Radnici srpske Poreske uprave sa KiM-a odbijaju da budu raspoređeni u Carinskoj upravi širom Srbije

Radnici Posebnog odeljenja Poreske uprave Srbije (POPU) sa KiM-a odbili su danas da potpišu rešenja u Centrali Uprave carina na Novom Beogradu o raspoređivanju na nove radne dužnosti, to jest na carinske punktove, ispostave i ostala carinska mesta u Srbiji, u okviru službe Uprave carina, a ne dosadašnjeg poslodavca – Poreske uprave, KoSSev nezvanično saznaje iz više izvora. Tok samog sastanka, međutim, nije još uvek poznat, kao ni to sa kim su radnici POPU tačno razgovarali u Beogradu, jer do trenutka objavljivanja ove vesti, delegacija radnika Poreske uprave nije bila dostupna za komentar, uprkos obećanju predstavnice poreskih radnika, inače i predsednice SO Severna Mitrovica, Ksenije Božović, ranije danas, da će pružiti više informacija nakon sastanka sa predstavnikom Kancelarije za KiM. Ovi radnici su tokom boravka u Beogradu pokušali da se sastanu i sa v.d. direktorom Poreske Uprave Srbije, Markom Marinkovićem, koji je to navodno odbio, KoSSev saznaje od radnika koji su bili u Beogradu, a želeli da ostanu anonimni. Nakon postizanja briselskog sporazuma o IBM-u 2012. godine, 78 radnika POPU sa KiM-a nema više radna ovlašćenja, jer je njihova služba ugašena. Oni su ipak nastavili da odlaze na posao – carinske punktove sa srpske strane prema KiM-u. Srpski organi ističu sa druge strane da se ovim radnicima izašlo u susret koliko se moglo. Iako je njihovo odeljenje ugašeno, Uprava carina je primila sve radnike POPU sa KiM-a, a prilikom raspoređivanja uzeto je u obzir njihovo prebivalište, kao i želje koje su izrazili posle prvog sastanka koji je održan sa njima i to “u najvećoj mogućoj meri koje su dozvoljavale objektivne okolnosti.” Takođe je istaknuto da su se radnici Poreske uprave sa KiM-a prethodno izjasnili pozitivno o novim radnim mestima i ugovorima. U posebnom problemu je i 17 službenika bivše UNMIK poreske administracije, kao i 36 bivših tzv. UNMIK carinika. Oni su posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova istupili  iz ovih službi koje su se integrisale u kosovski sistem, kada su od Carinske uprave Srbije dobili i ugovore o privremenim i povremenim poslovima, odnosno rešenja bez radnog angažovanja. U Beogradu su danas odvojeno boravili i predstavnici bivše poreske službe UNMIK-a koji su angažovali advokata za rešavanja njihovog slučaja. Na KiM-u trenutno ima ukupno oko 220 radnika srpske poreske uprave.

Posebno odeljenje Poreske uprave Srbije na svim administrativnim prelazima trenutno ima 78 zaposlenih sa prostora KiM-a, a nakon što je jedan od radnika u međuvremenu i penzionisan. Ovi radnici su se proteklih godina smenjivali na svim administrativnim prelazima između Srbije i Kosova, a na srpskoj pograničnoj strani. U čitavoj srpskoj poreskoj službi na KiM-u, ovo odeljenje je bilo najaktivnije nakon 1999. Međutim, nakon postizanja sporazuma o IBM-u u Briselu, 2012. godine, radnicima Poreske uprave Srbije sa Kosova i Metohije oduzeta su sva ovlašćenja. Oni su nastavili da odlaze na posao, iako zapravo više nisu bili radno angažovani. U međuvremenu im je ponuđen ugovor o raspoređivanju na nova radna mesta u okviru Uprave carina širom Srbije, a što je upravo razlog za nezadovoljstvo ovih radnika.

