Kosovski Ustavni sud usvojio žalbu Srbina iz Štrpca – Utvrdio povredu prava prilikom određivanja pritvora

ustavni-sud-kosova (1)
FOTO: N1

Kosovski ustavni sud doneo je presudu u kojoj je utvrdio povredu ustavnih odredbi od strane Apelacionog i Osnovnog suda u Uroševcu prilikom produžetka mere pritvora Srbinu S. S, za kojeg mediji navode da je jedan od uhapšenih u slučaju „Brezovica“. Predlažu mu da traži naknadu. Sa druge strane, gradonačelnik Štrpca, Dalibor Jevtić, poručuje da im nije potrebna „satisfakcija u vidu potvrde onoga što duže vreme govore“, već da se uhapšeni puste na slobodu.

S. S je, kako prenose mediji, uhapšen u sklopu operacije Brezovica.

Ova operacija je započeta krajem 2021. godine protiv lica koja su pod sumnjom, uglavnom za izdavanje građevinskih dozvola u Nacionalnom parku „Šara“, na području Brezovice.

Aktivnosti policije u sklopu ove operacije su u prethodnom periodu realizovane u više navrata i uvek su rezultirale hapšenjima većeg broja osumnjičenih, kako Srba, tako i Albanaca. Mnogi od njih su već mesecima u pritvoru. Među njima je i S. S.

Ustavni sud objavio je presudu u vezi sa zahtevom S. S, odnosno povodom rešenja Osnovnog suda u Uroševcu iz 17. maja i Apelacionog suda, koje je doneto 31. maja prošle godine, o produžetku mere pritvora.

Okolnosti ovog slučaja povezane su sa produžavanjem i vremenskim trajanjem pritvora S. S. pre podizanja optužnice u krivičnom postupku.

Prva mera pritvora određena je S. S. od strane Osnovnog suda u Uroševcu decembra meseca 2021. godine.

„Ova mera je određena uzimajući u obzir da je, kao rezultat sprovođenja istrage koja se odnosila na izvršenje krivičnih dela prilikom izdavanja građevinskih dozvola u Nacionalnom parku ‘Šar-planina’, protiv podnosioca zahteva postojala osnovana sumnja da je izvršio krivično delo ‘Pružanje pomoći izvršiocu nakon izvršenog krivičnog dela'“, naveli su iz Ustavnog suda.

Mera pritvora je na zahtev tužilaštva produžavana u više navrata, a S. S. se obratio i Apelacionom sudu.

U zahtevu je naveo da je, s obzirom na to da je za krivično delo za koje je optužen predviđena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci do pet godina, da pritvor ne može da traje duže od četiri meseca pre podizanja optužnice, te da je produženje pritvora prema njemu bilo u suprotnosti sa zakonom i njegovim pravima zagarantovanim Ustavom.

Apelacioni sud je, međutim, 31. maja 2022. godine potvrdio odluku o produženju mere pritvora.

S. S. je osporavao odluku Apelacionog suda i obratio se Ustavnom sudu, takođe uz navode da su prekršena njegova prava na slobodu i sigurnost i na pravično i nepristrasno suđenje.

Iz Ustavnog suda sada navode da je određivanje pritvora zasnovano na članu 29.1.2 Ustava u vezi sa članom 5.1 (c) Evropske konvencije o ljudskim pravima, gde se nalaže da pritvor može da se uvede zbog opravdane sumnje da je lice izvršilo krivično delo i samo na kratak vremenski period pre suđenja, na zakonom propisan način.

„Međutim, nakon ocene i razmatranja sadržaja odluke koja se osporava, (Ustavni prim. red) sud je ocenio da je u vezi sa produženjem pritvora podnosiocu zahteva, Apelacioni sud potvrdio stav Osnovnog suda, ali nije sagledao konkretan i bitan navod koji je izneo u svojoj žalbi pred njim, odnosno nije dao odgovor – da li je produžavanje njegovog pritvora za više od četiri (4) meseca pre podizanja optužnice za krivično delo koje je kažnjivo do (5) godina bilo u suprotnosti sa članom 190. Zakonika o krivičnom postupku“, navode iz Ustavnog suda.

Naglasili su da nesagledavanje „tako bitnog navoda“, koji se odnosi na ustavne garancije slobode i sigurnosti podnosioca zahteva od strane Apelacionog suda, nije u saglasnosti sa članom 29. [Pravo na slobodu i sigurnost] Ustava u vezi sa članom 5. (Pravo na slobodu i bezbednost) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i sa načelima i standardima utvrđenim sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Sud je ujedno utvrdio da rešenje Apelacionog suda doneto 31. maja 2022. godine nije u saglasnosti sa stavom 4. člana 29. [Pravo na slobodu i sigurnost] Ustava u vezi sa stavom 4. člana 5. (Pravo na slobodu i bezbednost) Evropske konvencije o ljudskim pravima, te ujedno odbio njegov zahtev za uvođenje privremene mere.

„Sud je, uzimajući u obzir činjenicu da je predmet podnosioca zahteva u toku krivičnog postupka, naglasio da se dejstvo ove presude proteže samo na vremensko trajanje produženja pritvora prema njemu u postupku pre podizanja optužnice i kao takva ne proizvodi pravna dejstva na druge odluke koje se odnose na meru pritvora donete nakon podizanja optužnice“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ustavnog suda preciziraju da oni nemaju zakonska ovlašćenja za određivanje naknade za slučajeve kada utvrde povredu ustavnih odredbi.

Sa druge strane naglasili su da podnosilac zahteva uživa pravo da za period produženja njegovog pritvora nakon donošenja osporenog rešenja Osnovnog suda od 17. maja 2022. godine pa do podizanja optužnice, traži naknadu od javnih organa na osnovu važećih zakonskih odredbi.

„Mi tražimo samo pravdu, čistu kao takvu“

Nakon Ustavnog suda, oglasio se i gradonačelnik Štrpca, Dalibor Jevtić.

Komentarišući presudu poručio je – „kada nepravda postane pravda i obratno!“.

„Danas je Ustavni sud Kosova objavio presudu za još jednog od uhapšenih, našeg brata i sugrađanina S. S., usvojivši žalbu i gde jasno stoji da su S. S. prekršena osnovna ljudska i zakonom predviđena prava baš kao i u slučaju J. K. Pitanje koje se danas postavlja jeste zašto su naša braća, kolege, rođaci, prijatelji još uvek u pritvoru?“, poručio je Jevtić.

On ujedno pita – „Kako to da nepravda koja im je nanesena sada ostaje samo konstatacija?“.

Ovo je trenutno put od nepravde do pravde i obratno. Mi tražimo samo pravdu, čistu kao takvu! I nastavićemo da se za pravdu borimo!

„Mi ne želimo satisfakcije u vidu potvrde onoga što duže vreme govorimo, mi želimo da se našim sugrađanima poštuju osnovna ljudska prava, da budu sa svojim porodica kod svojih kuća“, naglašava gradonačelnik Štrpca.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.