EULEX prenosi mandat na kosovske institucije

Predstavnici kosovskih institucija ocenili su u "Izveštaju o napretku u sprovođenju Sporazuma 2014" da su kosovske institucije u oblasti vladavine prava jače i sposobnije, a da će predstavnici EU nastaviti da im pomažu, saopšteno je iz EULEX-a. Ovaj izveštaj označava kraj sadašnjeg mandata misije EULEX Kosovo u junu 2014. godine, ali i nedavni sporazum, usvojen u Skupštini Kosova, o produženju prisustva Misije na Kosovu do juna 2016. godine. Predviđa se i da će EULEX preneti sve svoje nadležnosti na kosovske institucije u narednom periodu; prenosimo najznačajnije delove iz ovog izveštaja.

Ovaj sporazum je potpisan 12. novembra 2012. godine i podržava proces integracije Kosova u EU, uključujući dijalog o liberalizaciji viznog režima, dijalog o procesu stabilizacije i pridruživanja i strukturalni dijalog o vladavini prava. Sam izveštaj o napretku u sprovođenju Sporazuma 2014, sadrži konkretne pokazatelje kojima se identifikuju zadaci i do sada postignuti napredak u svim oblastima vezanim za sporazum.

Juče su u Prištini zamenik kosovskog premijera, Hajredin Kuči, šef Kancelarije Evropske unije, Samuel Žbogar i šef misije EULEX-a, Bernd Borhart, zajedno predstavili ‘Izveštaj o napretku u sprovođenju Sporazuma 2014,’ kojim će se na kosovske institucije u narednom periodu preneti sve dosadašnje nadležnosti EULEX-a.

Na današnjem predstavljanju izveštaja, a godinu i po dana nakon potpisivanja Sporazuma između Kosova, Kancelarije SPEU/EU i EULEX Kosovo, ocenjeno je da ovaj izveštaj obeležava jedan veoma bitan trenutak: kraj sadašnjeg mandata misije EULEX Kosovo u junu 2014. godine i nedavni sporazum, usvojen u Skupštini Kosova, o produženju prisustva ove misije na Kosovu, do juna 2016. godine.

"Izveštaj o napretku u sprovođenju Sporazuma 2014" označava zapravo prenos svih nadležnosti EULEX-a na kosovske institucije. U praksi to znači da će se tokom narednih nedelja preduzeti bitni koraci ka tranziciji EULEX-ovog mandata, na primer, svim pravosudnim institucijama upravljaće kosovski službenici.

Iako će se preduzeti bitni koraci ka tranziciji EULEX-ovog mandata, trojica predsedavajućih Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava potvrdili su da se ništa nije promenilo u njihovo, kako je saopšteno – zajedničkoj posvećenosti Sporazumu: "osnivanje održivih, odgovornih, nezavisnih i multietničkih institucija vladavine prava, koje su slobodne od političkih uticaja i poštuju međunarodno priznate standarde i najbolje evropske prakse."

Šef misije EULEX-a, Bernd Borhart, pomenuo je niz konkretnih primera napretka, dodajući da je sprovođenje vladavine prava delimično otežano zbog nedostatka finansijskih i ljudskih resursa, ali da je EULEX spreman da podrži Kosovo.

 „EULEX je spreman da podrži Kosovo. EULEX predstavlja bitno sredstvo putem kojeg EU pomaže Kosovu da izgradi vladavinu prava na svom putu ka EU,“ podcrtao je Borhart i dodao da će se EULEX u naredne dve godine usredsrediti na zajednički rad sa kosovskim institucijama.

Izveštaj o ciljevima, aktivnostima i postignućima

"Vreme je da kosovske institucije preuzmu veće odgovornosti za teška i osetljiva pitanja vladavine prava, uključujući i političko mešanje u vladavinu prava. Ali one u tome neće biti same. SPEU/Kancelarija EU i EULEX spremni su da im pomognu tokom celog ovog procesa"stoji u predgovoru izveštaja.  

Izveštaj je podeljen na nekoliko poglavlja – bavi se policijom, carinom, pravosuđem, ali i Severom Kosova, te dijalogom tj. postignutim sporazumom između Prištine i Beograda u vladavini prava.

