Statusna konferencija – Tači i ostali: „Odbrana i tužilaštvo žive u paralelnim svetovima“; Početak suđenja u januaru?

Tači veselji krasnići i Seljimi

Vest je ažurirana

Šestu statusnu konferenciju u slučaju koji se u Hagu vodi protiv Hašima Tačija i ostalih obeležila je rasprava i neslaganje tužilaštva i advokata odbrane. Odbrana je optužila tužilaštvo da odlaže početak suđenja neobjavljivanjem svih dokumenata i uputila je zahtev za informacije o identitetu svedoka koje planiraju da pozovu. Sa druge strane, tužilaštvo je demantovalo optužbe odbrane, naglasivši u više navrata da se postupak obelodanjivanja sprovodi u skladu sa pravilima, kao i da za 170 svedoka nije bilo „odloženog obelodanjivanja“. Tužilaštvo je najavilo podnošenje pretpretresnog podneska do oktobra meseca i ujedno mogućnost početka suđenja tri meseca kasnije.

17.05 – Pripremaju se tri izveštaja veštaka, čeka se odobrenje za pet međunarodnih svedoka

I ova statusna konferencija započela je sa raspravom o procesu obelodanjivanja. Tužilaštvo je i danas tvrdilo da obelodanjivanje vrši u skladu sa pravilima, dok je odbrana takve navode demantovala.

Tužilaštvo je saopštilo da su od poslednje statusne konferencije podneli više kompleta materijala, ali i dva zahteva za zaštitne mere – 4. juna i 8. jula. Potvrdili su da će dodatne materijale podnositi i u narednim danima.

Takođe su najavili podnošenje još jednog zahteva za zaštitne mere, već sutra, a koji se odnosi na povezane dokaze za svedoke, za koje su već podnete ili odobrene zaštitne mere.

Precizirali su da imaju ukupno tri izveštaja veštaka koji se pripremaju, ali i saopštili da još uvek nisu izvršili obelodanjivanje za zaštitne mere, za pet „međunarodnih svedoka“.

„Postoji približno pet međunarodnih svedoka za koje još uvek nisu dobijena odobrenja“, poručili su iz Specijalnog tužilaštva.

Odbrana Hašima Tačija žalila se zbog odlaganja obelodanjivanja, između ostalog, i zbog izveštaja veštaka – zbog toga što se oni još uvek pripremaju.

Luka Mišetić, novi advokat Hašima Tačija, zatražio je od sudije za prethodni postupak da odredi rok za obelodanjivanje ovih izveštaja, te da on bude pre podnošenja pretpretresnog podneska tužilaštva.

Tužilaštvo kasni sa obelodanjivanjem – Veselji da se brani sa slobode

Naznačio je da je to i te kako relevatno za pripremu odbrane za suđenje.

Nik Kaufman, advokat Kadrija Veseljija, takođe je kritikovao tužilaštvo zbog kašnjenja u obelodanjivanju. Naznačio je da je obaledanjeno samo 43 odsto ukupnog materijala, i požalio se ujedno na odlaganje podnošenja pretpretresnog podneska tužilaštva.

Požalio se i na to što je kao krajnji datum za podnošenje zahteva za određivanje zaštitnih mera određen 4. jun, dok je je tužilaštvo slalo svoje zahteve i nakon ovog datuma.

Upravo zbog toga ponovo je zatražio od sudije za prethodni postupak da se njegovom klijentu dozvoli da se brani sa slobode.

Advokat Redžepa Seljimija, Dejvid Jang, složio se sa odbranom Veseljija i Tačija.

Tužilaštvo se, međutim, potom ponovo oglasilo.

Tvrde da navodi odbrane nisu u skladu sa realnošću procesa obelodanjivanja pre početka suđenja.

Smatraju da je količina materijala koji su obelodanili i te kako dovoljna, a kada je reč o kašnjenju – kažu da se trude da se pridržavaju rokova i da će svoje obaveze ispuniti ove nedelje.

Kada je reč o izveštajima veštaka i pritužbama odbrane, naznačili su da su naišli na poteškoće, da jedan od veštaka nije dobio dozvolu da svedoči, pa su tražili drugog.

Obelodanjen materijal zaplenjen tokom hapšenja

Danas se razgovaralo i o obelodanjivanju materijala zaplenjenog tokom hapšenja osumnjičenih.

Odbrana Jakupa Krasnićija potvrdila je da je dobila juče materijal iz tužilaštva koji je bio u njegovom posedu tokom hapšenja, a potom i tužilaštvo – da je obelodanilo dva kompleta zaplenjenog materijala koji se smatra potencijalno oslobađajućim.

Ko će da svedoči, a ko neće?

