Komentar dana Nenada Radosavljevića: Evo mog statuta ZSO iz 2017, pre nego ga sklepaju ovih dana

Piše: Nenad Radosavljević

Upravljački tim za izradu statuta Zajednice srpskih opština je formiran juna 2013. godine i do danas je nekoliko puta konfigurisan i nekoliko puta je od strane vlasti od 2018. godine saopštavano da je statut urađen, ali do sada nije predstavljen. Dakle, pet godina ni vlast ne kaže da je bilo šta rađeno.

Ko je pojeo tih pet godina? Plus, još ovih pet u kojima ništa nisu uradili. Dakle, sumnjam da i do dan danas nisu ni slova napisali, ali će ovih dana na brzinu nešto da sklepaju, kako ih ne bi obrukale nevladine organizacije kao Fridrih Ebert, koje su bar nešto smislile.

I sam imam želju da ih obrukam pa ću u komentaru predstaviti svoj nacrt statuta koji sam pisao 2017. godine kako bih im tada pokazao da su neradnici i nesposobnjakovići koje su imenovali neozbiljni šarlatani koji su se 2012. dokopali vlasti. Znam da će ‘patriote’ i desničari imati primedbe jer uvek zaborave da je na administrativnim linijama NATO pakt i da sa njih neće skoro otići, a mi moramo i do tada da opstanemo. Znam i da će oni liberalni Srbi takođe imati primedbe ali drugačije jer ih se naš problem ne tiče. Znam i da se ekstremnim Albancima takođe neće svideti ali ja sam bar nešto napisao. I to iz najboljih namera.

ZAJEDNICA SRPSKIH OPŠTINA

PREDLOG

Definitivno je jasno da će pregovori u Briselu ići teško a da je njihov nastavak u pogledu Zajednice srpskih opština potpuno neizvestan. Srpska strana namerava da pregovorima, statutom zajednice i drugim pratećim dokumentima, dođe do pozicije da je ta tvorevina samostalna, nalik samostalnosti Republike Srpske. To će reći da postane samostalni entitet, u perspektivi država.

Sa strane prištinskih vlasti ambicije su da se Sever Kosova integriše a deo stanovništva u enklavama asimiluje ili zauvek ode, ostavljajući svoju imovinu.

Ključno je pitanje kako pomiriti ove dve nepomirljive namere. Šta je to što ne bi imalo razloga da Prištini smeta kada su u pitanju nadležnosti zajednice, a da je pri tome sasvim dovoljno da značajno unapredi život srpskom stanovništvu na Kosovu.

Maksimalistički zahtevi sa obe strane su i doveli do toga da statute, koliko god ih do sada bilo, nisu ni predstavili, a kamoli da su zaživeli ili bar stavljeni na sto.

Zaoštravanje situacije u regionu porastom obostrano nerealnih ambicija dodatno komplikuje usklađivanje interesa i postizanje dogovora.

U svakom slučaju, sada je značajno to da se pokrenu debate, rasprava, ponovni razgovori o tom ključnom pitanju, organizovanja srpskog naroda zarad opstanka i povratka, stabilizacija zajednice i ekonomski napredak

U daljem tekstu pokušaću da dam alternative, usmerenja, iskažem dobru nameru i volju da se stvari pokrenu i da nam od njih kasnije svima bude bolje.

  ZAJEDNICA SRPSKIH OPŠTINA

NACRT

STRUKTURA:

SKUPŠTINA ZAJEDNICE SRPSKIH OPŠTINA:

01 – Odbornici izabrani na poslednjim izborima na Kosovu iz svih većinski srpskih opština i onih u kojima su manjina a predstavljaju Srbe iz enklava.

02 – Gradonačelnici opština sa srpskom većinom izabrani na poslednjim izborima na Kosovu.

03 – Predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju koji koordinišu aktivnosti kancelarije u ime Vlade Republike Srbije, po selima, naseljima i opštinama.

04 – Predstavnici političkih partija koje su zvanično organizovane i deluju na teritoriji Kosova po kosovskim zakonima.

