisani nepravilnim jezikom, ali ih zbog autentičnosti, prenosimo izvorno. Opština Severna MitrovicaMišljenje revizora:

"Prema našem mišljenju Godišnji Finansijski Izveštaji (GFI) prikazuju pravilno i istinito sa svih materijalnih gledišta.

Kao Isticanje Pitanje želimo da privučemo vašu pažnju na činjenicu da obelodanjivanje Fiksne Imovine na GFI nije potpuna.

Ostala pitanja

Kapitalne investicije u GFI su precenjene za 9,800€, dok su roba i usluge precenjene za 58,503€ zbog grešaka u klasifikaciji troškova."


Izveštaj revizora za opštinu Severna Mitrovica možete pogledati OVDE.


Pročitajte još:

U Zubinom Potoku plate zdravstva i obrazovanja prebačene na kapitalne projekte; odbornici u Mitrovici o neisplaćenim troškovima i pritužbama građana​

Kada je u pitanju opština Severna Mitrovica revizor je u 14 zaključaka utvrdio sledeće:

– nije u potpunosti izvršen popis opštinske imovine

– nisu sprovedene sve preporuke revizora iz prethodne  godine

– utvrđene su slabosti u procesima izveštavanja, u trošenju budžeta i upravljanju prihodima, nabavci, korišćenju ’cena sa kvotacijom’ – isplaćene su plate radnicima kojima su istekli ugovori i utvrđene su slabosti u inventarizaciji imovine

– "precenjene" su stavke roba i usluga, to jest, izvršeno je isplaćivanje plata i dnevnica odbornicima iz budžetske linije "robe i usluge"

– utvrđen je nedostatak Uredbe za dodelu subvencija

– utvrđena je neadekvatna upotreba tzv. Paty Cash-a (gotovina, prim.red.)

– unutrašnja revizija ne funkcioniše od juna 2014. godine

U vezi sa "precenjivanjem roba i usluga" revizor je utvrdio da je iz budžetske linije "roba i usluga" opština isplatila 58,503€ za plate i dnevnice opštinskih odbornika, te da se to dogodilo "pošto opština nije uspela da planira potreban iznos za kategoriju plata i dnevnica."

Slabosti u nabavci: Sklopljena dva ugovora u vrednosti od 69,820€ iako izvođač radova nije dostavio "validan dokaz o broju angažovanih radnika"

"Iz pregleda ugovora o nabavkama, mi smo identifikovali da opština nije u celini primenila ZJN (Zakon o javnoj nabavci). Kao posledica su se pojavile sledeće slabosti – isplata u vrednosti od 9,800€ za usluge 'čišćenje i održavanje javnih zelenih površina' izvršena je iz kategorije kapitalnih investicija; dva ugovora za izvršenje radova, u vrednosti od 69,820€ sklopljena su iako ekonomski operatori (izvođači radova, prim.red.) nisu dostavili validan dokaz o broju angažovanih radnika," navodi se u izveštaju revizora.

Opštine Zvečan i Leposavić nisu izradile unutrašnju Uredbu za takse i tarife i prikupljanje prihoda se i dalje vrši na osnovu UNMIK-ove uredbe, dok opština Zubin Potok "u nedostatku unutrašnjih uredbi, i dalje vrši prikupljanje prihoda prema Uredbi Opštine Južna Mitrovica."

Opština Zvečan, Leposavić i Zubin Potok nisu predale  godišnji finansijski izveštaj (GFI) u zakonskom roku, već sa zakašnjenjem od 20 dana; tromesečni izveštaji i devetomesečni finansijski izveštaji nisu predati; nije predat izveštaj neizmirenih obaveza; nije predat plan nabavke; samo-procena nije izvršena prema zahtevima FUK-a i nije izrađen operativni izveštaj (performanse).

Što se tiče procesa upravljanja i kontrole, revizor je "identifikovao da proces osnivanja administracije, sistematizacije radnih mesta i osnivanja odeljenja još uvek nije postigao pravu strukturu" u opštini Zvečan i Zubin Potok i još uvek nisu formalizovane visoke kontrole nad troškovima i prihodima i finansijski službenici još uvek nisu sertifikovani za nezavisno upravljanje troškovima.

Slučajevi "koji mogu biti predmet namerne podele ugovora" (nameštanje tendera, prim.red.)

U vezi sa korišćenjem 'cena sa kvotacijom' revizor je utvrdio da je od 83 procedure nabavki koje su obavljene tokom 2014. godine, kroz proceduru kvotacije cena bilo 43 slučaja i naveo slučajeve koji "mogu biti predmet namerne podele ugovora".

