Revizorski izveštaj severnih opština: Bez kriterijuma za dodelu subvencija, isplata bez dokaza, izbegavanje tendera

Izbegavanje otvorenih procedura nabavki, dodela subvencija bez kriterijuma, isplaćivanje sredstava za radove koji nisu završeni i bez dokaza, neadekvatan prijem i zavođenje računa, pogrešna kvalifikacija isplata, prekoračenje dozvoljenog limita za davanje avansa – samo su neki od nalaza revizorskih izveštaja za Severnu Mitrovicu, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok za 2016. godinu. Nabavka za sve četiri opštine, prema izveštajima, "ostaje velika zabrinutost", odnosno "izazov". Kod svih opština postoji nedostatak u organizacionoj strukturi i sistematizaciji radnih mesta. Istovremeno, opštine nemaju opšte strategije i druge operativne planove, a nisu osnovale ni jedinice unutrašnje revizije, zbog čega unutrašnja revizija nije ni izvršena – takođe su neki od zaključaka Kancelarije glavnog revizora. Šta se tačno navodi u izveštajima ovog revizora pročitajte u nastavku, uz linkove originalnih izveštaja.

Severna Mitrovica: Od 14 ranijih preporuka sprovedene dve

Za opštinu Severna Mitrovica, iz Kancelarije glavnog kosovskog revizora, podsećaju da su od 14 preporuka iz 2015. – dve sprovedene, četiri u procesu sprovođenja, dok osam još uvek nije sprovedeno.

Prekoračen dozvoljeni limit iznosa za avans – isplaćeno 175,775€

U uzorcima za subvencije – dodeljene bez kriterijuma

"U jedanaest proverenih uzoraka, u iznosu od 70,847€  – o dodeli subvencija (tokom 2016. prim. red.), nije primećen bilo kakav kriterijum za davanje subvencija i korišćenje tih sredstava. U svim pregledanim uzorcima utvrdili smo da korisnici subvencija ni u jednom slučaju nisu poslali povratne izveštaje o načinu trošenja tih sredstava," stoji u izveštaju za Severnu Mitrovicu.

Dodaje se i da nepostojanje pravilnika za subvencije "povećava opasnost da subvencije budu dodeljene bez kriterijuma i stvara rizik za slabu vrednost novca i nekorišćenje finansijskih sredstava za fondove za koje su namenjeni".Šta je zajedničko za četiri opštine?

Kada je u pitanju nabavka, ona, prema izveštajima, za sve četiri opštine "ostaje velika zabrinutost", odnosno "izazov".

Kod sve četiri opštine postoji nedostatak u organizacionoj strukturi i sistematizaciji radnih mesta, zbog čega su "ključna radna mesta ostala nepopunjena osobljem", dok istovremeno nemaju "opšte strategije i druge operativne planove". 

U sve četiri opštine zabeleženo je neosnivanje jedinice unutrašnje revizije, zbog čega nije ni izvršena unutrašnja revizija.

Kada su u pitanju zaposleni u ovim opštinama i njihovi ugovori, u Zvečanu od pregledanih uzoraka za 36 zaposlenih, "njih 21 su na platnoj listi, ali nemaju validne ugovore, ili nisu ažurirani", a nije poznato ni kako su im određeni koeficijent i nivo njihovih plata.

"Ugovori o radu za najmanje 21 opštinskog službenika nisu ažurirani. Opština nije potpisala nove ugovore za svoje službenike još iz vremena upravljanja od strane UNMIK-a," navodi se u izveštaju.

U Zubinom Potoku "nisu ažurirani dosijei, odnosno radni ugovori za 30 zaposlenih u opštini":

"Opština nije obnovila ugovore sa zaposlenima, koji su imali ugovore još za vreme administracije UNMIK-a".

U Leposaviću takođe nisu ažurirani radni ugovori za 65. zaposlenih u opštinskoj administraciji. I ovde opština nije obnovila ugovore sa zaposlenima, koji su imali ugovore "još za vreme UNMIK-a".

