Indeksonline: Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra Rikala, sekretara i zvaničnika ministarstva poljoprivrede

Nenad Rikalo afera
Nenad Rikalo

Izvor: Indeksonline (Tekst je izvorno preveden sa albanskog, osim naslova koji je adaptiran)

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu u Posebnom odeljenju pri Osnovnom sudu u Prištini protiv optuženih, bivšeg ministra Nenada Rikala, sekretara Kaplana Haljimija (Kapllan Halimi), Sh.Z., E.G., Sh.M., L.Th., L.K. i A.Z., za krivično delo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“, član 422 stav 1 u vezi sa članom 31 Krivičnog zakonika Kosova (KZK).

Optuženi N.R., K.H., Sh.Z. i G.J., tokom čitave 2018. godine, udruženi, u cilju omogućavanja nezakonitih profita nekim kompanijama, postupali su nezakonito i namerno postupili suprotno Zakonu 04 / L-090 o izmenama i dopunama Zakona 03 / L-098 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 5.1, član 8, član 13, stav 1.2, član 4, član 14.2, Zakon 03 / L-098 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, odeljci 8 i 9, Uredba (QRK) br. 37/2013, Odeljak 7.1, stav 1.1,i suprotno Uputstvu i priručniku za izradu idejnog dokumenta od Kancelarije premijera.

Optuženi Nenad Rikalo, u svojstvu ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR), prekoračio je svoja ovlašćenja kreirajući „poseban program“ bez posebnog budžeta izdvojenog za ovaj projekat.

Odlučivao je o kriterijumima, definisao regione za finansiranje, visinu grantova, zaobilazeći  redovne procedure i izradu posebnog programa, za koji je bio zadužen Sektor za politiku ruralnog razvoja pri MPŠRR-a, preklapajući mere sa redovnim programom.

Takođe, 26.03.2018. doneo je nezakonitu odluku o izradi novih politika za dalji razvoj ruralne infrastrukture i povećanje konkurencije u manje razvijenim ruralnim sredinama, pri čemu se program podnosi kompletno (dok je komisija samo formalno uspostavljena).

Imajući u vidu da je optuženi Kaplan Haljimi, u svojstvu generalnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, prekoračio svoje nadležnosti, donoseći na protivzakonit način odluku kako bi omogućio dobit na protivzakonit način različitim kompanijama, imenovao je radnu grupu od 11 članova za pripremu investicija u ruralnu infrastrukturu, imajući saznanja da ta grupa nije kompetentna i nema znanja o sastavljanju tog programa, imajući saznanja da ta grupa samo formalna i znajući da je  nacrt podneo sam ministar N.R.

Tuženi Sh.Z. (Š.Z) u svojstvu službenika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, tokom čitave 2018. godine, postupajući nezakonito, sačinio je i odobrio Administrativno uputstvo br. 09/2018 o sprovođenju posebnog programa „Slabije razvijena ruralna područja“, iako je znao da je ovaj program osmišljen u suprotnosti sa Zakonom 04 / L-090, izmenama i dopunama Zakona 03 / L-098, o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Uredbi (RK) br. 37/2013, zaobilazeći redovne procedure izrade posebnog programa za koji je odgovoran Sektor za politiku ruralnog razvoja MPŠRR-a.

Tuženi E.Gj. (E.Đ), vršeći dužnost šefa Agencije za razvoj poljoprivrede, nezakonito je doneo odluku o osnivanju radne grupe koja bi vršila administrativnu kontrolu, procenu, odobravanje i ugovaranje projekata ruralne infrastrukture a koja se sastojala od: L.K., Sh.M., A.Z. i L.Th. , zaobilazeći činjenicu da je ovaj tim morao da formira direktor, da ga nadgleda i da izveštava direktora Direkcije za odobravanje projekata i ruralni razvoj. Tako je optuženi E.Đ. delovao sa namerom da omogući raznim kompanijama da nezakonito profitiraju, jer je i sam bio deo grupe kada je ministar podneo gotov nacrt, oštetivši budžet Republike Kosova za iznosu od četiri miliona evra.

Ovim radnjama okrivljeni N.R., K.H., Sh.Z i E.G. su udruženi počinili krivično delo „zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 422 stav 1, u vezi sa članom 31 KZK.

Takođe, Specijalno tužilaštvo obavestilo je da su optuženi Sh.M., L.Th., L.K. i A.Z., 14.08 .2018., u svojstvu službenih lica ispred MPŠRR, postupali nezakonito sa ciljem da omoguće nezakonitu dobit nekim kompanijama koje nisu ispunile zakonske uslove utvrđene Administrativnim uputstvom 09/2018, a za sprovođenje posebnog programa „Slabije razvijene ruralne oblasti“ počinili su, udruženi krivično delo „zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“, člana 422, stav 1, u vezi sa članom 31 KZK.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.