"Ukupna vrednost potpisanih ugovora kroz kvotiranje bila je 348,689€. U nastavku su prikazani slučajevi koji mogu biti predmet namerne podele ugovora:

– Dana 12.12.2014. opština je sklopila dva ugovora kroz kvotaciju cena za nabavku slične prirode. Jedna je bila 'nabavka uniformi za vatrogasce' u iznosu od 8,910€ i druga 'nabavka opreme za gašenje požara' u iznosu od 3,200€;

– Dana 19.12.2014. potpisano je 6 ugovora u ukupnoj vrednosti od 49,560€, za nabavku robe iste prirode, kao što su inventar, oprema, i medicinski materijal. U svim ugovorima primenjena je procedura kvotiranja cena uz zaobilaženje otvorenih procedura. Štaviše, informacije na računima i primanje robe nisu bile iste sa dosijeom tendera. To se desilo pošto opština nije u potpunosti primenila zahteve ZJN-a."

Isplata plata radnicima kojima su istekli ugovori; nastavnici i profesori primali platu manju za 77 odnosno 60 evra

Kada su u pitanju slabosti kod upravljanja osobljem, utvrđeno je nekoliko "slabosti", jer opština "nije u potpunosti primenila određene uredbe za ovo područje."

Tako je zaposlenima u obrazovanju, njima osmoro, istekao radni ugovor, a oni se još uvek plaćaju.

"Štaviše, mi nismo bili u stanju da dobijemo dokaze koliko je osoblja u obrazovanju zaista radno angažovano za plate koje dobijaju," navodi se u izveštaju i dodaje da je opština tokom 2014. za prekovremeni rad isplatila iznos od 4,359€, da su ovi troškovi izvršeni iz budžeta za plate, "ali su pogrešno registrovani na kodu za redovne plate tokom radnog vremena".

Opština, međutim, navodi se u izveštaju, još uvek nije prihvatila savet revizora za usaglašavanje plata sa ugovorom, te su radnici u obrazovanju i zdravstvu primali niže plate nego što bi trebalo:

"Kao posledica toga, 114 nastavnika u osnovnom obrazovanju primaju manje bruto platu za 77€ u odnosu na platu predviđenu ugovorom. Takođe, 151 profesor dobija manju bruto platu za 60€ u odnosu na platu predviđenu ugovorom."Opština Zvečan Mišljenje revizora:

"Mi nismo bili u stanju da izvršimo adekvatne procedure revizije da bismo dobili sigurnost u vezi sa dešavanjem i regularnosti isplata za plate i dnevnice u iznosu od 724,018€ u sektorima zdravstva i obrazovanja. Nedostajali su dosijei radnika i neki od njih su bili bez radnih ugovora. Mi nismo bili u stanju da potvrdimo da li su praćene prikladne procedure tokom transfera radnika u platni sistem Kosova, kao i da li su isplate za plate izvršene na prikladan način. Zbog značaja gore opisanog pitanja, mi ne možemo da izrazimo mišljenje o tome da li godišnji finansijski izveštaji prikazuju pravilnu i istinitu sliku sa svih materijalnih gledišta.

Ostala pitanja
Fiksna imovina nije obelodanjena na godišnjim finansijskim izveštajima."


Izveštaj revizora za opštinu Zvečan možete pogledati OVDE.

Kada je u pitanju opština Zvečan, revizor je u 12 zaključaka utvrdio sledeće:

– nije evidentirana cela imovina opštine 

– postoji nedostatak radnih ugovora za opštinsko osoblje 

– kada je u pitanju finansijsko izveštavanje, menadžment opštine nije ispunio obavezu prema Kancelariji generalnog revizora za pripremu i dostavljanje plana delovanja za sprovođenje preporuka iz prethodne godine

– postoje problemi u procesima upravljanja i kontrole, u izvršenju budžeta

– postoje sistemske slabosti u upravljanju prihodima, sistematske slabosti u nabavci

– nedostaju radni ugovori osoblja

– osoblju obrazovanja su isplaćeni iznosi manji od predviđenih

– ne postoji uredba o dodeli subvencija i nije osnovan sistem unutrašnje revizije

U delu sistemskih slabosti u nabavci, revizor je naveo da je revizija utvrdila da nisu primenjeni "neki administrativni zahtevi Zakona o javnim nabavkama" i to u nekoliko slučajeva:

* "Opština nije izradila plan nabavke, niti izveštaj o izvršenim nabavkama tokom 2014 godine, a kapitalni projekti nisu adekvatno registrovani u PJI";

Predsednik opštine nije potpisao izjavu o raspoloživosti sredstava i odluku o formiranju komisije za ocenjivanje ponuda

* "Kod ugovora 'Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete, u zoni sela malo Rudare', u vrednosti od 23,805€, Izjava o raspoloživosti sredstava i odluka o formiranju komisije za ocenjivanje ponuda nisu potpisane od strane Predsednika Opštine. Takođe, Izjave pod zakletvom nisu potpisane od članova komisije";

Osiguranje za izvršenje ugovora vrednosti 782,234€ dostavljeno je 20 dana nakon završetka

* "Osiguranje za izvršenje Ugovora “Asfaltiranje lokalnih puteva” u vrednosti 782,234€, dostavljeno je 20 dana nakon završetka ugovora" i

* "Kompanije koje su angažovane za usluge upravljanja projektima isplaćene su iz kategorije kapitalne investicije u iznosu 19,213€".

