Barbano: Poverenje kamen temeljac za održiv mir, pred Kosovom i dalje izazovi

FOTO: KoSSev

Pomirenje je ključna komponenta postkonfliktne rekonstrukcije, a ono je na Kosovu još uvek u veoma ranoj fazi, rekao je šef EULEX-a, Đovani Pjetro Barbano, na forumu UNMIK-a posvećenom izgradnji poverenja koji se održava u Solunu u Grčkoj. Naglašava da je glavni zadatak u izgradnji poverenja – poštovanje ljudskih prava, vladavina zakona, pozivanje na odgovornost, nezavisno od pozicije, kao i nezavisnost pravosudnih institucija.

Ipak, ukazuje na izazove koji i dalje postoje. Zabrinut je zbog toga što se za korupciju izriču blage kazne, zbog procedura eksproprijacije na Severu Kosova ali i zbog dugogodišnjeg neuspeha Prištine da sprovede sopstvenu odluku, odnosno presudu kosovskog ustavnog suda o zemlji manastira Visoki Dečani. Konstatovao je da je EULEX ustanovio da su pojedina hapšenja na Severu Kosova vršena mimo poštovanja zakona, ali i kaže da je „ova praksa potom izmenjena“.

U svom govoru na forumu UNMIK-a pred brojnim institucionalnim, političkim, civilnim predstavnicima i novinarima Barbano je juče kazao da se, nakon sukoba, društva često suočavaju sa „zastrašujućim zadatkom“ – da ponovo izgrade poverenje među svojim stanovništvom i zajednicama.

„Kosovo se i dalje često bori sa izazovima koje predstavlja ova ključna komponenta postkonfliktne rekonstrukcije. Tokom procesa obnove, negovanje poverenja postaje ne samo neophodnost, već i kamen temeljac za održivi mir i razvoj“, naveo je šef EULEX-a.

Podcrtava da je za uspostavljanje poverenja glavni zadatak zaštita ljudskih prava.

„Poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i pravde, čini osnovu na kojoj se gradi poverenje društva u njegove institucije“, precizira.

Kada je reč o Kosovu, Barbano navodi da istorijski kontekst pojačava značaj poštovanja ljudskih prava, rešavanjem pritužbi iz prošlosti i obezbeđivanjem odgovornosti za kršenja ljudskih prava i kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

„To su ključni koraci ka pomirenju i izgradnji poverenja koji su još uvek u toku“, podcrtava Barbano.

Smatra da je misija na čijem je čelu odigrala „ključnu ulogu na putu Kosova ka društvu zasnovanom na vladavini prava“, te da prisustvo EULEX-a pokazuje posvećenost međunarodne zajednice da pomogne Kosovu u uspostavljanju čvrstih pravnih okvira, jačajući poverenje u institucije.

Poverenje je lepak koji povezuje društvo

Navodi da je neophodno da se osigura da svi pojedinci i institucije budu odgovorni u pravnom sistemu, te da je nezavisno i transparentno pravosuđe ključno za vraćanje poverenja i vere u pravni sistem.

Sa druge strane, konstatuje da poverenje posustaje u okruženju nesigurnosti, izdvojivši kao primer Sever Kosova.

„Formirana policijska jedinica (FPU) Misije (EULEX) je znatno povećala svoje prisustvo u praćenju i patroliranju nakon nasilnih događaja na Severu Kosova kako bi pružila sigurnost lokalnom stanovništvu“, naveo je Barbano.

Naglašava ujedno da su prošireni operativni kapaciteti i kapaciteti za brzu intervenciju, kako bi došlo do deeskalacije situacije i omogućilo se zajednicama da se osećaju sigurnije i zaštićenije.

Dosta optuženih za korupciju i dalje biva oslobođeno ili dobija blage kazne

Ukazuje i naznačaj vladavine prava i snažnog pravnog okvira, navodeći da se bez njih gubi poverenje u institucije.

„U srcu pravnog sistema od poverenja leži transparentnost i odgovornost. Građani moraju biti u stanju da razumeju i veruju u procese kroz koje se donose zakoni, sprovode i donose presude“, naglasio je.