Odbrana optuženih danas je takođe zatražila od tužilaštva da potvrdi koje će svedoke pozvati da svedoče tokom suđenja, a koje „verovatno neće“.

Precizirali su da od tužilaštva traže listu potencijalnih svedoka sa određivanjem prioriteta – ko će od svedoka da svedoči, i za koje se pretpostavlja da neće, i da im se ona dostavi do 2. avgusta.

„Sve dok odbrana ne bude znala šta tužilaštvo namerava da uradi tokom suđenja, a ima stotine svedoka, možemo izgubiti puno vremena za pripremu za svedoke, a dok tužilaštvo već zna da ih neće pozvati“, kazao je advokat Redžepa Seljimija, Dejvid Jang.

„Pozivanje na stotine potenicijalnih svedoka nije nešto što se može reći u ovom predmetu, već smo obelodanili materijal za svedoke koje želimo da pozovemo“, poručilo je, sa druge strane, tužilaštvo, navodeći da nisu u mogućnosti da dostave ovakav spisak.

Kažu da je materijal dostavljen odbrani i da to nije spisak mogućih svedoka, već svedoci na koje će se „osloniti“ tokom suđenja.

A kada je reč o tome da li će i ko svedočiti, tvrde da sada ne mogu da govore o tome.

Iz tužilaštva su, međutim, potom precizirali da je mali broj svedoka na čije se izjave poziva tužilaštvo u optužnici, a koje ne namerava da pozove da svedoče.

„Zato nije objavljen materijal za ove svedoke“, poručili su.

Potom se razgovaralo o prevođenju dokumenata. Odbrana Kadrija Veseljija je i danas zatražila da se svaki dokument prevede na albanski jezik.

Drugi advokati odbrane su takođe ukazali na potrebu prevođenje sa albanskog na engleski i obrnuto, te izneli zaključak da postoje mnoga dokumenta koja nisu prevedena.

Tačijev advokat: Tužilaštvo i odbrana žive u paralelnim svetovima

U nastavku statusne konferencije raspravljalo se o istragama tužilaštva i odbrane.

Tužilaštvo je najavilo da će sprovoditi istražne radnje još „izvesno vreme“.

Takođe su poručili da će, ukoliko se pojave dodatni dokazi, sudski panel morati da donese odluku o tome da li će oni moći da se koriste u postupku ili ne.

Odbrana je na ovu konstataciju tužilaštva poručila da njihove istrage ne mogu trajati zauvek i naglasili značaj potpunog obelodanjivanja materijala i podnošenja pretpretresnog podneska, a kako bi i sami mogli uspešno da pripreme odbranu.

Ujedno su više puta podsetili na ranije navode tužilaštva – da će biti spremno za suđenje na leto, te konstatovali da, uprkos najavama, ono i dan danas nije spremno za suđenje.

Tužilaštvo se potom ponovo oglasilo, navodeći da odbrana pogrešno pominje istrage tužilaštva kao nešto što ometa istrage odbrane.

Kažu da, kada su u pitanju optužbe odbrane – da tužilaštvo vrši „štetna odlaganja“ i da nije spremno za suđenje – da one nisu zasnovane na činjenicama.

Podsetili su da je svrha pretpretresne faze postupka – da se omogući proces obelodanjivanja, ali i naznačili da ono ima svoj tok.

Naglasili su da su u roku od 6 nedelja od početka postupka odbrani dostavili više od 1.800 dokaznih materijala i svedočenja više od 100 svedoka.

Još jednom su podcrtali da poštuju rokove i da će nastaviti sa redovnim obelodanjivanjem.

„Za 170 svedoka nema odloženog obelodanjivanja“, naglasili su.

„Veselji smatra da je talac, tužilaštvo odlaže postupak suđenja“

Odgovarajući na navode tužilaštva, advokat Hašima Tačija poručio je da je očigledno da tužilaštvo i odbrana žive u paralelnim svetovima.

„Za 102 od 200 svedoka nećemo znati identitet najranije 30 dana pre početka suđenja“, kazao je Luka Mišetić.

Podcrtao je da poznavanje identiteta svedoka olakšava pripremu za unakrsno ispitivanje, te još jednom naglasio da još uvek postoji materijal koji tužilaštvo treba da im obelodani.

Nije se složio sa konstatacijom tužilaštva da je odbrana „savršeno“ u mogućnosti da se pripremi za suđenje, a pogotovu zbog toga što još uvek nije objavljen pretpretresni podnesak.

Govoreći o svojoj istrazi, skoro jednoglasne su bile poruke advokata četvorice optuženih – da neće moći da počnu „smislenu istragu“ dok tužilaštvo ne obelodani sav materijal.

„Veselji smatra da je talac, dok tužilaštvo odlaže postupak suđenja“, poručio je ujedno advokat Kadrija Veseljija, Ben Emerson, podsetivši da mu je nedavno ponovo produžen pritvor.

