Raspisan konkurs za integraciju sudija, tužilaca i administrativnog osoblja

Sudski, odnosno Tužilački savet Kosova objavili su konkurse za integraciju srpskih sudija, odnosno tužilaca i administrativnog osoblja. Sudski savet Kosova raspisao je konkurs za 14 sudija i 115 radnika administracije, dok je Tužilački savet to učinio za 6 tužilaca i 34 administrativna radnika. Konkursi su objavljeni 29. marta i trajaće mesec dana. Za sada, međutim, nema detalja o potrebnoj dokumentaciji za konkurs za sudije i sudsko osobolje, jer Internet stranica Sudskog saveta nije dostupna.

Prema delovima konkursne dokumentacije za sudije i sudsko osoblje, u koje je KoSSev imao uvid, a u kojima su navedeni detalji o broju radnih mesta po sudovima i njihovim ograncima, u Vrhovnom sudu i Apelacionom sudu Kosova traži se po jedan sudija, 3 u Osnovnom sudu u Mitrovici, 2 u Osnovnom sudu u Mitrovici – ogranak u Zubinom Potoku, 3 sudije u Osnovnom sudu u Prištini, po 1 sudija u ograncima ovog suda u Lipljanu i Gračanici i 2 sudija za ogranak gnjilanskog Osnovnog sudu u Novom Brdu. 

Što se tiče administrativnog osoblja, u odseku Apelacionog suda u Mitrovici traže se – 1 zamenik administratora, 2 stručna saradnika, 1 referent, 3 pravna sekretara, 1 viši referent, 1 arhivar, 1 dostavljač, 1 recepcionar i 1 vozač. 

Za krivično odeljenje Osnovnog suda u Mitrovici traže se – 1 šef kancelarije, 3 stručna saradnika, 12 pravnih sekretara, 1 viši referent, 3 referenta, 1 referent za izvršenje, 2 pomoćnika referenta za izvršenje, 1 službenik za statistiku, 1 arhivar, 1 blagajnik, 1 administrativni asistent, 2 dostavljača, 1 vozač, 1 recepcionar, 8 radnika obezbeđenja i 3 radnika za održavanje čistoće. 

Građansko odeljenje Osnovnog suda u Mitrovici traži – 1 zamenika administratora, 2 stručna saradnika, 1 višeg referenta, 11 pravnih sekretara, 2 referenta, 1 referenta za izvršenje, 3 pomoćnika referenta za izvršenje, 1 arhivara, 2 dostavljača i 2 vozača.

Za ogranak mitrovičkog Osnovnog suda u Zubinom Potoku traže se – 2 pravna sekretara, 1 pomoćnik referenta za izvršenje, 2 referenta, 1 arhivar, 1 vozač i 2 radnika obezbeđenja, dok se za ogranak ovog suda u Leposaviću traže – 1 referent za izvršenja, 1 pomoćnik referenta za izvršenja, 1 arhivar, 1 vozač i 1 recepcionar. 

Konkursom za Vrhovni sud Kosova otvorena su radna mesta za 1 pravnog sekretara i 1 referenta, za Apelacioni sud 2 pravna sekretara i 1 referenta. 

Osnovni sud u Prištini traži 1 pomoćnika referenta za izvršenje, 2 pravna sekretara i 1 referenta, dok je za ogranak ovog suda u Gračanici raspisan konkurs za 1 stručnog saradnika i 1 pravnog sekretara. 

A za Osnovni sud u Gnjilanu traže se 1 pravni sekretar i 2 referenta, dok se za ogranak ovog suda u Novom Brdu traže 1 stručni saradnik, 1 pravni sekretara i 1 arhivar. 

Za ogranak uroševačkog Osnovnog suda u Štrpcu traže se 1 stručni saradnik, 1 pravni sekretara i 1 arhivar. 

Detalji o konkursu za sudije i sudsko osoblje, međutim, nisu poznati, jer Internet stranica kosovskog Sudsko saveta nije dostupna. 