S tim u vezi naglašava da je neophodno da postoji odgovornost za postupke, posebno zvaničnika na najvišim pozicijama, a da korupcija najbrže narušava stečeno poverenje u pravni sistem.

„EULEX je značajno doprineo izradi kosovske strategije za borbu protiv korupcije, ali sa izvesnom zabrinutošću primećuje nastavak degradacije bivše Radne grupe za borbu protiv korupcije koja se suočava sa smanjenim kapacitetom za sprovođenje istraga. Podjednako zabrinjava i to da uprkos povećanju broja produktivnih saslušanja u visokoprofilnim slučajevima korupcije, dosta optuženih i dalje biva oslobođeno ili dobija blage kazne“, naveo je šef EULEX-a.

Precizira da je nezavisno pravosuđe suštinski kamen temeljac svakog društva, kao i da sudije moraju biti oslobođene neprimerenog političkog uticaja i drugih pritisaka, odnosno nepristrasne.

„Samo kada građani veruju da pravni sistem nije pod uticajem političkih ili ekonomskih interesa, oni će verovatno imati poverenja u pravičnost kazni“, naglašava Barbano.

Ukazuje i na potrebu poštovanja koncepta jednakosti pred zakonom, kao još jednim bitnim faktorom za poverenje. To isto poverenje, precizira, podriva diskriminacija na rasnoj, polnoj, etničkoj, verskoj osnovi.

Ukazujući na značaj poštovanja ljudskih prava, Barbano je kazao da EULEX prati odabrane slučajeve i suđenja u pravosudnom sistemu, sa povećanim fokusom na predmete koji utiču na odnose među zajednicama i severno i južno od reke Ibar.

Dugogodišnji neuspeh Prištine da sprovede sopstvenu odluku o zemlji manastira Visoki Dečani

Takođe navodi da u postkonfliktnim društvima, kada su se zajednice suočile sa nasiljem i raseljavanjem, davanje prioriteta i vraćanje njihovih prava postaje ključni element procesa pomirenja.

„Posvećenost povratku, restituciji zemlje, zaštiti kulturnog nasleđa, sprečavanju diskriminacije, očuvanju slobode govora i određenog stepena samouprave pomaže u ponovnoj izgradnji društvenog tkiva i uliva osećaj poverenja u pravni sistem“, naveo je.

S tim u vezi ukazuje na jedan od primera nepoštovanja ovih prava, odnosno odluke kosovskog Ustavnog suda o zemlji manastira Visoki Dečani.

„Takvo poverenje je podržano – na primer – striktnim poštovanjem zakona o zaštiti kulturnog nasleđa i jezika, što treba da ostane u fokusu na Kosovu. Međutim, to je potkopano, na primer, dugogodišnjim neuspehom kosovskih vlasti da sprovedu sopstvenu odluku Ustavnog suda iz 2016. kojom se vlasništvo nad zemljom dodeljuje srpskom pravoslavnom manastiru Visoki Dečani“, naveo je.

Slično tome, dodaje, često žustra debata na Kosovu o uspostavljanju Zajednice srpskih opština mogla bi da posluži povećanim fokusom na prava zajednica u svetlu izgradnje poverenja i pomirenja.

„Postkonfliktna društva često su svedoci erozije poverenja u centralizovane institucije i osnaživanje zajednica kroz jasno razgraničene strukture lokalne uprave može izgraditi poverenje u vladavinu prava tako što će obezbediti da se zajednice osećaju aktivnim učesnicima u oblikovanju sopstvene sudbine“, dodaje.

Barbano ipak, naglašava da tačni formati takvih struktura treba da budu izbalansirani, te podseća da se o tome trenutno pregovara.

Zabrinut zbog eksproprijacije na Severu

Za poverenje je bitno i da građani mogu da se oslone na pravni sistem i da znaju da će slični slučajevi biti tretirani na sličan način.

„Nepredvidiv pravni sistem uvodi elemente neizvesnosti koji narušavaju poverenje i podstiču ljutnju umesto pomirenja“, konstatuje Barbano.

