Kurtijeva vlada odustala od povlačenja iz procesa privatizacije u opštinama među kojima su Zvečan, S.Mitrovica, Gračanica…

sednica vlade
Ilustracija/FOTO: Kosovska vlada

Izvor: Gazeta Express (Tekst je izvorno preveden sa albanskog, osim naslova koji je adaptiran)

Vlada Kosova održala je 92. po redu sednicu na kojoj je usvojila sedamnaest odluka.

Odluku o izdvajanju 40 miliona evra za podršku javnim preduzećima i 600,000 evra za podršku lokalnim proizvođačima odobrio je vladin kabinet.

Rizvanoli: 40 miliona za KOSTT obuhvata i plaćanje struje za Sever

U međuvremenu, kosovska ministarka ekonomije, Artane Rizvanoli, pojasnila je da je dodela 40 miliona evra KOSTT-u izvršena za pokrivanje obaveza iz sporazuma sa ENTSO, a kojim je predviđeno da KOSTT  plaća „tok energije u bilo kom delu Kosova“.

Iznosom koji je kosovska vlada izdvojila, prema njenim rečima, KOSTT će ispuniti obaveze do novembra 2022. kada će se sprovesti energetska mapa puta kojom je predviđeno da plaćanje struje na Severu bude samostalno.

Što se tiče implementacije Paketa za ekonomski preporod, odobrene su dodatne izmene, kojima je izdvojen ukupan iznos za meru podrške likvidnosti porodice – 7,400,000 evra.

1.080.768 evra je takođe preusmereno Ministarstvu administracije lokalne samouprave, za realizaciju kapitalnih projekata u skladu sa sedam sporazuma o razumevanju koje su potpisali ministar administracije lokalne samouprave i gradonačelnici opština: Klina, Gnjilane, Obilić, Podujevo, Štimlje, Istok i Kamenica.

U cilju vraćanja zakonitosti, vladin kabinet je ukinuo 17 prethodnih odluka, za povlačenje iz procesa privatizacije i vraćanje imovine kojom upravlja Kosovska agencija za privatizaciju opštinama Prizren, Klina, Mališevo, Srbica, Podujevo, Uroševac, Kačanik, Štrpce, Istok, Peć, Gračanica, Zvečan, Vučitrn, Severna Mitrovica, Ranilug i Klokot.

Vlada je na današnjoj sednici dala saglasnost i na odluku o proglašenju sanitarno zaštićenih područja i merama njihove zaštite podzemnog izvorišta vode za piće – „Konjuh bunari“ u opštini Lipljan. Svrha definisanja sanitarno zaštićenih područja je zaštita podzemnih izvora vode – „Konjuh bunara“, opština Lipljan, od negativnih uticaja koji mogu kvalitetno i kvantitetno da naruše normalno i stabilno stanje voda iz aspekta kvaliteta i količine.

Usvojeno je Administrativno uputstvo za rad Tima za prava deteta.

Povodom obeležavanja 25 godina od smrti albanske humanistkinje Majke Tereze, Vlada je osnovala organizacioni savet za ovu godišnjicu.

Vlada je imenovala odbore direktora u četiri (4) centralna javna preduzeća:

• Centralno javno preduzeće „Javno preduzeće „Železnice Kosova – Trainkos“;

• Regionalno preduzeće za vodosnabdevanje Hidroregion Jug, Prizren;

• Regionalna kompanija za navodnjavanje Radonjić-Dukađini, Đakovica; i

• Regionalna vodovodna kompanija Bifurkation, Uroševac.

Takođe, usvojena je odluka o razrešenju odbora direktora JP „Infrastruktura železnice Kosova – Infrakos“ i imenovanje privremenog odbora ovog preduzeća.

Odobrene su dve odluke kojima se od kosovske predsednice traži da se da ovlašćenje prvom zameniku premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog Besniku Bisljimiju za potpisivanje Finansijskog sporazuma za IPA 2021, između Republike Kosovo i Evropske unije, i potpisivanje Amandmana 2 IPA 2018 finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije.

Na sastanku je kabinet upoznat sa realizacijom Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (PKZMSA) u periodu april – jun 2022. godine, kao i Izveštaja o oceni zakonitosti akata Skupštine opština za period januar – jun 2022 .

Nakon razmatranja, usvojen je i izveštaj o radu Kosovskog saveta za finansijsko izveštavanje za period jul 2021 – jun 2022. godine.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.