Odbrana Tačija i ostalih – tužilaštvo otežava pripremu, 124 svedoka nije obelodanjeno; Smit: Zastrašivanje svedoka je realnost

Specijalni sud suđenje tači veselji seljimi krasnići
FOTO: Printscreen/SCK

Vest je ažurirana

14:43 – Nije određen datum sledeće statusne konferencije

Sledeća statusna konferencija će biti zakazana blagovremeno, rekao je sudija pretpretresnog veća, Nikolas Giju, na kraju današnje statusne konferencije.

Tužilaštvo je iznelo mišljenje da bi adekvatan datum bio početak aprila, a deo odbrane da bi ovakve konferencije trebalo da se održavaju svake šeste nedelje.

14:20 – Emerson: Ne možemo ništa bez pretpretresnog podneska

„Najraniji datum koji možemo da damo je kada budemo analizirali sve predmete i razumemo šta im se (optuženima) stavlja na teret“, poručio je advokat Kadrija Veseljija, Ben Emerson nakon izlaganja svog kolege, Dejvida Hupera.

Precizirao je da će moći da započne svoju istragu tek aprila, i da ne može da kaže da je u ranim fazama istrage sve dok tužilaštvo ne iznese jasno tezu optužbi i podnese pretpretresni podnesak.

Naveo je ujedno i da ne može sada da ide na Kosovo zbog situacije sa koronavirusom, ali i da za sada nema svrhe da ide tamo, te da će takva situacija biti sve do podnošenja podneska.

Tužilaštvo je potom iznelo svoje mišljenje – da je „neverovatno to da odbrana tvrdi da nije započela sa svojim istragama uprkos svom materijalu koji im je ovo tužilaštvo dostavilo“.

„Tužilaštvo je uradilo sve što može i ohrabrujemo odbranu da takođe odradi sve što može“, poručili su.

14:10 – Huper: Valjana istraga odbrane tek za par meseci

Dejvid Huper, advokat Hašima Tačija, kaže da kada je u pitanju istraga odbrane – on je tek na početku svog rada.

„Ako bi celu pripremu videli kao sat od 60 minuta, ja sam tek četiri minuta zašao u to“, poručio je Huper.

Kaže da ne vidi nikakvu mogućnost da se sa valjanom istragom počne pre aprila – kako zbog dostupnosti materijala odbrani, a tako i zbog pandemije koronavirusa.

„Da nema kovida to bi bilo moguće“, precizirao je.

Kaže da Hašim Tači „vrlo strpljivo sedi i čeka da dođe u Hag“.

„Za sada razgovaramo samo preko Zoom-a jednom u dve nedelje, a to nije pravi put da se razgovara o detaljima predmeta i to je naravno jedno od ograničenja posledica kovida“, dodao je.

Podsetio je na svoju raniju izjavu i ponovio je – da bi sa suđenjem trebalo da se počne nakon osamnaest meseci od početka postupka.

Kada je reč o tome da li će da se koristi odbrana alibijem ili da li će zatražiti odluku o izuzetnim istražnim prilikama, precizirao je da će više informacija imati o tome kada bude imao bolji uvid u dokaze.

13:20 – Smit: Zastrašivanje svedoka je realnost

Da li tužilaštvo može da završi istragu i podnese pretpretresni postupak do jula meseca kako je i ranije bilo navođeno – upitao je sudija.

Glavni tužilac, Džek Smit, poručio je da je neophodno efikasno voditi postupak i da on ne bi trebalo da se odugovlači.

Kaže da ukoliko odbrana smatra da suđenje treba da počne kasnije – da je to njihovo pravo.

Kaže da su navodi advokata da su potrebne godine da odbrana pripremi svoju istragu neosnovani.

Dodao je da je svako od optuženih rekao da je nevin po svim tačkama optužnice i precizirao da je teret dokazivanja na tužilaštvu.

Smit je i istakao da je Vlada Kosova izdvojila 20 miiona evra za odbranu optuženih pred ovim sudom i to povrh onoga što Sekreterijat finansira.

