Isplaćeno skoro pola miliona evra penzija umrlim osobama

Foto: KoSSev

Izvor: Radio Slobodna Evropa (Tekst je izvorno preveden sa albanskog, osim naslova koji je adaptiran)

Nisu svi smrtni slučajevi koji se dogode na Kosovu registrovani u roku u matičnim službama u odgovarajućim opštinama, kažu predstavnici nevladinih organizacija.

Po zakonu smrt mora da izjavi punoletni član porodice, uz lekarski izveštaj, u roku od 30 dana od smrti.

Ali, kašnjenje u izjašnjavanju nateralo je kosovsko Ministarstvo finansija, rada i transfera  da samo prošle godine isplati oko pola miliona evra za penzije umrlih lica.

Prema izveštaju Kosovske revizorske institucije, objavljenom ovog meseca, ovo ministarstvo je isplatilo 3,314 penzija nakon smrti korisnika, u iznosu od preko 465 hiljada evra.

Advokati i predstavnici nevladinih organizacija kažu da bi trebalo da se digitalizuje sistem registracije između zdravstvenih ustanova i opštinskih matičnih službi kako bi se izbeglo kašnjenje u objavljivanju umrlih.

Službenici Ministarstva zdravlja na Kosovu nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li imaju elektronski sistem, gde evidentiraju umrle u bolnici.

Digitalizacija, neophodna za zdravstveni sistem

U Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, pak, kažu da ukoliko osoba umre na nekom od odeljenja ove ustanove, UKCK popunjava neke formulare, koji se dostavljaju i Kosovskoj agenciji za statistiku.

„Prva stranica obrasca je u prilogu anamneze pacijenta, koja ostaje u nadležnoj klinici. Druga strana je za ASK, a treća za dotičnu opštinu. Ove dve stranice obrasca, nakon određenog vremenskog perioda, ASK dobija od UKCK i jednu od njih šalje opštini, a drugu zadržava za sebe. U međuvremenu, četvrta stranica, nakon što pacijent umre, zajedno sa izvodom iz matične knjige umrlih i otpusnom listom [iz bolnice] pripada porodici“, objašnjavaju u UKCK za RSE, ali ne navode detalje da li imaju elektronski sistem gde su mrtvi registrovani.

Radio Slobodna Evropa kontaktirao je zvaničnike opštine Glogovac koji potvrđuju da ne postoji zajednička baza podataka između zdravstvenih institucija i opštinskih kancelarija.

Ljumnije Prenaj, načelnica Službe civilnog statusa u ovoj opštini, kaže da Glavni centar porodične medicine u Glogovcu ne prosleđuje elektronski slučajeve smrti Opštinskoj kancelariji za matične knjige.

Prema njenim rečima, umrli se registruju na zahtev članova porodice – fizički u opštini – i „u većini slučajeva kasno“.

Proces registracije smrti na Kosovu

Prema Zakonu o civilnom statusu, svaki smrtni slučaj koji se dogodi na Kosovu mora biti registrovan od strane članova porodice u odgovarajućim opštinama u roku od 30 dana, dok je za one koji preminu van Kosova rok za registraciju 60 dana.

Sve smrti koje nastanu u zdravstvenim ustanovama, ali i kod kuće, moraju biti potvrđene od strane nadležnog lekara, koji izdaje umrlicu.

Nakon toga, član porodice mora fizički podneti opštinskim kancelarijama zahtev za registraciju umrlog, zajedno sa potvrdom zdravstvene ustanove kojom se potvrđuje smrt osobe.

Ako takva potvrda ne postoji, onda se upis smrti vrši sa dva svedoka pred sudom, koji su bili prisutni u trenutku smrti lica ili prilikom njegove sahrane.

Ako se smrt ne prijavi u roku, članovi porodice mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 50 do 100 evra.

Digitalizacija poboljšava proces

Mentor Seferi, iz nevladine organizacije Program za građanska prava na Kosovu, kaže da proces registracije smrti ne može ostati u volji članova porodice, ali da je potrebna digitalizacija sistema registracije.