S tim u vezi konstatuje da je misija kojom uprava i dalje zabrinuta zbog tekućih procedura eksproprijacije na Severu Kosova.

Konstatuje da je osim dosledne, neophodno da pravda bude i pravovremena, jer je  „odložena pravda uskraćena“.

„EULEX je godinama unazad izražavao zabrinutost u vezi sa prekomernom dužinom istražnog pritvora i pravnim procesima uopšte na Kosovu, pri čemu sistem prečesto pribegava ponovnim suđenjima koja dodatno odlažu pravdu“, kazao je.

Ustanovili smo da pojedina hapšenja na Severu nisu vršena u skladu sa Zakonom

Precizira i da je poverenje u vladavinu prava usko povezano sa delotvornošću i odgovornošću agencija za sprovođenje zakona, odnosno da svoja ovlašćenja koriste odgovorno uz „striktno poštovanje etičkih standarda i poštovanje ljudskih prava“

„Da bi izgradile poverenje, ove agencije moraju da budu dobro obučene, odgovorne i da same deluju u okviru zakona“, naglasio je.

S tim u vezi, podseća na „prvobitno nepotkrepljene tvrdnje“, o tome da se na Severu Kosova „pogrešno hapse ili na drugi način maltretiraju“.

„EULEX je sproveo intenzivan nadzor nad svim hapšenjima, u većini slučajeva od prvog saslušanja o pritvoru pa nadalje, kroz sve korake postupka. Nakon procene Misije da pojedina hapšenja nisu sprovedena u potpunosti u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Kosova (ZKP), ovu praksu su potom izmenile institucije“, tvrdi Barbano.

Kaže i da eksperti EULEX-a redovno posećuju pritvorena lica, sastaju se sa njihovim advokatima i porodicama i pažljivo prate istrage Policijskog inspektorata Kosova (PIK) o mogućem nedoličnom ponašanju policije.

Pratili smo hapšenja u Banjskoj i potrage kod manastira

Tvrdi i da je ova misija EU pratila sva hapšenja nakon dešavanja u Banjskoj 24. septembra i nadgledala operacije potrage KP u manastiru Banjska i okolini na nekoliko privatnih imanja kako bi utvrdila striktno poštovanje procedure i poštovanje ljudskih prava.

„Nažalost, međutim, kontinuirana serija bezbednosnih kriza na Severu Kosova primorala je i EULEX i organe za sprovođenje zakona na kontinuirano upravljanje krizama na račun policije koja je više orijentisana na zajednicu. Nakon povlačenja svih policajaca koji su predstavljali većinsku zajednicu na Severu, rad policije u zajednici postao je još veći izazov, ali je i dalje od suštinskog značaja za izgradnju poverenja“, naglašava Barbano.

Kaže da „ostaje imperativ“ da se zajednica Srba na Severu Kosova ponovo angažuje sa kosovskim institucijama i doprinese sprovođenju zakona „koje jasno daje prioritet zaštiti zajednica u odnosu na vršenje kontrole putem sile“.

Na kraju svog obraćanja na forumu UN-a u Solunu konstatovao je da je pomirenje na Kosovu još uvek u veoma ranoj fazi.

„Poverenje se ne može izgraditi bez rešavanja rana iz prošlosti i ovde opet vladavina prava igra ključnu ulogu u obezbeđivanju temelja za pomirenje obezbeđujući da se poštuju prava svih pojedinaca i zajednica.

Podsetio je da misija EULEX pruža podršku Kosovskom institutu za sudsku medicinu (IFM) u potrazi, ekshumaciji i identifikaciji ostataka nestalih osoba.

„To je od suštinskog značaja za rešavanja pitanja za porodice i društva. Nadamo se da će ovi napori doprineti ponovnoj izgradnji poverenja među zajednicama sa istorijom sukoba, iako su izazovi i dalje brojni, a programi pomirenja u zajednici su i dalje preko potrebni“, naglasio je Barbano.

Pročitajte još:

Počeo forum UNMIK-a u Solunu: Od izgradnje poverenja do bolje budućnostiPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.