Raspisan konkurs za 48 sudija i 15 tužilaca

14: 00 – Raspisan konkurs i za srpske tužioce

Tužilački savet Kosova objavio je danas konkurs za 15 tužilaca – devet tužilaca u kancelariji Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, jednog tužioca u kancelariji Glavnog državnog tužioca Kosova, jednog tužioca u kancelariji Apelacionog tužilaštva, jednog tužioca u kancelariji Specijalnog tužilaštva, jednog tužioca u kancelariji Osnovnog tužilaštva u Prištini, jednog tužioca u kancelariji Osnovnog tužilaštva u Uroševcu i jednog tužioca u kancelariji Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu.

Među minimalnim uslovima koji su propisani konkursom su i to da je kandidat državljanin i stanovnik Kosova, da ima diplomu pravnog fakulteta, priznatu shodno kosovskim zakonima, da ima položen pravosudni ispit, da ima položen pripremni ispit za tužioce i sudije, u skladu sa zakonima Kosova, osim ako već ne služe na Kosovu.

Kandidati za mesto tužioca, takođe, moraju da dostave kopiju uverenja kosovskog Instituta za pravosuđe o rezultatima pripremnog ispita za sudije i tužioce (koji pokazuje rezultate ispita – ako takav dokument kandidat poseduje), ili umesto pripremnog ispita, kopiju uverenja Sudskog saveta Kosova koji dokazuje da je kandidat radio kao sudija najmanje tri godine i dokumenta koji objašnjavaju razlog o završetku mandata.

Osim bivših sudija i bivših tužilaca, svi kandidati moraju takođe dostaviti kopije uverenja KIP o rezultatima ispita pravnog obrazovanja i početne obuke pravnog obrazovanja (koji pokazuje rezultate početne obuke pravnog obrazovanja i rezultate ispita početne obuke pravnog obrazovanja, ako to poseduje), ili u mesto uverenja početne obuke pravnog obrazovanja i uverenje ispita pravnog obrazovanja, jedno uverenje iz Advokatske komore Kosova koja dokazuje da je kandidat bio registrovan kao advokat za period od najmanje pet godina, ili umesto uverenja o početnoj obuci u pravnom obrazovanju i uverenje ispita pravnog obrazovanja, uverenje jednog, ili više poslodavaca kojim dokazuje datum početka i datum okončanja ugovora (na određeno, ili neodređeno vreme) kao i poziciju.

Konkurs Tužilačkog saveta Kosova za srpske tužioce, možete pogledati ovde: http://www.kpk-rks.org/Opportunities/ActiveOpportunityDetails?id=3372

13: 10 – Sudski savet Kosova raspisao konkurs za 48 sudija "nevećinskih zajednica"

Sudski Savet Kosova objavio je danas konkurs za 48 sudija. U Vrhovnom sudu traže se sudije za dva položaja, u Apelacionom sudu u Prištini – jedan, dok u odeljenju ovog suda u Mitrovici se traži  pet sudija. Osnovni sud u Mitrovici, traži 24 sudije i to za opšte odeljenje – 16, Odeljenje za teška krivična dela – četvoro, za ogranak u Leposaviću i Zubinom Potoku po dvoje. U osnovnom sudu u Prištini  ukupno sedam, od čega dva u opštem, jedan u odeljenju za upravna pitanja, jedan u odeljenju za privredna pitanja, dva za ogranak ovog suda u Gračanici i jedan u Lipljanu. Osnovni sud u Prizrenu zapošljava jednog za ogranak u Dragašu, Osnovni sud u Gnjilanu ukupno šest – dvoje sudija za opšte odeljenje, jedan za ogranak u Kamenici, jedan za Kosovsku Vitinu i dva za ogranak u Novom Brdu. Osnovni sud u Uroševcu, ogranak u Štrpcu traži dvoje sudija. Konkurs je otvoren od danas do 25. maja. U konkursu je jasno istaknuto i to da su ovi položaji “rezervisani za predstavnike nevećinskih zajednica na Kosovu”.

Sudski savet Kosova je propisao i minimum uslova za prijavljivanje na ova radna mesta. Prvi uslov jeste da sudije koje se budu prijavile budu građani Kosova, da su navršile najmanje 25 godina starosti, da imaju važeću univerzitetsku diploma iz oblasti prava, a koja je priznata zakonima Kosova, da imaju položen pravosudni ispit, iako se ne navodi koji sistem je važeći; takođe, da imaju položen ispit za sudiju u skladu sa Zakonom o Sudskom institutu, osim ako već rade kao sudije na Kosovu. Tu su i ostali etički uslovi, koji se odnose na visok profesionalni ugled i moralni integritet, da se ne radi o kažnjavanom licu za krivična dela, te da imaju najmanje tri godine pravnog radnog iskustva.

Osim ovih “minimalnih” kriterijuma, kao uslov za rad u odeljenju za teška krivična dela, kandidati moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva sudije u opštem odeljenju na prvom stepenu i najmanje šest godina radnog iskustva sudije u pravnom polju, uključujući i iskustvo u krivičnom pravu. A uslov za rad kao sudija u odeljenju za upravna pitanja, ili u odeljenju za privredna pitanja u osnovnom sudu jeste da kandidat ima najmanje šest godina radnog iskustva u pravnom polju, uključujući i iskustvo u upravnim, odnosno privrednim pitanjima.

Da bi se postao sudija Vrhovnog suda Kosova, kandidati, osim gore navedenih opštih uslova, moraju da imaju i najmanje 15 godina pravnog radnog iskustva, dok je za Apelacioni potrebno najmanje 10.

Nakon prijave, svi kandidati biće lično kontaktirani uz obavezu da podnesu potrebnu dokumentaciju.

Na sastanku Saveta Kosovskog tužilaštva (SKT), 23. marta, koji je vodio kosovski državni tužilac i predsednik ovog saveta, Sulja Hodža, zvanično je odlučeno da će 25. marta biti raspisan konkurs za 15 srpskih tužilaca, koji će trajati do 25. maja. Kosovski ministar pravde Hajredin Kuči je ovaj konkurs ranije najavio kao konkurs za srpske tužioce koji će, prema nedavno potpisanom Sporazumu o pravosuđu između Beograda i Prištine, biti integrisani u kosovski pravosudni sistem.

Iz današnjeg konkursa za 48 sudija za sada nije poznato o kojem broju srpskih tužilaca se radi i  koje su pozicije za tužilaštvo u pitanju.

Sporazum o pravosuđu i integraciji srpskih tužilaca, sudija i sudskog osoblja u kosovski pravosudni sistem potpisan je 10. februara, a radnicima pravosuđa u Kosovskoj Mitrovici prošle nedelje su predočeni konkretni dogovori o njihovom budućem radno-pravnom statusu i angažovanju. Do sada su ovi radnici i predstavnici odbijali da izlaze u javnost i komentarišu ovaj sporazum, kao i to da li će se integrisati u kosovsko pravosuđe. 

Konkurs Sudskog saveta Kosova za srpske sudije, možete pogledati ovde: http://www.kgjk-ks.org/?cid=3%2C188

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.