„Kad to sve kažemo, meni je sasvim čudno da ovde danas stojimo i slušamo odbranu koja se bori da se optuženima da mogućnost da oni osporavaju tezu tužilaštva i da ispitaju teret dokazivanja koji mi imamo“, poručio je Smit.

Zamolio je sud da u skladu sa prethodnim postupcima odredi datum početka suđenja „koji će biti relativno skoro“, i da se odredi datum kada će biti podnet pretpretresni podnesak koji je u skladu sa praksom i sa potrebama zaštite svedoka“.

Smit kaže da svedoci i žrtve u predmetu ti koji čekaju da se pravda izvrši već godinama, te da je realnost u ovom predmetu da svedoci i zastrašivanje i opstrukcija svedoka realnost i da će to i dalje tako biti.

13:02 – Odbrana: Podnesak da se podnese do početka aprila

Odbrana je negirala da je njihov cilj da odgovlače proces i zatražili su od suda da utiče na tužilaštvo da što skorije podnese pretpretresni podnesak od kog, kako navode, zavisi istraga odbrane.

Zatražili su da se do prvog aprila podnese pretpretresni postupak nakon čega će, kako navode, odbrana imati dovoljno vremena da se pripremi za buduća suđenje.

Sa druge strane, optužili su ponovo Tužilaštvo da odugovači proces podnošenja ovog podneska i da žele da ga podnesu neposredno pre početka suđenja, kako bi se onemogućilo odbrani da se dobro pripremi.

12:35 – Tužilaštvo: Obelodanjivanje u skladu sa uputstvom suda

Specijalno tužilaštvo je negiralo navode odbrane – da obelodanjivanje nema vodilju i da je „haotično“.

Kažu da je obelodanjivanje u skladu sa uputstvom suda, te da se zasniva na konkretnim pravilima „iz kojih se jasno vidi da li je u pitanju materijal koji če tužilaštvo da koristi“.

Kažu da će u odgovarajućem trenutku obelodaniti drugi materijal među kojima i razgovore sa svedocima i da će se obelodanjivanje izvršiti prema rasporedu.

12:20 – Emerson: Tužilaštvo otežava pripremu odbrane

Ben Emerson, advokat Kadrija Veseljija kaže da su optužbe protiv njegovog klijenta „vrlo tanke“, rekao je da je predmet na „vrlo klimavoj osnovi“.

Kaže da ne postoji „trunka dokaza“ kada je u pitanju činjenje krivičnih dela.

Ukazao je na to da postoji ogroman broj dokumenata koje je tužilaštvo dostavilo odbrani, te da bi bilo od pomoći kada tužilaštvo ne bi stalno pomereralo datum početka suđenja i obelodanjivanja dokumenata.

„Ja želim da pitam Džeka Smita (glavnog tužioaca) kako je moguće da je odbrana u poziciji da ne može da vrši svoje istrage sve dok tužilaštvo definitivno ne odluči šta će da koristi u predmetu iz ogromnog broja događaja i incidenata i kako će oni da dokažu krivicu četvorice optuženih“, poručio je.

Kaže da bi u tom slučaju mogli da odbace nepotreban materijal i vrše svoje istrage u odnosu na tezu tužilaštva.

Specijalizovano tužilaštvo je prethodno podneskom upućenim pretpretresnom sudiji zatražilo da se sa suđenjem krene u septembru ove godine.

Navodi i da, ukoliko do toga ne dođe i ukoliko septembra dođe do početka suđenja što je zahtev tužilaštva – koji definiše kao apsurdan – da će to biti vrlo teško za odbranu i da će se odbrana „profesionalno obrukati“.

Optužili su tužilaštvo da je „svaka odluka koju donosi osmišljena da oteža pripremu odbrane“.

Kaže da tužilaštvo najverovatnije zna da „nema neke jake dokaze“ i da zato želi da „odugovlači sve dok sami ne razluče šta je njihova teza nakon analize i obelodanjivanja“.

Zatražili su i intervenciju Specijalnog suda i da „pozove tužilaštvo na odgovornost zato što otežava pripremu odbrane“.