Ksenija Božović bez komentara

Jedan od predstavnika poreskih radnika Srbije sa KiM-a, koja je istovremeno i predsednica kosovske SO Severna Mitrovica, Ksenija Božović, u kratkom razgovoru za naš portal danas oko podneva potvrdila je da su radnici Poreske uprave u Beogradu i da su upravo krenuli na sastanak sa predstavnicima Kancelarije za KiM. Ona nije želela, međutim, da daje nikakve druge detalje o njihovom boravku u Beogradu, uz obrazloženje da se nalazi na ulici i da žuri na sastanak, obećavši da će za sat vremena da odgovori na naš poziv. Do objavljivanja ovog članka Božović se, međutim, nije javljala na više naših uzastopnih poziva i nije bila dostupna za komentar.

Osim promene lokacije radnog mesta, poreskim radnicima sa Kosova, poseban problem predstavlja nova sistematizacija, prema kojoj se ne vrednuje visoka stručna sprema (VSS), a koju su morali da imaju da bi radili kao poreski službenici, već samo srednja (SSS) i viša stručna sprema (VŠS), predviđene sistematizacijom radnih mesta za carinike, istaklo je nekoliko radnika ove službe u razgovoru za KoSSev, koji su insistirali na anonimnosti.

Kada se to ‘prevede’ na lične dohotke, primera radi, plata službenika POPU na KiM-u se kreće od oko 70.000, do oko 100.000 – 130.000 dinara, u okviru koje je uračunat i kosovski dodatak od 50%. Ove plate su u prošlosti bile i znatno veće dok se primao pun kosovski dodatak. Plate u carinskoj službi bi bile niže.

Kontradiktorne informacije

Na sastanku koji su predstavnici Poreske uprave sa KiM-a (uključujući i radnike bivše poreske i carinske službe UNMIK-a) imali u Beogradu 24. oktobra, u Centrali Uprave carina na Novom Beogradu – sa četiri zvaničnika ove službe, a kojem je prisustvovao i srpski oficir za vezu sa Prištinom, Dejan Pavićević, radnicima sa KiM-a je predočeno da se posle ukidanja Posebnog odeljenja Poreske uprave, a zbog ukidanja poslova koje je to odeljenje obavljalo, Poreska uprava izjasnila da nema više potrebe za radom 79 državnih službenika pomenutog odeljenja, zatraživši da ih preuzme Uprava carina, što je ova uprava i učinila, ali samo za oko 30 službenika. Međutim, Odlukom Vlade Republike Srbije o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, broj 40 od 11.04.2014. godine), broj izvršilaca u Upravi carina je ubrzo povećan na 79.

Šta su bili predlozi rešenja na sastanku od 24. oktobra?
 
Takođe još uvek nije poznato da li se i na koji način na jučerašnjem sastanku u Beogradu diskutovalo o predlozima za rešenje sa sastanka od 24. oktobra u Centrali Uprave carina, a na kojem je bio prisutan i Dejan Pavićević. Tada je predloženo:
 
1. Vratiti sve u pređašnje stanje.
2. Formirati posebno odeljenje u okviru Ministarstva finansija u kome će biti raspoređeni službenici Posebnog odeljenja Poreske uprave i koji će obavljati poslove na punktovima.
3. Predstavnici preuzetih službenika će sprovesti anketu u kojoj će se svi izjasniti kome odgovara da radi u unutrašnjim ispostavama i u kojim, te da spisak sa tim podacima dostavi Upravi carina do 29. oktobara 2014. godine.

Za carinske punktove na KiM -u, sistematizovana su samo radna mesta za koja je potrebna VŠS i SSS, to jest za 16 preuzetih službenika. Ostali službenici POPU sa KiM-a, a koji imaju VSS, raspoređeni su po unutrašnjim organizacionim jedinicama Uprave carina. Osim stručne spreme, razlog za preuzimanje samo 16 radnika za carinske punktove, prema proceni srpskih organa jeste i taj što “ni vrsta, ni obim posla na carinskim punktovima ne dozvoljavaju raspoređivanje svih 79 radnika na carinske punktove. Takođe, ne postoje ni fizičke mogućnosti da svi budu smešteni ne samo na carinskim punktovima, nego i u najbližim organizacionim jedinicama administrativne linije sa KiM,” navedeno je u zapisniku sa ovog sastanka.