U Severnoj Mitrovici "neka ključna radna mesta" nisu popunjena i opština je platila 16,640€ za pet zaposlenih koji se vode ugovorima za posebne usluge:

"Ali, bazirajući se na pozicije i period angažovanja – te pozicije se smatraju redovnim."

"U direkciji za geodeziju, jedan službenik drži/vodi se ugovorom o delu od 2013. i to još uvek traje. Prema objašnjenju iz opštine, to se desilo kao posledica nemogućnosti da se istom odobri budžet," dodaje se takođe.

Dalje, kada je u pitanju pregled menadžerskih kontrola istaknuto je slabo finansijsko izveštavanje visokog menadžmenta o troškovima i prihodima kao i nekompletne analize o pružanju usluga, osim u Severnoj Mitrovici, gde postoje "poboljšanja u finansijskom izveštavanju o troškovima i prihodima kod visokog menadžmenta", ali i gde "kvalitet izveštavanja još uvek nije na zadovoljavajućem nivou".

Nedostatak unutrašnjeg pravilnika za takse i tarife zabeležen je u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Prihodi koji se prikupljaju od administrativnih taksi se ne deponuju redovno na bankovne račune, a evidentiranje se vodi ručno.

Izvori sopstvenih direktnih prihoda u sve četiri opštine ograničeni su na administrativne takse, takse za rođenja, venčanja i izdavanja potvrda o smrti.

Opština Zvečan ne primenjuje zakonske uslove određene za prihode od poreza na imovinu, građevinsku dozvolu, kao i korišćenje javne imovine.

Leposavić ne prikuplja prihode od poreza na imovinu, građevinskih dozvola i od korišćenja javne imovine, dok se prikupljanje prihoda vrši prema jednoj od olduka koja je doneta u vreme UNMIK-a.

U Severnoj Mitrovici se još uvek ne prikupljaju prihodi od poreza na imovinu, građevinskih dozvola, kao i korišćenja javne imovine:

"Opština i dalje obavlja naplatu prihoda bazirajući se na odluku iz vremena UNMIK-a."

U vezi sa građevinskim dozvolama izdata je "samo jedna građevinska dozvola od koje je inkasirana taksa u iznosu od 19,568€".

Registracija imovine opštinama na Severu

U izveštaju se navodi da u opštini Zubin Potok "nisu preduzete mere":

"Opština je odredila jednog službenika za registraciju imovine, ali nije preduzela nikakve mere u vezi sa registracijom i upravljanje imovinom."

Opština Zvečan "još uvek nije odredila službenika za registraciju imovine i nije preduzela ni jednu meru u vezi sa upravljanjem imovine".

Kada je u pitanju Leposavić, revizor navodi da "uprkos napretku u registraciji i upravljanju imovinom", opština se "još uvek  suočava sa izazovima na ovom polju".

Opština je upisala imovinu koja je kupljena tokom 2016. godine (na unutrašnjem registru), ali nije upisala one iz prethodnih godina. Međutim opština još uvek nije koristila imovinski modul "ISFUK".

"Iz uzorka koji smo pregledali, primetili smo da izgrađene zgrade, laptop računari, i ostala oprema informativne tehnologije nisu prikazane u imovinskom registru i kao takvi nisu navedeni ni u godišnjem finansijskom izveštaju. Takođe, opština ne primenjuje sistem imovine za registraciju nefinansijske imovine ispod 1.000€. Dalje, opština ne vodi redovne dnevne i mesečne evidencije o opštinskim vozilima u vezi sa brojem pređenih kilometara i potrošnje goriva," stoji u izveštaju.

Za opštinu Severna Mitrovica navodi se da se "i pored napretka u registrovanju i upravljanju imovinom, opština još uvek suočava sa izazovima u upravljanju imovinom".

Opština je registrovala kupljenu imovinu u 2016. u svojim računovodstvenim registrima, ali ne i imovinu iz prethodnih godina:

"Iz uzoraka koje smo razmatrali, primetili smo da zgrade obrazovanja, kao i kupljene knjige za biblioteku nisu predstavljene u registru imovine i nisu objavljene u godišnjem finansijskom izveštaju. Imovina ispod 1,000€ nije registrovana u sistemu e-imovina."

