Postignut sporazum o energetici: Elektrosever dobio licencu, KEDS i KOSTT pristup Valaču

FOTO: KoSSev

„Beograd i Priština uz posredovanje EU, upravo su usvojili sporazum o primeni mape puta za energetiku u Briselu“, potvrdio je Miroslav Lajčak na Tviteru, na kojem se oglašava sa vestima uz naznaku da se radi o sporazumu između Kosova i Srbije.

RUE će izdati licencu Elektroseveru – prva je tačka ovog sporazuma.

U roku od sedam dana Elektrosever će KEDS-u i KOSTT-u dostaviti podatke o potrošačima, a u roku od 30 dana KEDS i KOSTT imaće pristup Valaču.

Objavljujemo tekst postignutog sporazuma, koji je objavio evropski posrednik, na kom se ne vide potpisi strana.

Lajčak je sporazum objavio uz dodatnu fotografiju sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine, Petrom Petkovićem i Besnikom Bisljimijem.

U međuvremenu, isti tekst sporazuma na svom Tviter nalogu, objavio je i Bisljimi.

„Konačno smo usvojili mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma iz 2013. i 2015. godine. Ovo omogućava fakturisanje električne energije u četiri opštine na severu Kosova, u skladu sa kosovskim zakonima i regulatornim sistemom“, napisao je Bisljimi.

Mapa puta za implementaciju energetskih sporazuma

U cilju prevazilaženja krize i problema u energetskom sektoru, uzimajući u obzir Aranžmane u vezi sa energetikom od 8. septembra 2013. (Sporazum o energetici 2013.), i Zaključke fasilitatora EU o implementaciji Energetskog sporazuma iz 2013.

Sporazumom od 25. avgusta 2015. godine („Sporazum o energetici iz 2015.“), strane su se saglasile sa sledećom mapom puta:

1. RUE će izdati licencu za snabdevanje Elektroseveru, RUE će obezbediti poštovanje uslova utvrđenih licencom za snabdevanje, u skladu sa Kosovskim pravnim i regulatornim okvirom

2. U roku od sedam dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever će dostaviti KEDS-u i KOSTT-u najnovije dostupne podatke o potrošačima, preko EU

3. U roku od 10 dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever potpisaće neophodne tehničke sporazume sa KOSTT-om i KEDS-om za rad na energetskom tržištu Kosova, odnosno Okvirni sporazum o pravilima tržišta električne energije sa KOSTT-om, Sporazum o bilansnoj odgovornosti sa KOSTT-om, Ugovor o povezivanju sa KEDS-om i komercijalni sporazum sa KEDS-om za pružanje usluga distribucije (fakturisanje, naplata računa, održavanje i fizičko priključivanje novih potrošača) u četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, iz stava 1 čl. 5 Sporazuma iz 2013.

4. U roku od 15 dana od potpisivanja neophodnih tehničkih sporazuma sa KOSTT-om, Elektrosever će dobiti Energetski identifikacioni kod (EIC) za obavljanje aktivnosti predviđenih licencom za snabdevanje.

5. U skladu sa čl. 14. Energetskog sporazuma iz 2015. godine, u roku od 30 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, KEDS i KOSTT (pod olakšicama EU, ako je potrebno) će imati pristup podstanici Valač/Valak, kao i drugoj infrastrukturi za prenos i distribuciju.

6. U roku od 45 dana od izdavanja licence za snabdevanje, KOSTT i KEDS će, nakon konsultacija sa Elektroseverom, podneti RUE plan ulaganja i potrebne troškove održavanja i gubitke na mreži, na osnovu detaljnog razmatranja postojeće infrastrukture.

7. U roku od 21 dan nakon podnošenja investicionog plana i potrebnih troškova održavanja i gubitaka na mreži, RUE će u principu odobriti ove planove, troškove i gubitke.

8. U slučaju nepoštovanja odredbi ovih usaglašenih zaključaka nakon 100 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, RUE može odlučiti da suspenduje i/ili povuče dozvolu za snabdevanje izdatu Elektroseveru, uz prethodnu konsultaciju između strana, uz pomoć EU, u periodu od najviše 15 dana. EU će dati stručno mišljenje ako to zatraži najmanje jedna od strana.

9. Uspešna implementacija dogovorene mape puta ne dovodi u pitanje obaveze Strana da u potpunosti implementiraju energetske sporazume iz 2013. i 2015. godine.

Ovo je druga najvažnija vest u polju energetike od kada je Sever izdvojen iz kontrolne oblasti Elektromreža Srbije i pripojen energetskom bloku Albanije i Kosova (OST).

Od tada računi za utrošenu struju na Severu od decembra 2020 godine, kada je Sever izdvojen iz kontrolne oblasti EMS-a pokrivaju se iz budžeta Kosova.

Do septembra 2013. godine, energetski sistem na Severu bio je raskačen u odnosu na kosovski sistem. Struja na Severu u Valač je stizala iz Novog Pazara, i preko distribucionog voda iz pravca Raške kojim se snabdevaju Lešak i Trepčina flotacija, (ovo potonje čak i danas, oko 13 posto).

Tek kada je urađena rekonekcija Valača nakon Briselskog sporazuma o energetici u septembru 2013, jer je jedna od tačaka bila upravo to, struja je fizički mogla da stigne sa juga, ćime je započeo proces integracije.

Ovaj sporazum je potom potvrđen posebnim Tehničkim sporazumom o energetici 2015.

Kako je nedavno za KoSSev svedočio izvor dobro upoznat sa situacijom u energetskom sektoru, EPS je i dalje nastavio tada da snabdeva, fakturiše na kraju meseca i istovremeno pokriva račune koje građani nisu plaćali.

Međutim, u kosovskim medijima već godinama postoji serija izveštaja o tome kako su zapravo građani Kosova svojim uvećanim računima za električnu energiju pokrivali troškove potrošača na Severu.

Ne poričući da su građani na jugu (moguće) plaćali povišene račune, ili čak i da im je dat odgovor da je to bilo radi pokrivanja troškova potrošača na Severu, izvor našeg portala je svedočio da to „sigurno nije“ zbog utrošene električne energije na Severu, iz „prostog razloga jer je taj trošak sve do decembra pretprošle godine išao na teret EPS-a“.

Od decembra pretprošle godine, energetski sistem na Severu Kosova više nije deo kontrolne oblasti srpskog EMS-a. Kosovski prenosni operator za električnu energiju KOSTT preuzeo je upravljanje elektrosistemom i na Severu Kosova. Tada je i prestala mogućnost sprovođenja interne razmene električne energije između JP EPS i KOSTT za potrebe snabdevanja potrošača na KiM. Ipak, radnici u Valaču su i dalje na platnom spisku elektro mreže Srbije.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.