Baveći se Severom Kosova, izveštaj analizira nekoliko postavljenih ciljeva – povratiti vladavinu prava u severnom delu Kosova; unaprediti učinak PK u datom regionu; unaprediti standarde u pritvornom centru u Mitrovici i ojačati matične službe u datoj sredini, dok se  pod aktivnostima i rezultatima u ovom segmentu izveštaja navode pitanja: policija kosova na Severnom Kosovu, pritvorni centar u Mitrovici i usluge Agencije za civilnu registraciju na severu Kosova.

Policija Kosova na Severu Kosova

U ovom delu izveštaja se navodi da je u skladu sa sporazumom između Beograda i Prištine, koji je potpisan 19. aprila, uspostavljena nova Regionalna uprava policije, te da je kapetan, Nenad Đurić i dalje na čelu regionalne stanice za Sever, a u svojstvu vršioca dužnosti regionalnog direktora, dok njegovo formalno postavljanje na ovaj položaj, zavisi od uspostavljanja Zajednice srpskih opština.

Dalje se navodi da se pod Đurićevim vođstvom, Regionalna uprava policije dobro razvila, da je u Kosovsku policiju integrisano 288 bivših pripadnika MUP-a Srbije, a da je u stanici u Severnoj Mitrovici došlo do povećanja broja rešenih slučajeva u poslednja četiri meseca od skoro 90%, te da su postignuti i prvi koraci u pravcu stvaranja interventne jedince – obučeno je 43 kandidata (5 žena, 7  kosovskih Albanaca i 36 kosovskih Srba).

Pritvorni centar u Mitrovici

Prema ovom izveštaju, jedinica Pritvornog centra u Mitrovici za pratnju zatvorenika i dalje nema dovoljno zaposlenih i opreme, ali da se očekuje da se brzo prevaziđu kašnjenja u pogledu dodeljivanja adekvatnih resursa (vatrenog oružja i municije), održavanja posebne obuke za podršku u toku pratnje zatvorenika na severu Kosova. Korektivna služba Kosova, posle sporazuma sa Policijom Kosova, izrazila je svoju spremnost da preuzme zadatke u vezi sa pratnjom na severu. Očekuje se da će se uskoro potpisati Sporazum o razumevanju o podršci pratnje zatvorenika na severu Kosova, čime će se EULEX-u omogućiti da u bliskoj budućnosti povuče svoje preostale izvršne odgovornosti u ovoj oblasti.

Usluge Agencije za civilnu registraciju na severu Kosova

Kosovska Agencija za civilnu registraciju (ACR) pri MUP-u, zatražila je februara 2014. godine, pomoć od EULEX-a za uspostavljanje službi za pružanje usluga ACR (građansko stanje, upis građana-lične karte/putne isprave, vozačke dozvole i saobraćajne dozvole) u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Trenutno, ACR pruža usluge za severne opštine preko predstavništava u Bošnjačkoj Mahali, Lipi, Bistrici i Čabri (a koja se nalaze u sredinama/selima, u kojima većinu čine kosovski Albanci, ili nesrpsko stanovništvo).

ACR je uspostavila radnu grupu (koja uključuje i stručnjake EULEX-a) za ocenu potreba i uslova za pružanje usluga ACR građanima severnih opština. Kako se navodi u ovom izveštaju, ACR je već primila mnoge zahteve od građana tih opština, što ukazuje na interesovanje za gore navedenim uslugama. Rad ove radne grupe zavisiće od uspostavljanja funkcionalnih opštinskih uprava, poput postavljanja direktora opšte uprave, i opšteg bezbednosnog stanja na severu Kosova.

Matične knjige

Primena dijaloga

Kao poseban cilj u ovom sporazumu navodi se da je potrebno podržati kosovske organe u primeni nekoliko sporazuma postignutih u dijalogu između Prištine i Beograda, uključujući: matične knjige, slobodu kretanja (SK), integrisano upravljanje granicom (IUG) i katastarske sporove.