Jedan od nalaza za ovu opštinu je i da je isplaćen avans viši od dozvoljenih 15 odsto, i to "samo na osnovu zahteva" agencije koja je angažovana za jedan od projekata:

"Za ugovor Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, potpisanog 19.07.2016. godine, u iznosu od 399,489€, predviđeno je da sredstva budu obezbeđena iz Razvojnog fonda (Fond za razvoj prim. red.). Za implementaciju ovog projekta je angažovana Agencija za regionalni razvoj – Sever. Dana 25.07.2016., upućen je zahtev za transfer (avans) sredstava, u iznosu od 179,489€. Opština je obavila transfer, dana 05.08.2016. godine, u iznosu od 175,775€, samo na osnovu zahteva iz Agencije za regionalni razvoj – Sever, prekoračujući dozvoljeni limit za davanje avansa od 15%."

Izbegavaju se otvorene procedure nabavki

U opštini Severna Mitrovica registrovano je i "izbegavanje otvorenih procedura nabavki" i "često primenjivanje kvotacije cena za minimalnu kupovinu, ispod 1,000€ za slične ugovore":

"Kupovina kompjutera i opreme za kompjutere, u ukupnoj vrednosti od 55,684€ – podeljena je na dva srednja ugovora. Za medicinsku opremu, opština je obavila šest kupovina u minimalnom iznosu, a ukupne vrednosti od 5,960€."

Za "kvotacije cena" zbeleženo je "pet kupovina u iznosima manjim od 1,000€".

"Takođe, nakon pregleda devet ugovora o održavanju kanalizacije i izgradnje kanalizacionih šahti, u vrednosti od 25,240€, identifikovali smo", dodaju iz kancelarije glavnog revizora – "da je nabavka obavljena u minimalnim vrednostima, ili kvotacijom cena, bez otvorenih procedura za slične poslove."

"U takvim uslovima opština je mogla da ima okvirne ugovore za održavanje infrastrukture," dodaje se i ističe da upotreba procedure kupovine u minimalnim vrednostima i "kvotacija za troškove koji se mogu realizovati otvorenim procedurama" povećava "rizik niske dobiti vrednosti novca, smanjuje konkurenciju i može biti predmet prevara".

Projekti vredni 1,562,407€, opština nije pripremila plan za upravljanje ugovorima

"Za pet potpisanih ugovora (izgradnja vatrogasne zgrade – 594,481€, izgradnja hale sportova 860,138€, nabavka medicinske opreme za Dom zdravlja u Severnoj Mitrovici 88,500€, revitalizacija ulaza stambene zgrade u ulici Tanasko Rajić br. 2 u Severnoj Mitrovici 9,572€ i revitalizacija ulaza stambene zgrade u ulici Sutjeska br. L1 u Severnoj Mitrovici – 9,715€, ukupne vrednosti 1,562,407€), opština nije pripremila plan za upravljanje ugovorima," navodi se dalje u izveštaju i dodaje da nedostatak ovog plana može uticati na "nerealizaciju ugovora po određenim uslovima i na neredovne isplate".

U šest slučajeva opština nije formirala komisiju, robu primio menadžer projekta

"U šest odvojenih slučajeva različite kupovine, u iznosu od 81,175€, opština nije formirala Komisiju za prijem robe, već je robu primio menadžer projekta," navodi se dalje.

"Knjige kupljene za gradsku biblioteku, u iznosu od 17,500€, nisu registrovane u registru imovine," dodaje se, te ističe da usled slabih unutrašnjih kontrola može da se dogodi da "ono što je plaćeno ne bude i primljeno; i što će rezultirati lošom vrednošću po novac":

"Štaviše, neregistrovanje kupljene imovine može rezultirati otuđenjem i fizičkim gubitkom iste."