Službenicima sa Kosova i Metohije na istom sastanku je objašnjeno i to da je prilikom raspoređivanja uzeto u obzir njihovo prebivalište, kao i želje koje su izrazili posle prvog sastanka koji je održan sa njima, takođe u Centrali Uprave carina i to “u najvećoj mogućoj meri koje su dozvoljavale objektivne okolnosti”. Takođe je istaknuto da su se radnici Poreske uprave sa KiM-a prethodno izjasnili pozitivno u vezi sa raspoređivanjem na nova radna mesta, bez pritisaka – što su tvrdili predstavnici sa KiM-a, a u upitniku sa osnovnim podacima, ili su direktno zvali Odeljenje za ljudske resurse. Prema informacijama sa ovog sastanka, 14 službenika se izjasnilo da radi u unutrašnjim jedinicama Uprave carina, dok 16 službenika već ima prebivalište van područja KiM.

Sa druge strane, članovi delegacije sa KiM-a su istakli da su za ova obrazloženja prvi put čuli, te da im je obećano drugačije rešenje, odnosno formiranje posebnog odeljenja za sve zaposlene iz POPU-a, kao i da su im u Kancelariji za KiM istakli da je cilj da svi Srbi ostanu zaposleni na KiM-u “tamo gde i žive.” Ova delegacija je ponovila ono što i sada zastupa, da se radi o pritisku usled čega će doći do iseljavanja, te da mogu da prihvate samo to da budu raspoređeni ili na carini, ili da ostane pređašnje stanje, ili da se formira posebno odeljenje POPU koje bi moglo da radi pri Ministartstvu za finansije.

Nerešen status 17 službenika bivše UNMIK poreske administracije i 36 carinika UNMIK carine

Uz radnike srpske službe Uprave prihoda, u posebnom problemu je i 17 službenika bivše UNMIK poreske administracije, kao i 36 bivših tzv. UNMIK carinika. Oni su na osnovu  nekoliko dokumenata Vlade Srbije, a posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008, (zaključci vlade br. 02-812/2008 od 21. februara 2008. god. i br. 112-1619/2008-002 od 17. aprila 2008. god.) prvo napustili dotadašnje službe na Kosovu, da bi ih Poreska uprava Srbije potom i preuzela 1. septembra iste godine, kada su se preuzimale i ostale službe, poput policije, zatvora, železnice itd. Prema ovim dokumentima, ministarstva Srbije (unutrašnjih poslova, za KiM, pravde, finansija – uprava, carina i poreske uprave) obavezala su se da preuzmu radnike koji su bili zaposleni u Privremenim institucijama Kosova i Metohije. Ovi carinici su tako dobili rešenja o radu, ali bez radnog angažovanja, dok su službenici UNMIK-ove poreske administracije dobili ugovore o privremenim i povremenim poslovima. Sada već kosovska poreska i carinska služba na Severu Kosova, praktično su se tada i ugasile.

Bivši UNMIK carinici su se tako od jeseni 2008. godine našli na prinudnom plaćenom odsustvu, sa ličnim dohocima iz Srbije koji su zasnovani na nivou proseka poslednja 3 lična dohotka koje su ovi radnici primili u UNMIK carinskoj službi, to jest, platom od 18.000, do 23.000 dinara.

A bivši radnici UNMIK poreske službe su u proteklih sedam godina imali 13 ugovora sa srpskim poreskim sistemom, ali i godinu i po neplaćenog perioda. Njihov lični dohodak je obračunat kao minimalan lični dohodak prema stručnoj spremi, što u praksi iznosi od oko 18.000, do 40.000 dinara. Od 12. septembra ove godine, međutim, službenici poreske administracije, to jest, nekadašnjim službenicima UNMIK-a, ugovori nisu obnovljeni.

Ovi radnici su u Beogradu danas angažovali i advokata koji će zastupati i njihov slučaj, nakon što su se proteklih godina više puta bezuspešno obraćali predstavnicima srpske vlasti tokom različitih saziva vlade. 

Na Kosovu i Metohiji ima ukupno oko 220 radnika Poreske uprave pri sistemu Republike Srbije.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.