Objavljeno upustvo za smenu gradonačelnika: Potrebno 20 odsto za inicijativu i 50 + 1 za smenu

lokalni Izbori Sever Kosova
FOTO: KoSSev

Kosovsko ministarstvo administracije lokalne samouprave završilo je izradu Administrativnog uputstva za građansku inicijativu za smenu predsednika opštine. Kao i u nacrtu koji je objavljen pre deset dana, konačna verzija upustva takođe predviđa da su potrebni potpisi najmanje 20 odsto birača kako bi se organizovalo glasanje za razrešenje. Sada je, međutim, precizirano da se glasanje organizuje najkasnije u roku od 45 dana, te da je za smenu potrebno 50 + 1 birač.

Ministar administracije lokalne samouprave, Eljbert Krasnići, koji je i saopštio da je završena izrada upustva, kazao je danas da je svrha dokumenta da se utvrdi postupak pokretanja, organizovanja i podnošenja građanske inicijative za razrešenje predsednika opštine.

Tvrdi da su deo dikusija, radnih i stručnih konsultacija na izradi ovog uputstva bile domaće i međunarodne institucije, kao i radne grupe.

Inače ovo administrativno uputstvo trebalo je da bude završeno do 31. avgusta, a da ga kosovski ministar lokalne samouprave potpiše već 1. septembra.

Međutim, zadnjeg dana avgusta, a zbog niza primedbi i sugestija – datum za kraj izrade odložen je za danas, 5. septembar.

Svi komentari i sugestije su adresirani, kaže danas Krasnići.

„U vezi sa ovim pitanjem, s obzirom na to da je prvi put da se njime bavi normativna regulativa, bilo je dosta komentara i sugestija. Svi oni su adresirani i najsadržajniji deo je adresiran“, naveo je on.

Proceduralna pravila predviđaju da je nakon potpisivanja Administrativnog uputstva od strane ministra, potrebno sedam dana da ono stupi na snagu, nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

Sadržaj Administrativnog uputstva

U Administrativnom upustvu navodi se da građani zainteresovani za pokretanje postupka za smenu gradonačelnika treba najpre da oforme inicijativnu grupu – koju čine namanje tri osobe sa pravom glasa u određenoj opštini.

Oni predstavljaju građansku inicijativu za smenu predsednika opštine i služe kao kontakt stranka.

Ova grupa, pre nego da počne sa prikupljanjem potpisa, mora o tome da obavesti predsedavajućeg određene skupštine opštine koji potom obaveštava gradonačelnika, ministastvo administracije lokalne samouprave i CIK.

„Obaveštenje sadrži sastav inicijativne grupe, definiciju pitanja i obrazloženje zahteva“.

Predsednik SO, u roku od pet dana od dana prijema obaveštenja razmatra zahtev i registruje inicijativnu grupu kao ovlašćeno lice.

U slučaju da predsednik skupštine opštine to ne učini, inicijativna grupa može da zatraži od CIK-a da zahtev razmotri i grupu ovlasti.

Potom sledi registracija ove grupe, a u roku od pet dana predsedavajući skupštine opštine šalje zahtev CIK-u za dostavljanje ažuriranog broja upisanih birača u određenoj opštini.

U zvaničnoj verziji upustva se isto kao u nacrtu dokumenta koji je objavljen pre deset dana kao uslov za pokretanje postupka za smenu gradonačelnika traže potpisi najmanje 20 odsto upisanih birača.

Takođe u roku od pet dana predsednik Skupštine opštine dostavlja inicijativnoj grupi potrebnu dokumentaciju.

„Dokumentacija sadrži listu potpisa u formatu utvrđenom prema ovom Uputstvu, kao i ovlašćenje inicijativne grupe Skupštine opštine, za korišćenje javne površine za prikupljanje potpisa“, stoji u administrativnom upustvu.

U slučaju nedostavljanja dokumentacije od strane predsednika Skupštine opštine, inicijativna grupa može da zatraži ovu dokumentaciju od nadležnog ministarstva.

„Zahtev za smenu predsednika opštine mora da sadrži sve elemente i podatke prema ovom uputstvu. Građani moraju biti informisani jasno, pošteno i tačno o svrsi zahteva i njegovim efektima“, navodi se u uputstvu.

Ističe se i da se prikupljanje potpisa mora vršiti na osnovu slobodne volje građana, kao i to da je zabranjeno vršenje bilo kakvog pritiska ili uticaja koji nameće, uslovljava ili primorava građane da potpišu bez slobodne volje ili potpisivanje u njihovo ime.

Ova grupa ima rok od 30 dana od kada im je dostavljena dokumentacija da prikupi potreban broj potpisa.

Rok je moguće odložiti za još 15 dana, a na zahtev grupe.

Potpisi se prikupljaju u fizičkom obliku, koji se potom dostavlja predsedniku Skupštine opštine u vidu zahteva, a koji potom isti šalje CIK-u i o tome obaveštava grupu i Ministarstvo administracije lokalne samouprave.

CIK zatim verifikuje listu potpisa, te o tome obaveštava predsednika Skupštine opštine, grupu koja je prikupila potpise i ministarstvo.

Ukoliko nije ispunjen minimum prikupljenih potpisa, odnosno 20 odsto upisanih birača, CIK je u obavezi da o tome obavesti grupu koja ima rok od 10 dana da prikupi dodatne potpise.

A ukoliko se ni u ovom periodu ne prikupi dovoljan broj potpisa, zahtev se smatra nevažećim.

U suprotnom, sledi organizacija glasanja za smenu gradonačelnika opštine sa funkcije od strane CIK-a.

Za razliku od nacrta administrativnog uputstva, u završnoj verziji je objašnjeno kako se glasa za razrešenje gradonačelnika.

Naglašava se da se proces vrši u skladu procedurama i pravilima za izbore koji su definisani Zakonom o opštim izborima i Zakonom o lokalnim izborima.

CIK je u obavezi da preduzme radnje za upravljanje procesom glasanja koje se odvija najkasnije 45 dana od donošenja odluke da je zahtev za razrešenje podržalo najmanje 20 odsto birača.

Ukoliko većina birača u opštini, odnosno 50 odsto plus jedan, glasa za smenu predsednika opštine, smatra se da je on i napustio funkciju.

U suprotnom, smatra se da je inicijativa za smenu propala.

U tom slučaju nova inicijativa za razrešenje istog gradonačelnika ne može da se pokrene u roku od godinu dana.

Šta je prethodilo izradi administrativnog upustva

Izrada ovog uputstva završena je u jeku krize na Severu Kosova.

Priština je 10. jula postigla dogovor sa EU za smanjenje tenzija, koji osim povlačenja dela policije iz opštinskih zgrada, uključuje održavanje novih izbora u četiri opštine na Severu.

Ove četiri opštine trenutno vode albanski gradonačelnici, pobedom na aprilskim izborima na kojima Srbi nisu učestvovali.

Izbore još od 3. juna od Prištine traži Evropska unija, a od Beograda da utiče na to da Srbi na njima učestvuju bez preduslova.

Kosovski visoki zvaničnici više puta su ponavljali da je jedan od načina na koji bi novi izbori mogli da se realizuju upravo peticija građana.

Sa druge strane, više stranaka na Severu Kosova, kako najveća – Srpska lista, tako i pojedine opozicione građanske inicijative, uslovljavaju učešće na izborima. Jedan od uslova je povlačenje svih specijalnih jedinica sa Severa Kosova.

Međunarodna zajednica je, međutim, u više navrata, a poslednji put krajem prošle nedelje, tražila od političkih stranaka da se učešće na izborima ne uslovljava.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.