Ulazak u obaveze bez sredstava

A kod okvirnog jednogodišnjeg ugovora „Snabdevanje medicinskom opremom za potrebe zdravstvene institucije u Severnoj Mitrovici“, potpisanog 27.07.2016., planirano je snabdevanje vredno 88,500€:

"Ipak, opština je odjednom obavila jedno snabdevanje, u iznosu 105,100€, koristeći, na taj način, mogućnost tolerancije za okvirne ugovore od 30% vrednosti. Na drugoj strani, za dodatnu vrednost (16,600€) nije imala obezbeđena sredstva. Istovremeno, odluku o dodatnoj narudžbini je doneo menadžer projekta, a ne službenik ugovornog nadležnog organa koji je potpisao ugovor i koji je odgovorna osoba za promene uslova ugovora, kako se i zahteva operativnim uputstvom za javne nabavke (kada se uslovi ugovora menjaju kako bi promenili uslove i početne uslove ugovora, to će biti pripremljeno od strane odeljenja za nabavku)."

Računi se zavode jednim brojem protokola

Revizor je takođe naveo da opština Severna Mitrovica, tokom 2016. nije adekvatno vodila knjigu protokola za prijem računa, "pošto se primljeni računi ne zavode jednim brojem protokola".

"Nedovoljna finansijska kontrola za neplaćene obaveze opštine, nesprovođenje finansijskih propisa – može rezultirati neplaniranim isplatama u narednom budžetu opštine i/ili duplih isplata," dodaje se.

Opština Zvečan: Od 15 ranijih preporuka dve ispunjene

Od 15 preporuka koje je opština Zvečan dobila od revizora tokom 2015., do kraja revizije 2016., samo dve preporuke su ispunjene, tri su u procesu sprovođenja, dok menadžment njih deset još uvek nije uzeo u obzir.

Prekoračen dozvoljeni limit iznosa za avans, uplaćeno 322,530€

I opština Zvečan je, sa druge strane, potpisala ugovor za projekat “Podrška za razvoj malih i srednjih preduzeća i razvoj poljoprivrede“ (19.08.2016.), u vrednosti od 410,200€, koji je finansiran iz Fonda za razvoj. Za sprovođenje i ovog projekata ugovorena je Agencija za regionalni razvoj – Sever (ARR).

"Na osnovu zahteva predstavnika ARR, od 26.09.2016. – izvršen je transfer sredstava u vrednosti od 61,530€. Na isti način su izvršene i druge dve isplate – 30. decembra 2016.; u vrednosti od 135,000€ i 126,000€. Ukupan iznos svih avansnih isplata dostiže vrednost od 322,530€, ili 79% od ugovora, koji prelaze predviđene limite (preko 15%) zakonom o budžetu 2016. godine," dodaje se.

Novac NVO-u "Santa Marija" iz kapitalnih investicija i za električnu energiju – troškovi nepravilno klasifikovani

Takođe, isplata subvencija za NVO “Santa Marija “u vrednosti od 11,950€ izvršena je iz kategorije kapitalnih investicija. Isplate za potrošnju električne energije u ukupnoj vrednosti od 2,563€ izvršene su iz kategorije subvencija:

"To pokazuje da ovi troškovi nisu pravilno klasifikovani u finansijskim izveštajima."

Zaposleni na projektu umesto iz fonda EU plaćeni iz budžeta opštine

Projekat “Rekonstrukcija i proširenje vodosnabdevanja u opštini Zvečan" finansiran je iz donacija EU, a za potrebe projekta ugovor predviđa angažovanje 10 zaposlenih koji su trebalo da budu plaćeni iz ovog ugovora, u vrednosti od 60,584€.

"Uprkos tome, opština je platila 11,630€ iz budžeta granta opštine, odnosno iz stavke za plate i dnevnice," dodaje se.

Opština nije dostavila dokaz o praćenju promena cena

Za snabdevanje gorivom 2015., ova opština je imala dva ugovora koja su pokrivala period do oktobra 2016.

"Prema ovim ugovorima, cena goriva je bila 1,27€/L. Opština je 03.10.2016. potpisala okvirni ugovor za jednu godinu, po ceni od 1.13€/L, za sve vrste goriva. U ugovoru je, u članu 4.3, istaknuto da treba uzeti u obzir i promene cena na berzi. Međutim, opština nam nije dostavila dokaz da je praćena promena cena," dodaje se.