Zaposleni nemaju potpisane ugovore

"Dosijei osoblja su nekompletirani i značajan broj zaposlenih nema potpisane radne ugovore. Zbog svega ovoga nismo bili u mogućnosti da uporedimo ugovore pojedinačnih službenika sa platnim sistemom," navodi revizor.

Isplaćivane plate za obrazovanje niže za 20 do gotovo 60 evra

"Naš pregled je identifikovao da se 14 profesora srednje škole i 58 nastavnika osnovne škole isplaćuju kao vaspitači platom od 385€, dok bi trebalo da se isplate platom 442€ i 405€. To se dogodilo jer Opština nije postavila isti standard priznavanja kvalifikacija nastavničkog osoblja u svim školama Opštine," navodi se u izveštaju.Mišljenje revizora:

"Mi nismo bili u stanju da izvršimo adekvatne procedure revizije da bismo bili sigurni u vezi sa dešavanjem i regularnosti isplata za plate i dnevnice u iznosu od 716,718€ u sektoru obrazovanja i zdravstva.

Nedostajali su dosijei radnika i neki od njih su bili bez radnih ugovora. Mi nismo bili u stanju da dokazujemo da li su praćene prikladne procedure tokom transfera radnika u platni sistem Kosova, kao i da li su isplate za plate izvršene na prikladan način.

Zbog značaja gore opisanog pitanja, mi ne možemo da izrazimo mišljenje o tome da li godišnji finansijski izveštaji prikazuju pravilnu i istinitu sliku sa svih materijalnih gledišta.

Ostala pitanja

Fiksna imovina nije obelodanjena na godišnjim finansijskim izveštajima."


Izveštaj revizora za opštinu Zubin Potok možete pogledati OVDE.

Opština Zubin PotokŠto se tiče opštine Zubin Potok revizor je u 13 zaključaka utvrdio sledeće:

– nedostataju radni ugovori za radnike 

– nije popisana sva imovina opštine

– kasni se u dostavljanju godišnjih finansijskih izveštaja i nedostavljanju drugih zahteva za izveštavanje

– preporuke revizora su samo delimično sprovedene

– postoje problemi u procesima upravljanja, u načinu izvršenju budžeta, sistematske slabosti u nabavci, u isplati plata odbornicima Skupštine Opštine, postoje slabosti u platnom spisku

– opštinsko osoblje je bez radnih ugovora

– opština nije izvršila nijedan trošak iz kategorije subvencije i transferi

– nedostaje sistem unutrašnje revizije

Ugovor u iznosu od 235,925€ sklopljen bez prijema garancije o izvršenju radova, slabo nadgledanje troškova goriva za službena vozila

Što se tiče sistemskih slabosti u nabavci, revizor ističe da opština nije izradila plan nabavke za 2014. godinu, ali i da je ugovor za projekat "Izgradnja puteva u naselju Donje Varage" u iznosu od 235,925€, sklopljen bez prijema garancije o izvršenju od strane EO (izvođača radova) i postoji "slabo nadgledanje troškova goriva za službena vozila."

Plate odbornika isplaćene iz budžetske linije robe i usluge

Isplata plata odbornika Skupštine Opštine su isplaćene iz budžeta robe i usluge u  iznosu od 17,583€. "Ovo se dogodilo zbog nedostatka budžetske linije za skupštinu Opštine u fazi planiranja budžeta," naveo je revizor. 

Opštinski budžet oštećen za 4,537€.

Što se tiče slabosti u platnom spisku, revizor navodi da opština nije postavila "efektivnemehanizme kontrole i nije primenila pravila za nadoknadu osoblja", ali i da "jedan od potpredsednika prima veću platu nego što je određeno Administrativnim uputstvom (AU) Br. 16/2008 o plaćanju političkog osoblja u opštinama, a od jula je isplaćen i potpredsednik iz prethodne strukture i u ovom slučaju opštinski budžet je oštećen za 4,537€."