Kopiranje i overavanje matičnih knjiga (MK) u Srbiji, realizovano je uz podršku EULEX-a i Kancelarije EU, i uspešno je završeno 31.03.2014. godine. Iskopirana je, overena i predata kosovskoj Agenciji za civilnu registraciju (ACR) ukupno 12.391 matična i crkvena knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

Sloboda kretanja

U skladu sa Sporazumom o slobodi kretanja (SK) iz dijaloga, građani Kosova i Srbije mogu da slobodno putuju unutar, ili preko teritorije druge noseći samo svoju ličnu kartu, ili – za decu ispod 16 godina – izvod iz matične knjige rođenih, navodi se dalje u izveštaju.

Prema Sporazumu o slobodi kretanja, upotreba RKS ili KS registarskih tablica dozvoljena je samo vlasnicima vozila koji borave na Kosovu. VK/MUP od 01.11.2011. god. produžilo je mogućnost registracije vozila sa KS registarskim tablicama i uvela novu politiku za vozila sa registarskim oznakama bivše SRJ ili Srbije, a koja su registrovana između 10.06.1999, i 31.10.2011. godine, dozvolivši vlasnicima tih vozila da ista registruju na KS ili RKS tablice. Međutim, ostaje da se izvrši provera tih vozila preko Interpola, pa se izdaju privremene registarske tablice do okončanja provere čiji je rok produžen. Za vozila, u toku su razgovori o uzajamnom priznavanju osiguranja od odgovornosti treće strane.

MUP od 18.12.2011. god. primenjuje novu politiku kojom se građanima dozvoljava da zamene vozačke dozvole (VD) SRJ/Srbije izdate između 10.06.1999, i 31.10.2011. godine, za kosovsku vozačku dozvolu. Ukupan broj građana koji su podneli zahtev za novu vozačku dozvolu dostiže 10.320 građana. Podnosiocima zahteva dozvoljeno je i da dodaju dodatne kategorije u svoju novu kosovsku vozačku dozvolu, ako su iste dobijene od srpskih organa na Kosovu između 10.06.1999, i 31.10.2011. godine, ili legalizovane od strane srpskih organa van teritorije Kosova. Ova odluka ostaje na snazi do 31.12.2014. godine, kada ističe rok za podnošenje ovakvih zahteva.

Integrisano upravljanje granicom/administrativnom linijom

U skladu sa sporazumom o IUG (Integrisanom upravljanju granicom), šest privremenih prelaza i dalje funkcioniše bez većih problema. Sistem upravljanja granicom (SUG) u celosti funkcioniše na prelazima. Razmena informacija između dve uprave carina, korišćenjem sistema Sistematske elektronske razmene podataka (SERP), počela je novembra 2013. god. Generalna uprava Evropske komisije za proširenje obećala je da će nastaviti da podržava projekat SERP i nakon isteka trenutnog ugovora o održavanju juna meseca 2014. god. Ovo će obezbediti održivost veze SERP između uprave carina Kosova i Srbije. Postignut je sporazum o geografskim lokacijama šest trajnih prelaza.

Naplata prihoda od carina koju vrši CK uspešno je uvedena na prelazu Jarinje/Rudnica i prelazu Brnjak/Tabalije, od 14.12.2013. god. Zahvaljujući tome, sva roba iz Srbije može da uđe na Kosovo preko bilo kog od prelaza koji su otvoreni za komercijalni saobraćaj.

Sastanci na lokalnom i regionalnom nivou održavaju se jednom sedmično, odnosno jednom mesečno. Prvi sastanak na centralnom nivou održan je 15.05.2014. god.

Katastarski sporovi

Primena sporazuma o katastru, u cilju zaštite prava ljudi sa legitimnim zahtevima u vezi sa imovinom, uveliko zavisi od usvajanja zakona o uspostavljanju Kosovske agencije za upoređivanje i proveru imovine (KAUPI), kao naslednika KAI. Skupština Kosova je 27. marta usvojila prvo čitanje nacrta zakona o KAUPI, koji obuhvata stari mandat KAI za imovinske zahteve u vezi sa sukobom i nov mandat za KAUPI za rešavanje sporova u vezi sa katastarskom evidencijom. Kada ovaj zakon stupi na nagu, mogu se obezbediti odgovarajuća sredstva za KAUPI. Nov zakon se mora podneti Funkcionalnom odboru i Stalnom odboru Skupštine radi njihovog pregleda posle izbora u junu mesecu, navodi  se u "Izveštaju o napretku u sprovođenju Sporazuma 2014."

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.