Predsednik komisije za procenu istovremeno menadžer projekta

Ova opština je takođe odredila istog službenika za predsednika Komisije za procenu tendera i za upravljanje projektom po ugovoru “Fizičko obezbeđivanje zgrada za potrebe Kancelarije za zajednice“:

"Ova odluka nije u saglasnosti sa članom 62.3, tačka 7 Uputstva za javnu nabavku, gde se kaže da Predsednik komisije za procenu ne može biti i menadžer projekata."

Opština ne vodi knjigu protokola o primanju računa

Subvencije dodeljene bez "posebnih kriterijuma"

Završni budžet za subvencije i transfere u ovoj opštini za 2016. bio je 75,234€, dok je potrošeno 70,854€:

"Opština još uvek nije izradila pravilnik koji određuje kriterijume i procedure za dodelu subvencija. U ispitanim uzrocima, u vrednosti od 36,763€ za davanje subvencija, nisu primećeni neki posebni kriterijumi za davanje i upotrebu tih sredstava. Dalje, dve isplate za potrošnju električne energije, u vrednosti od 980€, ili 783€, i jedna isplata od 800€ za kupovinu pumpe za vodu su isplaćene iz subvencija, umesto da se isplate iz roba i usluga. Dakle, potrošeni fondovi za subvencije su loše klasifikovani."

U izveštaju se navodi i da šest primljenih računa za troškove eksproprijacije, u vrednosti od 58,505€ – nisu prikazani u godišnjem finansijskom izveštaju opštine.

Ova opština je, takođe, u dva slučaja – kod ugovora “Održavanje i čišćenje puteva, čišćenje kanala, pražnjenje otpada iz kontejnera i orezivanje drveća duž lokalnih puteva“, u vrednosti od 3,676 €, i ugovora “Snabdevanje medicinskim lekovima“, u vrednosti od 9,963€ – "ušla u finansijske obaveze, potpisivanjem ugovora na kraju godine (22.12.2016.), bez angažovanja sredstava".

"Prema prijemu izveštaja i primljenih računa, oba ugovora su ispunjena na dan potpisivanja ugovora," zaključuje se.

Opština Leposavić: Od 17 ranijih preporuka dve sprovedene, tri delimično

Sprovedene su samo dve od 17 preporuka iz prethodne godine, a tri delimično. Ukupno je dvanaest nesprovedenih preporuka, stoji u izveštaju za opštinu Leposavić.

Prekoračen iznos za avansno plaćanje – isplaćeno 75,336€

I u ovoj opštini je zabeleženo prekoračenje avansa.

Sredstva za ugovor "Podrška za razvoj malih i srednjih preduzeća i razvoj poljoprivrede", koji je potpisan 12.07.2016., u iznosu od 94,985€, obezbeđena su iz Fonda za razvoj. Za sprovođenje i ovog projekta je ugovorena Agencija za regionalni razvoj – Sever i istog dana kada je potpisan ugovor prosleđen je zahtev za transfer sredstava, u iznosu od 14,236€.

"Isplate bez dokaza i kompletne dokumentacije govore o slabim menadžerskim kontrolama i slaboj vrednosti za novac. Sa druge strane, opština nema sigurnost da će se projekat realizovati i sve to može rezultirati novčanim gubitkom i u neuspehu ostvarivanja utvrđenih ciljeva," navode takođe iz kancelarije revizora u delu izveštaja o isplati novca za projekat "Podrška za razvoj malih i srednjih preduzeća i razvoj poljoprivrede".

Podsetimo i opštine Severna Mitrovica i Zvečan su na isti način, "samo na osnovu zahteva" – isplatile novac ARR-u.

"Opština je 19.08.2016. izvršila transfer samo na osnovu zahteva od strane ARR, bez prijema dokaza i obrazloženja zašto se ova sredstva prebacuju, kao i načina na koji će se ova sredstva potrošiti. Na isti način je u decembru 2016. izvršena još jedna isplata, u iznosu od 61,100€. Ukupna vrednost je dostigla iznos od 75,336€, ili 79%":

"Ova isplata čini materijalnu grešku, jer se avansno dozvoljava isplata za investicije samo u visini do 15% od vrednosti ugovora, a u ovom slučaju je avansno isplaćeno 79% od vrednosti ugovora."

