Podnete još četiri prijave za status žrtve u postupku protiv Saljiha Mustafe

Kancelarija za učešće žrtava (KUŽ) podnela je treći izveštaj o prijavama žrtava za učešće u postupku protiv optuženog pred Sudom u Hagu, Saljiha Mustafe. Izveštaj koji je predat pretpretresnom sudiji sadrži svedočenja četiri osobe albanske nacionalnosti koje su se prijavile za status žrtava – od kojih jedna kao direktna, a ostale tri kao indirektne žrtve.

Kancelarija za učešće žrtava potvrdila je u svom izveštaju da su zločini koji su navedeni u prijavama osoba za status žrtava u skladu sa onim koji su navedeni u potvrđenoj optužnici – „proizvoljno zadržavanje, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo“ u kompleksu koji se nalazi u selu Zlaš u periodu od 1. do kraja aprila 1999.

Uz izveštaj su podneti i aneksi koji su označeni kao „strogo poverljivi“, a koji se sastoje od podataka o prijavljenima za status žrtava, rezimeima o navodnim događajima, pretrpljenoj šteti i zahtevima za zaštitne mere.

Ova kancelarija zaključuje da postoje dokazi o uzročnoj vezi između štete i zločina za sve prijavljene za status žrtve, te da je u svim prijavama „dovoljno detaljno“ opisana fizička, mentalna i materijalna šteta.

Od ukupno četiri prijavljenih, pretpostavlja se da je jednom bila naneta lična šteta, te se on može smatrati „direktnom žrtvom“, ostala tri podnosioca se prijavljuju kao indirektne žrtve.

Osoba koja je označena kao direktna žrtva je albanske nacionalnosti i tvrdi da je nezakonito pritvarana, da je prema njoj okrtno postupano i da je mučena upravo u pritvorskom kompleksu Zlaš.

Podnosioci zahteva za status indirektne žrtve su takođe albanske nacionalnosti.

„Direktna žrtva tvrdi da je pretrpela fizičku, mentalnu i materijalnu štetu kao rezultat nezakonitog pritvora, okrutnog postupanja i mučenja. Tri indirektne žrtve tvrde da su pretrpele mentalnu štetu kao posledicu nezakonitog pritvaranja, mučenja i ubistva (REDIGOVANO) i pružile su prateću dokumentaciju (REDIGOVANO)“, dodaje se u dokumentu.

Iz ove Kancelarije, u pogledu mentalne štete koju su pretrpele indirektne žrtve, pretpostavljaju da je reč o patnji usled smrti ili teške povrede direktne žrtve, pod uslovom da se utvrdi da su bili u bliskim ličnim odnosima.

„Sve tri indirektne žrtve prima facie ispunjavaju neophodne zahteve u vezi sa pretrpljenom štetom i neophodinim bliskim ličnim odnosom sa direktnom žrtvom“, navodi se dalje u odluci i dodaje da je tako nešto dokazano izjavama i pratećim materijalom.

Kancelarija za učešće žrtava predložila je sudiji za prethodni postupak da svoj četvorici dodeli status žrtve.

Ujedno preporučuju da se sva četiri podnosioca zahteva grupišu zajedno sa podnosiocima predstavke koji su prethodno prijavljeni za isti status.

Ujedno se precizira da su prijavljeni za status žrtve zatražili da se njihovi podaci i identitet ne otkrivaju javnost, optuženom i braniocu, a isti zahtev je KUŽ uputio sudiji za prethodni postupak.

„Svi podnosioci zahteva su osetljivi, a KUŽ smatra da je čitav spektar zaštitnih mera strogo neophodan u svetlu objektivno opravdanog i uvećanog rizika za podnosioce zahteva i njihove porodice (REDIGOVANO) i da nisu dovoljne manje restriktivne mere ili izvodljivo da se zaštite podnosioci zahteva ili njihove porodice, uzimajući u obzir njihove individualne okolnosti“, poručuje se dalje u dokumentu.

Ovo je treći izveštaj Kancelarije za učešće žrtava u slučaju protiv Saljiha Mustafe, prethodna dva su podneta 9. decembra prošle i 1. aprila ove godine.

Sudija za prethodni postupak Nikola Giju odlučio je početkom februara da odbaci kao neprihvatljive četiri prijave podnete 9. decembra.

Mustafa će najverovatnije biti prvi kojem će se suditi u Hagu, usled toga što su pre dva dana imenovane sudije za pretresni panel. Imenovanje je usledilo po obaveštenju sudije za prethodni postupak da će celokupni spis predmeta Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe biti spreman za prosleđivanje pretresnom panelu 7. maja.

Podsetimo, Saljih Mustafa uhapšen je po nalogu Specijalizovanog tužilaštva – 24. septembra prošle godne, i on se do sada pred sudom pojavio pet puta (prvo pristupanje i četiri statusne konferencije).

Mera pritvora produžavana mu je u više navrata.

Sudija za prethodni postupak je optužnicu protiv Saljiha Mustafe potvrdio 12. juna prošle godine, da bi nedelju dana kasnije – 19. juna, specijalni tužilac podneo potvrđenu optužnicu.

Optužnica protiv Saljiha Mustafe je prva potvrđena optužnica Specijalizovanog tužilaštva, za koju se izjasnio da nije kriv.

On se kao jedan je od osnivača nekadašnje „OVK“, a sada visoki zvaničnik u kosovskom ministarstvu odbrane tereti za lišavanje slobode, surovo postupanje i mučenja izvršena nad najmanje šest lica u periodu od 1. aprila 1999. do 19. aprila iste godine, kao i za ubistvo.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.