Iz ugla analitičara

Solidarity or Razor wire

Sreda 23. septembar 2015, 13:45

Systems are collapsing and extremism is becoming the new tool. Challenging times. Challenging to remain human

Opširnije...

Iz kolevke srpske duhovnosti i kulture: Srpski jezik "otadžbinar"

Sreda 02. septembar 2015, 05:15

Lingvocid nad srpskim jezikom bi mogao da ima sve karakteristike genocida

Opširnije...

Samuel Žbogar: Kako da se dijalog približi ljudima?

Subota 09. maj 2015, 00:21

EKSKLUZIVNO: Prebrzo ili presporo? Za ljude na severu, dijalog ide prebrzo, za ljude na jugu presporo. Za neke je teško preko noći promeniti proteklih 15 godina, dok je za druge dosta čekanja. Most je savršen primer. Obe strane su zaključane u sopstvenoj percepciji. Postoji nedostatak volje da se razume druga strana i njihovi interesi, strahovi i frustracije.

Opširnije...

All in all it’s just another brick in the (Brussels) wall

Ponedeljak 04. maj 2015, 00:44

Procesom priznavanja univerzitetskih diploma koordinirao je SPARK. Od 433 podneta zahteva NVO SPARK, 387 je rešeno, od čega 374 sertifikata je izdato podnosiocima sa kosovskim diplomama, a samo 13 sertifikata podnosiocima koji su imali srpske diplome.

Opširnije...

Integracija pripadnika civilne zaštite sa severa Kosova

Ponedeljak 27. april 2015, 09:18

Za sada se integracija bivših pripadnika MUP-a u kosovsku policiju u javnosti često promoviše kao uspešna. Međutim, takve konstatacije treba uzeti s rezervom, jer integracija predstavlja proces i potrebno je vreme i merljivi pokazatelji kojima bi se dokazala uspešnost integracije. S tim u vezi, integracija pripadnika CZ takođe predstavlja proces, a stvaran (ne)uspeh u primeni sporazuma moći ćemo izmeriti naknadno.

Opširnije...

Dve godine od Briselskog sporazuma: Čekajući Godoa

Ponedeljak 20. april 2015, 15:22

Kao jedini i isključivi gubitnici, red je da vidimo dve godine kasnije šta su izgubili kosovski Srbi sa Severa, a da se u ovoj priči ne bavimo njihovim neospornim gubitkom da su, protivno svojoj volji, uterani u državu koju nisu hteli, kao sa zelene paše poterano stado ovaca u neočišćen tor - sporazumom u čijem središtu su upravo oni. Dakle, osim gubitka univerzalnog ljudskog prava – slobode volje i slobode izražavanja, autentičnosti, Srbi sa Severa su izgubili pravo na mentalni oporavak i pravo na istinu.

Opširnije...

Sloboda kretanja i potreba za dijalogom

Sreda 25. mart 2015, 10:07

Prosto pitanje koju su mi mladi Srbi postavili bilo je dogovorom u Briselu, Albanci su dobili mogućnost da putuju kroz Srbiju, a šta smo mi dobili? Najveće žrtve sporazuma su zapravo oni koji iskreno veruju u napredak pregovora. Debata mi je dala uvid u nedostatke kosovskih, pa i beogradskih medija. Zapravo, takvu i slične debate bi trebalo često imati na RTK, RTS i drugim medijima.

Opširnije...

Kosovski Srbi se samoorganizuju samo kad shvate da ih srpska država napušta

Sreda 11. mart 2015, 00:01

Inicijalno zamišljena kao “krovna organizacija” većinski-srpskih opština na KiM, ZSO će morati da bude i nešto još više. U post-Briselskom periodu tranzicije, ZSO mora da odgovorno ispuni vakuum koji će neminovno nastati predstojećim konačnim povlačenjem preostalih srpskih institucija sa KiM.

Opširnije...

26 godina od štrajka rudara Trepče; Déjà vu?