"Dalje, projekat u vrednosti od 94,985€ za Razvoj malih i srednjih preduzeća, finansiran od Razvojnog povereničkog fonda nije započeo sa radom, iako je
opština isplatila iznos od 75,235€. Sa druge strane, drugi projekat (Projekat Stanice fabrike za vodu u bazenima sportskog centra br. projekta 41882) u iznosu od 200,000€, koji je usvojen nije uopšte započet sa sprovođenjem jer je vlada povukla finansijska sredstva," dodaje se.

Isplaćena sredstva za završene radove, a radovi nezavršeni

Navodi se i slučaj ugovora sklopljenog 29.11.2016. za renoviranje i prilagođavanje prostorija unutar opštinske zgrade, u vrednosti od 18,305€. Komisija za prijem radova je potpisala izveštaj o prijemu radova, a na osnovu ovog izveštaja izvršena je i cela isplata o izvršenim radovima:

"Međutim, fizičkim pregledom koji je izvršio revizor, utvrđeno je da neki radovi nisi završeni."

Predsednik opštine je, dodaje se u izveštaju – preko menadžera projekta kontaktirao izvođača radova koji je i započeo obavljanje neizvršenih radova, ali do kraja revizije radovi nisu bili završeni.

Ova opština je takođe 04.08.2014. potpisala ugovor sa ekonomskim operaterom za snabdevanje gorivom. U članu 4.3 ugovora utvrđeno je da će se promena cene vršiti na dnevnoj osnovi, na osnovu promena cena koje nastaju na međunarodnim naftnim berzama, dok je cena za gorivo i benzin bila 1,30€/litar.

"Međutim, ova odredba ugovora nije sprovedena," dodaje se.

Roba kupljena, nije upisana u registar opštinske imovine

Subvencije dodeljene bez kriterijuma

Utvrđeno je i da ova opština tokom 2016. nije usvojila uredbu kojom se određuju kriterijumi i procedure za dodelu subvencija.

"U testiranim uzorcima dodele subvencija, ukupne vrednosti od 19,200€, nije primećen neki kriterijum o načinu dodele i korišćenja tih sredstava," dodaje se i ističe da dodela subvencija, bez usvojene Uredbe o subvencijama od strane skupštine opštine – povećava rizik da se subvencije dodeljuju "bez kriterijuma i prema različitim interesima".

U dva odvojena slučaja kupovine opreme za IT (ukupna vrednost 14,000€) i u jednom slučaju za odeću i obuću (u vrednosti od 3,841€), prema priloženoj dokumentaciji, stoji u izveštaju – opština je primila ovu opremu i odeću/obuću. Međutim, prema objašnjenjima menadžmenta – ova oprema nije distribuirana krajnjim korisnicima, jer su oni, dodaje se, navodno odbili da je prime.

U vezi sa odećom/obućom one nisu bile odgovarajuće, pa su vraćene snabdevaču za ispravku, navodi se i istovremeno dodaje:

"Međutim, ova pitanja ni tokom revizije nisu rešena. Štaviše, ova oprema nije ni upisana u registre opštinske imovine."

Nije imenovan menadžer projekta, nedostaju planovi, dnevnici o gradnji

Opština je kod trogodišnjeg okvirnog ugovora “Izgradnja gradskih i lokalnih puteva”, prema kojem je predviđeno i saniranje puteva, a koji je potpisan 27.07.2015, realizovala pet projekata, u vrednosti od 480,561€:

"Međutim, opština nije pripremila plan za upravljanje projektima i nije imenovala menadžera projekta za obezbeđivanje izvršenja projekta na efektivan način i sa napretkom, kako je to predviđeno u ugovoru; nedostaje detaljan plan projekata i ugovorom nisu dati premeri i predračuni o tome koliko jedinica će se realizovati za svaku poziciju, tako da se ne zna tačna cena celog projekta".

"Kod nekih projekata nema dinamičkog plana za projekte, a nedostaju i dnevnici o gradnji i okvirni ugovori se mogu sklopiti za održavanje puteva, ali ne i za njihovu izgradnju," dodaje se.