Sa druge strane, tužilaštvo je poručilo da će sredinom oktobra moći da preda pretpretresni podnesak, a da će suđenje moći da počne tri meseca nakon obelodanjivanja ovog dokumenta.

Sledeća statusna 13. ili 14. septembra, produžen rok za izveštaje veštaka

Sudija je predložio da se sledeća statusna konferencija održi 13. ili 14. septembra.

Tužilaštvo i odbrana su se usaglasili oko ovih datuma, navodeći da je na sudiji da odabere datum.

Pozvao je strane da podnesu podneske o temama o kojima žele da se govori na ovoj statusnoj konferenciji.

Sudija za prethodni postupak je na kraju izdao dva usmena naloga.

Prvi se odnosi na rok tužilaštva za obelodanjivanja materijala – tj. izveštaja veštaka. Produžio je rok do 27. septembra ove godine.

Drugi usmeni nalog odnosi se na razmatranje pritvora Jakupu Krasnićiju.

Sudija je naložio odbrani Krasnićija da dostavi izjašnjenje o tome da li postoje razlozi za dalji pritvor. Odbrana je u obavezi da dostavi svoj podnesak 10 dana nakon što dobije rešenje o odluci Apelacionog suda a povodom žalbe na odluku Osnovnog suda koji je prethodno odbio privremeno puštanje na slobodu.

Ujedno je naložio tužilaštvu da, ukoliko odbrana ne podnese svoje izjašnjenje, dostavi svoj podnesak o sledećem razmatranju pritvora deset dana nakon roka određenog za odbranu.

15.22 – Počela šesta statusna konferencija u slučaju Tači i ostali

Upravo je počela šesta statusna konferencija u postupku koji se vodi u Hagu protiv bivših lidera OVK – Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija.

Statusnom konferencijom predsedava sudija za prethodni postupak, Nikolas Giju, a osim predstavnika tužilaštva i odbrane, kako je najavljeno, prisustvovaće i zastupnik žrtava.

Danas će se razmatrati do sada ostvaren napredak u slučaju koji se vodi pred ovim sudom, tj. obelodanjivanje dokaza, istrage tužilaštva i odbrane, alibi, te proces prevođenja dokumentacije.

Takođe će se raspravljati i o obelodanjivanju materijala zaplenjenih tokom hapšenja, a razgovaraće se i o listama svedoka.

Prethodna, peta statusna konferencija, održana je 19. maja.

Na ovoj konferenciji odbrana je zatražila da im se dostavi zaplenjen materijal tokom akcije hapšenja optuženih, a razgovaralo se i o obelodanjivanju materijala tužilaštva.

Na ovoj sednici je ujedno tužilaštvo najavilo da će svoj pretpretresni podnesak dostaviti sredinom oktobra, što je naišlo na kritike advokata odbrane i predloga da se optuženi puste da se brane sa slobode.

Međutim, nedavno je optuženima još jednom produžena mera pritvora, uz argumente da i dalje postoje rizici od bekstva, opstrukcije postupka i ponavljanja krivičnih dela protiv onih koji se suprotstavljaju OVK.

Prethodna, četvrta statusna konferencija protiv Tačija i ostalih održana je 24. marta. Nju je obeležila skoro dvosatna rasprava oko tačaka na kojima odbrana najviše insistira, a to je obelodanjivanje dokaznog materijala tužilaštva koji se tiče svedoka, kao i zahteva da tužilaštvo što pre podnese pretpretresni podnesak. Prethodna – treća statusna konferencija održana je 16. februara.

Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća, Nikolas Giju, odbijao je prethodno u više navrata zahteve odbrane optuženih za privremeno puštanje na slobodu, takođe uz konstataciju da i dalje postoji rizik od bekstva, opstrukcije sudskog postupka i ponavljanja krivičnih dela optuženih.

Ova sudska odluka je u skladu i sa zahtevom Specijalnog tužilaštva u Hagu za produženje mere pritvora.

U međuvremenu odbrana svo četvoro optuženih nastavlja sa podnošenjem novih žalbi na odluku Specijalnog suda o neukidanju mere pritvora.

Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići uhapšeni su u Prištini 4. odnosno 5. novembra prema nalogu sudije Specijalizovanih veća, a nakon što im je 26. oktobra potvrđena optužnica u 10 tačaka i od tada su u pritvoru.

Oni su u optužnici Specijalizovanog tužilaštva označeni kao deo grupe koja se tereti za udruženi zločinački poduhvat odnosno ratne zločine „nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode“, „surovog postupanja“, „mučenja i ubistva“, kao i zločina protiv čovečnosti, kao što su „zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni“.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.