Počela revizija kapitalnih projekata KOSTT-a u periodu 2015-2021

Izvor: Koha (Tekst je izvorno preveden sa albanskog, osim naslova koji je adaptiran)

Iz Nacionalne kancelarije za reviziju (NKR) su saopštili da projekti koji se finansiraju iz javnih fondova treba da se sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama na Kosovu.

„Glavni cilj kapitalnih projekata u KOSTT-u je da doprinesu izgradnji i poboljšanju kapaciteta sistema za prenos električne energije na Kosovu. Bavljenje temom revizije je važno, pošto je KOSTT 100% akcionarsko društvo u vlasništvu Kosova, koje NKR od 2010 godine nije kontrolisao ali i zato što su kapitalni projekti od velikog javnog interesa i uticaja, društvenog i ekonomskog“ kažu iz NKR-a.

Aktivnosti nabavke u KOSTT-u, kao i u svakom drugom ugovornom odnosu, moraju da se sprovode u skladu sa principima ekonomičnosti, efikasnosti i jednakog pristupa, principima koji podležu zakonu o javnim nabavkama, kao i da se nabavka sprovede u skladu sa zadatim ciljem.

Kapitalne investicije u KOSTT-u se vrše iz javnih sredstava, kao i uz finansiranje međunarodnih organizacija.

Projekti koji se finansiraju iz javnih fondova moraju da se realizuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama na Kosovu, dok u slučajevima kada projekte finansiraju organizacije spolja, procedure nabavke se sprovode u skladu sa određenim međunarodnim pravilima i politikama nabavke.

Tokom 2015-2021, KOSTT je realizovao kapitalne projekte u iznosu od 78,758,545 €. Od ovog iznosa 62.569.411 € čine dva međunarodna projekta, projekat finansiran od strane Nemačke banke „Unapređenje prenosne mreže faza IV i V od LOT 1 do 4“ i projekat koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBOR) „Razvoj prenosa na Kosovu LOT 1 do 3“.

Istovremeno, iznos od 16,189,134 € uključuje grupu projekata finansiranih iz budžeta KOSTT-a koji se takođe odnose na kupovinu i rehabilitaciju prenosne mreže Kosova.

„Cilj ove revizije je da proceni da li je menadžment javnog preduzeća KOSTT pravilno isplanirao i postavio prioritete među kapitalnim projektima za godine 2015-2021 i da li je upravljanje procesima nabavke urađeno u skladu sa važećim zakonom, te da li su rezultati postigli cilj. Reviziji podleže KOSTT sa ostalim jedinicama, koje se odnose na razvoj i upravljanje kapitalnim projektima. Za potrebe verifikacije i dobijanja uporednih informacija, uključićemo i Direkciju za cene i tarife u Regulatornoj kancelariji za energiju, pošto ova kancelarija koordiniše, odobrava i prati KOSTT u vezi sa investicionim inicijativama“ navode iz NKR-a.

Obim revizije obuhvata ugovore o nabavkama koji su potpisani za period 2015-2021 godine, pri čemu su od 148 kapitalnih projekata za reviziju izabrana 42 projekta, u vrednosti od 50.631.956 evra.

Selekcija projekata obavljena je prema stručnoj proceni, materijalnom značaju i prirodi projekata.

„Ova revizija takođe ima za cilj da poveća odgovornost, transparentnost i integritet aktivnosti u vezi sa kapitalnim investicijama u KOSTT-u, gde je potrebno da pruži preporuke za efikasnije korišćenje javnih sredstava i postizanje planiranih ciljeva“, rekli su iz NKR-a.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.