Fakture se ne protokolišu

Opština Leposavić tokom 2016. godine nije na mesečnoj osnovi prijavljivala obaveze kod MF, kao što se to zahteva pravilom o izjavi obaveze i finansijskim pravilom br. 01/2013, o potrošnji javnih sredstava:

"Opština ne vodi ni adekvatnu knjigu protokola o prijemu faktura, jer se primljene fakture ne protokolišu. Takođe smo primetili da neke fakture, koje su primljene za troškove goriva, nisu prikazane kao obaveze u nacrtu godišnjeg finansijskog izveštaja opštine, ali su, nakon naših sugestija, prikazane u završnim godišnjim finansijskim izveštajima."

To se, dodaje se, dogodilo, jer šefovi direkcija nisu shvatili potrebu za potpunom konsolidacijom i tačnim izveštavanjem o neizmirenim obavezama MF-u, na mesečnoj osnovi.

Opština Zubin Potok: Od 14 ranijih preporuka sprovedene tri

Od 14 preporuka do kraja perioda revizije za 2016. sprovedene su tri, jedna je u procesu sprovođenja, a mendžment još uvek nije sproveo preostalih deset – stoji u izveštaju revizora za opštinu Zubin Potok.

Isplate pogrešno klasifikovane

Sa druge strane, kada su u pitanju slučajevi nepravilnosti koji su zabeleženi, revizor navodi da je ova opština za projekat koji je finansiran iz Fonda za razvoj – “Saniranje mreže lokalnih puteva u opštini”, vrednosti 426,2324€, na osnovu odluke predsednika opštine, 07.01.2016. godine – objavila konkurs za zapošljavanje 160 radnika za čišćenje i održavanje puteva.

Opština je, potom, nakon završetka procesa odabira, 20.07.2016. potpisala radne ugovore za period od 01.08.2016. do 31.01.2018.

"Ukupan iznos koji je bio planiran za plate, za 18 meseci, bio je 289,644€, a za isplatu plata za pet meseci od početka projekta isplaćen je iznos od 77,033€. Planiranje i isplata ovih plata su izvršeni iz kategorije kapitalnih investicija, tako da su te isplate pogrešno klasifikovane. Iznos koji je klasifikovan na pogrešnim ekonomskim kodovima je odobren i u tabelama godišnjeg budžeta za 2016. godinu," zaključuje se u izveštaju.

Uredba o subvencijama dodeljena, ali kriterijumi nisu poštovani

"Opština Zubin Potok je usvojila uredbu o dodeli subvencija, međutim, ipak nije primećen neki kriterijum o načinu dodele i korišćenja tih sredstava. Dalje, dobitnici subvencija ne šalju opštini povratne izveštaje kojima bi potvrdili da je dodeljena subvencija potrošena za svrhe za koje je namenjena.

Završni budžet za subvencije i transfere se uglavnom dodeljuje za javne, nejavne subjekte i za individualne korisnike. Primeri subvencije su subvencije za sport, pomoć za socijalne slučajeve, subvencije za poljoprivredu, itd. Opština je za 2016., budžetirala iznos od 40,560€, i potrošila ga je u celini (100%)."

Opština ne vodi knjigu protokola o prijemu faktura

Ista opština tokom 2016. godine nije na mesečnoj osnovi prijavljivala obaveze kod MF, kao što se to, ističe se – zahteva pravilom br. 02/2013, o izjavljivanju neizmirenih obaveza budžetskih organizacija.

"Opština ne vodi knjigu protokola o prijemu faktura," navodi se i dodaje da ova opština nije prikazala nijednu neizmirenu fakturu do kraja 2016. Međutim:

"Tokom pregleda isplata, koje su izvršene tokom prva četiri meseca 2017., primetili smo da su prikazane četiri fakture koje pripadaju prethodnoj godini, a isplaćene su u tekućoj godini. Ukupna vrednost ovih faktura je bila u iznosu od 1,195€. To se desilo, jer nosioci direkcija nisu shvatili potrebu za potpunu konsolidaciju i tačno izveštavanje neizmirenih faktura MF na mesečnoj osnovi."

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.