EULEX predstavio izveštaj o nadgledanju pravosuđa sa nalazima i preporukama kosovskim vlastima

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu predstavila je danas svoj treći javni Izveštaj o nadgledanju pravosuđa, koji pokriva period od novembra 2021. do septembra 2022. Izveštaj ujedno sadrži i preporuke kosovskim vlastima o načinima za rešavanje određenih aspekata u kojima je EULEX identifikovao nedostatke.

Izveštaj se, kako je naveo EULEX, zasniva na robusnom praćenju celog lanca pravosudnog sistema, uključujući konkretno 303 aktivna krivična i građanska predmeta.

Predstavaljanju Izveštaja prisustvovali su, pored šefa EULEX-a Larsa Gunara Vigemarka i kosovska ministarka pravde, Aljbuljena Hadžiju, kao i zamenik generalnog direktora Kosovske policije za resurse, Dejan Janković.

Ključne nalaze i preporuke predstavio je šef EULEX-ove Jedinice za praćenje predmeta, Hubert van Ek (Eck) Koster.

Izveštaj sada po prvi put pokriva tri nove teme: krivična dela protiv novinara i maloletničko pravosuđe i kako je kazao šef EULEX-a, široko rasprostranjenu korupciju u zdravstvenom sektoru.

Prilikom predstavljanja ključnih nalaza i preporuka šef EULEX-ove Jedinice za praćenje predmeta, Hubert van Eck Koster, naglasio je da je zabeleženo nekoliko relativno skorašnjih i ohrabrujućih dešavanja u sprovođenju pravde na Kosovu, poput činjenice da je, kako je naveo, stopa neproduktivnih ročišta u praćenim predmetima opala.

Kaže i da je nekoliko praćenih predmeta visokog profila sada aktivno nakon što su bili neaktivni tokom dužeg perioda, da informacioni sistem za upravljanje predmetima sada funkcioniše u svim sudovima, te da policija, tužilaštva i sudovi efikasno rešavaju predmete terorizma.

S druge strane, u izveštaju su zabeleženi i nedostaci u okviru lanca pravosudnog sistema koje je EULEX otkrio poput nedovoljne primene dopunskih kazni, zastoja u prevelikom broju predmeta korupcije visokog profila, međuagencijske saradnje i policijskog rada koji je zasnovan na obaveštajnim podacima i kapaciteti za finansijske istrage u borbi protiv korupcije i koji su i dalje slabi, napretka u procesuiranju ratnih zločina koji je ostvaren u ograničenom broju predmeta i nedosledno izricanje kazni u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, te pad broja „diverzionih mera“ u slučajevima koji se tiču maloletnika.

Kosovska ministarka pravde izveštaj je ocenila kao važan, jer se njime ponovno ističe „teško stanje pravosudnog sistema, odnosno tužilačkog i pravosudnog sektora“.

Dodala je i da je u njemu zabeležen konstantan porast prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici, od 20% do 22% u odnosu na prethodne dve godine.

„U tom pravcu, kroz konkretne politike i radnje, kao Ministarstvo pravde radimo na podizanju svesti građana protiv nasilja, a istovremeno podstičemo žrtve da prijave nasilje“, poručila je Hadžiju.

Osvrnula se i na krivična dela protiv novinara, rekavši da se ona ne smeju tolerisati, te istakavši da je ministarstvo kojim rukovodi obezbedilo besplatnu pravnu pomoć za novinare.

Pozitivno komentarišući izveštaj, zamenik generalnog direktora Kosovske policije za resurse, Dejan Janković, rekao je da on predstavlja sveobuhvatan međuinstitucionalni pristup i analizu za ocenu efikasnosti sistema uopšte.

„Bićemo fokusirani na povećanje međuinstitucionalne saradnje kako bismo odgovorili na ove nalaze i preporuke”, kazao je Janković, takođe potvrđujući posvećenost Kosovske policije povećanju svoje efikasnost, kao i saradnje između institucija za sprovođenje zakona, pravosuđa i civilnog društva.

Janković je ujedno poručio da će Kosovska policija nastojati da sprovede sve aktivnosti i da doprinos izradi Protokola za upućivanje slučajeva seksualnog nasilja i njegovo sprovođenje.

Naveo je i da će Kosovska policija istraživati i krivično goniti roditelje koji su uključeni u vanbračnu zajednicu svoje dece, te da će povećati primenu „diverzionih mera“ u slučajevima koji uključuju maloletnike.

Današnji izveštaj je treći u nizu javnih Izveštaja o nadgledanju pravosuđa koje je objavio EULEX, i sadrži nalaze i preporuke za kosovske vlasti, koje, kako navodi ova misija, imaju za cilj rešavanje identifikovanih nedostataka i poboljšanje pravosudnog sistema. Od juna 2018. do danas EULEX-ovi službenici za nadgledanje prisustvovali su na ukupno 1.667 ročišta u 303 aktivna krivična i građanska predmeta.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.