„Za ovaj proces neophodna je elektronska komunikacija između zdravstvenih ustanova“, rekao je on.

Advokat Hasim Krasnići (Krasniqi), koji je ranije radio u Agenciji za civilnu registraciju, kaže da je problem u ovom aspektu prirodna smrt koja se dešava kod kuće.

„U većini slučajeva prirodne smrti koje se dešavaju kod kuće nisu potvrđene ni od strane lekara. Ovde je zastoj. A to je praksa, da građani bez ikakve potrebe za dokumentima, ne odu da prijave umrlu osobu“, kaže Krasnići.

Prema njegovim rečima, Agencija za civilnu registraciju i opštine trebalo bi da na vreme pronađu „obavezne formulare“ za registraciju umrlih, ali ne precizira šta bi to moglo biti.

Po zakonu, kada smrt nastupi kod kuće, prisutne osobe moraju pozvati lekara da to potvrdi. Svi umrli moraju imati zaključak o tome šta je uzrok smrti lica koje je izašlo iz zdravstvene ustanove.

Nakon registracije u odgovarajućim opštinama, te podatke koristi Agencija za civilnu registraciju koja je delovala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.

Erdon Arifaj, zamenik direktora Odeljenja za civilno stanje u ovoj agenciji, objašnjava za RSE kako to funkcioniše:

„Evidentiranje umrlih vrši službenik civilnog statusa u sistemu. To je jedinstven sistem. Ti [podaci] se prikupljaju u centralnom registru građana – registru koji mi vodimo. Dakle, za sve slučajeve, kada građanin prijavi smrt [člana porodice], mi imamo informaciju i dostavljamo je nadležnim institucijama“.

Ove podatke svakog meseca koristi kosovsko Ministarstvo finansija, rada i transfera, koje izvršava penzione fondove.

Vrednost penzije na Kosovu se kreće od 100 evra – starosne penzije – do 264 evra, u zavisnosti od obrazovne kvalifikacije.

Po zakonu, penzioneri moraju svakih šest meseci da se javljaju Službi za penzionere kako bi dokazali da su živi.

Ministarstvo finansija: U budžet je vraćeno preko 151 hiljada evra

Skender Aslani, zamenik direktora Odeljenja za penzije u Ministarstvu finansija, kaže da ova institucija radi na osnovu podataka Agencije za civilnu registraciju.

„Imamo slučajeve da stranka umre posle 15. [u mesecu], ali smo u obavezi da joj prenesemo sredstva sve dok je živ [početkom meseca] i to izgleda kao da ministarstvo greši. Svakog meseca dobijamo podatke od Agencije za civilnu registraciju“, kaže Aslani.

U izveštaju Revizorne institucije navodi se da „smrt lica na platnom spisku izaziva neredovne isplate i oštećuje budžet ministarstva”.

Ova institucija je preporučila Ministarstvu finansija da detaljno analizira pitanje isplata i razmotri mogućnosti njihovog vraćanja, u slučaju da budu upućene preminulim korisnicima.

„Povrat sredstava dobrovoljno vrše srodnici preminulog penzionera, koji su primili penziju nakon smrti penzionera. Ali, u slučajevima kada se ova sredstva dobrovoljno ne vraćaju, pokreće se sudski postupak“, kažu za RSE iz Službe za informisanje Ministarstva finansija.

Prema njihovim rečima, od „pogrešnih” isplata za umrle prošle godine, do sada je u budžet vraćena preko 151,000 evra.

U Ministarstvu finansija kažu da je do grešaka došlo jer je od izbijanja pandemije COVID-19 u martu 2020. godine Kosovska Vlada odlukom oslobodila sve kategorije penzionera od obaveze se svakih šest meseci javljaju u kabinetima penzionera.

Pored isplata za umrla lica, Ministarstvo finansija je greškom uplatilo preko 405,000 evra za socijalnu pomoć, penzije boraca OVK i penzije radnika metalurškog kombinata „Trepča“, utvrdila je Revizorska služba.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.