Petak 20. februar 2015, 11:53

Ako je "Štrajk rudara u Trepči" 1989. godine bio vesnik gorkih događaja, ostaje da još jedno proleće pokaže da li su najnoviji događaji na Kosovu splet slučajnosti, ili još jedan uvod u novi istorijski proces.

Opširnije...

Zajednica srpskih zabluda

Ponedeljak 19. januar 2015, 16:53

Četrnaest meseci nakon što je tadašnji prvi legitimni nosilac i unapređivač titule PPV, zatražio od međunarodnih okupacionih snaga famoznih 45 minuta za sređivanje stvari među neposlušnim stanovnicima Kosovske Mitrovice, u prilici smo da gledamo verovatno jedan od poslednjih činova kosovske tragikomedije.

Opširnije...

Sporazum o carinama i Fond za Sever

Četvrtak 18. decembar 2014, 11:42

Prigovore srpskih provrednika sa Severa Kosova valja ozbiljno shvatiti, a ne koristiti ih kao izgovor za odlaganje početka rada Fonda. Ozbiljnost odnosa prema Fondu i razvoju Severa Kosova meriće se, pre svega, kvalitetom realizovanih projekata i time da li oni služe kao ‘zamajci’ intezivnijeg razvoja.

Opširnije...

Šta je to "Velika Albanija"

Ponedeljak 08. decembar 2014, 00:15

Rugovina ideja o Kosovu - otvorenom prema Albaniji i prema Srbiji, bio je nagoveštaj zajedničkog puta Srba i Albanaca prema Evropi! Da li ima mesta za Veliku Srbiju i Prirodnu Albaniju u Velikoj Evropi? U svakom slučaju, za Srbe i za Albance ima mesta! Stoji činjenica da među Srbima i među Albancima u budućoj Evropi neće biti prepreka, te će svi ostvariti svoje strateške ciljeve! Srbija će dobiti izlaz na more, na sva mora, a Srbi će živeti ponovo u jednoj državi! Albanci će dobiti svoju prirodnu Albaniju! Dobiće je i Bošnjaci, Makedonci, pa čak i Crnogorci!

Opširnije...

Kulturni centar "Redžep Mitrovica" nosi naziv po saradniku nacista, ili albanskom heroju?

Petak 28. novembar 2014, 11:30

N. Spahiu: Iako pod Hitlerom, vlada Redžepa Mitrovica nije bila nacistička; M. Damjanović: Kulturni centar u Južnoj Mitrovici nosi naziv po nacisti, samoprozvanom “Arijevcu ilirskog porekla”

Opširnije...

Kosovski status: Carpe diem? Prilika koju treba iskoristiti!

Ponedeljak 17. novembar 2014, 00:24

Ostaje pitanje za sever i severnjake – šta se njima tačno događa? Sve dok nije postalo jasno da će dobiti samo minimalnu pomoć iz Beograda, rukovodstvo sa severa je jednostavno bilo odbijački nastrojeno. U tom periodu izgubljene su neke od mogućnosti sa kojima se mogla iskoristiti inicijativa koju je ponudila uprava UNMIK-a – znam, jer sam bio tamo – kako bi se našlo rešenje za neka pogranična pitanja, kojima bi se uspostavile jasnije linije između njih i Albanaca, a da se istovremeno otvore kanali kojima bi se na statusno neutralan način uredili neophodni međusobni odnosi.

Opširnije...

Kosovo Status: Carpe Diem? As a challenge to do it!

Ponedeljak 17. novembar 2014, 00:15

The question for the north – and for the northerners – remains exactly what happens to them? Until it became clear they would receive only minimal help from Belgrade, leadership in the north was simply rejectionist. In that period, some opportunities were lost to use the openings offered by UNMIK management – I know because I was there – to settle some boundary issues in a way that would establish clearer lines between them and the Albanians while also opening up channels to conduct necessary relations in a status neutral way.

Opširnije...
« 1 2 3 4 »