05 – Predstavnici udruženja raseljenih lica u broju 3 do 5

06 – Predstavnici udruženja kidnapovanih i nestalih u broju 1 do 2

07 – Predstavnici Raško Prizrenske Eparhije sa 3 predstavnika

08 – Predstavnici Prištinskog univerziteta sa 5 predstavnika

09 – Izabrani ministri i poslanici kosovskog parlamenta izabrani u redovnoj izbornoj proceduri.

Poslanici skupštine u predloženom sastavu biraju na svojoj osnivačkoj sednici, koju sazivaju gradonačelnici konsenzusom, predsednika skupštine Zajednice srpskih opština, tri podpredsednika i sekretara skupštine koji za administrativne poslove sekretarijata skupštine raspisuje konkurs za vođenje administrativnih poslova i opsluživanje sednica i objekta skupštine. Objekat se bira, adaptira ili određuje na drugi način, na predlog predsednika, tri potpredsednika i sekretara sekretarijata skupštine Zajednice srpskih opština a odluku glasanjem donosi skupština na prvoj narednoj sednici posle osnivačke.

Na drugoj sednici se od strane predsednika, tri podpredsednika i sekretara skupštine iznosi zajednički predlog strukture sekretarijata i načina funkcionisanja svakog pojedinačno. Predlog iznosi predsednik skupštine. Predlog se razmatra na sednici, modifikuje ili menja amandmanima i konačno usvaja većinom glasova prisutnih poslanika. Na istoj sednici se na predlog predsednika, tri potpredsednika i sekretara skupštine, imenuju sekretari sekretarijata koji polaganjem zakletve stupaju na dužnost.

Kako ne bi došlo do nesuglasica ili konflikta, u odnosu na postojeće zakonodavstvo na Kosovu i sa centralnim vlastima u Prištini, kao i većinskim stanovništvom, potrebno je transparentno razjasniti potrebe ovakve vrste organizovanja kroz sledeće predložene sekretarijate koji su u skladu delimično i sa ministarskom strukturom Kosova, ali i sa neophodnim potrebama srpskog stanovništva, kako bi zaštitilo svoja osnovna ljudska prava, imovinu, radna mesta i egzistenciju, u skladu sa evropskim i svetskim pozitivnim dokumentima.

Ovaj zadatak moraju ispuniti svi zvaničnici, predstavnici naroda, vlasti iz Beograda i srpski predstavnici u institucijama Kosovskih vlasti u Prištini, izabrani odbornici po opštinama i drugi članovi skupštine kroz svoje institucije koje predstavljaju kao poslanici.

SEKRETARIJATI ZAJEDNICE SRPSKIH OPŠTINA:

1. Sekretarijat za finansije; Koordinišu priliv sredstava iz Vlade Kosova, Vlade Srbije, od međunarodnih donatora i kroz projekte, podnoseći izveštaj skupštini na kvartalnom nivou. Sekretar konkursnom procedurom kroz javna glasila i intervjue odabira saradnike u skladu sa kvalifikacionom strukturom koju predviđaju međunarodni standardi prilagođeni konkretnim uslovima za ovo područje. Ne više od 3 saradnika.

2. Sekretarijat za ekonomski razvoj; Izabrani sekretar, po ugovoru o delu angažuje eksperte za pojedine oblasti povezane sa komparativnim prednostima područja, odabira najprofitabilnije delatnosti u skladu sa klimatskim uslovima i kvalifikacionom strukturom stanovništva. Regularnom konkursnom procedurom bira najviše dva stalna saradnika. Sekretarijat usko sarađuje sa sekretarijatom za finansije , lokalnim samoupravama i predstavnicima za povratak izabranim u sekretarijatu za povratak.

3. Sekretarijat za povratak; Sekretar po osnovu kvalifikacija, iskustva, poznavanja područja prima u stalni radni odnos za svaki region po jednog službenika (Metohija, Pomoravlje, Centralno Kosovo, Sever Kosova i Sredačka župa). Usko sarađuje sa Ministarstvom za povratak i Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Vodi pregovore, razgovore i dogovore oko novih povrataka sa raseljenim licima, Vladom Kosova, međunarodnim donatorima, Kancelarijom za KiM i drugima koji mogu dati doprinos ubrzavanju procesa povratka raseljenih i opstanku povratnika.

4. Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine; Sekretar redovnom konkursnom procedurom upošljava dva saradnika za administrativno vođenje sekretarijata i pomoć sekretaru. Sekretar uspostavlja usku saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom i Srednjom poljoprivrednom školom, povremeno po ugovoru o delu angažujući stručnjake iz ovih institucija u smislu, planiranja, izrade projekata i razvojnih planova.

5. Sekretarijat trgovine i turizma; Sekretar redovnom konkursnom procedurom prima dva najbliža saradnika i po potrebi angažuje po ugovoru o delu agencije, turističke organizacije ili stručnjake iz zavoda za zaštitu spomenika kulture I kulturne baštine za izradu strateškog plana razvoja za razvoj trgovine i turizma za čitavo područje Kosova i Metohije.

6. Sekretarijat prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Sekretar redovnom konkursnom procedurom i ugovorom o delu angažuje najmanje pet saradnika, za svaki region posebno u smislu prosvetnog nadzora i sa fakultetom i stručnim školama izrađuje planove, u smislu smernica za otvaranje novih stručnih usmerenja po školama i gašenje do sada i u buduće neproduktivnih i bezperspektivnih zanimanja za područje koje pokriva Zajednica srpskih opština.

7. Sekretarijat za zdravstvo; Sekretar bira redovnim konkursom najmanje tri saradnika za vođenje administrativnih poslova vezano za primarnu, sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu. Sekretarijat je usko povezan sa ambulantama, domovima zdravlja, Medicinskim centrom i Kliničkim bolničkim centrom kao i sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Sekretarijat u koordinaciji sa međunarodnim donatorima i drugim, obezbeđuje sredstva i usmerava donacije u skladu sa potrebama koje iskazuju primarno i sekundarno zdravstvo.

8. Sekretarijat za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Sekretar bira redovnim konkursom najviše dva saradnika koji prate stanje na terenu i izveštavaju nadležne institucije na Kosovu i resorno ministarstvo u Srbiji sa posebnim akcentom na socijalni status i potrebe srpskog stanovništva.

9. Sekretarijat za omladinu i sport; Sekretar bira konkursom najviše dva saradnika koji prate stanje u svim granama sporta i probleme omladine. O tome izveštavaju u komunikaciji sa organizovanim sportskim savezima sastanke i informacije o potrebama pojedinih sportskih grana klasiraju i prosleđuju sportskim savezima na Kosovu i u Srbiji, kao i međunarodnim donatorima koji na osnovu informacija mogu preduzeti aktivnosti u cilju poboljšanja stanja u sportskom životu i životu omladine uopšteno.

10. Sekretarijat kulture i informisanja; Sekretar bira redovnim konkursom tri saradnika za vezu i komunikaciju sa medijima, centrima kulture, kulturno umetničkim društvima i narodnim pozorištem. Koordinacija sa sličnim institucijama u Srbiji i regionom istog govornog područja je osnovni zadatak kako bi se kulturni život podigao na viši nivo.

11. Sekretarijat za pregovore i usklađivanje; Sekretar bira najviše dva stalna saradnika i usko se povezuje sa srpskim predstavnicima u institucijama Kosova i sa političkim iskustvom ili poznavaocima prilika kako bi savetima, preporukama i direktnim učešćem pomogli pregovaračima sa Prištinom, na bilo kom nivou da se pregovori vode ili se budu vodili.

12. Sekretarijat za verska pitanja i kulturnu baštinu; Sekretar samostalno sarađuje sa Raško Prizrenskom eparhijom i Srpskom Pravoslavnom Crkvom sa zadatkom da i na civilnom nivou pokreće inicijativama ulaganja u obnovu crkava i manastira i očuvanju kulturne baštine.

Leposavić                                                                                     Nenad Radosavljević
14.04.2017.                                                                              Odbornik SO LeposavićSvi navodi iznešeni u ovom tekstu su lični stav autora i ne odražavaju nužno stavove redakcije. KoSSev nije autor teksta. Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.