Kosovski Ombudsman zahteva prekid prakse ličnog javljanja penzionera u penzione kancelarije

Ombudsman
FOTO: KoSSev

Neprihvatljivo je da se korisnici penzija u kosovskom sistemu na šest meseci javljaju u penzione kancelarije, kao i da im se, ukoliko to ne urade prekine isplata penzija, ocenio je u godišnjem izveštaju Ombudsman. Kosovski narodni advokat je preporučio da se ova praksa prekine.

Da bi primili kosovsku penziju, korisnici penzionih šema dužni su da se na svakih šest meseci, lično javljaju u penzione kancelarije. Ukoliko to ne učine, dolazi do obustave penzija, jer oni koji se ne jave, automatski izlaze iz sistema korisnika penzija.

Štaviše, nakon tri meseca penzija će biti u potpunosti obustavljena.

Takva praksa je, navodi Ombudsman, neprihvatljiva i predstavlja kršenje prava penzionera. Ombudsman je preporučio da se takva praksa prekine.

Sama praksa fizičkog prijavljivanja u penzione kancelarije, ocenjuje kosovski Ombudsman, narušava dostojanstvo penzionera, uzimajući u obzir njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje, koja im otežava fizičku prisutnost u penzionim kancelarijama.

Ombudsman je potvrdio da je u svom izveštaju istraživao i žalbe slučajeve kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na penziju, koji uključuju prestanak penzije lica sa ograničenim sposobnostima, odbijanje doprinosa za penziju platiše doprinosa, a koji se nadovezuju sa diskriminatornim kriterijumom od petnaest godina doprinosnog staža itd.

„U ovom slučaju, Ombudsman je utvrdio dvostruku diskriminaciju zbog nepriznavanja doprinosa za period otpuštanja kao rezultat prinudnih mera“, navodi se u izveštaju.

Kosovska vlada je, kako navodi Ombudsman, preduzela određene korake u reformi sistema penzija i beneficija, pa je tako u planu izrada jedinstvenog zakona o penzijama, koji će obuhvatiti i rešiti sva penzijska prava, kao i stvaranje Fonda socijalnog osiguranja.

„Cilj ovog zakon je da definiše organizacionu strukturu, oblik upravljanja, stopu doprinosa i invalidsku penziju, a sve to u cilju usaglašavanja sa evropskom praksom“, navodi u izveštaju. Ipak, kako navodi, ostaje nejasno kada će se ova reforma primeniti u potpunosti.

Većina penzionera na Kosovu, ocenjuje kosovski Ombudsman, živi od osnovnih penzija, koje su nedovoljne za život, a ne pokrivaju ni osnovne troškove života:

„Generalno, stanje penzionera je i dalje isto kao i prethodnih godina“.

Socijalna pitanja

Ombudsman se u poslednjem godišnjem izveštaju bavio i socijalnim pitanjima na Kosovu, te konstatovao da se ekonomsko i socijalno stanje velikog dela porodica i dalje pogoršava. Glavni faktori takve situacije, ocenjuje, jesu nezaposlenost i nesprovođenje zakona.

Neke od najugroženijih grupa na Kosovu, prema izveštaju su nezaposlene osobe, osobe sa ograničenim sposobnostima, kao i deca koja su prinuđena da rade. Takve grupe često se suočavaju sa nedostojanstvenim uslovima života.

Problemi su primećeni i u Centrima za socijalni rad – nedovoljno osnaživanje, nedostatak realnih politika i relevantinih službi, nedovoljni kapaciteti. Ovi i mnogi drugi problemi u vezi sa centrima za Ombudsmana i dalje su zabrinjavajuće pitanje.

„Ombudsman primećuje da je Vlada tokom ove godine preduzela više mera za poboljšanje socijalne situacije, kao što je Odluka (br. 24/2022) o utvrđivanju uslova i kriterijuma za delimičnu realizaciju Mere 3.4 – prehrambeni paketi za porodice u nevolji u okviru Paketa za ekonomski preporod“.

Situacija na terenu za porodice sa niskim ili bez prihoda nije nimalo dobra, i pored napora kosovske vlade da preduzme mere za ublažavanje ekonomske krize koja je u svetu nastala nakon pandemije koronavirusa, ocenjuje Ombudsman.

„Obično su mere koje je preduzela izvršna vlast imale kratkoročni uticaj na poboljšanje socio-ekonomske situacije za porodice i pojedince“, zaključio je Ombudsman.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.