Austrijski non-pejper: Omogućiti postepeno članstvo Zapadnog Balkana u EU (Klix.ba)

FOTO: Preuzeto sa Klix.ba

U posedu portala Klix.ba nalazi se austrijski non-pejper nazvan „Širenje Evropske unije i politika prema susedima mimo postojećih šablona“ u kojem se, između ostalog, predlaže „postepeni“ prijem zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

U uvodu dokumenta koji je nastao u maju 2022. godine navodi se kako je ruska invazija na Ukrajinu promenila geopolitičke prilike, ugrozila politiku Evropske unije „istočnog susedstva“ i može imati negativne posledice na stabilnost Zapadnog Balkana.

„Mi želimo i potrebne su nam države ovog regiona na našoj strani. One su ključni partner i integralni deo naše evropske familije. Iz tog razloga trebalo bi ponovo razmisliti o našem pristupu procesu proširenja i politike prema susedima“, piše u non-pejperu.

Austrijski non-pejper kaže kako se proširenje Evropske unije mora koristiti kao geostrateški instrument, a ne samo birokratska procedura. Naglašavaju kako trenutna procedura proširenja nije dala značajne rezultate.

Naglašavaju kako moraju gledati van trenutnih alata za proširenje i otključati neiskorišćeni potencijal postepenom integracijom ovih država.

„Na putu ka punom članstvu, trebalo bi napraviti mogućnosti za postepenu integraciju ovih država u područjima od posebne koristi za njih“, smatraju u Austriji.

Prema tome predlažu sledeće mere: progresivnu integraciju u jedinstveno tržište kroz, na primer, slobodan prevoz roba, smanjivanje i ukidanje carina koje bi obuhvatilo i poljoprivredne proizvode, te slobodno kretanje radnika.

Deo postepenog pristupanja, prema ovom planu, bilo bi i uključivanje u orijentisanu trgovinu i politiku poreza, učešće u EU klimatskim i energetskim politikama, uključivanje u transevropsku mrežu za transport, potpuno uključivanje u programe EU u poljima nauke, edukacije i istraživanja, učešće u zajedničkoj spoljnoj i sigurnosnoj politici EU, povećano uključivanje u misijama zajedničke sigurnosne i odbrambene politike EU, učešće u Evropskom programu za krize sa hranom i mehanizmu odgovora, te učešće u agencijama Evropske unije.

Sam proces postepenog pristupanja bi bio strog i baziran na merljivim pomacima. Kao osnovno sredstvo, bilo bi postepeno dopuštanje pristupa EU fondovima kako bi se podstakle reforme. Takođe, ostavljena bi bila mogućnost uništavanja određenih benificija, u slučaju skretanja sa evropskog puta.

Predlažu da se u prvom koraku zemlje Zapadnog Balkana stalno pozivaju na neformalne sastanke Veća EU, na kojima bi se raspravljao o temama od zajedničkog interesa.

Dodatno, na godišnjem nivou bi se organizovao samit EU – Zapadni Balkan.

Najzad, kažu da predloženi proces postepenog pristupanja EU može biti ponuđen i drugim državama, susedima EU, kako bi se korak po korak formirala nova saradnja.

Predlog postepenog pridruživanja Evropskoj uniji iz austrijskog non-pejpera, nije prvi predlog sličnog sadržaja.

„Think-tank“ European Stability Initiative (ESI) sa kancelarijama u Briselu, Berlinu i Istanbulu predložio je da se pre svega Ukrajini, ali i Moldaviji i zainteresovanim državama zapadnog Balkana, ponudi da u slučaju da uspostave institucije i sprovode politiku potrebnu za članstvo u jedinstvenom tržištu, ponudi status članstva u Evropskom ekonomskom području, kakav uživaju Norveška i Island.

Klix.baPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.