12:00 – Tačijev branilac: 124 svedoka nije obelodanjeno

Tužilaštvo je danas saopštilo da je proces obelodanjivanja materijala u toku, da je dobar deo ovog procesa završen, a da će nova obelodanjivanja tek uslediti.

Najavili su da će za neke od materijala za obelodanjivanje najverovatnije biti neophodno da se izreknu zaštitne mere.

Kada je reč o zahtevu za spisak svedoka tužilaštvo kaže da još uvek treba da se donesu odluke o tome, te da će svedočenja svedoka biti na vreme obelodanjeni kao što je naloženo u odluci suda.

Međutim, odbrana optuženih je danas saopštila da postoji problem kada je u pitanju sistem obelodanjivanja materija, te da „on nije od velike pomoći“.

„Otišao bih tako daleko i rekao da su sistemi obelodanjivanja ovog suda kojima smo bili izloženi u poređenju sa drugim tribunalima najmanje korisni“, poručio je Tačijev advokat, Dejvid Huper.

Kaže da bi pomoć tužilaštva trebalo da bude jasna – „da bude vodilja kroz materijale i da pomogne odbrani kako bi razumeli strategiju predmeta i da se u konačnici pozabavi prioritetima kada su u pitanju istrage odbrane“.

Poručio je da postoji 124 svedoka koji nisu obelodanjeni.

„Ne postoji rezime njihovih izjava, nema ničega što bi ukuzivalo na to o čemu će govoriti“, poručili su.

Kada je reč o identifikacionom materijalu za svedoka, kaže da i ovde ima poteškoća – „jer imamo samo opis dokumenta, pseudonim svedoka, ali kada pročitamo izjavu vidimo da je sa njima predočeno više dokumenata, a da oni nisu nama obelodanjeni i oni bi trebalo da imaju konkretan broj povezan sa brojem svedoka“.

Odbrana je zatražila da tužilaštvo sistematski zajedno sa izjavama svedoka obelodani materijal i da onda taj materijal konkretno povežu sa svakim svedokom.

Ujedno su zatražili da dobiju barem spisak potencijalnih svedoka koje tužilaštvo želi da pozove na suđenju jer bi u protivnom, kako navode, trebalo da vrše proveru za 300 lica.

Odbrana i drugih optuženih u ovom slučaju iznela je iste stavove i zahteve.

11:45 – Treća statusna konferencija u predmetu protiv Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija upravo je počela. Optuženi prate sednicu videokonferencijski putem.

Statusnu konferenciju možete pratiti uživo ovde

Optuženi pred Specijalnim sudom u Hagu trebalo je da se pojave još 11. februara, ali je konferencija pomerena zbog organizacionih razloga i dostupnosti strana.

Ujedno je pomeren rok da odbrana podnese pisane izjave do 10. februara.

Do sada su održane dve statusne konferencije – 18. novembra, odnosno 17. decembra, dok su prvo pristupanje sudu imali između 9. i 11. novembra.

Četvorica optuženih su i dalje u pritvoru još od 4. odnosno 5. novembra u Prištini.

Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća, Nikolas Giju, odbio je krajem januara zahteve odbrane optuženih za privremeno puštanje na slobodu. Ustanovio je da i dalje postoji rizik od bekstva, opstrukcije sudskog postupka i ponavljanja krivičnih dela.

Ova sudska odluka je u skladu i sa zahtevom Specijalnog tužilaštva u Hagu za produženje mere pritvora.

U međuvremenu odbrana svo četvoro optuženih podnela je žalbu na odluku Specijalnog suda od 22. januara da ostanu u pritvoru o čemu trenutno odlučuje Apelacioni sud.

Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići uhapšeni su u Prištini 4. odnosno 5. novembra prema nalogu sudije Specijalizovanih veća, a nakon što im je 26. oktobra potvrđena optužnica u 10 tačaka.

Oni su u optužnici Specijalizovanog tužilaštva označeni kao deo grupe koja se tereti za udruženi zločinački poduhvat odnosno ratne zločine „nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode“, „surovog postupanja“, „mučenja i ubistva“, kao i zločina protiv čovečnosti, kao što su „zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni“.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.