Detalji konkursa za tužioce i osoblje tužilaštava 

Po jedan tužilac traži se u Kancelariji glavnog tužioca, Apelacionom tužilaštvu, Specijalnom tužilaštvu, Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici, Osnovnom tužilaštvu u Prištini i Osnovnom tužilaštvu u Uroševcu.

Kako bi konkurisali, potrebno je da kandidati – budući tužioci u kosovskom sistemu – dostave formular za podnošenje prijave koji se nalazi na Internet stranici Tužilačkog saveta Kosova, kopiju diplome pravnog fakulteta, kopiju potvrde o položenom pravosudnom ispitu i potvrdu o nekažnjavanju za krivično delo.

Popunjene i potpisane prijave sa propratnom dokumentacijom dostavljaju se na adrese – Tužilački savet Kosova, ulica "Luan Haradinaj" bb 10000, Priština, ili  Misiji EULEX-a u Osnovnom sudu u Mitrovici, u ulici Filipa Višnjića 22, 40000, do 29.04.2016 do 15:30. Prijave se mogu dostaviti i putem pošte do poslednjeg dana navedenog u konkursu, a smatraće se da je prijava primljena ukoliko stigne u roku od četiri dana od dana kada je poslata. Prijave predate nakon isteka roka neće se uzimati u obzir.

Za dodatne informacije u vezi sa konkurskom za osoblje tužilaštava mogu se dobiti i na brojeve telefona 038/200 18 874   i   038/200 18 871  od  08:00 – 16:00. 

Kandidati  koji uđu u uži izbor za pismeno testiranje i usmeni intervju biće informisani pismeno, ili putem telefona, odnosno putem mejla od strane odeljenja za ljudske resurse. Kanidati koji će biti pozvani na pismeno testiranje sa sobom bi obavezno trebalo da ponesu originalnu dokumentaciju radi provere od strane Komisije. 

Što se tiče administrativnog osoblja, najveći broj osoblja traži se u Osnovnom tužilaštvu Mitrovice – 1 administrator, 4 pravna službenika, 9 pravna sekretara, 1 asistent za finansije, 1 tehničar informativne tehnologije, 3 arhivara, 1 vozač, 1 dostavljač i 3 referenta.

Kancelarija glavnog tužioca traži 1 pravnog sekretara i 1 asistenta za finansije, Specijalno tužilaštvo 1 pravnog sekretara i 1 dostavljača, dok Osnovno tužilaštvo u Prištini, Gnjilanu i Uroševcu traži po 1 pravnog sekretara i 1 arhivara. 

Kriterijumi za konkurisanje za ova radna mesta su različita i detalje o njima možete pročitati OVDE, klikom na "Preuzimanje PDF", dok je formular za konkurisanje dostupna OVDE, klikom na "Aplikacija za zaposlenje". 

Prijave za ova radna mesta dostupne su i na zvaničnoj Internet stranici kosovskog glavnog tužilaštva, a rok za dostavljanje prijava je do 29.04.2016. godine do 15:30. Popunjenu i potpisanu prijavu sa traženom dokumentacijom treba dostaviti na jednu od sledećih adresa – Državni tužilac Kosova/Odeljenje ljudskih resursa, ulica "Luan Haradinaj" sprat 7, kancelarija br. 702 u Prištini, ili Misiji EULEX Kosovo – Osnovni sud u Mitrovici, Filipa Višnjića 22, 40000 Mitrovica. Kandidati takođe mogu dostaviti prijave poštom do poslednjeg dana navedenog u konkursu, a smatraće se da je prijava primljena ukoliko stigne u roku od četiri dana od dana kada je poslata. Prijave predate nakon isteka roka neće se uzeti u obzir. 

Novi konkurs za tužioce i sudije je drugi po redu, a prethodni je raspisan krajem marta prošle godine. 

Sporazum o pravosuđu i integraciji srpskih tužilaca, sudija i sudskog osoblja u kosovski pravosudni sistem potpisan je 10. februara 2015.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.