Nenad Rikalo osuđen na tri godine zatvora

Nenad Rikalo
Foto: KoSSev

Izvor: Koha (Tekst je izvorno preveden sa albanskog)

Osnovni sud u Prištini izrekao je osuđujuću presudu protiv bivšeg ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Nenada Rikala, na tri godine efektivnog zatvora zbog optužbi za korupciju. Međutim, bivši generalni sekretar ovog ministarstva, Kaplan Haljimi (Kapllan Halimi), osuđen je na dve godine i šest meseci efektivnog zatvora, prenosi Koha.

U ovom slučaju, zajedno sa bivšim ministrom Rikalom i bivšem sekretarom Haljimijem, optuženo je još šest zvaničnika, Šefki Zećiri (Shefki Zeqiri), Ekrem Đoka (Ekrem Gjoka), Škeljzen Morina (Shkelzen Morina), Leon Tači (Thaçi), Ljindar Krasnići (Lindar Krasniqi) i Aljbana Zaćiri (Albana Zeqiri), koji su, kako se navodi, oslobođeni.

Presudu je u četvrtak saopštio predsednik sudskog veća, sudija Mentor Bajraktari, prenosi Zakletva za pravdu.

Prema presudi, „bivši ministar Nenad Rikalo i bivši sekretar Kaplan Haljimi, proglašeni su krivim po tački 1. optužnice. Ovim je Rikalo osuđen na tri godine efektivnog zatvora, dok je Haljimi osuđen na dve godine i šest meseci zatvora“.

U međuvremenu, optuženi Šefki Zećiri, Ekrem Đoka, Ljindar Krasnići i Škeljzen Morina, Leon Tači i Aljbana Zaćiri, oslobođeni su optužbe, pošto nije dokazano da su bili umešani u izvršenje krivičnog dela za koje su optuženi pema optužnici.

Kako navode, za navedenih šest, sudska taksa spada na teret sudskog budžeta.

Takođe, za Rikala i Haljimija sud je najavio dopunsku kaznu – zabranu vršenja javnih funkcija u trajanju od tri godine, nakon izdržane kazne zatvora.

„Optuženi Rikalo i Haljimi su dužni da posebno plate sudsku taksu u iznosu od 500 evra i na ime veštačenja iznos od 2.000 evra, kao i na ime naknade štete kompenzacije žrtava zločina po 100 evra – sve ovo nakon pravosnažnosti presude“.

Kako se dalje navodi, presuda je obavljena u odsustvu optuženih Rikala i Haljimija, kao i Rikalove odbrane, advokata Miodraga Brkljaća.

Oštećena Državna advokatska komora pri Ministarstvu pravde, rade ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva, upućuje se u redovni pravno-građanski spor.

Protiv ove presude nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu, preko Osnovnog suda u Prištini.

Prema optužnici, Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo (PSRK) od 26. decembra 2019. godine, okrivljeni Nenad Rikalo, Kaplan Haljimi, Šefki Zaćiri i Ekrem Đoka, u saradnji, tokom 2018. godine, s ciljem pružanja nezakonite koristi preduzećima kao što su: kozorcijum „Novus“ SH.P.K. za dobijanje granta – „izgradnja modernog tržišta poljoprivrednih prizvoda“, konzorcijum „Dhemetra“ za dobijanje granta „Izgradnja fabrike za proizvdonju organskog đubriva“ (koji se uopšte ne nalazi na spisku projekata koji su obuhvaćeni finansiranjem kroz grantove), konzorcijum „DOO Zubin Potok“ za dobijanje granta „Projekat za izgradnju investicija u objekat za skladištenje i konzervaciju voća“, kao i NTP konzorcijum „Arena Engineering” u Peći, za dobijanje granta „Proizvodnja i prerada mesa“, u Peći, u cilju postupanja u suprotnosti sa Zakonom 04/L-090. o izmeni i dopuni Zakona 03/L-098 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 5.1. član 8, član 13, stav 1.2, član 4, član 14.2 Zakona 03/L098 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 8 i 9, uredba (KRK) br. 37/2013, čan 7.1, stav 1. 1, Vodiča i Priručnika za izradu koncepta dokumenata iz kabineta premijera.

Ovo je, kako se navodi, uradio okrivljeni Nenad Rikalo, u svojstvu ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, prekoračio svoja ovlašćenja, izradio „poseban program“, bez posebnog budžeta izdvojenog za ovaj projekat, odlučio o kriterijumima, odredio regione za finansiranje, iznos granta, zaobilazeći redovne procedure izrade posebnog programa, što je bila nadležnost Odeljenja za politiku ruralnog razvoja u MPŠRR, preklapajući se između mera sa redovnim programom, 26. marta 2018. godine, nezakonito doneo rešenje br. ref. KM 91/18 za izradu novih politika za dalji razvoj ruralne infrastrukture i povećanje konkurencije u manje razvijenim ruralnim područjima, u kom slučaju im je predao završen program, dok je komisija formirana samo formalno.

Dalje se navodi da je „okrivljeni Kaplan Haljimi, u svojstvu generalnog sekretara u ovom ministarstvu, prekoračio svoja ovlašćenja, tako da je na nezakonit način doneo rešenje sa brojem ZSP 266/18, u cilju pribavljanja protivpravne koristi navedenim preduzećima, imenovao radnu grupu od 11 članova za pripremu investicija u seosku infrastrukturu, znajući da ova grupa nije nadležna i da nema saznanja o sastavljanju ovog programa, a on je bio svestan da je ova grupa samo formalna, znajući da je nacrt podneo lično ministar Rikalo“.



Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.