Niže plate za obrazovanje

U izveštaju revizora se navodi da, kada je u pitanju ova opština, devet profesora srednjih škola i 15 nastavnika osnovnih škola su isplaćivani kao vaspitači u predškolskoj ustanovi platom od 382€, a trebalo je da se isplaćuju sa 405€. "Ovo se dogodilo, jer opština nije postavila jedan isti standard priznavanja kvalifikacija nastavnog osoblja u svim školama opštine," naveo je revizor. Mišljenje revizora:

"Mi nismo bili u stanju da obavljamo adekvatne procedure revizije da bismo dobili sigurnost u vezi sa dešavanjem i regularnošću isplata za plate i dnevnice u iznosu od 1,266,795€ u sektorima zdravstva i obrazovanja.

Dosijei zaposlenih su nedostajali i mnogo njih nisu imale radne ugovore. Mi nismo bili u stanju da potvrdimo da li su poštovane adekvatne procedure kada je osoblje registrovano u sistem payroll system i da li su isplate plata izvršene prikladno.

Odricanje od Mišljenja 

Zbog značaja gore opisanog pitanja, mi nismo u stanju da izrazimo jedno mišljenje o tome da li godišnji finansijski izveštaji prikazuju pravilno i istinito stanje sa svih materijalnih gledišta.

Ostala pitanja

Fiksna imovina nije obelodanjena na godišnjim finansijskim izveštajima."


Izveštaj revizora za opštinu Leposavić možete pogledati OVDE.

Opština Leposavić Kada je u pitanju opština Leposavić, revizor je u 11 zaključaka utvrdio sledeće:

 nedostaju radni ugovori za radnike opštine

– nije popisana sva imovina opštine

– GFI nije dostavljen na vreme, a nisu dostavljeni ni drugi izveštaji

– nisu sprovedene sve prošlogodišnje preporuke koje je KGR podnela opštini

– postoje slabosti u procesu upravljanja, u trošenju opštinskog budžeta, upravljanju prihodima, sistematske slabosti u nabavci, slabosti kod upravljanja osobljem

– nedostaju unutrašnje uredbe i slabosti kod upravljanja prihodima,

– nije bilo troškova u kategorijama subvencije i transferi

– opština nije osnovala sistem unutrašnje revizije.

Niz slabosti u nabavci 

Kada su u pitanju "sistemske slabosti u nabavci" revizor je "identifikovao da opština nije primenila u potpunosti Zakon o javnim nabavkama" i da su se kao posledica toga pojavile sledeće slabosti:

* Opština nije imala plan nabavke;

* U 2014. godini potpisano je 18 ugovora u vrednosti od 913,586€. Većina ugovora potpisana je na kraju godine. Kao posledica toga, samo 324,564€ su potrošena u 2014 godini, dok preostali deo projekata očekuje se da se realizuju u 2015. godini.

Serviser automobila nije doneo dokaz o isplati poreza

* U slučaju sklapanja ugovora za servisiranje vozila (1,772€), operator (Auto-service "Te Xhafa") nije doneo nijedan dokaz o isplati poreza, iako je zahtevan takav dokaz.

* Opština nije primenila ZJN, ali je sklopila ugovor na osnovu jednog izvora sa ekonomskim operatorom za 'snabdevanje gorivom za opštinu i ostale opštinske institucije'. Cena ugovora je bila 1.30€ po litru, dok je tokom 2014. godine isplaćen iznos od 5,951€.

Kupljen auto u vrednosti od 43,990€

* "U Programu za javne investicije (PJI) opština je planirala kupovinu vozila (21,593€) sa programa Administracije i jednog vozila (20,000€) sa programa Kancelarije za zajednice. Opština je kupila samo jedno vozilo u vrednosti od 43,990€."

U vezi sa slabostima kada je u pitanju osoblje, revizor je naveo više njih:

Imenovan direktor Direkcije za investicije i ekonomski razvoj, a program nije predviđen budžetom opštine

* "Opština je imenovala jedno lice kao Direktora 'Direkcije za investicije i ekonomski razvoj', dok ovaj program nije predviđen budžetom opštine. Ovo imenovanje je izvršeno na osnovu odluke Skupštine Opštine datumom 01.08.2014, koje je izvršeno od strane gradonačelnika."

Menadžer za administraciju počeo je da radi mesec dana ranije

* "Gradonačelnik je 01.09.2014. imenovao jednog višeg menadžera za administraciju, dok je isti počeo sa radom mesec ranije na dan – 01.08.2014."

Službenik Kancelarije za zajednice radi bez ugovora

* "Jedan službenik Kancelarije za zajednice nastavlja da radi na osnovu ugovora kojem je istekao rok još od 31.10.2008, što praktično znači da on radi bez ikakvog ugovora."Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.