Opismedijavanje

video

OpisMEDIJavanje: Beware of hybrid objective journalism

”Just as it is important for a journalist to be at the top of their game and to show respect to the public exclusively through their professional results, it is important for consumers of...
video

OpisMEDIJavanje: Čuvajte se hibridnog objektivnog novinarstva

„Kao što je važno da novinar bude na visini svog zadatka i da poštovanje javnosti iskazujue isključivo kroz profesionalne rezultate svog rada, tako je važno da i konzumenti medijskih sadržaja budu odgovorni prema sebi...
video

OpisMEDIJavanje: To whom should you report the media if they violate your rights

Part of the media is increasingly violating its code of ethics and the rights of citizens, primarily the right to privacy. If you believe that your right has been violated by the reporting of the Kosovo media, you should complain - a member of the Independent Media Commission (IMC), Violeta Hyseni Kelmendi said.
video

OpisMEDIJavanje: Kome da prijavite medije ukoliko krše vaša prava

Deo medija sve češće krši i etički kodeks i povređuje prava građana, najpre ona na privatnost. Ukoliko smatrate da vam je neko pravo narušeno izveštavanjem nekog kosovskog medija, žalite se, poruka je Violete Hiseni...
Milica Andrić Rakićvideo

OpisMEDIJavanje: News that tells you how you should feel is not used to inform...

What is the most important question for a journalist? An average person spends over seven hours a day surrounded by the media - according to data from Statista.com. Many testify that, in the digital age,...
Aleksandar BIRN

Đorđević: U novinarstvu se poverenje dugo gradi, ali se može preko noći izgubiti

„Bojim se da smo ušli u fazu kada je skoro nemoguće razgovarati sa neistomišljenicima bez opasnosti da se običan razgovor pretvori u izliv agresije“, rekao je u kratkom intervjuu za Glas razuma, Aleksandar Đorđević,...
Milica Andrić Rakićvideo

OpisMEDIJavanje: Vest koja vam govori kako treba se osećate vas ne informiše već vama...

OpisMEDIJavanje: Vest koja vam govori kako treba se osećate vas ne informiše već vama manipuliše
video

OpisMEDIJavanje: Integrity, not clicks

Rapid dissemination of information, but also disinformation, the requirement to cover a wide range of topics, and political influence on the work of the media are some of the journalistic challenges in the age...
video

OpisMEDIJavanje: Integritet, ne klikovi

Brzo širenje informacija, ali i dezinformacija, zahtev za pokrivanjem širokog spektra tema i politički uticaj na rad medija neki su od izazova novinarstva u vreme digitalne tehnologije, upozorava Zana Cimilji. Međutim, odgovornost za sprečavanje...
Besnik Tahirivideo

OpisMEDIJavanje: Only media close to the government in Belgrade can reach Kosovo Serb politicians

Although there are journalists who regularly report from Serb communities, in Kosovo, multi-ethnicity is mostly talked about only when it is part of a project, Klan TV journalist, Besnik Tahiri said. For the few media...
Besnik Tahirivideo

OpisMEDIJavanje: Do srpskih političara na Kosovu mogu doći samo mediji bliski vladi u Beogradu

Iako postoje novinari i novinarke koji redovno izveštavaju i iz srpskih sredina, na Kosovu se o multietičnosti uglavnom priča samo kada je to deo projekta, navodi  novinar televizije Klan, Besnik Tahiri. Ipak za retke...
video

OpisMEDIJavanje: Think about where the media get their money from

Two-thirds of the money received by the media in Serbia, especially local ones, comes from the state. Although this should not be the case, this means that the media do not criticize the government. For the state or local self-government institutions, this is especially important in the pre-election period, which is why this year's competitions for the media were announced earlier, Branko Cecen warned.
video

OpisMEDIJavanje: Razmišljajte o tome odakle medijima novac

Dve trećine novca koji dobijaju mediji u Srbiji, naročito lokalni, dolazi od države. Iako to ne bi trebalo da bude slučaj, ova činjenica dovodi do toga da mediji ne kritikuju vlast. Za državu ili...
Igor Novaković

Dialogue in the upcoming period

Dušan Janjić u kolumni +381 sa Bljerimom Šaljom na portalu "KoSSev"

The Abbot today, Kosovo tomorrow

Vreme za istinu